Hoe zelf een terras aanleggen?

 1. Kies je terrastegels en plan de aanleg
  • Bereken hoeveel tegels je nodig hebt. Voorzie minimum 5% extra voor snijverlies.
  • Laat al je tegels in een keer leveren. Zo vermijd je kleurverschillen.
  • Controleer bij aflevering of de juiste goederen geleverd zijn.
  • Laat de tegels zitten in hun verpakking tot op het moment van plaatsing. Zo geef je krassen geen kans.
 2. Bereid de ondergrond zorgvuldig voor

  • Zorg voor een stabiele, drainerende ondergrond. Gebruik hiervoor een stabilisémengsel van zuiver gewassen rivierzand (0/2-0/5 mm), met maximaal 100 kg cement per kubieke meter (1 deel cement per 11 delen zand).
  • Verspreid dit mengsel gelijkmatig met een dikte van 10 cm. Voorzie 15% overdikte.
  • Verdicht het meteen. Zo vermijd je dat de straatlaag erin wegspoelt.
  • Laat de bovenzijde van de fundering geleidelijk (met 1%) aflopen naar de zijkant. Zo blijven er geen regenplassen achter.
  • Plaats je tegels iets hoger dan de tuin om vuil water weg te houden.
  • Dieper moeten graven dan nodig voor je fundering? Vul de extra ruimte op met gebroken betonpuin. Egaliseer de ondergrond voor een constante en gelijkmatige dekking.
   
 3. Plaats de kantopsluiting
  • Begin met de kantopsluiting voor je de tegels legt. Zo kunnen je fundering en tegels niet meer verschuiven achteraf.
  • Kies voor een diepe of brede kantopsluiting. Voorzie een steunkussen in mager beton (150 à 200 kg cement / m3 = 1 deel cement per 5 à 7 delen zand).
  • Leg je eerste rij tegels tussen de kanten zodat je de afstand nauwkeurig kan bepalen.
 4. Leg de straatlaag aan

  • Gebruik voor de straatlaag hetzelfde funderingsmengsel. De laag moet 3 cm dik zijn, over een breedte van 1,5 tegel en over de hele lengte van je terras. Zorg ervoor dat de straatlaag overal even dik is.
  • Leg een eerste tegel rechts en links op de juiste hoogte. Span een touw op de breedte van deze tegels, evenwijdig met de gevel.
  • Streef naar een verval van 2 cm, weg van je huis. Plaats de tegels op split (1/3-2/5 mm) en rei af op 5 cm.
  • Als dat niet mogelijk is, verwijder of perforeer dan de betonplaat en vul de gaten terug op met split 2/5.
   
 5. Terrastegels leggen
  • Vertrek vanaf de gevel en plaats de eerste rij tegels perfect gelijk. Voorzie voegen van minstens 3 mm tussen de tegels.
  • Werk alle volgende rijen op dezelfde manier af. Klop de tegels op de juiste hoogte met een rubberen hamer.
  • Als je de tegels plaatst op Drainbase, rol dan eerst de matten uit over de straatlaag. Let erop: de looprichting van de kanaaltjes in de richting van het afschot van de plaat. Het waterdoorlatend vlies moet aan de bovenkant liggen. Plaats de tegels los op de Drainbase met een voeg van 3 mm en fixeer ze met tegellijm aan de randen.
  • Plaats de tegels op tegeldragers bij tegels met een minimumdikte van 3,5 cm (40 x 40 cm), 4,5 cm (50 x 50 cm) en 4 cm (60 x 60 cm).
  • Bij grotere formaten is het gebruik van tegeldragers af te raden, tenzij het midden van de tegel ondersteund wordt.
 6. Werk je terras af met voegvulling

  • Laat eerst de fundering een paar dagen uitharden nadat je terras aangelegd is. Vul daarna pas de voegen op. Zo blokkeer je de tegels.
  • Gebruik als voegvulling fijn wit zand of split (1/3 mm). Let op: ongewassen of gekleurd zand zorgt voor vlekken en is dus af te raden.
  • Wie bredere voegen heeft (8 tot 12 mm), voegt ze best manueel op. Dit kan met aardvochtige voegspecie en een voegijzer. Voegspecie is zuiver, gewassen en bevochtigd rivierzand (0/2-0/5 mm) met 250 tot 300 kg cement per kubieke meter zand (1 deel cement voor 3 à 4 delen zand). Zorg ervoor dat je de tegels niet vuil maakt tijdens het voegen.
  • Tussen de terrastegels en de muren maak je best een elastische voeg. Doe dit ook bij terrassen die groter zijn dan 50 m2 of langer dan 10 lopende meter.