De verschillende types houtbouw uitgelegd.

Houtbouw is helemaal terug van weggeweest. Bijna 10 % van de nieuwbouwwoningen in ons land wordt vandaag opgetrokken in hout. En ook het aandeel houtbouwrenovaties blijft toenemen. In het algemeen bestaan er twee grote bouwtechnieken met elk twee specifieke uitvoeringen.

Skeletbouw

Deze bouwmethode waaide over vanuit de Verenigde Staten en wordt gekenmerkt door zijn typische kaders van horizontaal- en verticaal lattenwerk.

Houtskeletbouw

De meest bekende en toegepaste houtbouwstructuur. Typerend zijn de vele verticale stijlen, die samen met de horizontale regels de structuur bepalen.

Paal-balkensysteem

Deze methode wordt vooral toegepast bij grotere gebouwen en industriële gebouwen. Ook hier wordt gewerkt met een geraamte. Alleen gaat het hier om grotere kaders, gevormd door verticale palen en horizontale balken. De elementen zijn dikker en kunnen dus ook een grotere belasting aan.

Massieve houtbouw

De oorsprong van deze techniek bevindt zich niet ten westen, maar wel ten oosten van ons, meer bepaald in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen. Ook in België kent de methode veel aanhangers.

CLT (Cross Laminated Timber)

Ook wel massieve meerlagige houtplaten genoemd. Deze relatief nieuwe houtbouwtechniek wint steeds meer aan populariteit. Massieve platen uit kruiselings verlijmde houtlagen vormen de wanden en vloeren. Hierdoor winnen ze enorm aan sterkte, zonder dat ze zwaarder worden. Ideaal voor grotere woongebouwen van meerdere verdiepingen, maar zeker ook geschikt voor eengezinswoningen.

Houtstapelbouw

Kortweg gaat het hier over de typische blokhutstructuur met meestal verticaal gestapelde houten balken via een tand-groefsysteem. Al bestaan er ook horizontale systemen. Vooral in de recreatieve sector is deze bouwtechniek populair. Ze komt minder voor in de particuliere woningbouw.

Experimenteren

Binnen de houtbouw worden de verschillende technieken makkelijk met elkaar gecombineerd, bv. houtskeletbouw en CLT. De sector zelf experimenteert ook constant met nieuwe technieken. Een voorbeeld hiervan is de houtstructuurbouw. Dit is een soort kruising tussen de houtskeletbouw en het paal-balkensysteem. Gelamelleerde balken vormen de "zware" structuur, de rest wordt opgevuld met houten stijlen, geïsoleerde houten stijlen, stro of andere materialen.

Voor- en nadelen

Net als alle andere bouwtechnieken kent bouwen met hout een aantal voordelen maar ook een aantal nadelen. Hier de belangrijkste pro's en contra's op een rijtje.

Voordelen

 •  Ecologisch bouwmateriaal: indien duurzaam beheerd, is hout een quasi onuitputtelijke bron. Het is ook gemakkelijk recycleerbaar.
 •  De woning moet geen duizenden liters vocht uitzweten (beton, pleisterwerken, chape ...)
 •  Hout isoleert goed. De poreuze structuur houdt goed lucht vast. En lucht isoleert. Daardoor is hout performanter op vlak van isolatie dan bijvoorbeeld baksteen of beton.
 • Scoort goed op vlak van luchtdichtheid.
 • Hout is een natuurlijk materiaal dat zonder bijkomende techniek de vochtwaarden op peil houdt. Dat zorgt voor een extra comfortgevoel.
 • Enorm snelle bouwmethode: binnen een drietal maanden kan het huis wind- en waterdicht zijn.
 • Licht materiaal (tot een vijfde lichter in vergelijking met een traditionele bouw), kostenbesparend op funderingen.
 • Gemakkelijk toe te passen bij renovaties, extra verdiepingen, uitbreidingen.
 • Bij brand behoudt het materiaal nog lang zijn dragende functie.
 • Goed bestand tegen aardbevingen.

Aandachtspunten

Wie een woning in hout neerzet, moet op voorhand extra aandacht besteden aan een aantal zaken:

 • Akoestische isolatie: houten structuren doen het op dit vlak wat minder goed dan bijvoorbeeld de traditionele opbouw. Al bestaan er vandaag heel wat oplossingen om geluidsoverdracht in te perken en zelfs weg te werken. Het ontwerp is hierin cruciaal, dus goede afspraken met architect en aannemers zijn belangrijk.
 • Thermische inertie: hoe zwaarder de materialen, hoe beter ze de warmte of koude opslaan. Bij sommige houtbouwtechnieken (bv. skeletbouw) is de massa beperkt. Hierdoor is de buffer tegen hoge of lage temperaturen minder groot. Dit wordt opgevangen door een goede isolatie, een degelijk ventilatiesysteem, koeling/verwarming...
 • Communicatie: er moeten al snel heel wat knopen worden doorgehakt. En ook het ontwerp moet goed zitten met het oog op luchtdichtheid, bouwknopen... Houten woningen worden namelijk meestal geprefabriceerd in de fabriekshal. Ook hier is een goede communicatie met architect en aannemers van belang.

 

In samenwerking met Natural Build

Meer nieuws van Natural Build

Hoe zit een CLT-woning in elkaar?

CLT staat voor Cross Laminated Timber.

Gebruik van natuurlijke bouwmaterialen

Natural Build gebruikt natuurlijke bouwmaterialen en bio-ecologische isolatie gemaakt van nagroei

Massiefbouw of HSB

CLT of ook wel massief houtbouw genoemd is zeer geschikt voor binnen – en buitenmuren als ook voo

GRATIS Nieuwsbrief