Interessante artikels rond Wetgeving en Premies

Wat zijn de huidige EPB-eisen?

Als je in Vlaanderen een stedenbouwkundige aanvraag doet voor een nieuwbouwwoning of voor ingrijpende renovatiewerken, moet je voldoen aan de strenge eisen van de EPB- of EnergiePrestatie en Binnenklimaat’-regelgeving. Logisch, want de woning die je vandaag bouwt of verbouwt drukt haar stempel op je energieverbruik in de toekomst. De Vlaamse nieuwbouw evolueert stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen om te voldoen aan de richtlijn die Europa oplegt. Sinds 1 januari 2018 zijn de EPB-eisen aangescherpt en is de rekenmethode van de regelgeving verfijnd.

De Totaal Renovatiebonus

Vanaf 2017 heeft de vlaamse overheid een nieuw premiesysteem in het leven geroepen, namelijk de totaal renovatiebonus! Indien je vanaf dit jaar investeert in minimaal drie energiebesparende maatregelen (dak, beglazing, muur, vloer, warmtepomp, zonneboiler of ventilatie) heeft recht op deze renovatiebonus.

Gerelateerd nieuws over Wetgeving en Premies

Premie voor isolatie van bestaande muren

Er bestaan 3 mogelijkheden om een muur te isoleren.

Premies voor energiezuinige maatregelen : Voorwaarden netbeheerder

Wie kiest om zijn bestaande woning te verbouwen of te renoveren, kan aanspraak maken op premies.

Premie voor Spouwmuurisolatie

Veel muren hebben een spouw tussen de verschillende bouwlagen.

Premie op het E-peil

Wie een nieuwe woning bouwt kan genieten van een premie.

Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Wie voldoende energiezuinig bouwt of herbouwt, kan ook nog genieten van een vermindering op de on

Premie voor het plaatsen van een Zonneboiler

Om sanitair warm water te produceren, kunnen we gebruik maken van een zonneboiler.

Premie voor dak- of zoldervloer isolatie

Het hellend of plat dak kan maar beter goed geïsoleerd zijn.

De Vlaamse renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te verbouwen?  Misschien kun je dan rekenen op extra steun van de Vla

GRATIS Nieuwsbrief