• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Poolhouse plaatsen in agrarisch gebied zonder vergunning

Makita

Lid
Lid geworden
12 apr 2011
Berichten
476
Waarderingsscore
0
Punten
16
Hallo iedereen,Zoals velen zitten ook wij in een stukje agrarisch gebied met de achterzijde van onze tuin. Nu heb ik hier al heel wat info gezocht op het forum en volgens wat ik al gelezen heb mag je hier enkel een stalling voor dieren plaatsen die niet gesloten is.Groot was mijn verbazing dan ook toen ik contact opnam met dienst stedenbouw. Deze wisten me te vertellen dat er een verschil is tussen 'ruimtelijk kwetsbaar gebied' en agrarisch gebied'. Bij deze laatste zou blijkbaar de gewone regelgeving tellen:Gezien de vele tegenstrijdige berichten dat ik hier al gelezen heb wou ik toch even polsen of hier mensen meer over weten. Dit heb ik letterlijk ontvangen:LOSSTAANDE Bijgebouwen in de tuinLosstaande bijgebouwen met een oppervlakte van 100m² kunnen worden afgebroken zonder vergunning.Losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

Vrijstelling*

Er geldt onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport,vrijstaande garage, serre…

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend.De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen

§ een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw),

§ maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden,

§ in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven,

§ in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen.

De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden

§ in ruimtelijk kwetsbaar gebied (agragisch gebied is geen kwetsbaar gebied)

§ in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan Deze informatie kan u bekomen bij de gemeentelijke diensten,

§ in de 5 meter brede strook langs waterlopen.

Voorbeeld: Mevrouw Maes wil in haar achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel heeft ze al een serre van 15 m² staan. Het vrijstellingsbesluit maakt het voor haar mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40). Naast de maximale oppervlakte moet ze ook rekening houden met een maximale hoogte van 3 meter en de hierboven vermelde afstanden tot de perceelsgrens.

Alvast bedankt!
 

Makita

Lid
Lid geworden
12 apr 2011
Berichten
476
Waarderingsscore
0
Punten
16
Een zwembad komt er eigenlijk niet aan te pas :) Het is wel hetzelfde concept qua opbouw vandaar dat ik het gemakshalve poolhouse noem in de topic. Het is dus meer een veredeld tuinhuisje met terras en een binnenplekje en keukentje.Ik kan aan al die voorwaarden voldoen dus dat zou geen probleem zijn. Vraag nu is dus of het mag of niet?
 

tjay

Zeer Actief lid
Lid geworden
21 jun 2011
Berichten
8.688
Waarderingsscore
25
Punten
38
Gery;1961133 wrote:
Ze geven de juiste info wat betreft de vrijstellingen, maar TS wil een poolhouse in agrarisch gebied zetten, en dat mag in regel niet. [...]Een poolhouse zetten in agrarisch gebied is strijdig met de regels terzake.Gery, op basis van welke bron denk je dit?Het klopt dat je niet zomaar eender welke constructie kan neerpoten in agrarisch gebied; uit het hoofd: je kan een vergunning krijgen voor het bouwen van een "kot" tot 1000 m3 volume, met specifieke agrarische toepassingen, ... Je zal bv. geen vergunning krijgen voor het bouwen van een huis van 100m2 in agrarisch gebied...Maar er zijn dan ook constructies die je kan oprichten zonder vergunning (maar enkel melden)... en ik vermoed dat TS dus zijn poolhouse WEL kan oprichten, omdat er geen toestemming gevraagd moet worden, en in de vrijstellingswetgeving niet staat "over welk type grond" het gaat... Bijvoorbeeld, als het gaat over een tuinhuis (of poolhouse, of whatsinaname), wordt op de website van ruimtelijke ordening ook duidelijk gesproken over andere soorten gronden (waar de vrijstelling expliciet NIET op geld). Agrarisch gebied staat er niet tussen (tenzij het kwetsbaar is = gradatie verder dan gewoon agrarisch), zie bv:

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/TuinhuisserrehoutkotIk weet het ook niet zeker, maar ben wel benieuwd of jij of iemand anders op basis van feitelijke info uitsluitsel kan geven...
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Gery;1961133 wrote:
M1013;1961105 wrote:
De dienst Stedenbouw geeft de juiste informatie.
Ze geven de juiste info wat betreft de vrijstellingen, maar TS wil een poolhouse in agrarisch gebied zetten, en dat mag in regel niet.Toch wel. Het Vrijstellingenbesluit zegt 'In, aan en bij woningen'. Indien men had willen beperken tot woningen in woongebied zou dit zo verwoord zijn. Vrijstellingenbesluit geldt voor alle woningen in alle bestemmingsgebieden, behalve ruimtelijk kwetsbare gebied (bv. natuurgebied, VEN-gebied, ...)M1013;1961105 wrote:
Ook in agrarisch gebied kan gebruik gemaakt worden van het Vrijstellingenbesluit onder de gestelde voorwaarden.
Zou kunnen, dat is me ook niet helemaal duidelijk, maar niet voor de bouw van een poolhouse in agrarisch gebied.Toch wel want een poolhouse kan (onder de gestelde voorwaarden) vrijgesteld zijn van de Vergunningsplicht.M1013;1961105 wrote:
Een poolhouse van minder dan 40 m² kan opgetrokken worden binnen een straat van 30 m rond de woning.
Niet "rond" de woning maar binnen de 30m in de achtertuin én op bepaalde afstanden van de zijdelingse perceelsgrenzen én BINNEN de grenzen van de "bouwgrond".Hier worden de puntjes op de i gezet wat betreft de voorwaarden, behalve dat laatste. Het is niet als voorwaarde opgenomen in het Vrijstellingenbesluit dat dit in woongebied moet zijn.M1013;1961105 wrote:
Let op: de constructie mag dan niet strijdig zijn met of afwijken van andere voorschriften (bv. van een verkaveling, een BPA, een RUP of een gemeentelijke, provinciale of gewestelijke stedenbouwkundige verordening, etc.).
Een poolhouse zetten in agrarisch gebied is strijdig met de regels terzake.Hieronder vindt u een uittreksel uit het Verslag aan de Vlaamse Regering dat het Vrijstellingenbesluit toelicht. Hierin staat duidelijk dat de vrijstelling geldt ongeachtde gewestplanbestemming.Artikel 1.4.

De strijdigheid met gewestplannen, provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt opgegeven voor de handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning. Voor bijzondere plannen van aanleg, algemene plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavellingen kan dit middels een gemeentelijke verordening conform artikel 4.4.1 §3 van de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.Artikel 2.1 en 2.2.

Onder woningen vallen zowel residentiële particuliere woningen als bedrijfswoningen en exploitantenwoningen bij een landbouwbedrijf. Tevens gaat het over hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen ongeacht hun planologische situering, met andere woorden zowel zone-eigen als zonevreemde woningen komen hiervoor in aanmerking.

De principes van deze artikels gelden in een straal van 30m rond hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen. Deze straal wordt gemeten vanaf de uiterste punten van de woning.

Werken die zich situeren op het private deel bij woningen hebben een dermate beperkt en gangbaar karakter, dat de overheid hier geen opportuniteitsoordeel over hoeft te vellen. Hiermee wordt bedoeld: de binnenverbouwing, werken aan de zij- en achtergevels, de normale tuinaanhorigheden en werken in de private tuinzone, mits voldaan wordt aan de afstands- en hoogtebepalingen.

Indien de handelingen leiden tot een wijziging van het bouwvolume, geldt de vrijstelling niet. Hiermee wordt niet het mathematische bouwvolume bedoeld, maar het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume. Men kan dus geen gebouwonderdelen afbreken om elders bij te bouwen. Zo houdt het verwijderen van een bestaande dakuitbouw op het dak van een woning altijd een wijziging van het volume in, ook al wordt deze wijziging geneutraliseerd door het aanbouwen van eenzelfde nieuw volume op een andere plaats zodat het nettobouwvolume hetzelfde blijft.
 

Makita

Lid
Lid geworden
12 apr 2011
Berichten
476
Waarderingsscore
0
Punten
16
Hartelijk bedankt voor de uitleg M1013. Gezien je professionele uitleg en nieuwe registratie voor dit onderwerp vermoed ik wel dat je kennis hebt in deze materie. Mits enkele aanpassingen van het ontwerp is het voor mij perfect mogelijk om binnen de 30-meter zone te blijven.- Ik neem aan dat het volledige gebouw binnen een straal van 30 meter moet blijven en niet enkel het beginpunt?

- Mag ik voor mijn tuinhuis een zwevend terras plaatsen in hout? ( buiten de 30 meter zone)

- Aangezien mijn zijtuin doorloopt achter de tuin van de buren vermoed ik dat ik hier 1 meter afstand moet houden? Langs de zijkant moet ik dan 3 meter houden maar dat is geen probleem.
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Het volledige gebouw moet binnen de 30 m blijven, ook de verhardingen die erbij horen. Zwevend terras zal normaal gezien als verharding beschouwd worden.

De achtertuin begint normaal gezien achter de achtergevel van uw woning. Daar moet een afstand van 1 m tot de perceelsgrens vrijgehouden worden.Je kan het best met een schets van wat je wil naar de dienst Ruimtelijke Ordening of Stedenbouw van je gemeente gaan en vragen of zij schriftelijk kunnen bevestigen dat je geen vergunning nodig hebt. Het is onmogelijk voor mij om zonder de situatie te zien en alle geldende voorschriften voor dat perceel te kennen uitsluitsel te kunnen geven.
 

tjay

Zeer Actief lid
Lid geworden
21 jun 2011
Berichten
8.688
Waarderingsscore
25
Punten
38
M1013, bedankt voor de verduidelijking! ... Nu weet ik dat ik dus ook nog een tuinhuisje kan plaatsen mocht ik dat wensen :).
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
M1013;1961289 wrote:
Gery;1961133 wrote:
M1013;1961105 wrote:
De dienst Stedenbouw geeft de juiste informatie.
Ze geven de juiste info wat betreft de vrijstellingen, maar TS wil een poolhouse in agrarisch gebied zetten, en dat mag in regel niet.Toch wel. Het Vrijstellingenbesluit zegt 'In, aan en bij woningen'. Indien men had willen beperken tot woningen in woongebied zou dit zo verwoord zijn. Vrijstellingenbesluit geldt voor alle woningen in alle bestemmingsgebieden, behalve ruimtelijk kwetsbare gebied (bv. natuurgebied, VEN-gebied, ...)
Nogmaals: een poolhouse in agrarisch gebied mag in regel niet!

Jullie blijven maar hameren op dat vrijstellingsbesluit, maar dat vrijstellingsbesluit stelt niet wat wel in niet in bepaalde gebieden mag gebouwd worden. Dat stelt enkel de voorwaarden die voldaan moeten zijn om geen vergunning te moeten aanvragen. Dat is geen vrijgeleide om eender welk gebouw eender waar te zetten.M1013;1961289 wrote:
Gery;1961133 wrote:
M1013;1961105 wrote:
Ook in agrarisch gebied kan gebruik gemaakt worden van het Vrijstellingenbesluit onder de gestelde voorwaarden.
Zou kunnen, dat is me ook niet helemaal duidelijk, maar niet voor de bouw van een poolhouse in agrarisch gebied.Toch wel want een poolhouse kan (onder de gestelde voorwaarden) vrijgesteld zijn van de Vergunningsplicht.
Nogmaals, het gaat niet over het vrijstellingsbesluit maar over het al dan niet toegelaten zijn van bepaalde bouwwerken in bepaalde gebieden.

Een poolhouse kan inderdaad onder de gestelde voorwaarden vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, maar NIET in agrarisch gebied!!!M1013;1961289 wrote:
Gery;1961133 wrote:
M1013;1961105 wrote:
Een poolhouse van minder dan 40 m² kan opgetrokken worden binnen een straat van 30 m rond de woning.
Niet "rond" de woning maar binnen de 30m in de achtertuin én op bepaalde afstanden van de zijdelingse perceelsgrenzen én BINNEN de grenzen van de "bouwgrond".Hier worden de puntjes op de i gezet wat betreft de voorwaarden, behalve dat laatste. Het is niet als voorwaarde opgenomen in het Vrijstellingenbesluit dat dit in woongebied moet zijn.
Nogmaals, het gaat niet over het vrijstellingsbesluit maar over het al dan niet toegelaten zijn van bepaalde bouwwerken in bepaalde gebieden.Maar ach, wat baten kaars en bril ...
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Inderdaad, wat baten kaars en bril als de uil niet lezen kan.
 

Makita

Lid
Lid geworden
12 apr 2011
Berichten
476
Waarderingsscore
0
Punten
16
Ik ben vandaag naar dienst stedenbouw langsgeweest en daar bevestigen ze wat M1013 aanhaalde. Ik mag dus een tuinhuis zetten in agrarisch gebied. Het gezegde is hier niet van toepassing want een uil ben je dus zeker niet ;)Bedankt voor de waardevolle input.
 

Makita

Lid
Lid geworden
12 apr 2011
Berichten
476
Waarderingsscore
0
Punten
16
Ik heb advies ingewonnen bij dienst stedenbouw en deze gaan mij een bevestiging mailen dat ik dit mag zetten. Ik ben ook maar een gewone burger die een tuinhuis wil zetten zonder enige kennis terzake. Als ik al niet mag rekenen op de bekwaamheid van deze dienst waar moet ik mij dan wel toe wenden? Ik ben hier de enige van alle buren die in orde zal zijn ( of daar ga ik toch van uit). Al de andere tuinhuizen staan hier tegen de perceelgrenzen geplakt dus die moeten niet komen reclameren..
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Makita;1961734 wrote:
Ik heb advies ingewonnen bij dienst stedenbouw en deze gaan mij een bevestiging mailen dat ik dit mag zetten.
Die e-mail heeft geen enkele juridische waarde.Makita;1961734 wrote:
Als ik al niet mag rekenen op de bekwaamheid van deze dienst waar moet ik mij dan wel toe wenden?
Dat dacht Harley ook, spijtig genoeg voor hem loopt het helemaal anders.
 

tjay

Zeer Actief lid
Lid geworden
21 jun 2011
Berichten
8.688
Waarderingsscore
25
Punten
38
Gery;1961731 wrote:
Ach, u doet maar ... maar kom achteraf niet klagen als men u na een juridische procedure verplicht het tuinhuis af te breken.PS: Lees ook dit eens: http://bouwinfo.be/forum/threads/101831-Help-deurwaarder-is-geweestKomaan Gery, geef nu eens aan waarom je denkt dat dit niet kan ipv te zeggen "het mag niet"... Je verwijst naar een omzendbrief uit 1997 ... In 2004 zijn er grondige wijzigingen gebeurd (opheffing van hele resem) , en de wetgeving rond vrijstellingen bestaat pas sinds 1 dec 2010!! Uiteraard zal daarover in een omzendbrief van 1997 nog niets staan... De toelichting rond die wetgeving van 2010 die nog uitvoeriger beschrijft dat de situering op het gewestplan er niet toe doet, kan je overigens hier lezen: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/verslagmeldingvrijstellingdef.docDat er een belangrijk verschil is tussen kwetsbaar agrarisch & agrarisch, dat is al gezegd... dat de vrijstellingen niet gelden voor "beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, [cultuurhistorische] landschappen en archeologische sites", dat staat in de vrijstellingswetgeving... waarom geldt ze niet op agrarische gebieden?
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/Vrijstellingvergunningsplicht1dec2010:"Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is....Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...Art. 1.2. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, onverminderd andere regelgeving, inzonderheid de regelgeving inzake beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, [cultuurhistorische] landschappen en archeologische sites, waarvoor een apart systeem van toelatingen geldt.Art. 1.3. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen.Art. 1.4. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst, opgemaakt in toepassing van artikel 4.4.1, §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening....Hoofdstuk 5. Land- en tuinbouw

Art. 5.1. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van de volgende zaken, voor zover ze niet liggen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied:

1° constructies met een maximale hoogte van 3,5 meter, als ze dienen voor de teelt of bescherming van landbouwgewassen en na de oogst worden verwijderd;

2° open afsluitingen of open afsluitingen met dwarslatten met een maximale hoogte van 2 meter;

3° een schuilhok voor weidedieren op een onbebouwd goed. Het schuilhok heeft houten wanden, een maximale oppervlakte van 20 vierkante meter, een maximale hoogte van 3 meter en minstens één volledig open zijde.

Art. 5.2. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van de volgende zaken, als ze in agrarisch gebied in de ruime zin liggen :

1° een krengenhuisje;

2° het draineren van een goed voor landbouw- of bodembeheerdoeleinden door de aanleg van een geheel van ondergrondse zuig- en/of moerleidingen, omhullingsmaterialen en eindbuizen en van een geheel van boven- en/of ondergrondse uitmondingsvoorzieningen, controleputten en hulpstukken, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is:

a) de bovengrondse zichtbare voorzieningen hebben maximale afmetingen van 1 meter x 1 meter en liggen gelijk met het maaiveld of met het talud van de ontvangende waterloop;

b) de drainagewerken worden niet uitgevoerd in de volgende gebieden of zones :

1) Speciale Beschermingszones;

2) de Ramsargebieden;

3) ruimtelijk kwetsbare gebieden of een overstromingsgebied, of op minder dan 50 meter van die gebieden;

c) voor de drainagewerken is geen milieueffectrapport vereist;

3° de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief de bedrijfswoning;

4° bijenstallen of bijenkorven;

5° jachtkansels."Voor alle andere zaken is wel degelijk een vergunning vereist.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
tjay;1961740 wrote:
Komaan Gery, geef nu eens aan waarom je denkt dat dit niet kan ipv te zeggen "het mag niet"...
Zie mijn vorige reactie.tjay;1961740 wrote:
Je verwijst naar een omzendbrief uit 1997 ... In 2004 zijn er grondige wijzigingen gebeurd (opheffing van hele resem) , en de wetgeving rond vrijstellingen bestaat pas sinds 1 dec 2010!! Uiteraard zal daarover in een omzendbrief van 1997 nog niets staan...
Het KB van 1972 (dus géén omzendbrief maar een KB!) is nog steeds geldig op die plaatsen waar er geen RUP's en GRUP's e.d. zijn, en dat is zo bij de overgrote meerderheid van de gemeenten.

Citaat uit http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Bestemmingsplan/Gewestplan:

"Gewestplannen

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht."

tjay;1961740 wrote:
De toelichting rond die wetgeving van 2010 die nog uitvoeriger beschrijft dat de situering op het gewestplan er niet toe doet, kan je overigens hier lezen: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/verslagmeldingvrijstellingdef.doc
Dit is géén toelichting doch een verslag van minister Muyters nav een onderzoek door de RvS voorafgaand aan het uiteindelijke besluit.tjay;1961740 wrote:
Dat er een belangrijk verschil is tussen kwetsbaar agrarisch & agrarisch, dat is al gezegd... dat de vrijstellingen niet gelden voor "beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, [cultuurhistorische] landschappen en archeologische sites", dat staat in de vrijstellingswetgeving... waarom geldt ze niet op agrarische gebieden?
Nogmaals, er gelden wel vrijstellingsregels voor agrarische gebieden, maar enkel voor een aantal van de zaken die vóór het vrijstellingsbesluit toegelaten én vergunningsplichtig waren, niet voor zaken die vóór het vrijstellingsbesluit verboden waren. Zie ook mijn vorige reactie.
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hoofdstuk 5 van het vrijstellingenbesluit geldt voor land- en tuinbouwbedrijven. Er is weinig behoefte aan krengenhuisjes bij zonevreemde woningen in agrarisch gebied.

Het K.B. van 1972 blijft gelden, maar voor

de toepassing van het Vrijstellingenbesluit moet men er geen rekening mee houden behalve als het gaat om natuurgebied.

Men heeft echt wel bedoeld dat zonevreemde woningen dezelfde mogelijkheden voor tuininrichting zouden krijgen als zone-eigen woningen.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Howla, voor zover ik weet, is het huis van TS niet zone-vreemd, en heeft hij dus een vergunning nodig voor een poolhouse in agrarisch gebied.M1013;1961795 wrote:
Het K.B. van 1972 blijft gelden, maar voor de toepassing van het Vrijstellingenbesluit moet men er geen rekening mee houden behalve als het gaat om natuurgebied.
Waar haalt u dat?M1013;1961795 wrote:
Men heeft echt wel bedoeld dat zonevreemde woningen dezelfde mogelijkheden voor tuininrichting zouden krijgen als zone-eigen woningen.
Dus u beweert dat men eigenaars van zone-vreemde woningen dezelfde rechten wat betreft bijgebouwen heeft willen geven als eigenaars van zone-eigen woningen? U maakt een grapje neem ik aan.
 
Lid geworden
27 jan 2014
Berichten
51
Waarderingsscore
0
Punten
0
Eigenlijk staat het hier in:Vrijstellingenbesluit:

Art. 1.4. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst, opgemaakt in toepassing van artikel 4.4.1, §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.Iemand die dit aandachtig leest zal opmerken dat noch gewestplannen, noch gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgenomen zijn in de lijst van plannen waarmee de 'vrijgestelde' constructie niet strijdig mag zijn. Strijdigheid met gewestplannen en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen is dus niet van tel. Agrarisch gebied is meestal een aanduiding op het gewestplan.In de toelichting op ruimtelijkeordening.be wordt dit nog eens herhaald:NIet overal geldig

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.Een gewestplan is geen lokaal plan.In het Verslag aan de Vlaamse Regering waarin dit besluit toegelicht wordt, wordt dit nogmaals bevestigd. Hier is hierboven al naar verwezen en uit geciteerd. Het verslag is op vraag van de Raad van State samen met de besluiten (Vrijstelling en Melding) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om de besluiten te duiden.TS zijn woning is inderdaad niet zonevreemd maar een deel van de tuin bij zijn woning wel (residentiële tuin in agrarisch gebied). Hij mag desondanks in het agrarische gedeelte vrijstaande bijgebouwen oprichten indien voldaan is aan alle voorwaarden vastgelegd in het Vrijstellingenbesluit. Niet strijdig zijn met de gewestplanbestemming is niet opgenomen als voorwaarde in het Vrijstellingenbesluit.Ik maak geen grap. Het spijt mij dat u het niet wilt geloven.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Waar geen specifieke lokale plannen (BPA, APA, RUP, GRUP, ...) voorhanden zijn, gelden nog de gewestplannen (en die gelden als lokaal plan!!!), en helaas is dit nog in de overgrote meerderheid van de gemeenten.Citaat uit http://www.ruimtelijkeordening.be/NL...lan/Gewestplan:

"Gewestplannen

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht."Oh ja, u bent deze artikelen vergeten:Art. 1.2. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, onverminderd andere regelgeving, inzonderheid de regelgeving inzake beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, [cultuurhistorische] landschappen en archeologische sites, waarvoor een apart systeem van toelatingen geldt.Art. 1.3. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen.PS: u leest de wetteksten te strikt, zo is de hele wetgeving niet gestructureerd, en u haalt teveel teksten uit de totale context.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan