Belangrijke info voor uw epb-aangifte

Gepubliceerd op

Gaat u een nieuwbouw zetten, renoveren met een bouwaanvraag of grondig energetisch renoveren? Dan komt u waarschijnlijk in aanraking met EPB. Wat is EPB precies en wat moet u weten over de EPB-aangifte?

Wat is EPB?

De afkorting EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Dit is de energieprestatieregelgeving waaraan iedereen die bouwt op verbouwt moet voldoen. In het EPB zitten eisen voor isolatie, ventilatie, installaties, en oververhitting. Of, en aan welke eisen u moet voldoen hangt af van de aard van de werken (nieuwbouw of renovatie), de bestemming van het gebouw (residentieel of niet-residentieel), en de datum van de bouwaanvraag. Ontdek of u verplicht bent.

Wat is de EPB-aangifte?

Er is een voorlopige en een definitieve aangifte. Is uw bouwproject voltooid, dan moet er een definitief rapport gemaakt worden dat beschrijft wat er daadwerkelijk is uitgevoerd op het vlak van energieprestatie en het binnenklimaat. Er wordt een berekening gemaakt vergeleken met de geldende EPB-eisen. In de EPB-aangifte staan de resultaten, of u de EPB-eisen hebt nageleefd en hoeveel de afwijking is.

Wie maakt de EPB-aangifte?

Een EPB-aangifte kan enkel door een EPB-verslaggever worden opgemaakt. In de EPB-aangifte worden enkel nieuwe of vernieuwde delen opgenomen. De aangifteplichtige (bouwheer) verzamelt bewijsstukken zoals foto’s, lastenboeken, facturen, … en bezorgt die aan de EPB-verslaggever. De verslaggever rapporteert de gegevens over de toegepaste materialen, installaties, technieken, metingen, … uit de bewijsstukken. Gaat de aangifteplichtige akkoord met de voorlopige aangifte, dan wordt hij definitief ingediend. Lees meer over de aangifteprocedure.

Wat bevat de EPB-aangifte?

Kort samengevat bevat het alle as-built-gegevens van het bouwproject. Hiermee kan men nagaan of alle werkelijk geplaatste materialen en/of installaties aan de EPB-wetgeving voldoen. In de aangifte zitten verschillende documenten. Is het E-peil ook een EPB-eis van het bouwproject, dan zal er ook een EPC (energieprestatiecertificaat) bij zijn. Ontdek alle specifieke onderdelen.

Wanneer en waar wordt de EPB-aangifte opgemaakt en ingediend?

Nieuwbouw

Voor nieuwe (of gelijkwaardig gebouwen) moet de aangifte ten laatste 12 maanden definitief ingediend zijn na datum van de ingebruikname of de datum van het beëindigen van de werken (met vergunning- of meldingsplicht). De EPB-aangifte moet in ieder geval binnen de 5 jaar na de stedenbouwkundige vergunning definitief zijn ingediend.

Renovatie en ingrijpende energetische renovatie

De EPB-verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gedeelte van het gebouw binnen de vijf jaar na het krijgen van de stedenbouwkundige vergunning of na het doen van de melding. Voor renovatie is de datum van ingebruikname van de woning of het einde van de werken niet bepalend.

Moet u voldoen aan EPB-eisen en een aangifte doen? Informeer u voor up-to-date informatie bij de officiële website van de overheid of bij een EPB-coördinator.