Wie bouwt, renoveert of een woning aankoopt kan genieten van allerlei premies en tegemoetkomingen van de overheid en de netbeheerders. Voorbeelden zijn verbeteringspremies, renovatiepremies, premies voor energiebesparing en verhuistoelagen. Zo krijg je in 2016 een premie als je het dak, de vloer of de muren isoleert, oude beglazing vervangt of een zonneboiler of een warmtepomp installeert in je bestaande woning.

Om recht te hebben op een premie moeten vaak bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Bovendien verschillen premies sterk van gewest tot gewest. Let wel, de huidige energiepremies gelden nog tot eind dit jaar. Vanaf 2017 worden ze hervormd en mogelijk afgebouwd. Hou de vinger aan de pols met onze nieuwtjes.

Interessante artikels rond Premies 2016

Premie voor het plaatsen van een warmtepomp

Omdat fossiele brandstoffen alsmaar schaarser worden, heeft men tal van alternatieve energiebronnen op de markt gebracht. Met een warmtepomp halen we energie uit de natuur (warmte aanwezig in de lucht, de bodem of het grondwater). Daarvoor is telkens een deel elektrische energie nodig om de compressor, het hart van de warmtepomp, te laten werken.

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie: overgangsmaatregelen nodig voor wie reeds heeft verbouwd

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, is blij dat de nieuwe Vlaamse Renovatiepremie ook in de toekomst wordt uitbetaald in de vorm van een premie, en niet onder de vorm van een belastingvermindering. Zo’n belastingvermindering is immers minder direct en dus minder stimulerend dan een premie. “Meer dan een jaar lang kon er geen Renovatiepremie worden aangevraagd. Het hoe en wat van de nieuwe Renovatiepremie was onzeker.

GRATIS Nieuwsbrief