ISOVER hielp om van het Simbahuis een warm nest te maken

Dit jaar steunde ISOVER het Simbahuis, een project van SOS Kinderdorpen. Niet met een financiële donatie maar door de materialen én de mankracht te leveren om het dak van het huis, waar het project recent is ingetrokken, te isoleren en op die manier de kinderen een warm nest te bezorgen om in te leven, te leren en te spelen. Warm in alle betekenissen van het woord dus.

SOS Kinderdorpen is een internationale organisatie die in meer dan 130 landen projecten leidt voor kinderen in een kwetsbare gezins- of maatschappelijke situatie. Ook in België organiseert SOS Kinderdorpen een aantal projecten voor kinderen en jongeren uit een kansarme omgeving of in een moeilijke gezinssituatie. Centraal staat de doelstelling om kinderen een omgeving te bieden waar ze veilig kunnen opgroeien. Eén van die projecten is het Simbahuis in Liedekerke. Het Simbahuis biedt opvang en begeleiding aan gezinnen die de opvoeding van hun kinderen tijdelijk niet meer kunnen garanderen, zodat het gezin zo snel mogelijk weer samen verder kan.

Het Simbahuis vangt op korte termijn (1 à 2 jaar) kinderen op die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden. Dit gebeurt in een kleinschalige, familiale omgeving. Het dagelijks leven van de kinderen is niet anders dan in een gewoon gezin: naar school gaan, eten en wassen, spelen en samen leuke dingen doen. Afhankelijk van de specifieke noden en situatie van ieder kind worden de kinderen individueel begeleid en krijgen de ouders een intensieve ouderbegeleiding om de elementen die aanleiding gaven tot de plaatsing, aan te pakken.

In 2014 had het Simbahuis behoefte aan een nieuwe locatie die meer aangepast is aan de noden van de begeleide kinderen en de opdrachten van het project. Deze werd gevonden in de Stationsstraat in Liedekerke.

Vorig jaar steunde ISOVER SOS Kinderdorpen al via een ludieke actie op Facebook in het kader van MUSIC FOR LIFE. Dit jaar wilde het nog verder gaan. Als specialist in en wereldwijd de grootste producent van isolatiematerialen in minerale wol, ontwikkelt het bedrijf thermische, akoestische en brandveilige isolatie-oplossingen die zorgen voor een comfortabele, energie-efficiënte en duurzame leefomgeving. Het was dan ook evident dat ISOVER zijn hulp aanbood om van het Simbahuis een warme plek voor de kinderen te maken. En niet alleen in figuurlijke zin. ISOVER leverde daarom de isolatie en luchtdichtheidsproducten om het dak lucht- en dampdicht te isoleren. Maar nog sterker: ook de medewerkers van het bedrijf staken zelf de handen uit de mouwen om te zorgen voor de perfecte isolatie van het dak van het huis.

Dankzij die isolatie zal het Simbahuis een grote besparing doen op de energiefacturen. Geld dat kan gebruikt worden voor de andere begeleidingsopdrachten van het huis. Daarmee wil ISOVER een steentje of liever meerdere glaswolplaten bijdragen om de kinderen van het SIMBAHUIS de kans te geven op te groeien in een warm nest en hun eigen weg in het leven te vinden.

 

In samenwerking met ISOVER

Meer nieuws van ISOVER

Woningpas moet aanzetten tot renovatie

In het kader van het renovatiepact 2050 besliste de Vlaamse regering de Woningpas in te voeren.

Ontdek de ingrediënten van een perfect geïsoleerd dak

Vanaf 1 januari 2020 moet elk dak in Vlaanderen voldoen aan de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm.

S-peil halen? Denk aan de luchtdichtheid

 De Vlaamse overheid introduceerde begin 2018 het S-peil of schilpeil.

Icopal groendak voor een frisse en ecologische woning

Om de woning koel te houden tijdens warme zomerdagen, denkt men onmiddellijk aan klassieke oploss

GRATIS Nieuwsbrief