Akte bij de notaris

De notaris luistert, adviseert en maakt de akte op

11/11/2014

De notaris is een vertrouwenspersoon, zowel voor de fiscale administratie als voor zijn klanten. Hij geeft zijn klanten objectief en persoonlijk advies. De notaris ziet ook toe op de toepassing van de wetten en rechtsregels tussen de verschillende personen, die tegenstrijdige belangen kunnen hebben. Bij een overdracht of schenking raden we je aan om, samen met de notaris, naar de beste oplossing te zoeken om de fiscale kosten te beperken. De notaris stelt de eigendomstitel voor de nieuwe eigenaar op. Bovendien int hij voor de staat de registratierechten die door de wet zijn bepaald.

De honoraria of erelonen van de notaris zijn bij koninklijk besluit vastgesteld. Ze zijn degressief (dit betekent dat het percentage per schijf afneemt) en identiek voor alle notarissen. De diverse aktekosten slaan terug op de kosten die de notaris heeft gemaakt opdat de verkoop op een betrouwbare wijze zou kunnen plaatsvinden.  Het gaat om  kosten voor onder andere hypothecaire, stedenbouwkundige en fiscale opzoekingen. Het bedrag kan variëren naargelang de gewesten, steden en dossierelementen. De kosten zijn opgenomen in een afrekening, die bij de ondertekening van de akte wordt overhandigd.

De registratierechten zijn belastingen die door de staat worden geïnd. Wanneer je vastgoed koopt, moet je de notariële akte of de voorlopige koopovereenkomst laten registreren en je registratierechten binnen de vier maanden betalen.

De registratierechten zijn vastgesteld op 10 procent in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en op 12,5 procent in het Waals Gewest. Ze gelden voor alle verkoop- en uitwisselingsaktes en overeenkomsten voor de overdracht van een eigendom of het vruchtgebruik van goe- deren (gebouwen en gronden).

Voorbeeld van een berekening voor de aankoop van een bouwgrond die in een verkaveling in Vlaanderen is gelegen Verkoopprijs van de bouwgrond: 150.000 euro.

 

Bedrag in euro

Voorschot van 10 % (voorlopige koopovereenkomst)

15.000

Saldo van de aankoopprijs

135.000

Kosten, rechten en honoraria van de notaris

Bijdrage in de kosten van de verkavelingsakte

16.982

300

Meetkosten

741

Totaalbedrag te betalen bij de ondertekening van de akte

153.023

Totaalbedrag voor de aankoop van de bouwgrond

168.023

In dit voorbeeld is de berekeningsbasis van de notaris als volgt samengesteld:

(sinds 1 januari 2014)

Bedrag in euro

Registratierechten 10% (incl. vrijstelling abattement)

13.500

Dossierrecht

Voorkooprecht

200

100

Diverse onkosten

700

Honoraria

1.878

21 % btw berekend op de honoraria

Totaal

604

16.982

Akte bij de notaris

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.