sonderingsfirma speelt op veilig?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Wij
Lid vanaf: 26/09/2006
12 berichten

Vooreerst: ik weet dat de interpretatie van een sonderingsverlag door een architect of

stabiliteitsingenieur gedaan dient te worden.

Dit gezegd zijnde,

we hebben twee sonderingen laten doen (100 kN) en het resultaat is het volgende:

De grondopbouw is bovenaan tot een diepte van maximaal 2,20 m gekenmerkt door

een teellaag en/of geroerde zone gevolgd door quartaire kleiige leem.

Vervolgens treft men tertiair los- tot zeer dichtgepakt zand aan met plaatselijk

voorkomen van weerstandbiedende kalkzandsteenfragmenten. Deze tertiaire

sedimenten behoren tot de geologische formatie van Lede, van Midden Eocene

ouderdom.

Ten behoeve van een oppervlaktefundering vindt men op de lijsten van appendix C, in

functie van de diepte, de berekende waarden van het evenwichtsdraagvermogen (qd)

en van de hieruit afgeleide toelaatbare funderingsdrukken (qad). Deze waarden zijn

slechts geldig indien het niveau van het huidige maaiveld blijft behouden en voor zover

het gaat over natuurlijke en ongeroerde grondlagen.

Men treft bovenaan in de quartaire sedimenten zeer zwakke zones aan die toelaatbare

funderingsdrukken vertonen kleiner dan 0,04 MN/m², wat een ongunstig uitgangspunt is

voor een normale oppervlaktefundering op stroken.

Wel kan overwogen worden om beperkt een algemene plaatfundering uit te voeren

waardoor een betere belastingsspreiding bekomen wordt in vergelijking met een

strookfundering.

Vanaf een diepte van 2,20 m bekomt men toelaatbare funderingsdrukken van tenminste

0,11 MN/m², wat een gunstig uitgangspunt is voor een normale oppervlaktefundering op

stroken.

Als ik zelf in de tabellen kijk zie ik dat er enkel voor 1 sondering de waarde van qad 1 maal onder de 0,04 MN/m2 is geweest,

zie tabel 2 op 2 meter diepte (qad = 0.03 MN/m2)

Voor de rest liggen alle waardes bij de twee sonderingen bovende minimale waarde van 0,04 MN/m2.

Wil de sonderings firma hier niet op safe spelen door me een algemene funderingsplaat of een sleuffundering van 2,20m.

aan te raden?

TABEL1:

Draagvermogen en toelaatbare funderingsdruk CPT - PS01 (100 kN)

Veiligheidscoëfficiënt : 2,00

Aanvangspeil t.o.v. het relatief peil (R) : 0,32

Het grondwaterpeil -

- t.o.v. het aanvangspeil : D: 1,75 m

- t.o.v. het relatief peil (R) : D: -1,43 m

D R qd qad q'd q'ad

0,20 0,12 0,150 0,070 0,190 0,096

0,40 -0,08 0,180 0,090 0,230 0,116

0,60 -0,28 0,180 0,090 0,230 0,117

0,80 -0,48 0,160 0,080 0,210 0,104

1,00 -0,68 0,350 0,170 0,450 0,226

1,20 -0,88 0,950 0,470 1,230 0,616

1,40 -1,08 1,450 0,730 1,890 0,946

1,60 -1,28 0,950 0,480 1,240 0,619

1,80 -1,48 0,720 0,360 0,940 0,470

2,00 -1,68 0,680 0,340 0,890 0,443

2,20 -1,88 0,640 0,320 0,840 0,418

2,40 -2,08 0,820 0,410 1,070 0,535

2,60 -2,28 0,760 0,380 0,990 0,494

2,80 -2,48 0,750 0,380 0,980 0,490

3,00 -2,68 0,830 0,420 1,080 0,540

3,20 -2,88 1,110 0,550 1,440 0,721

3,40 -3,08 1,260 0,630 1,640 0,820

3,60 -3,28 1,210 0,600 1,570 0,785

3,80 -3,48 1,000 0,500 1,300 0,649

4,00 -3,68 0,560 0,280 0,730 0,365

4,20 -3,88 0,310 0,150 0,400 0,199

4,40 -4,08 0,650 0,320 0,840 0,420

4,60 -4,28 2,270 1,130 2,950 1,473

4,80 -4,48 1,350 0,670 1,750 0,877

5,00 -4,68 2,710 1,350 3,520 1,761

5,20 -4,88 1,440 0,720 1,870 0,935

5,40 -5,08 1,040 0,520 1,360 0,679

5,60 -5,28 2,610 1,310 3,400 1,699

TABEL2

Draagvermogen en toelaatbare funderingsdruk CPT - PS02 (100 kN)

Veiligheidscoëfficiënt : 2,00

Aanvangspeil t.o.v. het relatief peil (R) : 0,37

Het grondwaterpeil -

- t.o.v. het aanvangspeil : D: 2,25 m

- t.o.v. het relatief peil (R) : D: -1,88 m

D R qd qad q'd q'ad

0,20 0,17 0,170 0,080 0,220 0,108

0,40 -0,03 0,260 0,130 0,340 0,172

0,60 -0,23 0,270 0,140 0,350 0,177

0,80 -0,43 0,240 0,120 0,310 0,153

1,00 -0,63 0,280 0,140 0,370 0,184

1,20 -0,83 0,580 0,290 0,760 0,379

1,40 -1,03 0,720 0,360 0,930 0,467

1,60 -1,23 0,690 0,340 0,890 0,447

1,80 -1,43 0,170 0,090 0,230 0,113

2,00 -1,63 0,060 0,030 0,080 0,042

2,20 -1,83 0,220 0,110 0,290 0,145

2,40 -2,03 0,950 0,470 1,230 0,617

2,60 -2,23 1,030 0,520 1,340 0,671

2,80 -2,43 1,560 0,780 2,020 1,012

3,00 -2,63 1,670 0,830 2,170 1,085

3,20 -2,83 1,420 0,710 1,850 0,926

3,40 -3,03 1,370 0,690 1,790 0,893

3,60 -3,23 1,920 0,960 2,500 1,249

3,80 -3,43 2,850 1,420 3,700 1,850

4,00 -3,63 2,040 1,020 2,660 1,328

4,20 -3,83 2,240 1,120 2,910 1,457

4,40 -4,03 1,410 0,710 1,830 0,917

4,60 -4,23 0,770 0,390 1,000 0,501

4,80 -4,43 0,860 0,430 1,120 0,560

5,00 -4,63 0,780 0,390 1,010 0,507

5,20 -4,83 1,120 0,560 1,460 0,730

5,40 -5,03 1,360 0,680 1,760 0,882

5,60 -5,23 2,480 1,240 3,230 1,615

Reacties

afbeelding van Trudo
Lid vanaf: 04/04/2006
394 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

0,04 MN/m2 stemt overeen met 0,4 kg/cm2. Dat is absoluut geen grond om met sleuffunderingen te werken (daarvoor best minstens 1 kg/cm2).

Ik vind het advies om op een algemene fundeerplaat dus zeker niet overdreven.

Groet

Trudo

afbeelding van Luddie
Lid vanaf: 19/02/2007
7188 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou je liever een ondergefundeerd huis zetten? Ik denk niet dat je hier moet risico's nemen.

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat advies is facultatief.

Je ingenieur moet de plannen en de sondering naast elkaar leggen en daaruit beslissen welke fundering er moet komen.

afbeelding van bennedictus
Lid vanaf: 11/02/2009
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo,

Nevermore heeft gelijk dat dit advies facultatief is, tevens worden er ook aannames gedaan door sonderingsfirma's die toch een beetje ongelukkig kunnen zijn.

Helaas moeten ze deze adviesen wel geven omdat de concurrentie dit ook doet, wat inderdaad een te veilig resultaat kan geven waar dit helemaal niet nodig is.

Laat dit bepalen door een stabiliteits ingenieur, waarschijnlijk gaat hij alleen je meetreeks vragen (qc en Qt) en hier op verder werken.

Als ik je reeks bekijk is dit zeker geen ideale bouwgrond, het kan dus zijn dat je stabiliteits ingenieur een fundering tot 2,2m zal voorstellen ( ik heb geen zicht op je originele meetreeks dus dit is een beetje gissen)