Kraan op werf

Verzekering beroepsaansprakelijkheid voor álle bouwpartners enigste garantie voor optimale bescherming consument

01/03/2015

Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters wil snel werk maken van een verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle bouwpartners, onder meer de aannemers. Dat verklaarde hij afgelopen donderdag nogmaals op het Bouwforum op Batibouw. “Het gebeurt vaker dan je denkt dat klanten bij geschillen in de kou blijven staan als aannemers onverzekerd én insolvabel blijken.

Zo’n verzekering komt dus wel degelijk ten goede van de consument, en zal zelfs aannemers behoeden van persoonlijke drama’s”, aldus NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie. “We moeten er nu snel werk van maken: een wetsvoorstel ligt al op tafel en de aannemers tonen zich bereid te praten. Het is dan ook simpelweg bizar dat dit op vandaag enkel voor de architect bij wet verplicht is. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nochtans in 2007 al dat dit een discriminatie betekent ten aanzien van de architect.”

In een reactie op de verklaring van minister Peeters wijst de Confederatie Bouw, dat meer dan 15,000 aannemers vertegenwoordigt, de maatregel niet meteen af. Maar ze waarschuwt wel voor een mogelijk kostenverhogend en vertragend effect voor het bouwproces.

Maar dat klopt niet. Vandaag rekent de architect zijn hoger risico - noodgedwongen - ook al door. Hij is immers als enige verplicht verzekerd. Doordat rechtbanken in vele gevallen ‘in solidum’ veroordelen (architecten, samen met de aannemer), moet de architect toch vaak voor de volledige vergoeding van de tegenpartij instaan wanneer de aannemer in faling is gegaan. Bovendien verhogen de polisbedragen van de verzekering van de architect door dit hogere risico.

De aannemers hebben tot op heden geen alternatief geformuleerd om de consument te beschermen. Het argument dat een aannemer zelf de schade kan herstellen gaat niet op als de aannemer in faling is of als de schade verder gaat dan de werken die de aannemer zelf heeft uitgevoerd.  

Consument blijft vaker in de kou staan dan men denkt

In schadegevallen waarbij geen in solidum veroordeling geldt - omdat er geen samenvallende fout voor eenzelfde schade werd begaan - zal de klant in de kou blijven staan als de aannemer niet verzekerd is en insolvabel blijkt. Ook dat gebeurt vaker dan men denkt.

De consument blijft trouwens niet alleen in de kou staan indien de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang is. Ook in tal van uitvoeringssituaties, waarbij de aannemer(s) insolvabel en onjuist of niet verzekerd blijken te zijn voor de burgerlijke aansprakelijkheid, dient de klant nog dikwijls zelf voor dit verlies op te draaien. Ook in zulke gevallen zal de verzekeringsverplichting zijn vruchten afwerpen. Bovendien delen architecten in dergelijke gevallen al te vaak in een onevenredig aandeel van de schade.

Verzekering komt ook aannemers ten goede

Duizenden aannemers werken vandaag nog in eigen naam en zijn dus, net hun erfgenamen, persoonlijk blootgesteld aan de risico’s van hun beroepsactiviteit. Ook voor deze aannemers zou een gelijklopende verzekeringsverplichting een ernstige verbetering van hun risicovolle situatie betekenen. Zo wordt hun privévermogen afdoende beschermd en persoonlijke drama’s ingeperkt. Tal van falingen, eindeloze procedures, om nog te zwijgen van verdwijningen en zo meer zouden kunnen vermeden worden.

Wetvoorstel ligt reeds op tafel, nu snel stappen zetten voor overlegde oplossing

Het NAV is dan ook blij dat minister Kris Peeters nu initiatief neemt en dat ook de aannemers over zo’n verzekering willen praten. Reeds in 2007 heeft het Grondwettelijk Hof deze discriminatie ten opzichte van de architect, die als enige verplicht verzekerd is, veroordeeld. Het Hof vernietigde de verplichting niet, maar riep de wetgever op ook andere actoren in de bouw zo'n verzekering beroepsaansprakelijkheid bij wet op te leggen. Een aanpassing van de wet moet er nu dan ook snel gaan komen. In 2011 lag hierover zelfs een wetsvoorstel op tafel in de Senaat, maar dit bleef zonder gevolg. Eind 2014 diende CD&V echter een nieuw wetsvoorstel in.

Kraan op werf

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.