FAQ Elektriciteit/AREI

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten

Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

 • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
 • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
 • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
 • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
 • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
 • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
 • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

 • 0,5 mm² / 2A / 4A
 • 0,75 mm² / 4A /6A
 • 1 mm² / 6A / 10A
 • 1,5 mm² / 10A / 16A
 • 2,5 mm² / 16A / 20A
 • 4 mm² / 20A / 25A
 • 6 mm² / 32A / 40A
 • 10 mm² / 50A / 63A
 • 16 mm² / 63A / 80A
 • 25 mm² / 80A / 100A
 • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
4988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

davyd wrote:
En eventueel aanvullen met info van elek ifv water?

dus bv:

met elekleidingen minimaal 3 cm tussenafstand respecteren?

Is dat zo gevoelig dan ?

Ik heb electr. leidingen die gewoon naast een waterleiding lopen, aangezien deze naar ongeveer dezelfde plaats gaan. (verdeelbord & collectoren staan bij elkaar in de buurt).

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

F-B wrote:
davyd wrote:
En eventueel aanvullen met info van elek ifv water?

dus bv:

met elekleidingen minimaal 3 cm tussenafstand respecteren?

Is dat zo gevoelig dan ?

Ik heb electr. leidingen die gewoon naast een waterleiding lopen, aangezien deze naar ongeveer dezelfde plaats gaan. (verdeelbord & collectoren staan bij elkaar in de buurt).

Zoals enkele posts verder stond:

De minimumafstand van 3 cm t.o.v. niet elektrische leidingen is aan te raden, zodanig dat wederzijdse beïnvloeding uitgesloten is, maar dit is momenteel niet meer in het AREI opgenomen...

Dus het is toegestaan er vlak naast te lopen...

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
4988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dappe wrote:
F-B wrote:
davyd wrote:
En eventueel aanvullen met info van elek ifv water?

dus bv:

met elekleidingen minimaal 3 cm tussenafstand respecteren?

Is dat zo gevoelig dan ?

Ik heb electr. leidingen die gewoon naast een waterleiding lopen, aangezien deze naar ongeveer dezelfde plaats gaan. (verdeelbord & collectoren staan bij elkaar in de buurt).

Zoals enkele posts verder stond:

De minimumafstand van 3 cm t.o.v. niet elektrische leidingen is aan te raden, zodanig dat wederzijdse beïnvloeding uitgesloten is, maar dit is momenteel niet meer in het AREI opgenomen...

Dus het is toegestaan er vlak naast te lopen...

Ik vroeg me gewoon af of dit zo invloedrijk is qua storingen ...

Ik heb bv utp & eib kabel naast electr. leidingen lopen.

afbeelding van joffry
Lid vanaf: 09/12/2009
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben bezig met de renovatie van mijn rijhuisje en heb het aangedurft om de elektriciteit zelf te doen. Nu na doorname van het Arei heb ik nog twee vraagjes die me niet helemaal duidelijk zijn...

- Ik heb allemaal gemengde kringen (20 A - 2,5 mm2) op 1 kring na. Hier wordt enkel verlichting op aangesloten. Maar de bedrading van deze kring is reeds in 2,5 mm2 gelegd. Mag ik deze ook met een zekering van 20 A afzekeren? of ben ik verplicht om nieuwe kabels van 1,5 mm2 te trekken?

- Ik heb voor mijn wasmachine een aparte kring (20 A - 2,5 mm2). Is dit voldoende want ik las in het ARei het volgende :

"De doorsnede van de geleiders voor de voeding van een elektrisch fornuis of een wasmachine moet:

- bij driefasige aansluiting 4 mm²

- bij monofasige aansluiting 6 mm² bedragen.

Men mag evenwel voornoernde toestellen aansluiten met geleiders met doorsnede van 2,5

mm² op voorwaarde dat:

- ofwel de stroombaan bestaat uit een kabel geplaatst in opbouw;

- ofwel wanneer de stroomkraan bestaat uit geïsoleerde geleiders (vb. VOB) geplaatst

in een buis met een diameter van minimum een duim of 25 mm²;

- ofwel wanneer er een reservebuis voorzien is naar dezelfde plaats van

energielevering."

Dit lijkt mij zo omslachtig voor een gewoon wasmachine.

groetjes

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

joffry wrote:
Ik heb allemaal gemengde kringen (20 A - 2,5 mm2)

de lichtkringen moeten dan wel dubbelpolig geschakeld worden

PS: gebruik ook de zoekfunctie eens, want daarover is al véél geschreven

afbeelding van joffry
Lid vanaf: 09/12/2009
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja heb al aan het zoeken geweest (mss niet op de juiste plaats) maar ik vind het niet... Heb je een link of zo?

dubbelpolig schakelen is geen optie (vanwege dimmer en dubbele wisselschakelaars en dergelijke...). Mag het wel als ik gewoon de 2,5 mm2 bekabeling behoud en afzeker met 16 A???

Heeft er iemand ook het antwoord over het wasmaschine??

afbeelding van joffry
Lid vanaf: 09/12/2009
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

heb voor het wasmaschine het antwoord gevonden :

"Je kan voor was- vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel... "

nu de verlichtingskring nog...

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

joffry wrote:
Mag het wel als ik gewoon de 2,5 mm2 bekabeling behoud en afzeker met 16 A???

ja

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog es op een rijtje zetten ...

De maximale afzekering wordt bepaald door de KLEINSTE draadsectie in de kring

bij automaten:

- 1.5mm²: max 16A

- 2.5mm²: max 20A

- 4 mm²: max. 25A

- 6 mm²: max 40A

...

2 verdere beperkingen :

- gemengde kring (stopcontacten & verlichting) MOET volledig op 2.5mm²

- een kring met een enkelpolige schakelaar: max. 16A

Dit vat het zowat 'n beetje samen denk ik ...

afbeelding van joffry
Lid vanaf: 09/12/2009
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

merci voor de antwoorden... nu kannek verder

afbeelding van Robbie de Hand
Lid vanaf: 26/08/2009
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op p1 staat het volgende:

Quote:
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis (dus oven en kookplaat in 1 toestel) dit geldt niet voor een kookplaat appart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Wanneer kookplaat en oven apart staan (bv. kookplaat op eiland, oven ingebouwd langs een wand), mag men deze dan op hetzelfde circuit brengen (via één 4mm²/25A)?

Of toch de oven op een apart 20A circuit? (zou maar een 12A vereisen (2500W)).

Bedankt.

afbeelding van ACQUA
Lid vanaf: 26/08/2009
163 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is enkel 'stijve' draad toegestaan of mag soepel ook? Dit voor de stroomkabel tussen zekeringkast en stopcontacten voor hifi en tv.

Koen

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
4988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag ik, in een vals plafond, een kabel verlengen dmv wago klemmen bv ?

Stel, je hebt dus ergens een electr. kabel zitten, en die moet een beetje verder gebruikt worden om een lamp te voeden die in een vals plafond zit. Die kabel is dus te kort; mag ik die gewoon verlengen ?

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

F-B wrote:
Mag ik, in een vals plafond, een kabel verlengen dmv wago klemmen bv ?

Stel, je hebt dus ergens een electr. kabel zitten, en die moet een beetje verder gebruikt worden om een lamp te voeden die in een vals plafond zit. Die kabel is dus te kort; mag ik die gewoon verlengen ?

Uit samenvatting van AREI:

Quote:
Verbindingen dienen te gebeuren in verbindings- of aftakdozen. Alle verbindingen dienen steeds bereikbaar te blijven, ze mogen dus niet ingepleisterd of weggetimmerd worden.

Indien de ruimte beschikbaar is en indien de inbouwdoos van het stopcontact of het lichtpunt ertoe voorzien is, mogen er ook verbindingen gemaakt worden achter het stopcontact of aan het lichtpunt.

Dus antwoord: nee.

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
4988 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar die aftakdoos mag je dan wel weer wegtimmeren ofwa ?