Is een contract met een architect verplicht?

Gepubliceerd op
Is een contract met een architect verplicht?
Is een contract met een architect verplicht?

Voor elke nieuwbouw of renovatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning vereist is, onder voorbehoud van de bij decreet voorziene vrijstellingen, is de medewerking van een architect verplicht. Als je het eens bent over zijn taak en honorarium, leg je de samenwerking duidelijk en ondubbelzinnig vast in een contract

Maak een overeenkomst op die is aangepast aan je specifieke situatie. Naast de algemene zaken, zoals de gegevens van de bouwplaats en het project, staat in het contract vermeld welke taken je van de architect mag verwachten, welk ereloon hij hiervoor aanrekent en welke de betalingsmodaliteiten zijn. In het contract kun je ook opnemen welk budget je ter beschikking stelt. Een van de taken van de architect is immers dat hij je budget onder controle moet houden. In grote lijnen kunnen we stellen dat een architect een drastische overschrijding van het voorziene budget moet signaleren zodra hij dit vermoedt.