gras zaaien en planten na gebruik Edialux Silvanet Garden

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Carmen Van Mechelen
Lid vanaf: 27/08/2018
0 berichten

Heeft er iemand wat advies over volgend probleem?

Gisteren hebben we het onkruid in onze braakliggende tuin behandeld met Edialux Silvanet Garden tegen hardnekkige onkruiden. Dit spaart de grassen en hindert de kieming van zaden niet. Veiliger dan Roundup en ideaal dus om over twee weken te kunnen fresen en over 3 weken te planten dachten wij.

Nu zien we nadien in de bijsluiter staan dat gras zaaien pas 2-3 maanden na behandeling kan, en planten pas 6 maanden later. 

We zijn nu zeer ongerust dat dit product de nieuwe planten zal aantasten. Op internet is hier geen advies over te vinden.

Heeft iemand hier enige ervaring mee? Is de bijsluiter te voorzichtig en zou het ok zijn om over 3 weken te planten?

 

Van Mechelen C.

Reacties

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
16125 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klopt.

Silvanet is een systemisch bladherbicide . Dit wil zeggen wordt getransporteerd door de volledige plant en zorgt voor vernietiging van bovengrondse en ondergrondse delen van de bespoten planten.

Uitermate geschikt voor houtige onrkuiden ( bramen ezv) en hardnekkige dicotyle onkruiden zoals winde.

Deze woekeren in de bodem en bovengronds, om alles kapot te krijgen moet je dus wachten.

 

Maar het belangrijkste punt waarom je 6 maand moet wachten is de aktieve stof TRICLOPYR.

 Deze stof is zeer giftig voor het grondwater en mag daarom maar 1 keer op de 12 maand gebruikt worden. 

Daarom moet je een bufferzone van minstens 10 meter in acht nemen ten opzichte van beken, grachten, waterlopen en waterpartijen. 

 

LD 50 Triclopyr is 720 mg / kg levend gewicht 

LD 50 Glyfosaat is  5600 mg / kg levend gewicht.

 

LD 50 Bij een populatie van 100 ratten sterven er 50 bij 720 mg (triclopyr) en pas bij een opname van 5600mg bij roundup ( aktieve stof glyfosaat).

 

Met andere woorden silvanet is giftiger dan roundup.

 

U zult best 6 maand wachten voor verdere beplantingen.

U hebt toch de veiligheidsmarge van  niet betreden na bespuiting voor 24 uur aangehouden.

 

Ik stel me de vraag wie dit produkt  u heeft aangeraden. 

Eis de bekendmaking van zijn  fytolicentienummer op.

(ook als je het in de winkel hebt gekocht , hebben deze een licentienummer)

afbeelding van pplakke
Lid vanaf: 18/05/2010
595 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

https://www.edialux.be/netalogue/pdfs/Silvanet%20Garden_NL_5.0.pdf 

Als je die pdf er van leest is dit toch niet iets dat je graag in het milieu brengt .

 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen 

 

Eigenlijk is het wel zeer amateuristisch dat men glyfosaat verbied. Met als hoofdreden dat de particulier niet altijd de correcte toepassing doet. En men tegelijkertijd middeltjes als dit en nog een aantal. Die ook wel kennis vereisen dan wel in de winkel laat. Van die kant snap ik het wel dat deze persoon denkt dat dit veel veiliger is.

 

afbeelding van fido
Lid vanaf: 15/06/2006
2854 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het product is particulier verkrijgbaar, iedereen kan dat kopen en gebruiken.

 

Slecht plan, maar bon het is nu gebeurd.

Ik begrijp niet wat je bedoeling is. Je hebt dit product gebruikt met de bedoeling het gras te sparen, maar je spreekt ook van planten. Wat wil je gaan doen met je tuin? Wil je gras zaaien, wil je iets planten?

 

Het beste wat je kan doen vooraleer iets te zaaien of planten is de tuinkerstest. De bedoeling is dat je met het zaaien van tuinkers test of er nog een effect is van het herbicide in de bodem. Je kan het best een bak maken me de tuinaarde en een onbehandelde controle om goed te kunnen vergelijken.

 

afbeelding van Eveir
Lid vanaf: 21/09/2015
47 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben zelf persoonlijk verre van fan van allerlij types onkruidverdelging. Zelf haal ik gewoon al het onkruid tussen het gras uit na het afmaaien van het gras.

Ikzelf heb sportgazon gezaaid ifv een rondlopende hond in de tuin, al is het het idee dat deze type grassenmix steviger is.

Maaien op 5-6cm onder gewone omstandigheden.
Maaien op 3cm (was éénmalig) om het onkruid goed te kunnen plukken (volledige dag van 8-9 uur aan bezig geweest) en daarna de eventuele putjes terug inzanden met een mix van compostgrond met rivierzand 0/2. (50/50 verhouding)

Eind Augustus terug doorgezaaid.
Voldoende water gegeven, in de zin van 3u per dag.
Van 4u tot 7u 's ochtends.

Heb gezaaid op een originele zandgrond die weinig rijk is. 1x gemest.. een goeie 6 weken na het zaaien, 2de keer, de 2de mestbeurt staat gepland voor 6 weken na het doorzaaien.

Ik Maart gezaaid, zwaar warme zomer achter de rug, maar merk nu toch echt dat het gras 99% de bovenhand op het onkruid heeft.

Volhouden en manuren is de boodschap in mijn ogen..