Barsten vloer - muren -plafonds na aanbouw appartementen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van florre18
Lid vanaf: 10/06/2019
7 berichten

Hallo,

Na het plaatsen van een droogzuiging en het uitvoeren van  een putfundering voor het plaatsen van een appartementsblok (3 verdiepingen)   toont onze woning almaar meer scheuren. Deze bevinden zich voornamelijk aan de zijde van de werken. 

Deze werken werden meer dan 3 jaar geleden uitgevoerd, alle appartementen zijn ondertussen bewoond  en er is nog steeds sprake van bijkomende barsten en nieuwe schade. 

Na verschillende expertises gedurende deze drie jaar en een advocaat en aanstellen van een gerechtsdeskundige door het gerecht geeft tegenpartij eindelijk aan dat ze willen tussenkomen in de kosten enkel via een minnelijke schikking.   Een stabiliteitsingenieur aangesteld door de gerechtsdeskundige gaf op basis van de foto's aan dat er geen gevaar is voor de stabiliteit van de woning. We hebben echter al meerdere malen foto's doorgestuurd met een vergelijking van de oude en de nieuwe situatie om aan te geven dat er mogelijks wel een probleem is met de stabiliteit.
De woning werd 20 jaar geleden gerenoveerd. Men verwijt ons dat onze renovatie niet volgens de regels van de kunst is gebeurd (bijvoorbeeld tegelvloer op oude vloer op  zandbed).  Ytong binnenmuren zijn verankerd met de buidtenmuren maar vertonen allemaal serieuze barsten (niet enkel pleisterwerk). 

Wat kunnen we nog doen ? De tegelvloer is 1 cm verzakt langs de kant van de bowuwwerken, de plafonds vertonen enorm veel scheuren. We hebben nooit eerder problemen gehad. Kan men de stabiliteit van een woning zomaar bevestigen op basis van foto's ? Worden daar normaal niet specile technieken voor gebruikt.

 

 

Reacties

afbeelding van florre18
Lid vanaf: 10/06/2019
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is natuurlijk wel zo dat de aannmer en architect op voorhand al door de stabiliteitsingenieur zullen ingelicht worden dat de werken niet zonder risico zijn, ook niet voor het aanpalend gebouw.

Ik kan ook best mijn buren inlichten; ik ga mijn fundering herstellen en opkrikken en nu is het aan jullie om waarschijnlijk schade te ondervinden.

Als de operatie wel lukt zal ik bij eventuele verkoop van de woning de kopers moeten inlichten. U koopt een verzakte woning die nu hersteld werd, u hebt nog X jaren garantie.

Als ik alles optel (kosten en risico's en minwaarde bij verkoop) dan vraag ik me soms af of herstelling van een huis van meer dan 100 jaar wel zin heeft. 

Rond de minnelijke schikking : de enige die blijkbaar tegen zo een minnelijke schikking is is mijn advocaat.

Is dit nadelig voor hem ? (minder inkomsten ? ) Opvallend is dat ik erg laat op de hoogte werd gesteld hieromtrent.  
Misschien is dat de reden waarom er al maanden niets rond gedaan werd/wordt.

 

 

 

 

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4737 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als uw advokaat tegen de schikking is, vraag hem dan duidelijk waarom. 

Denkt hij er meer uit te halen? Zijn er betere garanties mogelijk op lange termijn? 

Vraag hem duidelijk het verschil aan te geven tussen "schikken" en "niet schikken". 

Ik vermoed dat hij bij "niet schikken" nog wat extra inkomsten gaat hebben door de rechtszaak. ... 

 

afbeelding van florre18
Lid vanaf: 10/06/2019
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

even een update :

Gerechtsdeskundige weigert kennis te nemen van het feit dat de muur waartegen gebouwd werd en waar de fundering werd beschadigd is verzakt, zoals vastgesteld door metingen van het expertisebureau. 
Gerechtsdeskundige doet zelf geen metingen in deze.

Hij spreekt van een verzaket vloer pv verzakte muur. Destructief onderzoek werd eerst voorgesteld maar nadien weer afgewezen. 

De tegenpartij is wel in fout door slechte keuze funderingstechnieken en te dicht tegen onze oude woning. Tegenpartij betwist dit niet. 

Er wordt gesproken van een schadevergoeding van € 10.000 voor het herstellen van een tegevloer van 100m³ en een 12m lange en 2,3 meter hoge ytong binnenmuur ( 7 cm louter als afwerking/decoratie vroeger gezet). Daarvan wordt 50% afgetrokken omdat ik zelf ook aansprakelijk ben. 

De muur zou niet volgens de regels van de kunst zijn gebouwd en bij het minste beweging (wachtgevel waartegen de ytong gebouwd was en mee verankerd is 2 cm gezakt nota bene) scheuren. Ytong muur heeft geen 'goede' fundering. 

De tegelvloer : op 7 cm chape met daarin buizen sanitair, buizen electr, buizen verwarming enz, daaonder oude dikke tegelvloer op stabilisé (20 jaar nooit problemen gehad, nergens een verzakking tenzij nu bij de werken tot 15 cm naast de gevel waar de muur verzakt is).

Tegels die op sommige plaatsen spleten vertonen van meerdere milimeters en nog constant verder blijven barsten zouden gewoon moeten uitgebroken worden en nieuwe plaatsen.

Ik zou omwille van vetusiteit (20%) 4.200 schadevergoeding krijgen. 

Van barsten in metselwerk, deuren die niet meer sluiten en bartsen in de plafonds wordt gezegd : deuren afschuren onderaan en bartsen opvullen met gips en schilderen, maar wordt niet betaald. 

ik wordt nu uitgenodigd tot minnelijke schikking anders gaat men met deze info naar de rechtbank, die zienswijze gerechtdeskundige zal volgen uiteraard. Als ik de minnelijke schikking aanvaard dan blijf ik achter met een verzakte bijna onverkoopbare woning. Zoniet zal ik weer jaren moeten wachten op een uitspraak, huur moeten betalen, mijn huis (als bouwgrond)  niet kunnen verkopen om elders iets te kopen. 

Enige hoop is in beroep te gaan en dan hopen dat een andere bekwame gerechtdeskundige wordt aangesteld. 

Kent iemand voorbeelden van rechtspraak waar men zelf ook mee moest betalen omdat de bouw niet voldeed? 

hartelijk dank (van iemand die het even niet meer ziet zitten. Ik heb hier 20 jaar voor gespaard) 

 

 

 

 

 

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
15684 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Begrijp ik het goed ?

Het stabiliteitsverslag van het expertiseburo is eenzijdig door jou opgesteld?

Maw , de tegenpartij EN de gerchtsdeskundige waren niet aanwezig?

Sorry maar hiermee heb je serieus je eigen ruiten ingeslagen. Vanaf het moment dat er hommels in het kot zijn , moet je steeds de tegenpartij uitnodigen. Hij moet de kans krijgen om zich te verdedigen en hier is het dus duidelijk dat je de rechten van de tegenpartij hebt geschonden. Je hebt dan nog eens serieus de aangestelde gerechtsdeskundige tegen de haren gestreken met hem niet uit te nodigen. Er bestaan geijkte procedures om een gerechtsdeskundige te wraken of tot inkeer te brengen , een eenzijdig opgesteld verslag van een of ander buro hoort daar NIET bij.

Opletten ook , want heb de indruk dat je het allemaal pikkezwart ziet:  je haalt minwaarde van de woning aan, na 20 jaar herschilderen, voegen opvullen.

Denk dat je elk punt eerst eens duidelijk moet afwegen, ik geef even mee:

Een verzakking van 2 cm op 12 meter. Denk dat je gaat verschieten hoeveel gevels er 2 cm uit het vlak liggen, en dan nog bij afstanden die korter zijn. De issue is hier niet die verzakking maar of die verzakking zicht gestabiliseerd heeft in de loop van de tijd. Zelfs bij nieuwbouw wordt er rekening gehouden met een verzakking. En ff relativeren, we spreken in dit geval over nog geen 2 mm per lopende meter.

Na 20 jaar herschilderen is normaal. Ken mensen die hun living elke 5 jaar volledig herschilderen. Dit is een werkje dat elke goede huisvader- vrouw regelmatig zal uitvoeren. Deze kost is dus eigen voor een woning van 20 jaar.

Gaten dichtkitten: Kijk eens naar nieuwbouw daar worden gaten en barsten ook naderhand opgevuld. En als je door middel van aantoonbare bewijzen kunt aantonen dat deze barsen zich niet uitbreiden ( meetstickers) dan ga je deze kost zelf moeten betalen.

 Ben benieuwd naar de mening van je advocaat en ook zeker naar je technisch raadsman. 

Je hebt wel in 1 ding gelijk: de rechtbank volgt in 99% van de gevallen het advies van de gerechtsdeskundige. 

 

afbeelding van fido
Lid vanaf: 15/06/2006
2821 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ga niet in op de technische zaken, maar de juridische kant die hier wordt beschreven kan ik niet helemaal volgen.

Het lijkt me dat je advocaat je niet bijster goed ïnformeert. Je geeft zelf aan dat hij niet geïnteresseerd lijkt, wegens niet intessant voor hem?

Ik vraag me af waarover het hier gaat, een minnelijke schikking, een dading, ...? 

- een minnelijke schikking: dit kan in burgerlijke zaken wanneer wordt opgeroepen in verzoening en als 1 van de partijen daarom vraagt. Beide partijen maken een overeenkomst en de rechter bekrachtigt dit in een proces-verbaal, dit heeft dezelfde waarde als een vonnis. Normaal gaat dat maar over kleine geschillen, bv. voor het vredegerecht.

- een dading: wederzijdse toegevingen zijn een essentieel kenmerk, er is geen erkenning van de gegrondheid van de aanspraken, er hoeft geen evenwaardige verdeling te zijn tussen de partijen, dit wordt overeengekomen door de partijen. Je kan dus om het even wat op papier zetten, maar opgepast: een dading heeft kracht van gewijsde, dat wil zeggen dat dit definitief is en je niet meer naar de rechtbank kan, tenzij een van de partijen de dading niet nakomt. 

Let wel, een minnelijke schikking en een dading veronderstellen dat de partijen een overeenkomst uitwerken, het is in geen geval een arbitrage waarbij de gerechtsdeskundige voor rechter zou spelen. Elke gerechtsdeskundige is verondersteld en verplicht de partijen te vragen of de zaak niet in onderling overleg kan worden opgelost via een dading zonder dat de rechtbank een vonnis moet opstellen. Ik vraag me daarom af of het niet daarover gaat?

Aan wat je schrijft te zien, ben je niet geïnteresseerd in een dading. Dat recht heb je, je kan altijd naar de rechtbank gaan en vragen dat de rechter zich er over uitspreekt. 

Er zijn een aantal zaken die ik niet helemaal volg. 

- je zegt dat de gerechtsdeskundige een stabiliteitsingenieur heeft aangesteld. Binnen een gerechtelijke procedure kan dat in principe niet, een gerechtdeskundige kan geen taken delegeren, dat moet via de rechtbank gebeuren (bv. college van gerechtsdeskundigen). De gdk kan aan de rechtbank vragen een bijkomende deskundige aan te stellen. Indien dit niet gebeurde, is het goed mogelijk dat die persoon moet worden aangesteld door de rechter of vervangen. 

- de gerechtsdeskundige kan geen opdrachten weigeren, als jij voorstelt dat iets bijkomend wordt onderzocht, dan is de gdk verplicht om daarop in te gaan.  Het is wel mogelijk dat jij (voorlopig) opdraait voor die bijkomende kosten. 

- de tegensprekelijkheid waar Luk het over heeft, is verplicht tijdens het deskundigenonderzoek, dat wil zeggen dat voor elk plaatsbezoek, onderzoek, etc. die de gdk uitvoert, alle partijen verplicht moeten worden uitgenodigd. Het kan zeker interessant zijn een eigen technische raadgever mee te hebben wanneer de gdk komt. Maar, het is geen probleem als die eigen technische raadgever zelf extra zaken zou doen en een eigen verslag opmaakt. Wanneer bv. voor de rechtbank zou blijken dat jouw technische raadgever ter plaatse opmetingen heeft gedaan, en de stabiliteitsir/deskundige enkel een summier verslag op basis van foto's heeft gemaakt, zonder plaatsbezoek, is het niet gezegd dat de rechtbank de gdk volgt. 

- er is recent veel gewijzigd in het deskundigenonderzoek, niet iedereen (ook de gerechtsdeskundigen) zijn daar al goed van op de hoogte. 

 

 

 

Pagina's