Overlast door kraai-achtigen (kauw) - wat te doen?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1556 berichten

Een 3-tal jaar geleden is er een polpulatie van zo'n 30 kraai-achtigen , de kauw, neergestreken in onze buurt...  Geen probleem tot toen maar ondertussen is deze populatie aangegroeid tot zo'n 240 à 300 vogels.

Dat veroorzaakt momenteel voor een enorme overlast voor de hele buurt, niet enkel voor ons alleen.  Veel van de inheemse vogeltjes zie al niet meer of toch zelden.  Die rotte kauw haalt steeds de nestjes leeg in het broedseizoen.  Dat schijt de hele buurt vol, dat vernielt zaken, een enorm lawaai, etc...

We hebben in mei mooi een groot stuk van het onderdak (dak in opbouw) mogen vervangen doordat die heerschappijen dat op een week volledig de frut vaneen bijten om er nestmateriaal van te maken.  Als ik tegenover ons de huizen bekijk, daar hebben ze in praktisch iedere schouw een nest gemaakt.

Wat kan (en mag) je er aan doen om die overlast in te perken???  Zo als de situatie nu is, zie ik dat alleen verergeren en zal die populatie de komende jaren enkel nog maar spectaculair toenemen.  Voor de buren is de maar ook vol...

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Milieudienst bellen?

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
13895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Huur voor enkele keren een valkenier in.

en

nog knap om die valk of buizerd bezig te zien.

 

Het gebruik van geluidstoestellen geeft effect op korte termijn, maar na enkele dagen zijn de kauwen dit gewoon en negeren ze het geluid ( angstkreet van kauwen )

Je kunt natuurlijk er voor zorgen dat hun voedselbron verdwijnt , maar insecten en larven bestrijden is not done.

Kippeneten achter slot en grendel houden zal ook al helpen want kauwen eten dat ook graag. Enkel je kippen gaan honger hebben denk ik.

Nestelgelegenheid drastisch verminderen , helpt ook. Dus zorg er sowieso voor dat die schouwen kauwvrij of kauwwerend zijn.

 

Gekleurde bewegende ballons of ballen in de tuin zou ook helpen volgens Radio 2

 

 

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1150 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het zijn de mensen zelf, die hun schouw niet voorzien dat kauwen er niet in kunnen, die zorgen voor de toename.

 

Dat iedereen daar al eens mee begint, dat kost bijna niks, en de kauwenpopulatie zal drastisch dalen.

 

https://www.natuurhulpcentrum.be/vogel-in-de-schoorsteen/#.XP4JJVlcI0M

 

VOORKOM EEN KAUW IN UW SCHOUW

Omdat voorkomen beter is dan genezen, adviseert het Natuurhulpcentrum steeds om de schouwopening ontoegankelijk te maken voor (broedende) vogels door een rooster te (laten) plaatsen op de schouwopening. Op die manier kan voorkomen worden dat vogels ongewenst in de schouw terecht komen of dat vogels een nest in de schouw bouwen wat een schouwbrand kan veroorzaken. Vooral kauwen kunnen enorm veel takken in uw schouw laten vallen met metersdikke nesten tot gevolg.

Dus niet alleen voor het welzijn van de vogels, maar ook voor uw persoonlijke veiligheid: plaats een rooster op uw schouw!

Dit kan vrij eenvoudig zonder boren of lijmen. Op basis van de foto's hieronder kan u zelf aan de slag.

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1150 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8335 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kauw is een beschermde diersoort (echt, niet te geloven, de ratten van de lucht). Je mag er dus helemaal niets aan doen.

Ze leven inderdaad in grote families.

Het zijn holenbroeders. Schoorstenen zijn hun favoriet en ze kunne verbazend goed tegen de warmte. Je moet dus zorgen dat ze geen broedplaatsen (holen) meer hebben. Als er in de buurt geen specifieke natuurlijke holen zijn, dan is het dus zaak om de schoorstenen in de buurt aan te pakken.

Wij hebben hier enkele jaren geleden met de hele buurt (15-tal buren) een metser met hoogtewerker ingehuurd voor 1 dag. Die heeft de ongebruikte schoorstenen dichtgelegd met een betontegel, en de gebruikte met een inox net. Dat moet overigens bijzonder goed vastliggen, want ze proberen met een aantal vogels samen om het er gewoon af te rukken.

Het is een aantal dagen luid protest geweest, met de vogels die van schoorsteen naar schoorsteen al krijsend rondvlogen. Uiteindelijk is het meerendeel van de familie vertrokken. We hebben er nog een 10-tal in de buurt. We proberen nog de overblijvende buren te sensibiliseren, maar hun aantal is onder controle, het is niet meer storend.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1150 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, zouden moeten verplichten om schoorsteen deftig af te dichten tegen kauwen.

 

Dan zouden ze alleen nog  nesten hebben in natuurlijke holen, en dat is meestal in bossen of oude bomen, alleszins minder in bewoond gebied.

Hun aantal zou verminderen en in bosgebied storen ze ook minder.

 

Dus aan topicstarter, misschien bovenstaand initiatief volgen, en jullie probleem gaat opgelost zijn.

Op zich waren jullie daar wel beter aan begonnen voor de broedperiode.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8335 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

11221 schreef:

Op zich waren jullie daar wel beter aan begonnen voor de broedperiode.

Het is nu zelfs verboden...

 

Afwijkend statuut kauw
 

Deze soort – daarbij inbegrepen alle ondersoorten, rassen en variëteiten – behoort tot categorie 2 van het Soortenbesluit. Het is een soort die van nature in het wild voorkomt of is voorgekomen in het Vlaamse Gewest, of er reeds lang is ingeburgerd. De basisbeschermingsbepalingen van het besluit zijn hierop van toepassing.

Het is verboden deze vogels:

opzettelijk te doden

opzettelijk te vangen

opzettelijk en betekenisvol te verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek

Een handeling zoals hierboven beschreven, wordt onder meer geacht 'onopzettelijk' te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de negatieve gevolgen voor specimens van deze beschermde diersoort.

Bezit, vervoer, handel:
Het onder zich hebben, het vervoeren, het verhandelen of ruilen of het te koop of in ruil aanbieden van specimens of eieren van deze beschermde vogelsoort is verboden. Het is verboden de eieren van deze vogelsoort opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen.
Afwijkingen op beschermingsbeginsel mogelijk:

In afwijking van de beschermingsmaatregelen van het Soortenbesluit kan overgegaan worden tot doding, vangst of verstoring van individuele specimens van de kauw indien er althans geen andere bevredigende oplossing bestaat om belangrijke aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, en dit het hele jaar door. Met professioneel geteelde gewassen wordt bedoeld, gewassen op percelen die geregistreerd zijn op basis van hetdecreet van 22 december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.

Nesten:
Het is verboden de nesten van deze vogelsoort opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de negatieve gevolgen voor die nesten. Onder nesten worden begrepen de bewoonde nesten, de nesten die in aanbouw zijn als voorbereiding op het komende broedseizoen, alsook de nesten die in de regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden.

 

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van NicoP
Lid vanaf: 17/02/2008
1556 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Iedereen in de buurt wil er van af zijn... maar zoals steeds mag het voor het merendeel weer niks kosten.

 

De schouw van de directe buren links en rechts van ons en onze schouw zijn tegen indringen van de vogels voorzien.

De overzijde van de straat, daar hebben ze vrij spel.  En laat het nu net diegene zijn waar het niks voor mag kosten.  Dus, dat van het gezamenlijk de schouw dichten is al een verloren zaak vrees ik.

 

De enige oplossing die ik zie is op regelmatig tijdstip een valkenier laten komen.

Kent er iemand in de buurt van Hasselt of Limburg een valkenier (Wim Huygen ga ik alleszins eens contacteren)?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8335 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een valkenier zal niet op kauwen jagen hoor, dat is ook voor hem verboden.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum