Procedure om agrarische grond te verkavelen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van pennywse
Lid vanaf: 09/10/2017
80 berichten

Eigenaar van een perceel dat aan onze grond grenst, heeft voorlopig - zonder succes - al meermaals een poging ondernomen om deze grond te verkavelen. We kennen de volledige historiek niet omdat we hier nog maar recent zijn komen wonen. Intussen heeft de eigenaar een beroepsprocedure opgestart bij de deputatie van provincie Vlaams-Brabant.

Situatie:
​* Desbetreffend perceel is omgeven door woningen, maar ligt in "agrarisch gebied".
​* Er stond in het verleden wel al een woning op deze grond. Dit huis is nog gebouwd voor het maken van de gewestplannen in jaren '70, maar werd in 2005 afgebroken (zonder vergunning).
​* Door het illegaal afbreken van de woning en het feit dat grond als "agrarisch gebied" wordt bestempeld, is het dus momenteel niet mogelijk om een nieuw huis te bouwen op dit perceel.

* Eigenaar wilt het perceel toch nog laten verkavelen om er een woning te bouwen met argument dat er vroeger reeds een woning heeft gestaan.

​Huidige status:
​* Afwijzingen in eerste aanleg
​* Momenteel beroepsprocedure opgestart bij depuatie Vlaams-Brabant
​* Gemeente moet nog advies geven, dit zal worden beslist in volgende gemeenteraad. Nadien ligt eindbeslissing bij deputatie.

​Mijn vragen:
​1. Enig idee van de volgende stappen en timings? Na het advies van de gemeente moet de deputatie zich hierover buigen en komt er volgens mij ook sowieso nog een openbaar onderzoek (of niet?). Wat is de maximale termijn waarin dit allemaal moet gebeuren (na advies van de gemeente)?
​2. Stel dat de gemeente negatief advies geeft, zijn de slaagkansen dan quasi nihil?
​3. Stel dat de gemeente positief advies geeft, is de kans dan héél groot dat de deputatie volgt en een verkavelingsvergunning uitreikt? Of zullen die waarschijnlijk veel strenger oordelen?

4. Gaan we bij het openbaar onderzoek ook al weten wat de exacte locatie van het huis op het perceel wordt? Alsook de (maximale) afmetingen en hoogtes. Of wordt dit pas in een volgende fase, na afleveren verkavelingsvergunning, vastgelegd in een volgende vergunningsaanvraag?

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10664 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kansen zullen zo goed als nihil zijn.

Agrarisch gebied

Hadden ze de woningh laten staan, dan wordt die als zonevreemd beschouwd. Ook dan hadden ze weinig kans op verkavelen naar bouwgrond...

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4108 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Agrarisch gebied omzetten in woongebied kan enkel maar op initiatief van de gemeente (of in samenwerking met de gemeente) via een RUP. Voor een privé-persoon is deze samenwerking zeer moeilijk te realiseren...

De procedure van een RUP is vele male uitgebreider dan "even een verkavelingverginning aanvragen"...

Dus kans dat de huidige procedure wat wordt, is zoals Mario al zei, nihil.

 

afbeelding van pennywse
Lid vanaf: 09/10/2017
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

kansen zullen zo goed als nihil zijn.

Agrarisch gebied

Hadden ze de woningh laten staan, dan wordt die als zonevreemd beschouwd. Ook dan hadden ze weinig kans op verkavelen naar bouwgrond...

Mag je in zo'n geval ook niet sowieso de bestaande woning renoveren?
​Of zelfs afbreken en een nieuwe zetten, had waarschijnlijk ook wel gelukt?

Keon schreef:

Agrarisch gebied omzetten in woongebied kan enkel maar op initiatief van de gemeente (of in samenwerking met de gemeente) via een RUP. Voor een privé-persoon is deze samenwerking zeer moeilijk te realiseren...

De procedure van een RUP is vele male uitgebreider dan "even een verkavelingverginning aanvragen"...

Dus kans dat de huidige procedure wat wordt, is zoals Mario al zei, nihil.

Dat is wat wij ook dachten (en eerlijk gezegd hoopten), maar we vinden het toch raar dat ze nog maar eens een poging gaan wagen. Dit kost veel moeite en geld, dus dan moeten ze toch wel een reden zien om alsnog hun vergunning te krijgen. We wonen in een kleine plattelandsgemeente en hebben dus vooral schrik dat ze misschien nu 'via via' wel iets hebben kunnen regelen en daardoor op medewerking van de gemeente kunnen rekenen. Misschien dat het dan op die manier alsnog lukt ...
 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28135 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Renoveren en heel beperkt uitbreiden kan voor zonevreemd gebouw

afbeelding van Markdd
Lid vanaf: 17/08/2018
24 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefan, hangt dat niet af van waar die zonevreemde woning gelegen is, namelijk agrarisch gebied of agrarisch gebied met landschappelijke waarde. In onze straat heb je namelijk de twee. Bij zonevreemde woningen in gewoon agrarisch is er veel meer mogelijk dan in gebied met landschapswaarde. Bij dit laatste is het inderdaad enkel renoveren en beperkt uitbreiden.

 

afbeelding van pennywse
Lid vanaf: 09/10/2017
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En wat indien de gemeente nu toch een positief advies zou geven.
​Is de kans dan groot dat deputatie Vlaams-Brabant gewoon volgt? Of nog steeds quasi nihil?

​In ieder geval veronderstel ik dat er ook een openbaar onderzoek komt waarbij we nog bezwaar kunnen aantekenen?
​Komt dit openbaar onderzoek voor de beslissing van de deputatie (waarbij ze dus met de bezwaren rekening houden om beslissing te nemen)? Of komt het openbaar onderzoek pas erna (en dus louter om beroep in te dienen tegen de reeds genomen beslissing)?

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4108 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Penny,

Zolang het gebied agrarisch gebied is, kan dit gewoonweg niet verkaveld worden in bouwpercelen! Dat is de wet en ook de deputatie moet zich daaraan houden. Uw buurman voert een verloren strijd...

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10113 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn schoonbroer heeft iets vergelijkbaars meegemaakt. Een weiland achter zijn grond moest bouwgrond worden. Het was al woonuitbreidingsgebied.

Ze hebben dat met de buurt een paar jaar kunnen uitstellen door telkens bezwaar in te dienen, maar verkavelaar paste gewoon zijn plan aan aan de bezwaren en diende opnieuw in. Een extra straat, een extra watercollector, bijkomende parkeerplaatsen, bomen aangeplant,...

En nu kijken ze op enkele tientallen huizen

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van pennywse
Lid vanaf: 09/10/2017
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Mijn schoonbroer heeft iets vergelijkbaars meegemaakt. Een weiland achter zijn grond moest bouwgrond worden. Het was al woonuitbreidingsgebied.

Ze hebben dat met de buurt een paar jaar kunnen uitstellen door telkens bezwaar in te dienen, maar verkavelaar paste gewoon zijn plan aan aan de bezwaren en diende opnieuw in. Een extra straat, een extra watercollector, bijkomende parkeerplaatsen, bomen aangeplant,...

En nu kijken ze op enkele tientallen huizen

Bij dergelijke grote projecten, zelfs aanleg straten, zullen er wel andere zaken meespelen. Via via zullen daar dan ongetwijfeld wel dingen zijn geforceerd...

Het perceel naast onze grond is voor alle duidelijkheid slechts 7 are groot. Wat niet betekent dat er altijd wel een waterkans is dat ze er toch nog in slagen om een deel tot bouwgrond te laten omzetten als ze "de juiste mensen" kennen. Feit dat ze blijven proberen, betekent toch dat ze ergens nog wel redenen hebben die hen hoop geven...