De toekomst van je stookolieketel is groen: ontdek de hernieuwbare vloeibare brandstoffen

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie moet tegen 2050 met minstens 80% naar omlaag. Dat heeft ook een invloed op het gebruik van vloeibare brandstoffen, zoals mazout, om te verwarmen. De huidige generatie stookolieketels kan straks overstappen op hernieuwbare en milieuvriendelijke brandstoffen. De energietransitie naar klimaatneutrale, vloeibare brandstoffen komt steeds dichterbij!

Hernieuwbare vloeibare brandstoffen

Wetenschappers werken volop aan de ontwikkeling van hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Die brandstoffen hebben enkel de voordelen en niet de nadelen van stookolie:

  • ze zijn permanent beschikbaar en kunnen niet uitgeput raken
  • ze zijn eenvoudig te vervoeren en op te slaan
  • ze garanderen je een belangrijke mate van autonomie
  • je kunt ze zonder problemen gebruiken in je bestaande stookolieketel en -opslagtank
  • ze bevatten minder fijne partikels en zijn koolstofarm (op termijn zelfs koolstofneutraal)

Voorlopig worden hernieuwbare vloeibare brandstoffen in ons land enkel in de transportsector ingezet, maar de bedoeling is om ze op termijn evengoed voor verwarmingstoepassingen te gebruiken

Verwarmen met hernieuwbare vloeibare brandstoffen

De nieuwe vloeibare brandstoffen zijn bijzonder geschikt voor verwarming, omdat ze in onze huidige verwarmingsketels gebruikt kunnen worden en geen grondige aanpassingen vragen van ons energiebevoorradingssysteem. Toch is het wellicht nog even wachten op hun grote doorbraak. Omdat de techniek nog niet volledig op punt staat, liggen de productiekosten van hernieuwbare brandstoffen nog behoorlijk hoog.

Dit kun je nu al doen: hybride verwarmen

Hoewel de algemene introductie van hernieuwbare vloeibare brandstoffen nog niet voor morgen is, kun je al heel wat doen om nu duurzamer te verwarmen met stookolie. Ontdek de voordelen van een combinatie met hernieuwbare energie.

Wat met je mazoutketel in de toekomst? Download hier de whitepaper ‘Een blik op de toekomst: hernieuwbare vloeibare en fossiele brandstoffen’.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan