Digitale meter - 5 misvattingen ontkracht!

14/06/2019

Over de digitale meter bestaan veel misvattingen waaronder enkele vrij hardnekkig standhouden. Wij ontkrachten deze 5 missvattingen ivm de digitale meter in dit artikel!

De digitale meter is nadelig voor gezinnen met zonnepanelen. Die nieuwe meters draaien niet terug, ik ben mijn terugdraaiende teller kwijt.

Fout. Ook de digitale elektriciteitsmeter kan perfect ‘terugdraaien’, maar dat gebeurt op een slimme manier: wat je hebt verbruikt (af te lezen op de afname-display) wordt gewoon verminderd met wat je hebt geïnjecteerd (af te lezen op de injectie-display). Als je als eigenaar van zonnepanelen na 1 juli voor het ‘terugdraaiende teller’-nettarief blijft kiezen, is het resultaat op je energiefactuur exact hetzelfde.

Als ik overstap naar de digitale meter en als prosument voor het nieuwe nettarief zonder prosumententarief kies, zal ik automatisch meer betalen.

Fout. Bij een nettarief op basis van je werkelijke afname van het elektriciteitsnet is ‘zelfconsumptie’ belangrijk. Hoe meer elektriciteit je onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat je zonnepanelen energie opwekken, hoe minder elektriciteit je van het net afneemt en hoe minder distributiekosten je betaalt. Op de website van de VREG kan je beide mogelijkheden voor jouw situatie simuleren.

Die digitale meter schendt mijn privacy. De netbeheerder kan zelfs controleren wanneer ik tv kijk of de was doe.

Fout. Fluvius volgt erg strikte voorwaarden voor de verwerking van de informatie die je digitale meters verzamelen. Eén keer per dag lezen we vanop afstand de meterstanden voor aardgas en elektriciteit uit. Alle andere, gedetailleerde, verbruiksdata blijven in de meter zelf bewaard en kunnen alleen worden vrijgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

De digitale meter is gevaarlijk. Hij zorgt voor ongezonde straling in huis.

Fout. Onderzoekscentra IMEC/Ugent en Waves hebben, in opdracht van de Vlaamse overheid, de meters de voorbije maanden uitvoerig getest op straling. Die valt overal en in alle omstandigheden zeer duidelijk onder de toegelaten normen. Wie er – ondanks deze geruststellende resultaten - toch uitdrukkelijk voor kiest geen draadloze technologie in huis toe te laten, kan vanaf 1 januari 2023 een bekabelde oplossing aanvragen.

De digitale meter is voorlopig nutteloos. De ‘software’ van de meter is nog niet klaar.

Fout. De digitale meter werkt correct en volledig vanaf dag 1: alle toepassingen zijn operationeel en bruikbaar. De meterstanden worden vanaf de plaatsing automatisch uitgelezen en de beide gebruikerspoorten zijn onmiddellijk technisch beschikbaar om apps of toestellen mee te koppelen. Waar sommigen naar verwijzen, is een nog af te werken dataplatform voor onderlinge uitwisseling van gegevens tussen alle Belgische energieleveranciers en netbeheerders. Pas als er voldoende digitale meters geïnstalleerd zijn en de energiemarkt daar klaar voor is, kan dit dataplatform eventueel een rol spelen bij het opstarten van nieuwe marktmodellen.

Ontdek meer

Gratis brochure aanvragen

Bekijk meer brochures Vraag geselecteerde brochures aan

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.