FAQ Elektriciteit/AREI

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten

Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

 • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
 • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
 • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
 • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
 • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
 • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
 • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

 • 0,5 mm² / 2A / 4A
 • 0,75 mm² / 4A /6A
 • 1 mm² / 6A / 10A
 • 1,5 mm² / 10A / 16A
 • 2,5 mm² / 16A / 20A
 • 4 mm² / 20A / 25A
 • 6 mm² / 32A / 40A
 • 10 mm² / 50A / 63A
 • 16 mm² / 63A / 80A
 • 25 mm² / 80A / 100A
 • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

Pagina's

afbeelding van tirieus
Lid vanaf: 30/01/2007
162 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

misschien best aan mods vragen dat ze hem "sticky" zetten anders gaat je post binnen een paar dagen al verloren.

afbeelding van davyd
Lid vanaf: 23/08/2007
660 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En eventueel aanvullen met info van elek ifv water?

dus bv:

met elekleidingen minimaal 3 cm tussenafstand respecteren?

elekpunten(stopcontact of schakelaar) minimaal op 60 cm van kraan

-----------------

Ik zie echter niets in't AREI over :

- een minimum afstand tussen collectoren en stopcontact? Mag die afstand minder zijn als er een wand tussen is?

- een minimum afstand tussen socarex en stopcontact? M'n regenwatersocarex gaat immers een stukje ophoog langs muur naar filter.

- boilerstopcontact onder pompsteen staat toch altijd in buurt van toevoerwaterleiding voor de bovenliggende kraan?

- mag elek kabel van onderwaterregenpomp naast socarex van regenpomp vlak naast elkaar in dezelfde wachtbuis naar regenwaterput?

- andere zaken te respecteren ifv waterleidingen?

afbeelding van Dondiedie
Lid vanaf: 24/04/2008
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je eigenlijk het AREI ergens gratis raadplegen? Ik weet dat je dat kan kopen, maar dan ben je in principe ook verplicht de 'update's te kopen, anders is die in principe niets meer waard (want tenslotte weet he buet wat er wel of niet veranderd is...)

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

davyd wrote:
En eventueel aanvullen met info van elek ifv water?

met elekleidingen minimaal 3 cm tussenafstand respecteren?

elekpunten(stopcontact of schakelaar) minimaal op 60 cm van kraan

De minimumafstand van 3 cm t.o.v. niet elektrische leidingen is aan te raden, zodanig dat wederzijdse beïnvloeding uitgesloten is, maar dit is momenteel niet meer in het AREI opgenomen...

De minimumafstand van 60cm is enkel t.o.v. een bad en douche, niet t.o.v. de kraan.

Al de andere puntjes die je niet gevonden hebt in het AREI:

- geen minimum afstand tussen collectoren en stopcontacten verplicht

- idem voor socarex

- geen enkel probleem

- kabel in zelfde buis lijkt mij geen enkel probleem

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dondiedie wrote:

Kan je eigenlijk het AREI ergens gratis raadplegen? Ik weet dat je dat kan kopen, maar dan ben je in principe ook verplicht de 'update's te kopen, anders is die in principe niets meer waard (want tenslotte weet he buet wat er wel of niet veranderd is...)

Gratis is dit nergens raad te plegen. Het klein AREI is redelijk volledig voor huishoudelijke installaties, en kost een €45 voor een eenmalige versie. Het groot AREI is natuurlijk veel uitgebreider, maar is enkel in abbonement versie te verkrijgen en de prijs is niet echt voor DHZ, nl het eerste jaar ongeveer €521 en dan jaarlijks kost van €277. Beiden aan te kopen via Kluwer Belgium (http://www.kluwer.be). Leden van bepaalde beroepsorganisaties voor elektrotechnische ondernemingen kunnen het groot AREI ook online raadplegen, maar weet niet als je hier ook zomaar een abbonement op kan nemen...

Vincotte heeft wel een pdf "huishoudelijke elektrische installaties" waar de meeste dingen in uitgelegd staan. Deze is gratis te raadplegen (https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke-elektrische-installaties)

afbeelding van René_A
Lid vanaf: 15/08/2007
164 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb wel een CD versie. Van waar ze komt weet ik niet juist meer, en is ook al enkele jaren oud. Ik zal eens kijken of ik ze wettelijk kan posten ergens. (Indien dat mag natuurlijk)

afbeelding van Barry Barré
Lid vanaf: 06/04/2008
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dondiedie wrote:
Kan je eigenlijk het AREI ergens gratis raadplegen? Ik weet dat je dat kan kopen, maar dan ben je in principe ook verplicht de 'update's te kopen, anders is die in principe niets meer waard (want tenslotte weet he buet wat er wel of niet veranderd is...)

gratis te downloaden op de vincotte website!

ik zoek nog even de link

groetjes

afbeelding van Barry Barré
Lid vanaf: 06/04/2008
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zoals dappe al schreef:

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke-e...

trouwens, als leek geraak je toch niet wijs uit het arei van kluwer, veel te ingewikkeld geschreven en alles staat ergens anders dan je bent aan't zoeken.

succes ermee Smile

bart

afbeelding van -V-
Lid vanaf: 20/04/2007
103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik lees dat alle genaakbare metale onderdelen ( lees steunbalken) ook moeten geaard worden.

No veronderstel ik dan steunbalken die niet zichtbaar zijn , lees ingewerkt en geplakt geen dergelijke aarding vereisen ?

Bij een forumgenoot werd hem expliciet gevraagd of deze geaard waren bij de keuring, dat baart me wat zorgen ...

afbeelding van Marburg
Lid vanaf: 13/03/2006
5681 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Genaakbaar betekent in deze context bereikbaar: aanraakbaar met de blote hand.

Niet-zichtbare, ingewerkte, geplakte steunbalken zijn dus NIET genaakbaar.

afbeelding van Blokker_1999
Lid vanaf: 22/10/2006
2177 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
Equipotentiaalverbinding in badkamers

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact, en heeft een doorsnede van 2,5mm² indien mechanisch beschermd of 4mm² indien niet mechanisch beschermd. De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen (alpex ed) moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Bij mij pas de keurder over de vloer gehad. En hoewel het idd toegestaan is om vanaf een stopcontact te vertrekken zou dit enkel mogen dienen als noodoplossing en dient men in feite de voorkeur te geven aan een kabel vertrekkende vanaf de klemmenstrook.

Ook interessant om bij te zetten is dat er een verbinding moet klaarliggen onder het bad (sommige mensen vergeten dit wel eens). Niet elke keurder ziet dit na maar ik heb al mensen geweten die het zitten hadden. Ook het niet verplicht moeten aarden van de radiator is een redelijk recente wijziging (eind 2007) waarvan sommige keurders niet op de hoogte blijken te zijn.

Quote:
Metalen verdeelborden

Ook weer een kleine opmerking van men keurder. In theorie zou er een gele driehoek opmoeten.

afbeelding van davyd
Lid vanaf: 23/08/2007
660 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet die eguipotentiaalverbinding ook aan de douchekraan?

afbeelding van -Stijn-
Lid vanaf: 09/09/2007
208 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Afstand tussen kraan en lichtschakelaar... Ik lees hier dat 60 cm tussen schakelaar en kraan enkel voor een bad/douche is.

Maar is er echt helemaal geen beperking/verplichting tussen een uitgietbak en lichtschakelaar (bv in de berging)?

In onze berging kunnen we niet anders, daar zal de lichtschakelaar op 25cm van de kraan staan... tenzij we de lichtschakelaar buiten de berging plaatsen (maar het zijn er dan 2).

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is niet de afstand van de kraan tot het stopcontact of schakelaar die van belang is, maar de afstand van bad en douche tot een stopcontact of schakelaar.

afbeelding van -Stijn-
Lid vanaf: 09/09/2007
208 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SvenVD wrote:
Het is niet de afstand van de kraan tot het stopcontact of schakelaar die van belang is, maar de afstand van bad en douche tot een stopcontact of schakelaar.

Euh ja... maar wat buiten de badkamer, ik bedoel in de berging, daar staat een uitgietbak met kraan... mag je daar dan vlak tegen een lichtschakelaar plaatsen?

Pagina's