EPB-eisen: in 1,2,3 naar je EPB-aangifte

Gepubliceerd op

Voor de EPB-regelgeving zijn er normen om het energieverbruik in je woning te beperken en goed te ventileren. Wat moet je weten als je een EPB-aangifte wil doen? Kom het hier te weten.

Waarom EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De EPB-normen zijn er om klimaatverandering tegen te gaan. Europa, maar ook Vlaanderen wil dit realiseren door het energieverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken. Het E-peil is de score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is.

What’s in it for me?

Volg je de EPB-normen, dan verbruik je minder energie en dat merk je aan je energiefactuur. Daarnaast is minder energie verbruiken goed voor het milieu en je gezondheid. Daarnaast kun je ook genieten van premies en fiscale voordelen.

EPB-aangifte

Wil je in Vlaanderen een nieuwbouwwoning bouwen of ingrijpende renovatiewerken doen, dan moet je bij een bouwaanvraag voldoen aan de eisen van de EPB-regelgeving. Om te bewijzen dat je voldoet aan die regels moet je een EPB-aangifte (laten) doen in de energieprestatiebank.

Wie mag de aangifte doen?

Jij als bouwheer mag niet zelf de EPB-aangifte doen. Hiervoor moet je een erkende EPB-verslaggever aanstellen. Die stelt een rapport op en geeft je advies. Heb je concrete plannen voor verwarming, ventilatie, … dan is dat het ideale moment om je EPB-dossier op te starten. Zijn de werken voltooid dan krijg je van je EPB-verslaggever of architect een EPC, energieprestatiecertificaat. Hierin staat ook het definitieve E-peil.

Wie moet voldoen aan EPB-eisen?

Dien je voor je woning een bouwaanvraag in voor nieuwbouw, renovatie of een ingrijpende energetische renovatie, dan moet je voldoen aan de EPB-eisen. De EPB-normen evolueren en worden doorheen de jaren alsmaar strenger. Voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, … gelden andere normen.

  • Nieuwbouw naar BEN

Een nieuwbouw woning moet tenminste voldoen aan het maximum E-peil. Dit getal geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is. De energieprestatie is de som van de netto energiebehoefte van een gebouw en de hoeveelheid hernieuwbare energie. Tot eind 2019 is dit maximum E-peil E40, vanaf 2020 vraagt men een E-peil van 35. In 2021 vraagt men een E-peil van 30, dit zijn BEN-eisen (bijna-energieneutraal) waarbij het gebouw nauwelijks nog energie mag verbruiken. Het beetje energie dat nodig is moet opgewekt worden met hernieuwbare energie.

  • Renovatie

Als je woning verbouwt of uitgebreid wordt, of als er muren, daken, en andere constructies in een volume kleiner dan 800 m3 herbouwt worden, spreekt men bij EPB over een renovatie.

  • Energetische renovatie

Bij een energetische renovatie ga je het energieverbruik in je woning beperken. Er is sprake van een energetische renovatie wanneer je de verwarmings- en/of koelingssystemen vervangt en 75% procent van de scheidingsconstructies zoals daken, plafonds, muren, glas, deuren en ramen isoleert. Voor een ingrijpende energetische renovatie geldt tot eind 2019 een E-peil van E90 en vanaf 1 januari een peil E70.

Zonneboilers en warmtepompen meegerekend

Sinds 1 januari houdt men meer rekening met zonneboilers en warmtepompen in bij het berekenen van het E-peil. Zo moet voor zonneboilers de oppervlakte van de zonnecollectoren minstens 2,5 procent van de bruikbare vloeroppervlakte zijn, ongeacht de opbrengst van de zonneboiler. Iedere warmtepomp is goed om het minimumaandeel hernieuwbare energie in te lossen.

Wat als het E-peil te hoog is?

Voldoet je woning niet aan het maximaal E-peil dat in het jaar van je bouwaanvraag geldig is, dan krijg je een boete. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete zal zijn. Weet ook dat het E-peil dat je krijgt definitief is. Ga je na je aangifte nog werken doen, dan ga je geen nieuw, lager E-peil krijgen.

S-peil van nieuwbouw

Het S-peil drukt de isolatie- en ventilatiewaarde van de bouwschil (muren, ramen, dak) uit. Er wordt dan rekening gehouden met de luchtdichtheid van de woning, isolatie van de schildelen, de invloed van de bouwknopen en de zonnewinsten. Winsten en verliezen die niet met de schil te maken hebben zoals warmtewinsten binnen, komen niet in aanmerking. Bouw je compacter, dan heb je een kleinere S-waarde (met een kleinere oppervlakte van de gebouwschil tot gevolg). Factoren zoals meer isolatie, een efficiëntere geometrische vorm van je woning, minder glas hebben ook een invloed. In 2019 is het S-peil voor nieuwbouwwoningen 31, in 2020 geldt een S-peil van 28.