Oorsprong en voorstelling van het RenovActive

Dé uitdaging vandaag is niet het bouwen of verbouwen van een energie-efficiënte woning, maar om dit aan een betaalbare prijs te doen, zodat een zo groot mogelijk aantal mensen ervan kunnen genieten en er op grote schaal een antwoord wordt geboden op de gekende problematiek van de energieschaarste.

Statistieken tonen aan dat zo’n 80 miljoen Europeanen in vochtige en ongezonde gebouwen leven. Vooral een gebrek aan daglicht en frisse lucht binnenshuis is daarbij bijzonder problematisch, want net deze elementen zorgen voor een positief effect op onze gezondheid, ons welzijn, én zelfs ons leervermogen. Het wonen in een gezond, schimmelvrij binnenklimaat vermindert bovendien het risico op astma met 50%. In 2050 zullen 9 op 10 van de bestaande gebouwen nog steeds worden gebruikt. De moderne bouwtechnologie dient zich daarom niet alleen te concentreren op luchtdicht bouwen en op het verlagen van de verwarmingsbehoefte, maar ook op de gezondheid van de bewoners. Energie-efficiëntie moet met andere woorden hand in hand gaan met welzijn en comfort.

Het is in dit licht dat VELUX Europa’s eerste klimaatrenovatieprojecten heeft gelanceerd. In de periode 2009-2011 heeft de VELUX-groep 6 experimentele model-woningen gebouwd in verschillende uithoeken van het continent, in het kader van het project “ModelHome 2020”. Deze huizen hebben als doel om een antwoord te bieden op de milieuproblematiek en te voldoen aan de nood voor een verbetering van de levenskwaliteit. Zij dienen vandaag als referentie voor de ontwikkeling van duurzame woningen waarbij tegelijk een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gegarandeerd.

Bijzonder aan het jongste klimaatrenovatieproject RenovActive is dat het concept eenvoudig kan worden heruitgevoerd, zowel op technisch als op financieel vlak. Hiermee gaat VELUX de grootste uitdaging aan: een renovatiemodel voorstellen dat op grote schaal reproduceerbaar is.

Het lastenboek voor het project werd gedefinieerd door de Active House Alliance. Deze door VELUX ondersteunde NGO verenigt producenten van bouwmaterialen, wetenschappers en architecten rond “de woning van de toekomst“. Een zogenaamd Active House scoort niet enkel goed op vlak van energieverbruik maar biedt ook een leefruimte aan waar het aangenaam vertoeven is en die een positieve impact heeft op haar omgeving. Met het project wil VELUX zijn producten testen op het terrein en bijdragen aan het algemeen welzijn van de bewoners van de verbouwde woning.

De Active House principes

RenovActive stelt het welzijn van de bewoners centraal en beantwoordt aan de Active House principes: een optimaal wooncomfort en energie-efficiëntie, een minimale impact op de leefomgeving. De concrete doelstelling bestaat erin om een duurzaam en betaalbaar model te ontwikkelen dat geschikt is voor renovaties en moderniseringen op grote schaal.

VELUX’ uitdaging was om een ongezien renovatieconcept te bedenken, zowel op toegankelijkheid als welzijn gebaseerd en zowel op efficiëntie als reproduceerbaarheid. Het is ook om die reden dat er technieken worden gebruikt die gangbaar zijn in België en door iedereen kunnen worden geïmplementeerd. Zo wordt er voor de verwarming gekozen voor een gasboiler in plaats van voor een geothermische warmtepomp, en worden prototypes vermeden.

Het project RenovActive wil een ruimte creëren waar het voor de bewoners aangenaam vertoeven is. Tegelijk wordt een positieve impact op de leefomgeving beoogd dankzij goed doordachte parameters, zoals het hergebruiken van de materialen en het waterbeheer. Het gebouwconcept is dus geheel trouw aan de Active House principes, die het evenwicht tussen energie, comfort en leefomgeving beklemtonen.

De toegankelijkheid voor een zo groot mogelijk aantal mensen is een belangrijke doelstelling, of het nu via collectieve renovatieprojecten door sociale huisvestingsmaatschappijen gebeurt of door particuliere gezinnen die hun eigen woning wensen te verbouwen. Tegelijk doet dit niets af aan het comfort binnenshuis: behalve aan het welzijn, draagt dit vaak ook bij tot een betere gezondheid van de bewoners (een betere slaapcyclus, minder gevallen van astma…).

Met het oog op de lange termijn heeft VELUX technische keuzes gemaakt die een optimale efficiëntie garanderen (van onder meer het energieverbruik), een redelijke kostprijs kennen én een reproduceerbaarheid voor een zo groot mogelijk aantal mogelijk maken.

Het gekozen huis

Voor de realisatie van het project werkt VELUX samen met de “Anderlechtse Haard”, eigenaar van 3.600 woningen te Anderlecht. Een halfopen bebouwing van 80 m² uit de jaren 1920, die momenteel in staat van verval verkeert, zal volledig worden gerenoveerd volgens het RenovActive concept.

Het gekozen huis bevindt zich in de Anderlechtse Goede Lucht wijk. Deze woonwijk werd in 1923 gebouwd, oorspronkelijk om een kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan de bewoners van de huizen in het centrum van Brussel, die werden onteigend door de grote werken van die tijd (Justitiepaleis, Noord-Zuidverbinding, …). Hoewel deze huizen destijds deel uitmaakten van de voorhoede van de architectuur en voor de arbeidersbeweging van het begin van de 20e eeuw een belangrijke stap voorwaarts vormden, voldoen ze vandaag niet meer aan de huisvestingsnormen.  De Goede Lucht wijk heeft een dringende behoefte aan vernieuwing. Een groot aantal huizen is reeds afgebroken of achtergelaten. De bedoeling is om de wijk opnieuw zijn oorspronkelijke cachet te geven, dankzij de geleidelijke renovatie.

RenovActive zal als voorbeeldproject kunnen dienen voor de Anderlechtse Haard, voor de modernisering van een deel van haar immobiliënpark.

Het architecturale concept

Middels een wedstrijd werd de architecturale ontwikkeling van het concept toevertrouwd aan ONO Architectuur (in samenwerking met ingenieursbureau Daidalos-Peutz). Het Antwerpse architectenbureau stelde een renovatieproject voor dat tegelijk subtiel en ambitieus is. Het voldoet niet enkel aan de nieuwste normen van de Active House Alliance maar neigt ook de hele wijk te inspireren om de algemene levenskwaliteit te verbeteren. Het project werd bekroond vanwege het rationele gebruik van de beschikbare ruimte, de kostenefficiëntie en de eenvoudige maar doeltreffende technische benadering die ervoor zorgt dat het gemakkelijk kan worden heruitgevoerd. 

De financiering van het project

Prioriteit voor VELUX was om een betaalbaar renovatieproject voor te stellen. De renovatiekosten kregen dan ook de grootste aandacht. Het gaat om een project dat financieel volledig door VELUX wordt gedragen. Wel zijn er ook partners – fabrikanten van bouwmaterialen – die zich hebben aangesloten bij het project en hun gewaardeerde expertise en materieel leveren. Echter, om de uiteindelijke prijs van het renovatieproject te berekenen zal de publieke kostprijs van deze materialen in rekening worden gebracht.

Alle materialen en technieken die een te grote meerkost met zich meebrachten, zijn geëlimineerd. De renovatiekosten respecteren de grenzen die de Anderlechtse Haard oplegt: maximum €1.450/m² voor renovatie en €1.750 €/m² voor nieuwbouw. Het geschatte budget voor de verbouwing van het huis in de Jean Lagey straat komt neer op zo’n €163.000. Bij een reproductie zouden de kosten verbonden aan het advies van de ingenieurs niet meer moeten worden in rekening gebracht.

Het is voor particulieren ook belangrijk om te weten dat de drie Belgische regio’s verschillende subsidies toekennen voor renovatieprojecten, en dat die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het gezinsinkomen. Wanneer men investeert in de energieprestaties van een gebouw, gaat het om belangrijke bedragen. Als particulier of sociale huisvestingsmaatschappij zou men waarschijnlijk op zo’n €18.000 hebben kunnen rekenen voor dit project.

Een bron van inspiratie

RenovActive dient als een voorbeeldproject om toekomstige renovaties te inspireren. Het wil een inspiratiebron zijn, tot denken aanzetten en een model worden om op grote schaal op bestaande huizen te worden toegepast. Gezien het belang van de reproduceerbaarheid heeft VELUX een type huis gekozen dat zowel in België als in Europa vaak voorkomt.

 

In samenwerking met VELUX

Meer nieuws van VELUX

Dakvenster 20 jaar of ouder? Dan is vervangen voordelig voor jou!

De nieuwste generatie VELUX dakvensters verslaan hun voorgangers op heel wat vlakken.

Vervolledig uw dakvenster met een gordijn volgens uw behoeften

Vervolledig uw dakvenster met een gordijn volgens uw behoeften: verduisteren, bescherming tegen d

Een slimmere en gezondere woning!

Stel u voor dat uw dakvensters automatisch frisse lucht binnenlaten wanneer dat nodig is.

GRATIS Nieuwsbrief