Betrouwbare aannemer? Check!

Gepubliceerd op 15 July 2016

Voor bouw- of verbouwingswerken ga je meestal op zoek naar een aannemer. Maar hoe weet je nu of je een geschikte en betrouwbare vakman hebt gevonden?

Registratie aannemer afgeschaft

In de strijd tegen de sociale fraude werd in de jaren zeventig de registratieplicht voor aannemers ingevoerd. Door een geregistreerde aannemer in te schakelen had je de garantie dat hij in orde was met zijn fiscale en sociale verplichtingen. Op die manier liep je minder risico dat de aannemer tijdens de uitvoering van de werken failliet ging. Onder druk van Europa en het vrij verkeer van diensten is de registratieplicht op 1 september 2012 echter definitief van het toneel verdwenen.

Recht op fiscale voordelen

Door de afschaffing ben je niet langer verplicht een beroep te doen op een geregistreerde aannemer om recht te hebben op het verlaagde btw-tarief. Dat is van toepassing op bepaalde renovatie- en herstellingswerken aan een privéwoning, die minstens 10 jaar oud is. De registratie van de aannemer is ook geen vereiste meer om aanspraak te kunnen maken op een aantal belastingvoordelen. Denk bijvoorbeeld aan belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven en voor de interesten van een groene lening.

Let wel, net als voorheen moeten de levering en de plaatsing van de materialen door een aannemer worden uitgevoerd om een belastingvoordeel te kunnen genieten. Als je de werken zelf uitvoert, valt er voor jou geen belastingvoordeel in de bus. Koop je de toestellen of de materialen zelf aan en laat je ze vervolgens plaatsen door een aannemer, dan komen alleen de uitgaven voor de plaatsing in aanmerking voor een belastingvoordeel.

Vestigingsattest biedt bescherming

Het registratienummer van een aannemer was een stok achter de deur. Heb je als bouwheer nu niet meer de garantie dat je met een betrouwbare aannemer in zee gaat? Helemaal niet! Eerst en vooral is het beroep van aannemer beschermd. Dit betekent dat je het enkel mag uitoefenen als je daar de officiële toelating voor krijgt. De vestigingswet bepaalt dat een aannemer de nodige ondernemingsvaardigheden, vakkennis en vakmanschap moet kunnen aantonen om gereglementeerde bouwactiviteiten uit te voeren. Het gaat onder meer om ruwbouw-, stukadoor-, dakdekkers-, installatie- en elektrotechnische werken.

Elke aannemer is daarom verplicht zich via een ondernemingsloket in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), met vermelding van zijn commerciële activiteiten. Het loket onderzoekt aan de hand van akten zoals diploma's en bewijzen van praktijkervaring of de aannemer voldoet aan de vereiste criteria.

Check www.economie.fgov.be om te controleren of een aannemer is ingeschreven in de KBO en of hij over een specifieke beroepsbekwaamheid beschikt.

 

Kwaliteitslabel voor duurzaam bouwen

Ben je van plan te bouwen, te verbouwen of te renoveren? Dan kies je best een aannemer die je kan vertrouwen, die correct handelt en die de werken op een degelijke manier uitvoert. Een aannemer met het Construction Quality-label op zak is zo iemand. Dit nationale kwaliteitslabel wordt verstrekt door de Confederatie Bouw. Het bewijst dat een aannemersbedrijf goed is georganiseerd, klanttevredenheid hoog in het vaandel draagt en op technisch vlak voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen.

Een Construction Quality-aannemer streeft ook naar een duurzame uitvoering van de bouwwerken door het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Hij is op de hoogte van de wettelijke verplichtingen hieromtrent en weet welke subsidies de overheid in petto heeft voor energiebesparende investeringen. Verder krijg je advies en hulp bij de administratieve afhandeling van de subsidie- en andere aanvragen. Ten slotte engageert de aannemer zich om de werf netjes te houden, met respect voor de veiligheid, het milieu en de omgeving.

Op www.constructionquality.be kan je zoeken naar zowat 15.000 vaklui met het kwaliteitslabel bij jou in de buurt. De verschillende categorieën wind- en waterdicht, sleutel-op-de-deur, technische installaties, binnen- en buitenafwerking en duurzaam bouwen helpen je snel op weg.

 

Erkenning aannemer is een pluspunt

Ook de overheid reikt een soort van kwaliteitslabel uit. De zogenaamde erkenning van een aannemer onderstreept zijn technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Die erkenning is vereist voor bepaalde overheidsopdrachten. Ze biedt het nodige vertrouwen voor een goede en kwalitatieve uitvoering van de werken.

Voor particuliere werkzaamheden is de erkenning van de aannemer eveneens een pluspunt. Zeker als je te maken hebt met de woningbouwwet en de waarborgregeling in de wet Breyne. De lijst van de erkende aannemers kan je raadplegen op www.economie.fgov.be.

 

Kwaliteit heeft zijn prijs

Een betrouwbare aannemer is ten slotte een vakman met goede referenties. Iemand die je van in het begin advies en uitleg geeft. De ene keer over de technische kant van de werken, de andere keer over het toepasselijke btw-tarief, de fiscale voordelen en de subsidies waarvoor je in aanmerking komt. Een goede en betrouwbare aannemer is niet altijd de goedkoopste. Want kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs.