Hoeveel kost een notaris?

11/07/2016

Yes! Na een lange zoektocht heb je de woning of de bouwgrond van je dromen beet. Nu wordt het tijd om je rekenmachine boven te halen. Want naast de kostprijs van het onroerend goed en de registratierechten, moet je ook het ereloon van de notaris en tal van aktekosten op tafel leggen.

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd. Dit wil zeggen dat de notaris niet meer en niet minder mag vragen. Het bedrag wordt berekend volgens percentages op de verschillende schijven van de verkoopprijs van de woning of de bouwgrond. Die percentages dalen naargelang het verkoopbedrag hoger is.

Hoe wordt het ereloon van de notaris berekend?

Per schijf van de verkoopprijs bij een verkoop uit de hand zijn de volgende percentages bepaald:

Tot 7.500 euro4,56%
Van 7.500 euro tot 17.500 euro2,85%
Van 17.500 euro tot 30.000 euro2,28%
Van 30.000 euro tot 45.495 euro1,71%
Van 45.495 euro tot 64.095 euro1,14%
Van 64.095 euro tot 250.095 euro0,57%
Boven 250.095 euro0,057%

Voorbeeld : Op een verkoop van bijvoorbeeld 65.000 euro wordt het ereloon als volgt berekend:

4,56% op 7.500 euro= € 342,00
2,85% op 10.000 euro= € 285,00
2,28% op 12.500 euro= € 285,00
1,71% op 15.495 euro= € 264,96
1,14% op 18.600 euro= € 212,04
0,57% op 905 euro= € 5,16
Dit geeft een totaalsom van €1394,16

De notaris is btw-plichtig. Op zijn ereloon en op het grootste deel van de diverse aktekosten moet de koper dus 21 procent btw betalen.

Hoeveel bedragen de diverse aktekosten?

Voor de aktekosten rekenen de meeste notarissen een forfaitair minimumbedrag aan van 800 tot 1100 euro plus 21 procent btw. De aktekosten verschillen niet alleen tussen de gewesten en de gemeenten, maar ook in functie van de verschillende elementen en de complexiteit van het dossier. Heb je te maken met een openbare verkoop dan komen er extra kosten om de hoek kijken. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op de aankondiging en de organisatie van de verkoop. Aan het begin van de verkoopzitting deelt de notaris de bedragen van de bijkomende kosten mee.

Wat is de notariële akte?

Zodra de notaris de onderhandse verkoopovereenkomst zorgvuldig heeft opgesteld, volgt de notariële akte. Dit is een authentieke akte die rechtszekerheid verschaft en de enige mogelijkheid biedt om de overschrijving te bekomen op het hypotheekkantoor. Om de akte correct te kunnen opmaken, voert de notaris een aantal wettelijk verplichte opzoekingen en controles uit. Zo vraagt hij de juiste kadastrale gegevens op en gaat hij na of er op het onroerend goed geen hypotheek rust. Verder verifieert de notaris of de verkoper belastingen is verschuldigd aan de staat of achterstallen heeft bij de sociale zekerheid. Na deze controles en zodra de resultaten van de opzoekingen bekend zijn, kan de notariële akte worden getekend.

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.