Verwijderen bovengrondse mazouttanks

Als je jouw bovengrondse mazouttank niet meer gebruikt, kan je ervoor kiezen om deze te laten verwijderen. Na het openslijpen van je tank, wordt het slib en residu opgezogen zodat de tank grondig gereinigd kan worden. Enkel gereinigde tanks mogen verwijderd worden… Lukt het niet de mazouttank in zijn geheel af te voeren, dan wordt deze in kleinere stukken versneden met een vonkvrije knabbelschaar. Onze experts zorgen dat de tank afgevoerd wordt naar een vergund verwerker en jij krijgt een attest dat je mazouttank is verwijderd volgens de regels van de kunst.

Meer weten? Lees hier alles over het verwijderen van een mazouttank.