Interessante artikels rond Wetgeving en Premies

Aannemers moeten vanaf juli 2018 tienjarige aansprakelijkheid verzekeren

Vanaf juli volgend jaar zullen aannemers verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid moeten verzekeren. De wet die deze verplichting invoert, is op 9 juni jl. verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het toepassingsgebied van de verplichte verzekering is beperkt. Het moet gaan om werken aan woningen of  appartementen waar het verplicht is om een beroep te doen op een architect. En de verzekering slaat enkel op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw door gebreken die onder de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Het gaat dus om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en waterdichtheid van de woning. Voor andere werken geldt de verzekeringsplicht niet.

Premie zonneboiler & warmtepomp: certificaat bekwaamheid aannemer is verplicht

Voor wie een zonneboiler of warmtepomp plaatst, wijzigen de premievoorwaarden vanaf 1 juli 2017. Voor werken uitgevoerd vanaf 1 juli 2017 moet de aannemer beschikken over een certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door REScert. Indien de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan dient hij of zij zich te laten bijstaan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganisme, telkens REScert gecertificeerd, die de goede uitvoering van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden. Neem zeker vóór de aanvang van de werken contact op met de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden waaraan de zonneboiler of warmtepomp moet voldoen.

Gerelateerd nieuws over Wetgeving en Premies

Premie voor het plaatsen van een warmtepomp

Omdat fossiele brandstoffen alsmaar schaarser worden, heeft men tal van alternatieve energiebronn

Premie voor Vloer- of kelderisolatie

Om de warmteverliezen via de grond te beperken kan je kiezen om de vloer van de woning te isolere

Premie voor Spouwmuurisolatie

Veel muren hebben een spouw tussen de verschillende bouwlagen.

Premie voor het plaatsen van een condensatieketel

Condenserende ketels op aardgas of stookolie gebruiken een goede technologie die al lang op punt

De Vlaamse renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te verbouwen?  Misschien kun je dan rekenen op extra steun van de Vla

Premie voor dak- of zoldervloer isolatie

Het hellend of plat dak kan maar beter goed geïsoleerd zijn.

Premies voor energiezuinige maatregelen : Voorwaarden netbeheerder

Wie kiest om zijn bestaande woning te verbouwen of te renoveren, kan aanspraak maken op premies.

Premie voor isolatie van bestaande muren

Er bestaan 3 mogelijkheden om een muur te isoleren.

Gratis documentatie van Wetgeving en Premies

GRATIS Nieuwsbrief