24% meer vergunningen voor huizen begin 2016

Gepubliceerd op 01 July 2016
Vrijstaande nieuwbouwwoning
Vrijstaande nieuwbouwwoning

Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar lag het aantal vergunningen voor nieuwe huizen in Vlaanderen gemiddeld 24% hoger dan tijdens dezelfde maanden van 2010 tot 2016. Voor nieuwe flats was er een stijging van 18%. De VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) verklaart deze toename grotendeels door de verlaging van het maximale toegestane E-peil vanaf dit jaar en door de toenemende eisen rond de eigen inbreng bij hypothecaire leningen.

Sinds 1 januari 2016 mag het E-peil voor nieuwe woningen maximaal E-50 bedragen. Een aantal vergunningsaanvragers anticipeerden op deze strengere normering en hebben bijkomende vergunningen aangevraagd in 2015 toen het E-peil nog maximaal E-60 mocht zijn. Ook voor de maanden maart en april verwacht de VCB daarom een toename van het aantal goedgekeurde vergunningen.

Begin 2014 vond een gelijkaardige evolutie plaats toen het maximale E-peil verlaagd werd van E-70 naar E-60. Als we een herhaling van 2014 krijgen, krijgen we vervolgens een daling van het aantal goedgekeurde bouwvergunningen in het tweede en derde kwartaal. Een deel van de aangevraagde vergunningen werd waarschijnlijk proactief aangevraagd om aan de strengere E-peileis van 2016 te ontsnappen. Dat wil zeggen dat het hoger aantal bouwvergunningen in het begin van 2016 uiteindelijk niet zal zorgen voor een stijging van het woningbouwvolume voor gans het jaar 2016. De stijging is niet noodzakelijk de voorbode van een hogere nieuwbouwactiviteit.

In Wallonië, waar het E-peil ongewijzigd bleef, vond geen sterke stijging plaats in vergelijking met de vorige jaren. Dat is een bijkomende indicatie dat de stijging in Vlaanderen slechts tijdelijk zal zijn.

Bovendien konden kandidaat-bouwers door hun bouwvergunning versneld in te dienen de financiering van hun woning gemakkelijker rond krijgen terwijl banken almaar meer eigen inbreng opleggen.

Het aantal woningrenovaties bleef de vorige jaren ongeveer constant. Ook in de eerste maanden van 2016 stelt de VCB geen toename vast. Het huidige renovatieritme is echter veel te laag als we tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark willen realiseren. Bijkomende ondersteuning om het aantal grondige renovaties sterk te verhogen is noodzakelijk.