Van Marcke geeft 87 complete toiletten weg aan "Goods to Give"!

Op 19 november 2016 was het Wereld Toilet Dag. Op deze dag werd speciaal aandacht gevraagd voor een wereldwijde sanitaire crisis. Van Marche kon dit niet zo maar laten voorbijgaan, en schonk 87 complete toiletten aan de vzw "Goods to Give". Dat is 1 toilet voor elk jaar dat de firma Van Marcke bestaat. Dit is een mooie start, maar er is nog veel werk aan de winkel als je weet dat er wereldwijd 2,4 miljard mensen nog steeds onvoldoende toegang hebben tot propere sanitaire voorzieningen!

Meer mensen hebben een gsm dan een toilet. 6 miljard mensen hebben een mobiele telefoon en maar 4,5 miljard mensen hebben toegang tot een proper toilet.

Bron : Knack

Zorgzaamheid en toekomstgericht kijken zijn Van Marcke op het lijf geschreven. Wetend dat er in ons land 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens leven, heeft de firma besloten om vanaf nu samen te werken met Goods to Give en deze vzw te ondersteunen. Van Marcke hanteert al jaren een filosofie van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, wat ook weerspiegeld wordt in haar slogan "Thuis in warmte en water" en haar missie "we care for quality of life". Door het leveren van strategische producten, die het leven van de gebruiker oprecht verbeteren met behoud van alle comfort en met respect voor een duurzaam leefmilieu, wil Van Marcke van een huis een thuis maken!

Caroline Van Marcke, CEO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons het streven naar een evenwicht tussen economische en financiële resultaten (Profit), sociale belangen (People) en milieu (Planet). De groep Van Marcke wordt bovendien net gekenmerkt door haar familiale karakter. Samen vormen we één grote familie waarvan de leden zich om elkaar bekommeren, niet enkel nu maar ook op langere termijn voor alle volgende generaties. Dat principe stemt perfect overeen met de kerngedachte van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Goods To Give

De vzw Goods To Give is sinds 3 jaar actief en werkt met een gelijkaardig model als dat van de “voedselbank” maar richt zich op "niet-voedselproducten”. De organisatie stelt zich als doel nieuwe non-foodproducten (meestal overschotten) in te zamelen bij de bedrijven en deze te herverdelen aan mensen in nood over heel België & Luxemburg via een netwerk van 260 gemandateerde sociale organisaties (vzw's en OCMW’s). Deze distributie gebeurt via een internetplatform www.goodstogive.be.

 

In samenwerking met Van Marcke

Meer nieuws van Van Marcke

Batibouw 2017 : De evolutie van de smart homes!

Het internet en de hierop inspelende elektronica zijn de meest ingrijpende evoluties van de voorb

Stel zelf je eigen badkamermeubel samen!

Een performante industrie is van levensbelang voor de welvaart in ons land.

Zonnepanelen terugverdienen : op 8 tot 12 jaar!

Tot 2012 bloeide de industrie van de zonnepanelen.

3 spoeltechnieken voor toiletten uitgetest!

Elk toilet hetzelfde? Denk daar nog maar eens goed over na.

GRATIS Nieuwsbrief