Heb je bouwplannen? Bruis je van de ideeën om je woning te verbouwen? Alles begint met de keuze van de juiste architect. Die is niet alleen ontwerper, maar evenzeer adviseur. Samen met de bouwheer geeft de architect het bouwproject vorm. Hij moet zich aan het beschikbare budget houden en de stedenbouwkundige verplichtingen naleven. De architect volgt ook de werf op en ziet erop toe dat de werken in overeenstemming met de plannen en de lastenboeken worden uitgevoerd. Maar welke taken voert de architect nog allemaal uit? Welke kosten rekent hij aan? Is een contract met een architect verplicht? En kun je hem aansprakelijk stellen voor bepaalde gebreken? Allemaal vragen waarop je hieronder de antwoorden vindt.

Interessante artikels rond Architect

Wat kost een architect?

Er bestaan geen vaste tarieven voor het ereloon van de architect. Daarom maak je best van in het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan de architect moet je over het ereloon onderhandelen, waarbij je rekening houdt met de taken van de architect en de omvang van de opdracht.

Architecten keuren wetsontwerp verzekeringsplicht bouwaannemers af

Zowel de Orde van Architecten – Vlaamse Raad als de beroepsverenigingen NAV (de Vlaamse Architectenorganisatie) en BVA (Beroepsvereniging voor Architecten) en de verzekeringsmaatschappijen zijn voorstander van de gelijkwaardige invoering van een verzekeringsplicht voor aannemers en architecten. Het initiatief van de kabinetten Peeters en Borsus hieromtrent wordt dan ook op prijs gesteld. Jammer genoeg vertoont het op tafel gelegde wetsontwerp nog te veel hiaten,  tegenstrijdigheden en discriminerende elementen om door het architectenkorps  aanvaard te worden.

GRATIS Nieuwsbrief