Het typecontract van de aannemer

Gepubliceerd op 15 July 2016

Wil je meer informatie ontvangen of er zeker van zijn dat je over het meest recente document beschikt? Neem dan contact op met de diensten van de Confederatie Bouw: www.confederatiebouw.be voor Vlaanderen en www.colobru.be  voor Brussel.

De inhoud van het typecontract

Het typecontract moet in het volgende voorzien:

 • het voorwerp van het contract
 • het budget voor de werken
 • de betalingsmodaliteiten
 • de opschortende voorwaarden
 • de uitvoeringstermijn
 • de beschrijving van de werken
 • de bijkomende werken en de mogelijke wijzigingen
 • de controle op de werken
 • de verzekeringen van de bouwheer en de architect
 • de voorlopige en de definitieve opleveringen
 • de eigendomsoverdracht
 • de risico-overdracht
 • de verzekering
 • de registratie
 • de verzoeningscommissie bouw en de waarborg

De prijsherziening, vaak een onaangename verrassing!

Het bouwen van een woning neemt meestal meerdere maanden in beslag. Tussen de aanvang van de werf en het einde van de bouwwerken kunnen er bepaalde prijswijzigingen worden doorgevoerd. Dit kan het geval zijn voor de arbeidskosten en de kosten voor de grondstoffen en andere materialen. Een prijswijziging van deze laatste kosten kan zwaar doorwegen. Daarom heeft het nut om een prijsherzieningsclausule in de contracten op te nemen. Over het algemeen is de prijs die in het contract wordt vastgesteld, gevrijwaard indien de werken binnen de zes maanden worden uitgevoerd.