Traditioneel bouwen

Gepubliceerd op 15 July 2016

Belgen met een baksteen in de maag bouwen meestal op de traditionele manier. Hun woning wordt opgetrokken met een dragende muur van snelbouwstenen of andere bouwblokken, een dikke laag isolatie, een dunne luchtspouw en een afwerkingslaag van gevelmetselwerk. Bij traditioneel bouwen bepaal jij alles zelf. Je kiest het type woning, de indeling, de materialen, de afwerking, de uitstraling en de verschillende bouwpartners. Door hun goede vochthuishouding en warmtehuishouding hebben traditionele woningen een gezond binnenklimaat. Bovendien scoren zij met hun levensduur van ruim 100 jaar en met hun hoge marktwaarde. Wij vertellen je er meer over.

De doorsnee Belg is een rasechte metselaar en hij bouwt of verbouwt in de meeste gevallen op de traditionele manier. Dat gebeurt steevast met een dragende muur van snelbouwstenen of andere bouwblokken, een flinke laag isolatie, een dunne luchtspouw en een afwerkingslaag van gevelmetselwerk. Deze beproefde bouwmethode voldoet zowel aan zijn esthetische als aan zijn comfort- en duurzaamheidseisen.

Wie steekt een handje toe?

Traditioneel bouwen of verbouwen doe je niet op je eentje. Ook wie zelf graag de handen uit de mouwen steekt, moet tijdens het bouw- of verbouwproces een beroep doen op verschillende bouwpartners. De architect is de eerste schakel. Hij ontwerpt het huis van je dromen of tekent de plannen voor de verbouwing waar je zo naar uitkijkt. De uitvoering van het bouwplan ligt in handen van de aannemer. Wie dat wil, kan aankloppen bij een bouwcoördinator. Die volgt de bouwwerken van het begin tot het einde zorgvuldig op en geeft de bouwheer raad en advies. Ook een landmeter vervult een belangrijke rol. Deze persoon meet het perceel op en staat vaak in voor de afpaling van het terrein met grenspalen. De stabiliteitsingenieur berekent voor jou de ideale draagstructuur van je woning. Zo ben je er voor 100% zeker van dat het ontwerp van je architect technisch haalbaar is. Als je bouw- of verbouwproject onder de energieprestatieregelgeving valt, ziet de EPB-verslaggever erop toe dat je aan de vereisten van thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat voldoet. In sommige gevallen is eveneens de aanwezigheid van een veiligheidscoördinator op de werf verplicht. Die gaat na of alle werkzaamheden verlopen volgens de opgelegde veiligheidsmaatregelen.

Kan het een beetje sneller?

Eindelijk heb je die bouwvergunning in handen! Nu wil je natuurlijk dat de bouw- of verbouwingswerken in een-twee-drie starten en liefst zo vlot mogelijk vorderen. Wat is een realistische timing? Op welke termijn kan een aannemer jouw traditionele woning realiseren? Als gemiddelde looptijd mag je uitgaan van zes tot zeven maanden vanaf het uitpalen van de woning tot en met de oplevering. Tel daarbij nog de tijd dat je zoet bent met het zoeken naar een geschikte bouwgrond, de geknipte architect en de juiste bouwmaterialen. De gemiddelde duur loopt dan al snel op tot een en zelfs anderhalf jaar.

Heer en meester

Bij een traditionele bouw of verbouwing bepaal je alles zelf. Je kiest het type woning, de indeling, de materialen, de afwerking en de uitstraling. Traditionele woningbouw is dan ook een van de meest soepele bouwmethoden. Nagenoeg elke architect is vertrouwd met deze techniek van blokken stapelen en weet hoe hij er creatief mee kan omspringen. Aanpassingen tijdens de bouwwerken of wijzigingen achteraf zijn vrij eenvoudig door te voeren. Een traditionele woning heeft een levensduur van meer dan 100 jaar en de marktwaarde ervan ligt hoger dan bij andere bouwvormen.

Goed bij de tijd

De aannemer bouwt een traditionele woning volgens de ambachtelijke regels van de kunst. Dit vindt plaats op de werf, steen voor steen. Rode bakstenen zijn het meest gangbaar, gevolgd door beton-, cellenbeton- en kalkzandstenen. De vloeren en het dak worden gedragen door de gemetselde binnen- en buitenmuren die op de fundering rusten. Het schrijnwerk is vervaardigd van hout, kunststof of aluminium. Voor de dakconstructie geniet hout in eerste instantie de voorkeur, als dakbekleding komen keramische of betonnen dakpannen het vaakst voor. De traditionele bouwtechnieken zijn doorheen de tijd sterk geëvolueerd. In traditionele woningen heerst over het algemeen een gezond binnenklimaat dankzij een goede vocht- en warmtehuishouding. Zowel vocht als warmte worden er tijdelijk opgenomen door de binnenmuren en nadien geleidelijk weer afgestaan. Nog een opsteker is dat de onderhoudskosten voor een traditionele woning beperkt zijn.

Alles rozengeur en maneschijn?

Bouwen of verbouwen volgens de eeuwenoude methode heeft ook nadelen. Zo is een woning of een aanbouw vaak zwaarder dan bij andere bouwmethoden en dat heeft een invloed op de fundering. Verder neemt het bouwproces veel tijd in beslag. Tussen de aanvang en de beëindiging van de werken zijn prijsschommelingen mogelijk waardoor de totale kosten flink kunnen aandikken. In onze contreien kan ook het weer ons danig parten spelen. Daarom plant een aannemer de ruwbouw – inclusief het metselwerk, het schrijnwerk en het dak – liefst voor de winter. Ten slotte is traditioneel bouwen arbeidsintensief en dus relatief duur.