• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
  • Wil je gratis batibouw bezoeken? Lees dan hier hoe je aan tickets geraakt!

Vrijstelling gesloten omheining in de achtertuin?

Lid geworden
22 mrt 2010
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik wens een gesloten omheining in de achtertuin te plaatsten.   
Wat is er vrijgesteld?

In hoofdstuk 2 hieronder zegt men dat 30m vanaf de woning te tellen is vrijgesteld.  
Maar in hoofdstuk 3 staat dat je ook 30m vrijstelling hebt vanaf een ander gebouw dan de woning.    Nu heb ik ook nog een vergunde losstaande garage en vroeg ik me af of ik vanaf mijn garage die 30 meter mocht tellen?   Valt die garage onder een ander gebouw?

HOOFDSTUK 2 Handelingen in, aan en bij woningen

Artikel 2.1. (23/02/2017- ...)

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de volgende handelingen :
1° gebruikelijke ondergrondse constructies als ze niet voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook liggen;
2° handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken;
3° zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of zonneboilers die geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;
4° binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken;
5° afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin;
6° toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter;
7° gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin;
8° de plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt;
9° de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen;
10° de plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen;
11° van het hoofdgebouw vrijstaande niet voor verblijf bestemde bijgebouwen, met inbegrip van carports, in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. De vrijstaande bijgebouwen kunnen in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht worden en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De totale oppervlakte blijft beperkt tot maximaal 40 vierkante meter per goed, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen. De maximale hoogte is beperkt tot 3,5 meter;
12° het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materieel met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
13° het plaatsen van één verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, zoals één woonwagen, kampeerwagen of tent, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, zonder er effectief te wonen.
14° gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uitsteken;
15° de plaatsing van elektrische laadpalen;
16° de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, voor zover de gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan tien vierkante meter.
 

Artikel 2.2. (29/09/2016- ...)

De vrijstelling, vermeld in artikel 2.1, geldt alleen als de handelingen voldoen aan al de volgende voorwaarden :
1° de handelingen, vermeld in artikel 2.1, 1° tot 5°, 8°, 9°, 11° tot 14° en 16°, worden volledig uitgevoerd binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning;
2° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
3° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
4° ...
5° de handelingen, vermeld in art. 2.1, 8°, 11°, 12° en 13° zijn niet gesitueerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied.

HOOFDSTUK 3 Handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen

Artikel 3.1. (23/02/2017- ...)

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de volgende handelingen :
1° gebruikelijke ondergrondse constructies als ze niet voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook liggen;
2° handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken;
3° zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of zonneboilers die geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;
4° binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken;
5° afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin;
6° toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter;
7° gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin;
7° /1. open afsluitingen en toegangspoorten tot een hoogte van drie meter in een afgebakend zeehavengebied;
8° de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen;
9° de plaatsing van seizoensgebonden, niet-overdekte terrassen bij horecazaken.
10° gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een gebouw, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van het gebouw uitsteken;
11° de plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen en barbecues;
12° de voorlopige opslag van afvalstoffen op hun plaats van productie, indien dit gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen;
13° de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, voor zover de gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan twintig vierkante meter;
14° de plaatsing van elektrische laadpalen.

Artikel 3.2. (29/09/2016- ...)

De vrijstelling, vermeld in artikel 3.1, geldt enkel als de handelingen voldoen aan de volgende voorwaarden :
1° de handelingen, vermeld in artikel 3.1, 1° tot 5° en 8° tot 13°, worden volledig uitgevoerd binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw;
2° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging uitgevoerd;
3° ...
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.790
Waarderingsscore
6.463
Punten
113
Waar woon je? 

In de woning of in de garage?

wetgeving is me dunkt duidelijk dat de 30 meter zone genomen wordt vanaf de vergunde woning en NIET van een vergunde garage want daar woon je niet.

Vergelijk dit met de 6 of 21% btw op bepaalde werken. 

Je kan enkel genieten van het verlaagd btw tarief indien de werken gekoppeld zijn aan de woning, nooit aan de garage ( uitpandig)
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Interessant probleem... het begrip gebouw is immers niet helder gedefiniëerd in de codex RO. Artikel 4.3.5 laat uitschijnen dat een gebouw een ander woord is voor een contructie.

In dat opzicht is het perfect legitiem om die 30m te tellen vanaf de garage...
 

knessel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 jul 2006
Berichten
1.632
Waarderingsscore
360
Punten
83
sorry Lukanar, maar dat is een foute vergelijking....

Als er geen gemeentelijke verordeningen bestaan die het vrijstellingenbesluit verstrengt, mag je én de regels mbt de woning én de regels mbt andere gebouwen dan woningen toepassen.

Dus 30m rond de woning én 30m rond andere vergunde gebouwen.
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.790
Waarderingsscore
6.463
Punten
113
knessel zei:
sorry Lukanar, maar dat is een foute vergelijking....

Als er geen gemeentelijke verordeningen bestaan die het vrijstellingenbesluit verstrengt, mag je én de regels mbt de woning én de regels mbt andere gebouwen dan woningen toepassen.

Dus 30m rond de woning én 30m rond andere vergunde gebouwen.

 

Je kunt  gelijk hebben.

Maar ik twijfel ... terug opnieuw na lezing.

Heb de artikels nog is grondig nagelezen en inderdaad je kunt stellen dat je 30 achter de woning en dan nog eens 30 meter achter een vergund gebouw mag werken. Met achter bedoel ik in de zijtuinen en achtertuin.

Heb me laten (mis)leiden door : 

HOOFDSTUK 3 Handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen

Artikel 3.1. (23/02/2017- ...

dacht dat onder andere gebouwen bedoeld werd winkelcentra, zalen, fabrieken kantoren ..... 

En dat een garage daar niet toe hoorde maar deel uitmaakte van vergunde bijgebouwen.

En onder vergunde bijgebouwen reken ik garage , carports, fietsenkot, tuinhuis, poolhouse  serre......

 

Temeer omdat in hfst 2.11 duidelijk sprake is van bijgebouwen en dit niet meer voorkomt in hfst 3.

hfst 3 zwijgt over bijgebouwen want dit is vermeld in hfst 2.

Hfst 3 spreekt wel over gebouwen oin afgebakende zeehavengebieden, horeca terrassen, opslag van afvalprodukten op hun plaats van produktie enzo meer doe me nu niet dadelijk denken aan een woning met een garage.

 

 
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 kunnen niet samen toegepast worden op 1 perceel of eigendom. Ofwel is het hoofdgebouw een woning en dan is hoofdstuk 2 van toepassing. Ofwel heeft het hoofdgebouw een andere bestemming en dan is hoofdstuk 3 van toepassing. 
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Hoe kom je aan die interpretatie? Vonnis, arrest,...

De wetteksten spreken van 'gebouwen' niet van 'hoofdgebouwen'... als dat de interpretatie zou zijn, had men wel het begrip hoofdgebouw in de wet geschreven, neen? 
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Er wordt in de tekst van het Vrijstellingenbesluit een onderscheid gemaakt tussen 'gebouwen' en 'bijgebouwen' waarbij een garage een bijgebouw is (bij een woning). 

 

Het feit op zich dat dit in 2 aparte hoofdstukken staat zou voldoende moeten zijn om duidelijk te maken dat de mogelijkheden niet combineerbaar zijn. Anders zou men in art. 2.2 wel de voorwaarde verder verduidelijkt hebben:

1° de handelingen, vermeld in artikel 2.1, 1° tot 5°, 8°, 9°, 11° tot 14° en 16°, worden volledig uitgevoerd binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning of een bijgebouw van voornoemde woning of bedrijfswoning. 

Dan had men hoofdstuk 3 niet moeten schrijven. 

 

Men kan dit ook proefondervindelijk onderzoeken door de afsluiting te plaatsen, de reactie van de vergunningverlenende overheid af te wachten en dan te procederen tot bij de raad voor vergunningsbetwistingen.

 

 
 

JokeVDH

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 aug 2012
Berichten
473
Waarderingsscore
112
Punten
43
Je vergeet wel één belangrijke vraag: mag je de omheining zetten?

 

De eerste vraag moet altijd zijn: mag het volgens de voorschriften (bpa, verkavelingsvoorschriften, rup, stedelijke verordeningen;;;)

 

De tweede vraag wordt: Het mag, heb ik nu een vergunning nodig?
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Ik meen ook dat de interpretatie van M1013 de juiste is. Ook Lukanar had het volgens mij in zijn eerste reactie bij het juiste eind. De afstand telt dus enkel vanaf de woning en niet bijkomend vanaf de verderop staande garage.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan