Werfcontrole door architect

Wat is de taak van de architect, tijdens de bouwwerken?

11/11/2014

Eens de bouwwerkzaamheden op je werf beginnen, stopt de taak van de architect niet. Op regelmatige tijdstippen zal hij moeten langskomen voor werfbezoeken, en om de uitgevoerde werken te controleren. Deze taak is wettelijk verplicht, en zal hij uitvoeren tot de uiteindelijke oplevering!
 

Controle op de bouwplaats

Zodra het contract met de aannemer is getekend, kunnen de werkzaamheden aanvangen. De architect is verplicht om de uitgevoerde werken te controleren. Hij moet zijn aandacht vestigen op eventuele uitvoeringsfouten en samen met de aannemer problemen voorkomen en desnoods mee oplossen. Hij onderzoekt ook of de materialen overeenstemmen met de vereisten van het lastenboek en geeft advies bij de planning van de verschillende aannemingen. Een architect maakt meestal ook een werfverslag op van elk plaatbezoek met vermelding van de aanwezige partijen, een beschrijving van de stand der werken, een beschrijving van eventuele problemen of noodzakelijke aanpassingen, kortom alle belangrijke elementen die met bouwen gepaard gaan en die voor alle partijen duidelijkheid geven omtrent de evolutie der werken.

De bouwplaats begeleiden tot de oplevering

De werkzaamheden kunnen worden opgeleverd vanaf het moment dat ze zijn beëindigd. Het is de aannemer die om de oplevering moet verzoeken. Samen met de architect ga je bij de voorlopige oplevering na of alle werken zijn uitgevoerd volgens de vereiste kwaliteitsnormen. Wanneer prijsaanpassingen en de kostprijs van eventueel meerwerk niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden ze op dat moment kritisch doorgelicht.

Van de oplevering wordt een proces-verbaal opgemaakt dat alle betrokken partijen ondertekenen. Is er geen tevredenheid over het geleverde werk, dan kan de oplevering voorwaardelijk zijn of volledig worden geweigerd. De voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle gebreken die je vaststelt, binnen de overeengekomen termijn moet herstellen. Let wel, als je de woning zonder voorbehoud betrekt, wordt ervan uitgegaan dat je de uitgevoerde werken aanvaardt.

Na verloop van een bepaalde tijd, bijvoorbeeld één jaar na de voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. Deze oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste bezoek aan de woning. Daarbij kunnen nog onvolkomenheden en gebreken, die tijdens het voorbije jaar aan de oppervlakte zijn gekomen, worden vastgesteld en verholpen.

 

 

Werfcontrole door architect Renovatie van de gevel, door te starten met isolatie

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.