Beding van aanwas met volle eigendom - kinderen?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Anneleen81
Lid vanaf: 07/06/2007
40 berichten

Hallo,

Mijn vriend en ik zijn feitelijk samenwonend en hebben recentelijk een huis gekocht.

Nu vroeg ik me af, als je kiest voor beding van aanwas met volle eigendom en één van de partners sterft: erven de kinderen dan eigenlijk iets of gaat het deel van de overleden partner naar de overlevende partner, zonder dat de kinderen iets erven?

Alvast bedankt!

Reacties

afbeelding van jeanhup
Lid vanaf: 20/01/2007
532 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Anneleen81 wrote:
Hallo,

Mijn vriend en ik zijn feitelijk samenwonend en hebben recentelijk een huis gekocht.

Nu vroeg ik me af, als je kiest voor beding van aanwas met volle eigendom en één van de partners sterft: erven de kinderen dan eigenlijk iets of gaat het deel van de overleden partner naar de overlevende partner, zonder dat de kinderen iets erven?

Alvast bedankt!

Het Beding van Aanwas/Tontine houdt in dat beide eigenaren een contract afgesloten hebben op elkaars dood. Bij de dood van de een, verkrijgt de ander het aan de overledene toebehorende deel van het onroerende goed. De kinderen staan hier dus buiten spel en erven (voorlopig) niets.

Tegenwoordig schijnt een Beding van Aanwas/Tontine niet meer zo interessant te zijn: http://www.bespaarbelastingen.be/algemeen/category/successierechten/feed/

afbeelding van Anneleen81
Lid vanaf: 07/06/2007
40 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bedankt jeanhup!

Ik dacht wel dat het zo was, maar wou toch ff bevestiging!

Anneleen

afbeelding van bubbelke01
Lid vanaf: 22/01/2007
105 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ik me niet vergis erven de kinderen niks als het om een 'beding in aanwas in volle eigendom' gaat. De kinderen erven wel als het om een 'beding in aanwas in vruchtgebruik' gaat. Maar bij dit laatste behoudt de overlevende partner wel het vruchtgebruik tot hij/zij sterft...

Maar ik kan ook verkeerd zijn want ken er ook niet alles van...

afbeelding van beautiful freak
Lid vanaf: 02/12/2006
214 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

in de marge hiervan: wat is het verschil tussen tontine en beding van aanwas?

Want volgens sommige vrienden van mij is er een klein juridisch verschil maar niemand weet blijkbaar wat het verschil exact is. Biggrin

afbeelding van jeanhup
Lid vanaf: 20/01/2007
532 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

beautiful freak wrote:
in de marge hiervan: wat is het verschil tussen tontine en beding van aanwas?

Want volgens sommige vrienden van mij is er een klein juridisch verschil maar niemand weet blijkbaar wat het verschil exact is. Biggrin

De eigendomstontine wordt in een verkoopscontract van een onroerend goed vastgelegd. Beide partners verklaren dat de eerst stervende geacht zal worden nooit eigenaar te zijn geweest. Terzelfdertijd verklaren beide partners dat de overlevende geacht zal worden steeds eigenaar te zijn geweest.

Bij het beding van aanwas staan de partners de volle eigendom van hun deel af aan de andere partners onder opschortende voorwaarde van hun vooroverlijden. Als tegenprestatie verkrijgt dan deze overdrager de kans om de volle eigendom van het deel van de andere partner te verkrijgen voor zover hij of zij langer leeft. Een beding van aanwas kan worden afgesloten voor een bepaalde periode van twee jaar en wordt nadien telkemale stilzwijgend verlengd behoudens indien één van de partners de wil kenbaar heeft gemaakt om de aanwas te beëindigen.

Problemen kunnen zich stellen bij de beëindiging van een relatie waarin een tontine werd verleend, of wanneer de modaliteiten van een tontine dienen gewijzigd.

Een tontine kan in onderling akkoord verbroken worden, deze verbreking dient dan in een notariële akte opgenomen te worden, om tegenstelbaar te zijn aan derden.

Aangezien de oorspronkelijke verkoper een partij was bij de overeenkomst is het princpieel noodzakelijk dat deze oorspronkelijke verkoper mee de verbrekingsovereenkomst of de wijzigingsoverenkomst ondertekent.

Hier wringt vaak het schoentje, soms weigert deze verkoper zijn tussenkomst of kan hij niet meer terruggevoinden worden. Dit probleem kan vooraf vermeden worden door gebruik te maken van het beding van aanwas dan wel door in de verkoopakte te stipuleren dat de verkoper een onherroepelijke volmacht verleent aan de kopers om het tontinebeding te beëindigen.

De fiscale administratie aanvaardde reeds dat de samenwonende partners onderling het tontinebeding kunnen verbreken, zonder tussenkomst van de verkoper, omdat die er normalerwijze geen belang bij heeft om de verbreking van het beding te betwisten.

In praktijk wordt het beding van aanwas thans heel wat meer gebruikt dan de ietwat verouderde tontine.

Meer informatie: http://www.elfri.be/nl/Juridische%20informatie/Vermogensplanning/tontine_en_beding_van_aanwas.htm