EPB-eisen: in 1,2,3 naar je EPB-aangifte

De EPB-regelgeving omvat grofweg twee soorten regels. Regels om het energieverbruik van je woning te beperken en regels rond ventilatie. Moet jij nog je EPB-aangifte doen? Check de eisen en start je dossier online. Makkelijk en snel!

Voor wie?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Wie in Vlaanderen een stedenbouwkundige aanvraag doet voor een nieuwbouwwoning of voor ingrijpende renovatiewerken, moet voldoen aan de eisen van de EPB-regelgeving. Om te bewijzen dat je voldoet aan de regels, moet je een EPB-aangifte doen in de energieprestatiebank.

Wie mag de aangifte doen?

Als bouwheer mag je deze aangifte niet zelf doen. Je moet een erkende EPB-verslaggever aanstellen. Die stelt een rapport op en geeft advies. Wist je dat je je dossier tegenwoordig online kunt opstarten en beheren? Met een EPBonline-dossier bespaar je tijd en profiteer je van advies op maat. Ontdek de prijs van je EPB-verslag, inclusief begeleiding.

Online traject met advies

Zijn je plannen concreet en heb je een idee van de manier van ventileren, verwarmen ... ? Dit is het ideale moment om je EPBonline-dossier op te starten. Registreer je online en maak je dossier aan. Daarmee bevinden al je dossiers en documenten zich op één gecentraliseerde plaats. Je persoonlijke dossierbeheerder begeleidt je van a tot z. Meer dan 2000 bouwheren gingen je voor.

Waarom EPB?

De EPB-regels zijn er om de klimaatverandering tegen te gaan. Europa wil dat onder meer realiseren door het energieverbruik te verminderen en zo de CO2-uitstoot te beperken. Vlaanderen volgt Europa daarin. De EPB-normen evolueren en worden alsmaar strenger.

Wat heb je te winnen?

Door de EPB-normen te volgen verbruik je veel minder energie. Dat merk je op je energiefactuur. Minder energieverbruik is goed voor het milieu en voor je gezondheid. Bovendien maak je kans op premies en fiscale voordelen. Maak je EPBonline-dossier aan en krijg professionele begeleiding.

Zijn de EPB-regels voor iedereen gelijk?

Men maakt een onderscheid tussen een nieuwbouw, een renovatie en een ingrijpende energetische renovatie. Een renovatie is een verbouwing, uitbreiding of herbouw van muren, daken en andere constructies met een volume kleiner dan 800 m³. Ontdek de kostprijs van een EPB-verslag voor jouw renovatieproject.

Wat is een energetische renovatie?

Een energetische renovatie is vooral gericht op het beperken van het energieverbruik. We spreken van een energetische renovatie wanneer je de verwarmings- en/of koelingssystemen vervangt en 75% van de scheidingsconstructies (daken, plafonds, muren, glas, deuren en ramen) isoleert. Ontdek de kostprijs van een EPB-verslag voor jouw energetische renovatie.

E-peil nieuwbouw: maximum E40 

De energieprestatie is de som van de netto energiebehoefte van een gebouw en de hoeveelheid hernieuwbare energie. Ze wordt uitgedrukt in het E-peil, dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Nieuwbouwwoningen moeten sinds 2018 in Vlaanderen voldoen aan een E-peil van E40 of lager. Als er geen hernieuwbare energie wordt gebruikt, verscherpt de eis naar E36. Ontdek de kostprijs van een EPB-verslag voor jouw nieuwbouwproject.

De regels worden strenger

In 2020 zakt het E-peil naar E35 en vanaf 2021 moet elke nieuwbouw minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) beantwoorden, wat overeenkomt met E30. De woning mag dan nauwelijks nog energie verbruiken en het beetje energie dat nodig is, wordt opgewekt met hernieuwbare energie. Voor een ingrijpende energetische renovatie geldt sinds begin dit jaar E90 als E-peil.

Zonneboilers en warmtepompen

Sinds 1 januari 2018 wegen zonneboilers en warmtepompen zwaarder door bij de berekening van het E-peil. Voor zonneboilers moet de oppervlakte van de zonnecollectoren minstens 2,5 procent van de bruikbare vloeroppervlakte bedragen, ongeacht de opbrengst van de zonneboiler. Warmtepompen moeten niet meer voldoen aan de kwalitatieve eisen voor hernieuwbare energie. Elke warmtepomp komt in aanmerking om het minimumaandeel hernieuwbare energie te vervullen.

S-peil van een nieuwbouwwoning

Het S-peil geeft de isolatie- en ventilatiewaarde van de schil (muren, ramen, dak) van een nieuwbouwwoning weer. De waarde houdt rekening met de isolatie van de schildelen, de luchtdichtheid van de woning, de impact van de zonnewinsten en de invloed van de bouwknopen. Winsten en verliezen die niet rechtstreeks te maken hebben met de schil, zoals interne warmtewinsten, komen niet meer in aanmerking.

Eisen rond het S-peil

Verschillende factoren hebben een invloed op het S-peil: meer isolatie, een efficiëntere geometrische vorm van de woning, minder glas. Wie compacter bouwt (met een kleinere oppervlakte van de gebouwschil tot gevolg) bekomt een lagere en dus betere S-waarde. Die waarde is voor nieuwe bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 bepaald op S31. Tegen 2021 wordt dit S28. Check de kostprijs van een EPB-verslag voor jouw project.

Interesse in een online traject met begeleiding? Registreer je op EPBonline en maak meteen je online dossier aan. Zo bekom je in enkele stappen je EPB-verslag en bespaar je tijd. Doen!

 

 

In samenwerking met Xenadvies

Meer nieuws van Xenadvies

Wat is het S-peil?

Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit.

Potentieel voor intensieve ventilatie

Voor bouwaanvragen vanaf 2018 rekent de EPB met “potentieel voor intensieve ventilatie”.

Wat neem je mee naar & van een bouwbeurs?

Bezoek aan de bouwbeurs, hoe begin je eraan als bouwheer?

GRATIS Nieuwsbrief