Abattement en bij-abattement

Gepubliceerd op 15 Juli 2016

De Vlaamse overheid moedigt het bezit van een eigen woning aan met fiscale gunstmaatregelen. Het abattement en het bij-abattement zijn zo twee incentives. Wanneer kom je ervoor in aanmerking?

Wie in het Vlaamse Gewest een huis of een bouwgrond koopt en op dat moment geen andere woning bezit, betaalt onder bepaalde voorwaarden geen registratierechten op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Dit komt neer op een vermindering van 750 euro bij een klein beschrijf en 1500 euro bij een groot beschrijf. Deze incentive staat bekend als het abattement of de voetvrijstelling.

Belangrijkste voorwaarden voor abattement of bij abattement

Je mag geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in België. Het is ook noodzakelijk dat je zowel het volledige goed als de volle eigendom verwerft. Bovendien moet je in of op het onroerend goed je hoofdverblijfplaats vestigen. Voor een woning is dit binnen de twee jaar, voor een bouwgrond vijf jaar na de aankoop. Het abattement is niet eenmalig. Als je aan alle voorwaarden voldoet, geldt de vermindering eveneens voor de aankoop van een nieuwe woning nadat je de vorige hebt verkocht. Ben je het abattement vergeten aan te vragen in de notariële akte of in de onderhandse koopovereenkomst? Dan kom je er toch nog voor in aanmerking. Je moet hiervoor binnen de zes maanden na datum van de registratie van de notariële of de onderhandse akte een verzoekschrift indienen.

Bijkomende vermindering

Een koper die geniet van het abattement en voor de financiering van de aankoop een hypothecaire lening aangaat, komt in aanmerking voor een bijkomende vermindering van de verkooprechten. Bij de berekening van de registratierechten wordt de aankoopsom verlaagd met 20.000 euro voor een bescheiden woning en 10.000 euro voor een andere woning. Dit zogenaamde bij-abattement is goed voor een extra voordeel van 1000 euro. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om hierop aanspraak te maken? Je moet een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed en dit binnen de twee jaar in het geval van de aankoop van een woning of binnen de vijf jaar als het om een bouwgrond gaat. Net als het abattement is ook het bij-abattement niet eenmalig en dus niet beperkt tot je eerste woning.

Niet combineerbaar

Ten slotte nog dit: abattement, bij-abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Meeneembaarheid houdt in dat je de registratierechten die je op een vorige woning hebt betaald, kan aftrekken van de registratierechten die je op een volgende woning moet betalen. Laat een berekening maken van wat voor jou het meest gunstige is en ga voor de voordeligste keuze. Voor meer informatie kan je terecht bij je notaris.