Bouwverlof 2016

Gepubliceerd op 12 January 2016
Bouwverlof - Bouwvakantie

Iedereen heeft recht op vakantie, iedereen moet er eens van tussen. In de bouwsector is het zo dat dit voor vele bouwbedrijven samenvalt. De periode(s) worden bepaald door werkgevers- en werknemersorganisaties. Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied, en dus niet bij cao, akkoorden afgesloten.  Het gaat dus over aanbevelingen, die pas juridische waarde krijgen wanneer bedrijven deze overnemen in het arbeidsreglement!

Over de vraag wanneer de bouwvakanties vallen, worden veel vragen gesteld.  Het is héél moeilijk om hier een antwoord op te geven aangezien dit jaarlijks bekeken wordt, en dit ten vroegste in de loop van de maand oktober, of zelfs maar begin november beslist wordt.

Hieronder vindt u in ieder geval al een overzichtje van de data die al vastliggen voor 2016. De wettelijke feestdagen kunt u hier ook terugvinden.

 

Regio

Hoofdvakantie

Snipperdagen

Vervanging Feestdag

Brussel-Halle-Vilvoorde

04/07 t.e.m. 29/07
1 vrije dag

 

1/05 door 02/05

Leuven

van 11/07 t.e.m. 29/07
4 vrije dagen

31/03, 1/04

1/05 door 02/05
 

Antwerpen & Mechelen

van 11/07 tot en met 29/07
6 vrije dagen (in overleg, hetzij indiviueel, hetzij collectief)

 

1/05 door 02/05

Turnhout

van 11/07 tot en met 29/07
6 vrije dagen

 

1/05 door 02/05

Provincie Oost-Vlaanderen

(m.u.v. Sint-Niklaas, Hamme en Lokeren)

18/07 t.e.m 08/08
3 vrije dagen (individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever & werknemer.)

31/03, 1/04 1/05 door 02/05

Sint-Niklaas

11/07 t.e.m 01/08
3 vrije dagen (individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever & werknemer)

31/03, 1/04 1/05 door 02/05

Hamme-Lokeren

22/07 t.e.m. 12/08
2 vrije dagen (individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever & werknemer)

31/03, 1/04

1/05 door 02/05

Provincie West-Vlaanderen

18/07 t.e.m. 05/08
5 vrije dagen

31/3, 1/04

1/05 door 22/07

Provincie Limburg

11/7 t.e.m. 01/08
5 vrije dagen

 

 

Waals-Brabant

04/07 t.e.m. 29/07
1 vrije dag

 

 

Provincie Henegouwen

11/07 t.e.m. 01/08
te vervolledigen met 
- ofwel van 04/07 - 08/07 
- ofwel van 02/08 - 08/08

 

 

Luik-Huy-Waremme

- ofwel 04/07 - 31/07  (met 1 vrije dag op ondernemingsvlak)
- ofwel 11/07 - 31/07 (6 vrije dagen vastgelegd op ondernemingsvlak *)
(*) aanbeveling: 31/03 & 1/04 en saldo van 4 vrije dagen

 

Verviers

- ofwel 04/07 - 31/07  (met 1 vrije dag op ondernemingsvlak)
- ofwel 11/07 - 31/07 (6 vrije dagen vastgelegd op ondernemingsvlak *)

(*) met de aanbeveling 3 van deze 6 dagen vast te leggen tijdens de carnavalperiode (8, 9 en 10 februari)

 

Provincie Namen

11/07 - 29/07
6 vrije dagen

 

 

Provincie Luxemburg

11/07 - 29/07
6 vrije dagen (*)
(*) - ofwel van 8/02 - 12/02 (1 vije dag)
- ofwel 31/03 - 01/04 (4 vrije dagen)
- ofwel 19/12 - 21/12 (3 vrije dagen)

 

 

FEESTDAGEN IN 2016:

 • vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaar)
 • maandag 28 maart 2016 (Paasmaandag)
 • zondag 1 mei 2016 (Feest van de arbeid)
 • maandag 2 mei 2016 (*)
 • donderdag 5 mei 2016 (O.L.H. Hemelvaart)
 • maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag)
 • donderdag 21 juli 2016 (Nationale feestdag) 
 • maandag 15 augustus 2016 (O.L.V. Hemelvaart) 
 • dinsdag 1 november 2016 (Allerheiligen)
 • vrijdag 11 november 2016 (Wapenstilstand) 
 • zondag 25 december 2016 (Kerstmis) 
 • maandag 26 december 2016 (**) 
 • zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaar) 
 • maandag 2 januari 2017 (***) 

(*) Zondag 1 mei: vrij te verplaatsen; wordt normaal genomen op maandag 2 mei (eerstvolgende werkdag). Deze feestdag kan worden genomen op een andere datum; op voorwaarde dat hieromtrent een overeenkomst wordt gemaakt met het personeel of de vakbondsafvaardiging. Deze overeenkomst dient de werkgever over te maken aan de inspectie sociale wetten vóór 15 december 2015. Indien er hieromtrent geen overeenkomst wordt gesloten, dan wordt deze feestdag genomen op de eerstvolgende werkdag, nl. 2 mei. 
(**) Zondag 25 december: verplicht te verplaatsen naar maandag 26 december. 
(***) Zondag 1 januari 2017 werd door maandag 2 januari 2017 vervangen via een beslissing van het Paritair Comité.

INHAALRUSTDAGEN BOUW 2016:

 • Dinsdag 29 maart 2016 (valt tijdens de paasvakantie)
 • Woensdag 30 maart 2016 (valt tijdens de paasvakantie)
 • Vrijdag 6 mei 2016 (brug Hemelvaart)
 • Maandag 31 oktober 2016 (brug Allerheiligen)
 • Woensdag 2 november 2016
 • Donderdag 3 november 2016
 • Vrijdag 4 november 2016
 • Vrijdag 23 december 2016
 • hoofdperiode (Kerst/Nieuwjaar): dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2016 (4 dagen).
 • Dinsdag 3 januari t.e.m. vrijdag 6 januari 2017 = 4 inhaalrustdagen 2017. De werkhervatting is op maandag 9 januari 2017.

(*) In het kader van het op 19 november 2015 ondertekende sectoraal akkoord 2015-2016 in het PC124, werden de inhaalrustdagen 2016 gewijzigd: 4 en 5 januari en 22 december worden vervangen door 2, 3 en 4 november.

 

bron : bouwkroniek