Nu investeren in vastgoed, de beste belegging!

Gepubliceerd op
Typecontract van een aannemer
Typecontract van een aannemer

Heel wat Belgen worstelen momenteel met de vraag wat te doen met hun spaargeld. Studies wijzen allen in dezelfde richting : investeren in vastgoed is veilig én rendabel. Daarbij bieden vooral nieuwe woningen heel wat voordelen : hoog rendement want geen renovatiekosten in het vooruitzicht, extra zekerheid door gebruik van nieuwe duurzame materialen, en zeer milieuvriendelijk door een hoge energie-efficiëntie.  

Dat een spaarrekening niets meer opbrengt is ons allen welbekend. Maar waarin moeten we dan wel investeren? Aandelen zijn een zeer risicovol beleggingsproduct, dat kunnen de aandeelhouders van Fortis en Arco bevestigen. Maar is vastgoed wel een  veilige belegging, en is ze ook rendabel? Recente studies  tonen aan dat dit wel degelijk zo is, en vooral nieuwbouw blijkt een prima langetermijninvestering. 

Investeren in een eigen woonst

Belgen zijn massaal eigenaar van hun woning. Ze willen er een thuis van maken waar het prettig toeven is. Bij de aankoop van deze eigen woning wordt er vooraf doorgaans geen nettorendement berekend. Dit neemt niet weg dat de omstandigheden momenteel optimaal zijn om te investeren in die eigen woning : de hypothecaire rente staat historisch laag, waardoor er voor eenzelfde maandelijkse aflossingslast een grotere som kan geleend worden. De droomwoning komt zo voor velen binnen handbereik.

Bij de keuze tussen nieuwbouw en een oudere koopwoning spelen uiteraard factoren als ligging en charme, maar het budget blijft een bepalende rol spelen. Cijfers tonen aan dat  nieuwbouw vanuit financieel standpunt op termijn een verstandige keuze is : het is per definitie zeer energie-efficiënt, en er wordt gebouwd met de nieuwste en meest duurzame materialen. Dit betekent dat er de eerste decennia weinig energie-, onderhouds-, en renovatiekosten te verwachten zijn. Het financiële plaatje is vanaf het begin dus erg duidelijk. Bij oudere koopwoningen durft dit wel eens anders te zijn. 

Investeren in een huurwoning

Wanneer men belegt in een woning om ze te verhuren speelt het rendement van de investering uiteraard wel een centrale rol. Dat vastgoed een veilige, zekere belegging is lijkt duidelijk : het aantal gezinnen stijgt verder in de toekomst, waardoor de vraag naar bijkomende woongelegenheid verzekerd blijft. Daarnaast stelt de Nationale Bank van België dat appartementen en huizen correct geprijsd zijn, en vastgoedexperts zijn unaniem van oordeel dat de prijzen in de toekomst geleidelijk zullen blijven stijgen.  

Beleggen in vastgoed is niet alleen veilig maar ook rendabel. Na aftrek van kostenposten zoals wanbetaling, leegstand, herstelkosten,  …. rest een mooi en gewaarborgd nettorendement. Afhankelijk van de studie schommelt dit tussen de 2,3 % en de 2,9 % -  na exploitatiekost en na belastingen. Voegen we hierbij de meerwaarde die de woning oplevert bij verkoop – we hanteren een voorzichtige 1,2 % - dan levert vastgoed gemiddeld een nettorendement van 3,5 à 4 % op.

Investeren in een nieuw huurappartement brengt op termijn meer op en biedt meer zekerheid. Steeds meer huurders willen immers moderne, energievriendelijke woningen met hedendaags comfort. Dit soort huurappartementen telt het minste leegstand. Bovendien ligt het in de lijn der verwachtingen dat eigenaars in de toekomst hun woning tot een minimale energie-efficiëntie zullen moeten verbouwen. Door nu voor nieuwbouw te kiezen vermijdt men dit soort kosten in de toekomst. 

We hebben geen glazen bol, maar experts zijn het er wel over eens dat een investering in vastgoed op dit ogenblik zeker en rendabel is. De hypothecaire rente staat laag, er is een fiscale ondersteuning gedurende 20 jaar, de woningprijzen blijven geleidelijk stijgen en de bevolkingstoename verzekert een constante vraag naar huurwoningen. Combineer dit met het gegeven dat elk veilig investeringsalternatief momenteel ontbreekt, en de rekening is vlug gemaakt.