Vande Moortel : Nature 7

Wat doet een architect, voor het starten van de bouwwerken?

11/11/2014

Voor je kunt starten met het (ver)bouwen van een woning, moet je een traject doorlopen met een architect. Om te beginnen moet je eerst een voorontwerp hebben waarop verder gebouwd kan worden.  Vanaf dan kun je de plannen verder uitwerken, om tot een definitief plan te komen. Op basis van dit plan, kan dan een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden, en kan het uitvoeringsdossier opgemaakt worden. 
 

Het voorontwerp

De architect maakt eerst een studie van het bouwproject waarin hij tegemoetkomt aan je wensen en behoeften, je budget, het bouwterrein en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een goed doordacht voorontwerp dat je een duidelijk beeld geeft van je toekomstige woning. Trek ruim de tijd uit om het grondig te evalueren en eventueel bij te sturen. Wanneer je het voorontwerp hebt goedgekeurd, vult de architect het aan met een beschrijving van de materialen en een eerste raming van de bouwkost.

De stedenbouwkundige vergunning

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Dit dossier bevat onder meer alle vereiste officiële documenten, een situatieplan in de gemeente, een inplantingsplan van de woning op het terrein, de grondplannen, doorsneden en geveltekeningen, foto’s van het terrein of de bestaande toestand, de aansluiting op de openbare leidingen van de nutsvoorzieningen en de nodige informatie over de bouwmaterialen en -technieken. De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag is wettelijk vastgelegd.

Het uitvoeringsdossier

Na ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier is samengesteld met de uitvoeringsplannen, de detailtekeningen, een bestek, lastenboek of technische beschrijving en eventueel een samenvattende of gedetailleerde opmetingsstaat.

Het administratieve lastenboek somt de rechten en de plichten van de verschillende partijen op voor de uitvoering. De technische beschrijving of het bijzonder bestek omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking van de materialen. De detailtekeningen geven een beter inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. In de opmetingsstaat of beschrijvende opmeting zijn de hoeveelheden opgelijst van alle materialen die worden gebruikt.

Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauwkeurige en gedetailleerde offerte opmaken waarin bij voorkeur alle eenheidsprijzen worden vermeld. Eventueel samen met u controleert de architect of de offertes volledig zijn en of zij beantwoorden aan de plannen en de bestekken. Hij adviseert je over de beste keuze, rekening houdend met de prijs en de kwaliteit maar ook met de vakbekwaamheid, referenties en kredietwaardigheid van de aannemer.

Vande Moortel : Nature 7

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.