NAV en minister van Energie Annemie Turtelboom ondertekenen belangrijk Renovatiepact samen met gehele bouwsector

Gepubliceerd op 31 December 2014
Renovatiepact

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom en NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, hebben op woensdag 16 december, samen met 32 andere organisaties, een Renovatiepact ondertekend. Dit Renovatiepact beoogt de verhoging van de renovatiegraad en het verbeteren van de energiezuinigheid van ons woningpatrimonium.

Het doel van het Renovatiepact is tweeledig. Enerzijds wil men een coherent actieplan uitwerken dat, in een langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium. Momenteel wordt slechts 0,7 % van de in totaal 3 miljoen Vlaamse woningen per jaar gerenoveerd. Het is mogelijk om dit percentage sterk te verhogen.

Anderzijds wil men de energieprestatie van onze woningen optimaliseren tot het bijna-energieneutraal (BEN) niveau.

Draagvlak creëeren

“Door samen te werken met alle actoren in de bouwsector creëren we een groot draagvlak. Zo kunnen we de renovatiegraad snel optrekken en investeren in werkgelegenheid en energie-efficiëntie”, aldus minister Turtelboom. Het beschikken over een coherent actieplan moet het ook mogelijk maken maximaal gebruik te maken van Europese en andere financieringsmiddelen die ter beschikking komen voor de ondersteuning van de energetische renovatie van ons woningenbestand.

Het Renovatiepact legt de grote lijnen van de opvolging van de actiepunten vast. Op 6 maanden tijd wordt het pact concreet uitgewerkt door maatregelen in 6 domeinen op te stellen. De thema’s van deze werkgroepen zijn:

  1. Bijna-energieneutraal (BEN) definitie – langetermijndoelstelling voor de energieprestatie van de bestaande woningen
  2. Goede actievoorbeelden, lokaal en in andere landen
  3. Het geïntegreerde beleidskader waarin het Renovatiepact moet passen
  4. Financieringsaspecten
  5. Mogelijke verplichtingen
  6. Communicatieplan