Alstublieft: leer rekenen of zoek een vriend die kan rekenen...

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van yvan_be
Lid vanaf: 12/05/2011
18 berichten

Wij hebben in 2011 een hypothecair krediet onderschreven, € 230 000 op 20 jaar aan een vaste rente van 3,50%, resulterend in een maandelijkse aflossing van een goeie € 1 300/maand.

Omdat ik de banken geen cent teveel gun, doe ik een paar keer per jaar prospectie om te bekijken of herfinanciering aan de orde kan zijn. Batibouw enzo is het weer het moment.

Herfinanciering lukt momenteel niet. Zoals een kantoorhouder me liet weten via mail: "meneer, ik moet u tegelijk feliciteren en ontgoochelen: u hebt een prima rente en daar kunnen wij helaas niet onder".

Groot was dan ook mijn verbazing, toen een collega op het werk opmerkte dat wij "toch wel erg duur lenen". Hij had immers een vriend, die ongeveer hetzelfde bedrag (€ 200 0000) ontleende aan dezelfde duurtijd (20 jaar) en daarvoor slechts "een goeie € 600/maand" diende te betalen...

Inderdaad: voor wie geen kapitaal aflost.

Ik heb het even doorgerekend.

- Voor wie een € 200 000 leent aan 4% op 20 jaar zonder kapitaalaflossingen, bedraagt de totale aflossing een € 360 000, waarvan € 160 000 rente.

- Wie een "normaal" hypothecair krediet onderschrijft met constante annuïteit zal een € 90 000 aan rente betalen.

- Wie een "normaal" hypothecair krediet onderschrijft met constante kapitaaldelgingen zal een € 80 000 aan rente betalen.

Om de liefde gods mensen: maak uw huiswerk eer u naar de bank stapt!!!

Reacties

Pagina's

afbeelding van stonebiker
Lid vanaf: 06/01/2007
3268 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

yvan_be;1811512 wrote:

@ RafV: voor € 250 000 aan 4% op 20 jaar zal de terugbetaling bij constante annuïteiten in totaal een € 363 600 bedragen, de maandelijkse aflossing zo'n € 1515... Dat is een enigszins ander bedrag dan waar u op uitkomt.

1515 ???

Leer misschien zelf eens rekenen of zoek zelf een vriend(in) die kan rekenen?

Je had moeten 1505,55 uitkomen natuurlijk!

Ik weet perfect hoe je aan uw fout bedrag gekomen bent!

Ik zal het even uitleggen:

Gewoonlijk wordt de rente per jaar genoemd (j), maar worden de rentebetaling en aflossing per maand gedaan. De maandelijkse rentevoet (i) bedraagt

i = ( (j+1)^(1/12) ) -1

Jij hebt gewoon zitten delen door 12 exact zoals een 12 jarige zou doen.:D

De mensualiteit bedraagt:

(Excel PMT) Sad ( i ) / ( 1-(1+i)^(-n) ) ) * loan

waarbij de looptijd n maanden bedraagt en loan is het ontleende bedrag.

ps. Als gevolg van dit foutje kan uw bankier dan elke maand opnieuw 10 potten gaan pakken op café en dit gedurende 20 jaar! (als de prijs voor een pintje op 1 euro zou blijven zijn dat 2400 pintjes)

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27595 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

laat het voor iedereen duidelijk zijn de formules door banken gebruikt om een aflossingstabel op te maken zijn iets moeilijker dan de meeste denken, iedereen kan een grove inschatting maken, sommige kunnen dit exact berekenen

dit hangt af wel "systeem" je kiest, vb zoals hierboven aangehaald door Sven : Bullet is andere berekening dan vast maandelijkse afbetalingen, en nog anders dan ...

ik denk dat het meest aangewezen is om bestaande tools op internet te gebruiken om een idee te krijgen ...

exacte cijfers te verkrijgen bij iedere bank

...

veel succes iedereen

afbeelding van Jabo2
Lid vanaf: 13/08/2010
501 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 8000Euro besparing over 25jaar komt op een 26,60 euro per maand. Elk jaar 2% inflatie erover en na 20jaar is dat nog 13 Euro waard!

Verder: Ik geloof nooit dat een bank een verkeerde berekening moedwillig toe zal passen. Dat is fraude en dat komt aan het licht. Wat wel mogelijk is dat men u een verkeerde hypotheek aanpraat. Zelf dien je wel op de hoogte te zijn van AL je inkomsten en uitgaven.

Toen ik met de bank ging praten over bouwgrond kon ik volgens hen makkelijk 2000 Euro maandelijkse last (extra) dragen. Ik ben blij dat ik zelf de rekening heb gemaakt! Zo blijft er toch geld over voor vakantie, hobby etc.

Even over de 'domme kiekens'. Als je het niet of nooit geleerd hebt ben je geen dom kieken. Dan heb je het gewoon niet geleerd. Ik heb een analfabeet in mijn familie. Door deze beperking mist hij veel veel informatie, maar het is geen dom kieken. Een dom kieken is iemand die het niet durft te vragen als hij iets niet begrijpt.

Jabo

afbeelding van yvan_be
Lid vanaf: 12/05/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ Woutichon: ik wil daarmee zeggen, dat het maandelijks netto-inkomen niet is wat op de maandelijke loonfiche staat naast "netto te betalen".

Naast dat maandelijkse inkomen uit arbeid, is er, voor arbeiders hè, voor bedienden ligt het enigszins anders, ook nog het verlofgeld dat doorgaans in mei-juni gestort wordt, de eindejaarspremie die in december op de rekening komt en het "kindergeld". En dan is er ook nog de impact van de fiscale afrekening aan het einde van de jaarlijkse rit!

Wie, zoals in mijn voorbeeld, € 2 100/maand betaald wordt, maar daarnaast ook nog, ik zeg maar wat, netto € 3 000 verlofgeld en € 1 500 eindejaarspremie/jaar krijgt èn € 300 kinderbijslag/maand, daarenboven jaarlijks van de fiscus € 1 000 terugkrijgt, heeft géén maandelijks netto-inkomen van € 2 100, maar meer.

Aan de andere kant mag je ook weer niet vakantiegeld, eindejaarspremie en fiscaliteit optellen, delen door 12 en dat resultaat bij het maandelijks loon optellen, omdat je dan geen rekening houdt met het feit dat een werknemer/arbeider een maand geen loon krijgt.

In het voorbeeld wordt het netto-maandinkomen: (€ 2 100 * 11 + € 300 * 12 + € 3 000 + € 1 500 + € 1 000)/12 = € 2 658,33. Niet alleen voor betrokkenen, maar ook Voor een bank die moet rekenen of ze een krediet kunnen toestaan of niet is dat een wezenlijk verschil!

Merk op dat dit maar een rekenvoorbeeld is met nogal willekeurige cijfers en dat ik geen rekening gehouden heb met bijvoorbeeld de finesses van de kinderbijslag en de fiscale afrekening.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag aan 100 mensen "wadisda, 100%?" en er zullen er niet veel met het juiste antwoord voor de dag komen: "da's gewoon 1!". Hou dat in gedachten, want het is zeer belangrijk: 100% = 100/100 = 1.

Einstein zei ooit dat ware intelligentie blijkt uit het feit dat men erin slaagt ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen. De complexe formules uit de financiële rekenkunde, met hun breuken van breuken, sigmatekens, n-de machtswortels en machten met gebroken exponent, wortels van wortels en machten van machten, logaritmen, rijen en reeksen enzovoort, lijken wel vaker een onoverkomelijk probleem.

Men moet evenwel in gedachten houden, dat rekenkunde een beetje is zoals SMS-taal: waarom zou je "groetjes" schrijven, als "grts" volstaat? Waarom zou je "a * a * a" schrijven en rekenen, als "a³" net hetzelfde is?

Wijlen mijn leraar wiskunde van weleer, en fantastische man en een begenadigd pedagoog, genre "Mr. Escalante" uit de adolescentenfilm "Stand and Deliver", zei altijd: "ge moet u daar niet door laten doen: 't is allemaal veel eenvoudiger dan het eruit ziet. Ik zal het eens uitleggen en het zal niet lang duren eer ge er mee weg zijt". Meestal had hij gelijk. Heel vaak (niet altijd) zijn de ingewikkelde vormen uit dergelijke formules terug te brengen tot sets van eenvoudige hoofdbewerkingen, aangeleerd in het lager onderwijs.

Als er iets is wat iedereen zich uit de lagere school min of meer zal herinneren omdat het er zo ingestampt is, is het wel het formuletje van de intrestberekening i= k * p * t/100.

met i = intrest

k = kapitaal

p = rentepercentage

t = tijd, eigenlijk: periode.

Een voorbeeld:

€ 100 op een spaarrekening aan 4% brengt op na een jaar:

i = € 100 * 4 * 1/100 = € 4.

Als men uitrekent hoeveel die € 100 op 2 jaar opbrengt, botst men op de beperking van de formule:

i = € 100 * 4 * 2/100 = € 8.

Dat klopt niet, omdat op die manier geen rekening gehouden wordt met het feit dat het kapitaal op het einde van het eerste jaar vermeerderd wordt met de bekomen rente. De rente van het tweede jaar, moet dus berekend worden, niet op € 100, maar wel op € 100 + € 4 = € 104.

Dus: i = € 104 * 4 * 1/100 = € 4,16.

En nu klopt de rekening wel: € 100 aan 4% op 2 jaar wordt € 104 + € 4,16 = 108,16.

Het verschijnsel dat een kapitaal sneller aangroeit dan men misschien zou verwachten, omdat bij elke nieuwe periode van renteverwerving, uitgegaan wordt van het oorspronkelijke kapitaal, vermeerderd met de reeds bekomen rente, noemt men "samengestelde intrest/rente" of "gekapitaliseerde intrest/rente". In de context van staatschuld, heeft men het ook wel over "de rentesneeuwbal" en dat is een prima beeld om het verschijnsel te omschrijven :-).

Kasbon met jaarlijkse uitbetaling of met kapitalisatie. Wat zou het meeste opbrengen? Waarom?

Waarschijnlijk denkt u nu: "is dat alles?". Ja en nee, maar als men denkt "is dat alles" wil dat zeggen dat het wel degelijk mogelijk is, samengestelde rente te berekenen met lagere schoolrekenkunde. En dat het verbluffend simpel is. Zo simpel, dat men spontaan denkt: "is dat alles?"... Het is enkel wat meer eenvoudig rekenwerk.

Maar de man die schreef "TS kan misschien het principe van "samengestelde interest" uitleggen.", had allicht een andere formule in gedachten. Het principe staat hierboven al. We gaan die formule dus eens zoeken.

Als men het formuletje i = k * p * t/100 gebruikt, berekent men een rente na een gegeven periode. Om het totaal te kennen, moet men daarna nog het kapitaal en de rente samentellen. Veel werk... Dat kan beter. Nog een reden om een andere formule te zoeken.

Een kapitaal van € 100 brengt dus, aan een rente van 4% per jaar, na een jaar € 4 op en wordt dus € 104.

100% van ons kapitaal, aan een rente van 4% per jaar, wordt dus, na een jaar, 104% van het oorspronkelijke kapitaal.

100% van ons kapitaal, aan een rente van 4% per jaar, wordt dus, na een jaar, 100% + 4% = 104% van het oorspronkelijke kapitaal.

100% van ons kapitaal, aan een rente van 4% per jaar, wordt dus, na TWEE jaar, 108,16% OF 104% * 104% van het oorspronkelijke kapitaal.

104% * 104% is precies hetzelfde als 104%².

En precies hetzelfde als 1,04².

En precies hetzelfde als (1 + 0,04)².

Voelt u het komen? Daar kunnen we véél mee doen!

Morgen meer.

./..

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27595 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Raf V;1812182 wrote:
minoeske;1812181 wrote:
Ik weet niet of het hier al bekend is maar Freya (VDB) zou een akkoord hebben met een aantal banken om een voordelige lening te geven aan mensen die energiezuinig bouwen (besparing bij een lening van 250000 over 25 jaar = 8000 €)

En van de week heb ik in de gazet gezien dat door vanalle maatregelen nieuwbouw 8000 EUR duurder wordt. Da's dus een vestzak-broekzak operatie en het komt er uiteindelijk op neer dat ge met meer regelkes rekening moet houden en meer papierwerk hebt.

toch een toffe griet hé die FVDB?

de voordelen beloven aan de bevolking en de kosten bij een (ander) bedrijf leggen !!!

typisch voor SOSSEN zeker, alles gratis ???

afbeelding van voeteke
Lid vanaf: 09/06/2012
1585 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1812283 wrote:
Raf V;1812182 wrote:
minoeske;1812181 wrote:
Ik weet niet of het hier al bekend is maar Freya (VDB) zou een akkoord hebben met een aantal banken om een voordelige lening te geven aan mensen die energiezuinig bouwen (besparing bij een lening van 250000 over 25 jaar = 8000 €)

En van de week heb ik in de gazet gezien dat door vanalle maatregelen nieuwbouw 8000 EUR duurder wordt. Da's dus een vestzak-broekzak operatie en het komt er uiteindelijk op neer dat ge met meer regelkes rekening moet houden en meer papierwerk hebt.

toch een toffe griet hé die FVDB?

de voordelen beloven aan de bevolking en de kosten bij een (ander) bedrijf leggen !!!

typisch voor SOSSEN zeker, alles gratis ???

8000e over 25 jaar komt neer op een 0.2% reneteverschil

toen ik ging bankshoppen lag de nummer 1 en 2 al 0.2% uit elkaar, al de rest was nog hoger, die 'rest' kan jou dan zogezegd een korting geven voor duurzaam bouwen, maar zijn toch nog duurder .

Let op , al waar men zogezegde kortingen op krijgt via overheid, die komt echt niet eten goede van de koper. Remember de 15% overheidskorting op milieuvriendelijke wagens ? Die waren met korting duurder dan enkele maanden later zonder korting. En Freya is een echte sos, zei legt regeltjes op en laat de rest van de maatschappij er voor opdraaien ( zonnepanelen bij bedrijven zoals katoennatie, 100 milj ff gaan halen bij electrabel)

afbeelding van charles
Lid vanaf: 11/03/2006
1908 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alles wat Freya gedaan heeft is uiteindelijk verkeerd uitgedraaid.

En alles wordt hetzij door de belastingbetaler hetzij door de bedrijven betaald.

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1811820 wrote:
SvenVD;1811718 wrote:
stefan;1811658 wrote:
charles;1811652 wrote:
Jongens, Yvan is goed op de hoogte van de cijfertjes ivm de lening, itt bv Raf die uit zijn nek lult (250000 lenen aan 4% \20 jaar betekent 260000 in totaal afbetalen?).

We zitten op dit forum om iets bij te leren. Yvan is zeer goed op de hoogte qua berekening van leningen, daar kunnen we iets van opsteken.

Alleen de opm. dat 6de leerjaarwiskunde volstaat om de maandelijkse aflossing te berekenen is overdreven, 't is wel iets ingewikkelder dan dat.

ben ik niet zeker van, 200k € op 20 jaar en maar 600 e in de maand betalen, wil ik wel eens op papier zien !!!

4% interest op 200k € = 8k€ per jaar of 666,67 € per maand

en je basiskapitaal los je niet af in dat geval?

dan komt later "DE REKENING" nog !!!

Dat is nu net het betoog van TS... Sommige mensen denken een goedkope lening afgesloten te hebben, maar betalen in praktijk dus veel meer. Alleen kan er misschien wel een reden achter gezeten hebben die TS niet weet?

afbeelding van Woutichon
Lid vanaf: 25/02/2013
34 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien ligt het aan mij, maar ik persoonlijk kan er toch niet goed bij dat er daadwerkelijk mensen zouden bestaan die een bulletlening afsluiten zonder te weten dat dit enkel de aflossingen van de intrest zijn...

Maar als ik het originele bericht nog eens lees, gaat het over een "collega die een vriend heeft die..." Dus meer dan waarschijnlijk is het de collega die even vergeet dat die vriend nog een rekening van het kapitaal krijgt gepresenteerd. Enfin, 't is dan toch te hopen dat die vriend dat weet, of hij kan een onaangename verrassing krijgen.

En bedankt yvan, begin er al wat meer wijs uit te geraken. Maar ik denk nu toch dat we een beetje voorbij "rekenen van het zesde leerjaar" zijn Biggrin

afbeelding van vijverman
Lid vanaf: 23/11/2006
700 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

yvan_be;1812238 wrote:

Maar de man die schreef "TS kan misschien het principe van "samengestelde interest" uitleggen.", had allicht een andere formule in gedachten. Het principe staat hierboven al. We gaan die formule dus eens zoeken.

./..

Ik had dat inderdaad geschreven. Maar met uw verschrikkelijk ingewikkelde gemaakt gezever zit je de mensen die dit hier nog als een serieus topic beschouwen, het wel heel verwarrend te maken.

Ik weet niet of je de deelnemers aan BI moet meeslepen in uw ambitie om financiële columnschrijver te worden.

Om de liefde gods TS: laat deze uitleg aan iemand die de klepel weet hangen en op een eenvoudige wijze de essentie kan uitleggen!!!

1. Ik daag u uit om de maandelijkse afbetaling met de hand te laten uitrekenen door een twaalfjarige. Een genie uitgezonderd zal iedereen hierop gebuisd zijn.

2. In excel vul je gewoon de formule PMT (of BET in de NL versie) in, en je heb op de cent precies het bedrag van je maandelijkse afbetaling (zoiets heet constante mensualiteit). Je moet dan wel de maandelijkse rente berekenen (eenvoudig uitgelegd hierboven - wel niet door TS), en weten dat er 12 maanden in een jaar gaan.

3. Hopelijk viel de schuldsaldo verzekering mee - als vijftiger een twintigjarige lening aangaan. (Hiermee heb ik je (na de samengestelde interest) een boeiend nieuw onderwerp in handen gegeven om weer eens uit te wijden).

Excuses voor de aanmatigende manier waarop ik dit even kwijt moest.

yvan_be;1812238 wrote:

Morgen meer

afbeelding van yvan_be
Lid vanaf: 12/05/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat is, wat ik noem (in hoofde van sommigen toch) "vakkundig buitengekuist".

Yvan_be has left de building. De groeten nog.

afbeelding van vozzie
Lid vanaf: 19/09/2011
1445 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

yvan_be;1817991 wrote:
Dat is, wat ik noem (in hoofde van sommigen toch) "vakkundig buitengekuist".

Yvan_be has left de building. De groeten nog.

Wat had je dan gedacht. Je doet je hier voor als hoogleraar wiskunde, terwijl je het hoort donderen in Keulen als je een maandelijkse rentevoet moet destilleren uit een jaarlijkse. Tjah.

Pagina's