Grondige woningrenovaties nemen toe

Gepubliceerd op 09 July 2015
Vergunningen vlaams gewest
Vergunningen vlaams gewest
Vergunningen waals gewest
Vergunningen waals gewest

Het aantal vergunningen voor nieuwe flats en huizen is tijdens het eerste trimester van 2015 gestegen in vergelijking met de twee laatste trimesters van 2014. Maar de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft tegelijk kunnen vaststellen dat het niveau nog altijd lager ligt dan de voorbije vier jaren. Na de piek van toegekende vergunningen tijdens het eerste semester van 2014 ten gevolge van de versnelde vergunningsaanvragen om aan de strengere energie-eisen vanaf 2014 te ontsnappen, volgde een diep dal waar de woningbouw nog altijd niet is uitgeraakt. Opvallend voor het eerste trimester van 2015 is wel het hoger aantal vergunningen voor woningrenovaties.

In het eerste trimester van 2015 werden in Vlaanderen 4.293 vergunningen voor nieuwe flats en 3.547 vergunningen voor nieuwe huizen toegekend. Voor de vergunningen voor flats is dat 3% meer dan in het laatste trimester van 2014 en 24% meer dan in het voorlaatste trimester van 2014. Voor de vergunningen voor huizen is dat 20% meer dan in het laatste trimester van 2014 en 36% meer dan in het voorlaatste trimester van 2014.

Na de piek aan toegekende vergunningen in de eerste helft van 2014 was de nieuwbouw van huizen en flats in Vlaanderen in een diep dal terechtgekomen. Daar is die nog altijd niet uitgeraakt. Het is al van 2011 geleden dat het aantal vergunningen voor nieuwe flats en huizen tijdens het eerste trimester zo laag lag als dit jaar.

De Vlaamse markt van nieuwe woningen blijft dus bijzonder fragiel. Meer in het bijzonder blijft de VCB pleiten voor een oplossing voor de minimaal 20% eigen inbreng die kandidaat-bouwers moeten ophoesten om een hypothecaire lening aan te gaan. In 2015 zakt het maximale E-peil voor nieuwe woningen nog eens met tien E-peilpunten. Wie hieraan wil ontsnappen, zal zijn vergunning voor eind 2014 moeten kunnen indienen.

De vergunde woningrenovaties daarentegen deden het beter. Tijdens het eerste trimester van 2015 werden 4.623 vergunningen voor woningrenovaties toegekend. Het is al sedert het derde trimester van 2010 geleden dat nog zo’n hoog aantal vergunningen voor woningrenovaties werden toegekend. Het gaat dan telkens om grondige woningrenovaties. Het is nog wel te vroeg om te stellen dat het hier om een duurzame heropleving zal gaan. Vanaf november zullen verbouwers wel opnieuw een aanvraag voor een renovatiepremie kunnen indienen. Hierdoor kunnen zij 20 tot 30% van de renovatiefactuur terugkrijgen.

In Wallonië schommelde het aantal woningrenovaties in het eerste trimester van 2015 rond het gemiddelde niveau van de laatste jaren. Verder valt op dat het aantal vergunde nieuwe huizen in Wallonië de laatste jaren daalt en tegelijk het aantal vergunde nieuwe flats stijgt. In Wallonië is het aantal vergunningen voor huizen pas vanaf 2014 onder dat voor flats gedaald. In Vlaanderen heeft de verschuiving van huizen naar flats zich al veel eerder voorgedaan.