Binnenstedelijk renoveren: hoe kan iedereen erbij winnen?

Gepubliceerd op 13 Mei 2016
Renovatiecase Mechelen vóór/na, renovatie van ROVE Architecten
Renovatiecase Mechelen vóór/na, renovatie van ROVE Architecten
Groepsfoto: vlnr onder: bewoners, burgemeester Somers, marketingdirecteur Wienerberger Katrien Nottebaert, minister Tommelein; vlnr boven: CEO Wienerberger Johan Van Der Biest, architect Koen Roelens
Groepsfoto: vlnr onder: bewoners, burgemeester Somers, marketingdirecteur Wienerberger Katrien Nottebaert, minister Tommelein; vlnr boven: CEO Wienerberger Johan Van Der Biest, architect Koen Roelens
vlnr: CEO Wienerberger Johan Van Der Biest, minister Tommelein, burgemeester Somers
vlnr: CEO Wienerberger Johan Van Der Biest, minister Tommelein, burgemeester Somers
vlnr: burgemeester Somers, marketingdirecteur Wienerberger Katrien Nottebaert
vlnr: burgemeester Somers, marketingdirecteur Wienerberger Katrien Nottebaert

Op donderdag 12 mei bezochten Viceminister-president en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en burgemeester Bart Somers een testwerf voor binnenstedelijke renovatie in Mechelen. Met de bewoners van de rijwoning en de initiatiefnemer van het project, de fabrikant van keramische bouwmaterialen en oplossingen Wienerberger, bespraken zij de financiële en technische haalbaarheid van een doorgedreven energie-efficiënte verbouwing. 

Ook peilden zij naar de mogelijkheid om dit proefproject te vertalen naar renovatie-initiatieven op de grotere schaal van een straat, bouwblok of wijk. Het studiebezoek past binnen de inspanningen van de Vlaamse overheid en de stad Mechelen om, met het Renovatiepact en het Burgemeestersconvenant, de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren. Mechelen is bovendien geselecteerd voor cofinanciering vanuit Europa voor hun demonstratieprojecten (Life Project BE Reel).

Typische rijwoning krijgt verrassende meerwaarde

Het bezochte renovatieproject is een typische rijwoning in de Mechelse binnenstad, een typologie die heel wat bouwheren zullen herkennen. Met de testwerf wou Wienerberger de puzzel leggen waarin esthetiek, budget, comfort en energieprestaties samenvallen tot een passend geheel, gericht op de lange termijn.

Uit de resultaten blijkt dat een renovatie die beantwoordt aan en zelfs beter scoort dan de huidige EPB-normen voor al de genoemde aspecten vandaag perfect haalbaar is. Meer zelfs, de inspanningen van de eigenaars leveren vanaf dag één een hogere verkoopwaarde op.

Vooral de structurele aanpak van de gebouwschil – dak en gevel – blijkt een uiterst zinvolle investering die meteen meerwaarde creëert. Elke daarin geïnvesteerde euro resulteert in een rendement van 20% (meer info over dit project: http://www.renovatieoplossingen.be/nl/blog/project-mechelen).

Impuls voor een meer collectieve aanpak

Dankzij de sterk zichtbare esthetische opwaardering heeft de testwerf ook een positieve uitstraling op de rest van de straat en de wijdere omgeving. Gecombineerd met de waaier aan esthetische, financiële en comfortvoordelen opent dit perspectieven voor lokale infosessies en sensibilisatie. Die kunnen individuele eigenaars over de streep halen en de aanzet vormen tot collectieve verbouwings-projecten.

Een winscenario voor alle partijen

Het resultaat is een win-win voor alle partijen. Bewoners krijgen meer wooncomfort, een lagere energiefactuur en een woning die meer waard is op de markt. Steden krijgen aangename wijken. Het bestaande en sterk verouderde woningenbestand wordt sneller en grondiger gerenoveerd. De activiteiten en tewerkstelling van de bouwsector, een van onze fundamentele economische pijlers, worden gestimuleerd. Dat alles draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, tot de realisatie van de Vlaamse, Europese en internationale klimaatdoelstellingen en tot ons aller belang.

Bart Tommelein getuigde:

“Steeds meer mensen geraken overtuigd van het belang van energiebesparende investeringen. Het aantal renovaties in Vlaanderen stijgt. Toch zijn bijkomende stimulansen nodig. Het project in Mechelen is alvast een schitterend voorbeeld van hoe een totaalaanpak voor de renovatie van een woning werkt. Daarom zijn we met de Vlaamse regering bezig met een nieuw premiesysteem dat kiest voor een combinatie van verschillende maatregelen. Iedereen wint met meer energiezuinige woningen”.

Burgemeester Somers verklaarde:

“Deze testcase sluit mooi aan bij onze Mechelse klimaatambities. Zo draagt dit project bij aan de vermindering van onze maandelijkse CO2-uitstoot. Iets wat nauw op de voet gevolgd kan worden op onze stadswebsite: www.mechelen.be/klimaatneutraal".

 

Foto 1: Renovatiecase Mechelen vóór/na, renovatie van ROVE Architecten
Foto 2: Groepsfoto: vlnr onder: bewoners, burgemeester Somers, marketingdirecteur Wienerberger Katrien Nottebaert, minister Tommelein; vlnr boven: CEO Wienerberger Johan Van Der Biest, architect Koen Roelens
Foto 3: vlnr: CEO Wienerberger Johan Van Der Biest, minister Tommelein, burgemeester Somers
Foto 4: vlnr: burgemeester Somers, marketingdirecteur Wienerberger Katrien Nottebaert