• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
  Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Hulplijn noodgedwongen DIY eendraadschema

Fredman

Lid
Joined
4 Jun 2007
Messages
221
Reaction score
21
Points
18
Nooit gedacht dat ik zelf situatieschema en eendraadschema zou moeten maken, maar het tergend traag verloop van deze klus met freelance elektricien en de teleurstellende afloop dwingt me er enigszins toe. Ik 'probeer' bondig de situatie te schetsen:
 • Twee huizen verbouwd tot één woning waarbij we ook één aansluiting hebben overgehouden. In één huis bestaand bord en bestaande installatie met bord in hal op gelijkvloers, ander huis enkele jaren geleden helemaal verbouwd en met hulp van (andere, ondertussen gestopte) electricien volledig nieuwe elektriciteit gelegd. Hoofdbord en toevoer 3x400V+N zit in kelder van recentst verbouwd huis, met 5G6 doorvertakking en apart afgezekerd naar bestaand bord uit hal eerste woning. Aanvoer is momenteel monofase.
 • Begin dit jaar waren mijn verbouwingen eindelijk afgerond en plande ik een keuring van de hele installatie. Maar omdat we zonnepanelen gingen plaatsen hebben we die keuring uitgesteld en eerst beide kasten/borden door mijn nieuwe elektricien laten klaarmaken en bedraden/zekeren voor een verzwaring naar 3 fasen (3x25A+N). Er moest nadien enkel nog maar situatieschets en eendraadschema worden gemaakt, gevolgd door keuring en vervolgens verzwaring door Fluvius. Pas dan kan mijn PV-installateur de 3F-omvormers op bord plaatsen.
 • Hoewel ik haast heb (subsidie zonnepanelen vervalt einde van jaar) heeft mijn freelance electricien niets meer van zich laten horen tussen maart en oktober, buiten 'dat hij heel druk bezig was met eendraadschema's te tekenen'. Ik had hem een eigen situatieschets gegeven van alle gebruikers op een zelf getekend huisplan per verdiep én een mooie legende van beide borden met alle gebruikers opgesomd - alles gelabeld. Weliswaar met uitdrukkelijke disclaimer dat ik geen expert ben in jargon en symbolen maar dat ik die documenten graag zou toelichten en zo nodig de toer van het huis maken - net daarvoor schakel ik natuurlijk een electricien in.
 • Zonder in te gaan op dat laatste aanbod, en nadat ik liet weten dat ik weldra een andere elektricien zou zoeken omdat ik het wachten beu was, dook mijn electricien dan toch op met eendraadschema en situatieschets en kwam hij de kasten/borden navenant labelen. Ik mocht zelf al afspraak met keurder maken.Van zodra ik door de gemaakte papieren begon te snuisteren, zakte moed me in schoenen. Ik zag zelfs met mijn leken-kennis al snel enkele fouten verschijnen in 1-draadschema. Het situatieschema was zowaar nog erger: bovenop mijn eigen huisplannen was alles met stylo ingetekend, ontbraken symbolen en had hij type codering van kringen uit beide borden omgewisseld. Ik kreeg hier eigenlijk de zwarte piet voor, omdat hij 'niet meer kon doen dan voortgaan op mijn plannen', waarover ik nochtans duidelijk had gecommuniceerd dat we die voor een goed begrip eerst samen hadden moeten overlopen. Los daarvan vond ik ook meerdere fouten die niet aan mijn plannen toe te wijzen waren. Zijn voorstel om de gevonden fouten op originele en enige versie van situatieschema met typex en stylo te veranderen heb ik kordaat afgewezen. Het is nu al zo'n kladboel en bovenal geeft het me geen enkele garantie dat er niet méér fouten zouden opduiken wanneer ik zijn werk wat aandachtiger zou bekijken.
 • Omdat het vooruit moet gaan, heb ik dus voorgesteld om het nu eerst zelf in handen te nemen en met eigen kennis van kringen eigenhandig een nieuw situatieschema te maken met juiste labels en ontbrekende elementen. Ik had gelukkig nog geen afspraak met de keurder gemaakt (dat had me anders 179€ annulatie gekost).
 • Nu ik aan die klus begonnen ben (en me voor gelegenheid wat ingelezen heb op online-tool eendraadschema's van goethals-jacobs) begin ik ook dermate aan accuraatheid van eendraadschema's te twijfelen dat ik overweeg om niet alleen zijn situatieschema te hermaken maar ook het ganse eendraadschema. Sowieso moest ik daar tal van correcties met potlood op aanbrengen (waarna electricien het op computer zou aanpassen), maar gezien de tergende communicatie en het gepresenteerde werk ben ik er vrij zeker van dat ik sneller/correcter er van af ben als ik dat schema met de tool van goethals-jacobs zelf hermaak. Ik probeerde al even wat uit (en merk overigens dat mijn electricien exact dezelfde online tool heeft gebruikt - geen programma dus)
Tot zover mijn situatie. Ik wil niet verder uitwijden over verbouwfrustaties, goede of slechte afspraken met aannemers, juridische voorwaarden of betaalkwesties - die poog ik zelf op te lossen. De kringen met gebruikers digitaal uittekenen en labelen gaat me al vlot af, de noden situeren zich op het detecteren van eventuele andere fouten in de eendraadschema's. Hopelijk kan ik hier op een aantal punctuele vragen antwoord krijgen en kan ik op korte termijn alsnog de mannen van Fluvius bellen om de verzwaring te komen uitvoeren.

Aan de andere kant is het van me afschrijven van dit relaas hopelijk ook een les voor mezelf en voor andere zelfverbouwers die dit slotstuk van een eigen installatie willen uitbesteden: best verdiep je je een minimum in de materie en laat je nooit een plan louter 'op afstand' tekenen zonder dat te toetsen aan eigen kennis van de installatie. En beter nog maak je het gewoon zelf of eventueel samen met iemand die voorkennis heeft van zulke schema's. Mogelijks zou een keurder over al die fouten heen kijken (of de schema's zelfs niet bekijken), maar ik vind dat na al dat noeste werk een volledig correct plan ook voor eigen gebruik een nood is.

Ik begin met het opladen van beide eendraadschema's in pdf en daarmee lanceer ik ook eerste vraag:
- Er zijn twee eendraadschema's, één per bord. Maar er is maar één aansluiting, want hoofdbordbord lust na hoofdzekering door naar oude bord met een door 4P 32A afgezekerde 5G6mm2 kabel. Moeten beide borden dan niet in één schema zijn opgenomen?
- Aarding is doorgelust van hoofdbord naar tweede bord. Dan mag er toch geen aardingsteken meer staan op bord 2?
- Vóór het hoofdbord zit de gebruikelijke hoofddifferentieel (4P 300mA 40A) maar onmiddellijk daarachter in serie een 4P 30mA 40A voor de natte circuits en daarachter dus alle kringen. Ik lees dat dit in uitzonderlijke situaties voorkomt, maar toch vraag ik me af of het in mijn situatie gepast is. Overigens zijn in tweede (doorgeluste) bord de natte circuits ook nog eens apart afgezekerd door een 4P 30mA.

Voor de opmaak van kringen:
- Moeten àlle gebruikelijke huishoudelijke verbruikers ook niet op ééndraadschema's vermeld worden? Momenteel ontbreken frigo, dampkap, microgolf, oven en mazoutketel.
- Momenteel staan alle kringen als één rechte lijn ingetekend, ongeacht wanneer ze in serie meerdere ruimtes aansnijden. Is het noodzakelijk of eerder nuttig (grotere leesbaarheid van plan) om een bepaalde kring 'op te splitsen' in afzonderlijke kringen (steeds onder zelfde label) per bediende ruimte? Of mag dat enkel wanneer er daadwerkelijk achter zekering X van kring X fysiek bv. drie kabels vertrekken naar drie verschillende ruimtes?
- in het onverbouwde huis dateert electriciteit van jaren 70 en heb ik gemerkt dat in bepaalde kringen 2,5 en 1,5mm2 draden door elkaar worden gebruikt. Moet dat op schema helemaal worden uitgewerkt of noteer je enkel de kabel die achter de zekering 'vertrekt' naar de kring?

Tot zover mijn eerste bedenkingen en vragen. Ik hoop dat het daar wat bij blijft en dat er geen grotere kemels worden gevonden in deze schema's. In dat geval moet ik misschien gewoon gelijk naar een nieuwe electricien op zoek gaan of me laten bijstaan. Moest het zó lamentabel zijn en er ook aanpassingen aan de kasten nodig zijn, dan hoor ik dat nog liever dan verder te sukkelen ;-)
 

Attachments

 • scans eendraadschema.pdf
  525,9 KB · Views: 79
Indien ik het juist heb begrepen zit de TS momenteel in Situatie 2B (met of zonder PV?).
Ik zit inderdaad in situatie 2B (nu nog zonder, straks mét PV) - dankjewel voor schets, we hadden het wel degelijk over zelfde.

Ik zou stroomop wel kunnen extra beveiligen, maar een extra 4P32A kost natuurlijk ook geld en hercableringswerk. Meningen over doen/niet doen zijn duidelijk wat verdeeld - ook die overbelastingsbeveiliging wanneer dat met PV erbij >40A is (cf. bericht DIY). Vraag me overigens nog steeds af of die verbindingskast in midden van 5G6 kabel nu een verschil maakt in interpretatie of niet.
 
Ik denk dat met een onderbreking in een lasdoos ook de voorwaarde voor voldoende beveiligd tegen kortsluiting niet meer gehaald wordt.
 
de voorwaarde voor voldoende beveiligd tegen kortsluiting
De voorwaarden om de kans op kortsluiting in dit traject te verkleinen, zijn in dit geval ook niet van toepassing. Net zoals de voorwaarde van max 3m (wat intrinsiek ook een voorwaarde is om de kans op KS te verkleinen, nl het traject heel kort houden).

Die voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer er nergens stroomopwaarts een beveiliging zit die gaat trippen t.g.v. een kortsluiting in de stroombaan van de 5G6.
Maar in dit geval zit die stroomopwaartse beveiliging er wel: automaat T.

In situatie 1, 2, 2A en 2B is telkens de beveiliging tegen kortsluiting in orde door op z:n minst automaat T .
Het verschil tussen deze situaties zit'em alleen in hoe de beveiliging tegen overbelasting wordt gedaan.

Beschouw situatie 3 waarbij je automaat T wegdenkt. Dan zijn er 2 oplossingen voor de beveiliging van de kabel 5G6:
- Situatie 3A: zet een automaat op punt A. Deze zorgt voor zowel de beveiliging tegen KS als de beveiliging tegen overbelasting. Geen bijkomende voorwaarden voor lengte en uitvoeringswijzen van toepassing.
- Situatie 3B: zet een automaat op punt B. Deze zorgt enkel voor de beveiliging tegen overbelasting. Er is geen actieve beveiliging tegen KS. Er dienen bijkomende passieve maatregelen genomen te worden om de kans op KS tussen A en B verwaarloosbaar klein te maken. Namelijk o.m. max 3m en die boite met doorverbinding mag er niet zijn.
 
Allemaal juist, maar dat is allemaal alleen maar van tel zolang er geen PV komt, en die komt er, dat is nl. de hele bedoeling van nu zo snel mogelijk alles in orde te brengen en te keuren: verzwaring naar 3F en dan PV, nog voor einde jaar en 750€ subsidie pakken.

(Die info heb ik uit privé berichten met TS, dat had ik misschien eerder moeten delen).

Het maakt dus allemaal niets uit, nog voor einde jaar moet er een automaat vooraan die stroombaan komen. Op die 30€ kan het nu toch ook niet meer aankomen en de ruimte in de kast zal er toch moeten zijn.
 
Dat had ik inderdaad begrepen. Maar kan je voor een keuring een bord beginnen interpreteren vanuit verschillende arei's? Dus dat er >8 kringen achter 30mA verliesstroomschakelaar zitten verklaar je door installatie van vóór juni 2023, eventueel nog wat dingen die kunnen omdat ze van voor 1982 zijn maar dan die gemengde kringen op 20A omdat dit na juni 2023 mag? Mag je maw shoppen?
Nee, je mag niet shoppen.
Zoals ik zei, je moet altijd voldoen aan het arei van het moment en daar kunnen uitzonderingen voorzien zijn.

Meer dan 8 stopcontacten bij gelijkvormigheidsonderzoek zal naar mijn gevoel niet lukken. Je kan enkel genieten van uitzonderingen tot juni 2020, en toen was meer dan 8 al verboden. Ook opbouw Eca in bundel kan je niet gekeurd krijgen.

Tenzij ik iets gemist heb in de faq of nota’s.
 
Als er PV bijkomt impacteert dat de evaluatie van het risico op overbelasting maar niet het risico op KS.

De contributie van kortsluitstroom uit het net blijft hetzelfde en automaat T gaat op die contributie alsnog trippen. Net valt weg. Omvormer valt tijdig uit, ook al tript automaat C niet binnen de 5s (of beter gezegd helemaal niet)
Beveiliging tegen KS is vooralsnog in orde.

Mij gaat het niet meer om wat TS moet doen hoor. Ik ben ook voorstander van automaat op punt A. TS kan evengoed huidige automaat van punt B naar punt A verplaatsen (geen nieuwe automaat nodig),
Het is vooral leuk om uit te klaren wat minimaal wettelijk vereist is.
 
Mij gaat het niet meer om wat TS moet doen hoor. Ik ben ook voorstander van automaat op punt A. TS kan evengoed huidige automaat van punt B naar punt A verplaatsen (geen nieuwe automaat nodig),
Ik ga inderdaad kiezen voor die extra automaat op punt A. Huidige automaat van punt B naar punt A brengen ga ik niet doen, want dan kan ik bord 2 niet terplekke uitzetten. Maar inderdaad praktijkdiscussie loopt niet altijd gelijk met wettelijke discussie
 
Nee, je mag niet shoppen.
Zoals ik zei, je moet altijd voldoen aan het arei van het moment en daar kunnen uitzonderingen voorzien zijn.
Dus, die gemengde kringen (3G2.5) in oude bord (nr 2) mogen afgezekerd blijven met 20A?
 
Mij gaat het niet meer om wat TS moet doen hoor. Ik ben ook voorstander van automaat op punt A. TS kan evengoed huidige automaat van punt B naar punt A verplaatsen (geen nieuwe automaat nodig),
Ik ga inderdaad kiezen voor die extra automaat op punt A. Huidige automaat van punt B naar punt A brengen ga ik niet doen, want dan kan ik bord 2 niet terplekke uitzetten. Maar inderdaad praktijkdiscussie loopt niet altijd gelijk met wettelijke discussie
Prima beslissing!
 
Vanavond wil mijn elektricien komen om alles zelf in orde te brengen. Het blijft me nog steeds onduidelijk of die kring met enkel lichten en die twee gemengde kringen in oude bord (nr 2), allen met 3G2.5mm bekabeld, mogen afgezekerd blijven op 20A? Kan iemand daar duidelijkheid over brengen?

Dat alles op bord 1 en 2 achter die 30mA verliesstroomschakelaar staat, daar blijf ik ongelukkig over maar daar zou een keurder (installatie voor juni 2023) niet over mogen vallen. Dat los ik desnoods nadien op, waarbij ik mijn kringen met buiten-stopcontacten alvast op mijn 300mA afzeker (want wil geen stroompanne tijdens onze vakantie met ontdooide vriezers als gevolg). Overigens vroeg ik me af of PV-panelen ook niet best rechtstreeks achter die 300mA staan.

Zegt nieuwe Arei eigenlijk dat àlles achter 30mA moet staan (max 8 kringen per 30mA)? Hoe lossen electriciens dat dan op voor de gevoelige kringen? Buitenstopcontacten en tuinspots enzo allemaal bundelen en achter één 30mA zetten zodat enkel die afspringt en niet gans het huis?
 
Vanavond wil mijn elektricien komen om alles zelf in orde te brengen. Het blijft me nog steeds onduidelijk of die kring met enkel lichten en die twee gemengde kringen in oude bord (nr 2), allen met 3G2.5mm bekabeld, mogen afgezekerd blijven op 20A? Kan iemand daar duidelijkheid over brengen?
Ik dacht dat dit intussen duidelijk was: in het huidige arei mag dat en enkel het huidige arei is van tel (met zijn uitzonderingen). Wat in het huidige niet mag is meer dan 8, en daar zijn geen uitzonderingen voor.
Dat alles op bord 1 en 2 achter die 30mA verliesstroomschakelaar staat, daar blijf ik ongelukkig over maar daar zou een keurder (installatie voor juni 2023) niet over mogen vallen. Dat los ik desnoods nadien op, waarbij ik mijn kringen met buiten-stopcontacten alvast op mijn 300mA afzeker (want wil geen stroompanne tijdens onze vakantie met ontdooide vriezers als gevolg). Overigens vroeg ik me af of PV-panelen ook niet best rechtstreeks achter die 300mA staan.
De meeste omvormers moeten volgens hun handleiding achter 300mA, sommige hebben een instelling om ook achter 30mA te kunnen.
Ze werken natuurlijk wel achter 30mA, maar alles staat dan toch een beetje gevoelig op het randje en durft al eens uitvallen.
Zegt nieuwe Arei eigenlijk dat àlles achter 30mA moet staan (max 8 kringen per 30mA)? Hoe lossen electriciens dat dan op voor de gevoelige kringen? Buitenstopcontacten en tuinspots enzo allemaal bundelen en achter één 30mA zetten zodat enkel die afspringt en niet gans het huis?
Alle verlichting, en alle stopcontacten die niet voor een vast of vast opgesteld toestel zijn, en bijkomend ook badkamers, was, droog, vaat.
Dus dat zijn toch bijna alle stopcontacten.
En: het moeten bijkomende diffs zijn, dus ze moeten eerst achter een andere (bvb 300mA) staan.
‘Natte’ kringen zijn gewoon zoals al die andere. Daar bestaat nu geen verschil meer tussen en die worden dus gemengd met de verlichting en stopcontacten achter 30mA gezet.
In een gemiddelde woning heb je dus al snel 3 of 4 van die 30mA diffs.
Maar voor installaties gestart voor juni 2023 bestaat er een uitzonderingsregeling.

Als het zo ver komt dat tuin-infrastructuur zodanig vol water geraakt dat er lekstroom is, dan zal dat meteen een stuk boven de 30mA eindigen en zal de 300 er gezellig mee uit vliegen. Maak u daar maar geen illusies in. Als het eerder over lichte condens gaat, dan gaat dat niet zo veel uitmaken en opdrogen door de verliesstroom, maar die kan dan wel boven de 30 uitkomen (allé, 15 is eigenlijk al genoeg voor een diff 30).
 
Last edited:
Vanavond wil mijn elektricien komen om alles zelf in orde te brengen. Het blijft me nog steeds onduidelijk of die kring met enkel lichten en die twee gemengde kringen in oude bord (nr 2), allen met 3G2.5mm bekabeld, mogen afgezekerd blijven op 20A? Kan iemand daar duidelijkheid over brengen?
Ik dacht dat dit intussen duidelijk was: in het huidige arei mag dat en enkel het huidige arei is van tel (met zijn uitzonderingen). Wat in het huidige niet mag is meer dan 8, en daar zijn geen uitzonderingen voor.
Heel duidelijk nu. Ik laat die 20A zekeringen netjes zitten ;-) Dat ik op bord 1 nog een kring heb met 12 lichten mag dus niet en daar zou geen uitzondering op gelden (want is van voor juni 2023)?
Dat alles op bord 1 en 2 achter die 30mA verliesstroomschakelaar staat, daar blijf ik ongelukkig over maar daar zou een keurder (installatie voor juni 2023) niet over mogen vallen. Dat los ik desnoods nadien op, waarbij ik mijn kringen met buiten-stopcontacten alvast op mijn 300mA afzeker (want wil geen stroompanne tijdens onze vakantie met ontdooide vriezers als gevolg). Overigens vroeg ik me af of PV-panelen ook niet best rechtstreeks achter die 300mA staan.
De meeste omvormers moeten volgens hun handleiding achter 300mA, sommige hebben een instelling om ook achter 30mA te kunnen.
Ze werken natuurlijk wel achter 30mA, maar alles staat dan toch een beetje gevoelig op het randje en durft al eens uitvallen.
Hier speelt dus - naast wettelijk kader - het gezond verstand. En omdat (zie onder) een omvormer wél een vast opgesteld toestel is mag het wel degelijk rechtstreeks achter de 300mA worden gezet.
Zegt nieuwe Arei eigenlijk dat àlles achter 30mA moet staan (max 8 kringen per 30mA)? Hoe lossen electriciens dat dan op voor de gevoelige kringen? Buitenstopcontacten en tuinspots enzo allemaal bundelen en achter één 30mA zetten zodat enkel die afspringt en niet gans het huis?
Alle verlichting, en alle stopcontacten die niet voor een vast of vast opgesteld toestel zijn, en bijkomend ook badkamers, was, droog, vaat.
Dus dat zijn toch bijna alle stopcontacten.
En: het moeten bijkomende diffs zijn, dus ze moeten eerst achter een andere (bvb 300mA) staan.
‘Natte’ kringen zijn gewoon zoals al die andere. Daar bestaat nu geen verschil meer tussen en die worden dus gemengd met de verlichting en stopcontacten achter 30mA gezet.
In een gemiddelde woning heb je dus al snel 3 of 4 van die 30mA diffs.
Maar voor installaties gestart voor juni 2023 bestaat er een uitzonderingsregeling.

Als het zo ver komt dat tuin-infrastructuur zodanig vol water geraakt dat er lekstroom is, dan zal dat meteen een stuk boven de 30mA eindigen en zal de 300 er gezellig mee uit vliegen. Maak u daar maar geen illusies in. Als het eerder over lichte condens gaat, dan gaat dat niet zo veel uitmaken en opdrogen door de verliesstroom, maar die kan dan wel boven de 30 uitkomen (allé, 15 is eigenlijk al genoeg voor een diff 30).
Ook duidelijk. Thanks. Ik denk zelf niet aan waterlekkende tuininfrastructuur maar spinnen- en mierennesten die je daar vaak in vind.
 
De beperking op 8 aftakkingen is enkel voor stroombanen waarop ook stopcontacten voorkomen.
Of ze 2.5 of 20A hebben doet niet ter zake.

Er is weinig reden om 20A automaten te hebben, zelfs niet voor stopcontacten, maar als het in 2.5 uitgevoerd is dan is er ook niks tegen.
 
Nog een gans andere vraag. Ik heb een twintigtal teleruptoren in bord 1 steken. Moeten die op één of andere manier gelabeld worden in 1-draadschema en in kast? Voor mezelf zou ik dat heel handig vinden, maar is het iets wat voor de keurder ook moet?
 
Hoe meer ik me inlees in deze materie, hoe meer mijn stressniveau stijgt ;-)

Over ECA-CCA materie. Dat wordt sinds 2020 strenger gekeurd. Bij mij zijn werken op hoofdbord begonnen in 2014 en voorlopig afgerond ergens in 2019 (tweede badkamer staat nog op planning en verlichting + stopcontacten van overdekt terras lagen er nog niet). Laatste hercableringswerken betreffen enkel die aanpassing naar 3 fasen.

=> Ik heb aardig wat preflexen in bundels toekomen in de kelder naar mijn hoofdbord. Op aangeven van huidige electricien heb ik die met OSB-platen afgekast. Ook door technische schachten lopen dergelijke bundels naar boven (zichtbaar in inspectieluiken). Het zou me sterk verbazen dat dit om zgn safe-flexen gaat dus vermoedelijk overal ECA. Is dat, gezien installatie gelegd in 2014-2019 (kan ik aantonen met facturen en foto's) dan nog een punt om afgekeurd te worden?

=> En, hoe gaat zo'n 'onderhandeling' over uitzonderingen dan bij keurder? Mijn electricien zegt dat hij nooit aanwezig is bij een keuring en al die extra uitleg niet nodig is. Papieren zouden moeten volstaan. Hoe kan een keurder dan uitzonderingen toelaten? Moet alle info die eventueel kan leiden tot een uitzondering dan op plannen staan? Vind dat zelf wat vreemd. Volgens mijn electricien moet ik enkel regelen dat keurder binnen kan - desnoods door dit aan de buren of mijn schoonmoeder te vragen.
 
Die Eca bundels ter hoogte van je elektrisch bord, is de "bundel-zone" beperkt tot een lengte van 3meter?

De regelgeving rond Eca versus Cca is in juni 2020 in gegaan met een overgangsperiode tot juni 2022 voor de installaties die aangevangen zijn voor 2020.
In die overgangsregeling kon je nog Eca bundels goedgekeurd krijgen als je op eer en geweten verklaarde (schriftelijk) dat je aan de installatie begonnen was voor juni 2020.

Die overgangsperiode is nu voorbij, dus je mag je niet meer bereoepen op het verleden. Bij een gelijkvormigheidskeuring althans. Bij een controlebezoek, wordt voor de meeste zaken effectief nog gekeurd volgens de regels die van toepassing waren op moment van gelijkvormigheidsonderzoek.

Dus in theorie heb je een probleem.

In praktijk loopt het vaak wel los en durven keurder wel eens wat Eca bundels >3m door de vingers te zien als ze zien dat dat in een renovatieproject zit. Mijn keurder heeft in mei 2022 (dus nog net binnen overgangsperiode) geweigerd mijn installatie te keuren volgens controlebezoek (wat ik eigenlijk gevraagd had) en wou dit enkel doen volgens gelijkvormigheidsonderzoek omdat ik een volledig nieuw elektrisch bord had (viel nogal op). Anderzijds heeft hij helemaal niks negatief gezegd van mijn bundel Eca Preflexen in cablofil over een afstand van een 14meter.

Bij keurders speelt het gegeven van "perceptie" wel heel sterk.
Bij mij waren de schema's mooi dik in orde, lagen schoon in diverse bundeltjes klaar op de grote tafel in de woonkamer, samen met een vertrekkentabel met daarin alle gegevens van de automaat en stroombaan. Het bord was een mooi uitgebouwde Prisma G, alles schoon gelabeld met Dymo. De aardrail was een kunstwerkje, alle equipotentiaalverbindingen schoon kaarsrecht in buis mooi toekomend en allemaal schoon gelabeld met Dymo etc. Je snapt wel waar ik naartoe wil, dat creëert al direct een perceptie bij de keurder van "Ahja ik zie al direct dat dat hier allemaal heel proper en dik in orde is. Hier ga ik snel klaar zijn. Gij werkt zeker in den elentriek?"
Als je darentegen overal de kantjes gaat aflopen en er voor zorgt dat alles net met de hakken-over-de-sloot conform is, dan ziet de keurder dat ook. En die gaat dan eerder geneigd zijn om toch eens wat dieper in te gaan op de details om te zien of hij toch niet iets kan vinden dat niet in orde is.
In die optiek zou ik er zeker voor zorgen dat je teleruptoren ook schoon gelabeld zijn (koop of leen een Dymo) en ook in schema staan.

Maar wat is nu eigenlijk de opdracht van de elektricien? Moet die de installatie in orde krijgen voor keuring? Dan ligt de verantwoordelijkheid toch bij hem?
Zit de keuring zelf ook in zijn opdracht? Dan is zijn opdracht toch pas voldaan als er een positief keuringsverslag is?

Ik kan ook alleen maar aanraden om zelf wel de keuring bij te wonen en mee te lopen met die man en om bij alles wat die doet te vragen wat zijn bevindingen zijn en of het in orde is.
Als er dan een probleem is weet je onmiddellijk waar het exact over gaat en kan je direct duiding vragen. Ipv achteraf maar een vage omschrijving in het verslag te moeten lezen en misschien daaruit niet te kunnen ontcijferen waarover het exact gaat.
Bijkomend voordeel is ook dat, indien je gebroddel van de elektricien graag net afgekeurd wilt hebben omdat het de spuigaten uitloopt en het te erg is om door de vingers te zien, je de keurder daar ook naar kunt sturen dat dat afgekeurd moeten worden.
 
Die Eca bundels ter hoogte van je elektrisch bord, is de "bundel-zone" beperkt tot een lengte van 3meter?
Dat valt te zien vanaf wanneer je die bundelzone begint te meten. Fysiek is die uiteraard langer dan 3m, zichtbaar (bundel preflexen met tiewraps) nergens langer dan 3m. Heb ook alle bundels netjes met OSB afgekist tot aan kast.
De regelgeving rond Eca versus Cca is in juni 2020 in gegaan met een overgangsperiode tot juni 2022 voor de installaties die aangevangen zijn voor 2020.
In die overgangsregeling kon je nog Eca bundels goedgekeurd krijgen als je op eer en geweten verklaarde (schriftelijk) dat je aan de installatie begonnen was voor juni 2020.

Die overgangsperiode is nu voorbij, dus je mag je niet meer bereoepen op het verleden. Bij een gelijkvormigheidskeuring althans. Bij een controlebezoek, wordt voor de meeste zaken effectief nog gekeurd volgens de regels die van toepassing waren op moment van gelijkvormigheidsonderzoek.

Dus in theorie heb je een probleem.
In de praktijk ook 😦
In die optiek zou ik er zeker voor zorgen dat je teleruptoren ook schoon gelabeld zijn (koop of leen een Dymo) en ook in schema staan.
Entendu!
Maar wat is nu eigenlijk de opdracht van de elektricien? Moet die de installatie in orde krijgen voor keuring? Dan ligt de verantwoordelijkheid toch bij hem?
Zit de keuring zelf ook in zijn opdracht? Dan is zijn opdracht toch pas voldaan als er een positief keuringsverslag is?
Electricien zegt dat hij niet twijfelt aan positief keuringsverslag n.a.v. zijn hercablering en opmaak schema's maar wil niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer toch afgekeurd, want heeft installatie niet zelf geplaatst en kan/wil enkel voortgaan op info van bouwheer (die hij nooit gechecked heeft - nooit ronde in huis gedaan terwijl wel vaak hier geweest om aan borden te werken). Ondertussen second opinion gekregen van andere electricien die zoiets nooit zou doen zonder alles eerst zelf na te kijken in huis en bv. bord te meggeren. Ik wil verantwoordelijkheid ook niet bij hem leggen, maar wel die van alles te controleren wat een keurder ook kan controleren en me daar in volledigheid over te rapporteren.
 
Die Eca bundels ter hoogte van je elektrisch bord, is de "bundel-zone" beperkt tot een lengte van 3meter?
Dat valt te zien vanaf wanneer je die bundelzone begint te meten. Fysiek is die uiteraard langer dan 3m, zichtbaar (bundel preflexen met tiewraps) nergens langer dan 3m. Heb ook alle bundels netjes met OSB afgekist tot aan kast.

De bundel begin je te beschouwen van zodra de flexen minder dan 20mm afstand hebben van elkaar. Vermoedelijk dus vanaf je bord.
En je beschouwt tot het punt dat ze terug uit elkaar waaieren met terug meer dan 20mm onderlinge afstand.
Afgekist met OSB, of, in holle wand achter gyproc, verandert dacht ik niets aan de eisen naar Cca voor bundels ipv Eca.
In chape of in pleister mogen Eca's dacht ik wel in bundel.

Zie Arei 2.7.1. voor exact definitie bundel of niet:
Kabel of geïsoleerde geleider afzonderlijk geïnstalleerd: een kabel of een geïsoleerde geleider die op een afstand groter dan of gelijk aan 20 mm van elke andere kabel of geïsoleerde geleider is geïnstalleerd.

Kabel of geïsoleerde geleider in bundel of in laag geïnstalleerd: een kabel of een geïsoleerde geleider die niet afzonderlijk is geïnstalleerd.Maar wat is nu eigenlijk de opdracht van de elektricien? Moet die de installatie in orde krijgen voor keuring? Dan ligt de verantwoordelijkheid toch bij hem?
Zit de keuring zelf ook in zijn opdracht? Dan is zijn opdracht toch pas voldaan als er een positief keuringsverslag is?
Electricien zegt dat hij niet twijfelt aan positief keuringsverslag n.a.v. zijn hercablering en opmaak schema's maar wil niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer toch afgekeurd, want heeft installatie niet zelf geplaatst en kan/wil enkel voortgaan op info van bouwheer (die hij nooit gechecked heeft - nooit ronde in huis gedaan terwijl wel vaak hier geweest om aan borden te werken). Ondertussen second opinion gekregen van andere electricien die zoiets nooit zou doen zonder alles eerst zelf na te kijken in huis en bv. bord te meggeren. Ik wil verantwoordelijkheid ook niet bij hem leggen, maar wel die van alles te controleren wat een keurder ook kan controleren en me daar in volledigheid over te rapporteren.
Ik zou dat dan toch goed aflijnen.
Wie bestelt de keuring? Wie kiest de keurder?

De conformiteit van de spreidingsweerstand aarding (<30Ohm) vind ik wel dat hij zijn verantwoordelijkheid in moet nemen als hij de aardelektrode heeft uitgevoerd, en dit zonder emmerke water.
 
Die Eca bundels ter hoogte van je elektrisch bord, is de "bundel-zone" beperkt tot een lengte van 3meter?
Dat valt te zien vanaf wanneer je die bundelzone begint te meten. Fysiek is die uiteraard langer dan 3m, zichtbaar (bundel preflexen met tiewraps) nergens langer dan 3m. Heb ook alle bundels netjes met OSB afgekist tot aan kast.

De bundel begin je te beschouwen van zodra de flexen minder dan 20mm afstand hebben van elkaar. Vermoedelijk dus vanaf je bord.
En je beschouwt tot het punt dat ze terug uit elkaar waaieren met terug meer dan 20mm onderlinge afstand.
Afgekist met OSB, of, in holle wand achter gyproc, verandert dacht ik niets aan de eisen naar Cca voor bundels ipv Eca.
In chape of in pleister mogen Eca's dacht ik wel in bundel.
Dan heb ik aantal héél lange bundels 😬 Weliswaar afgekist - merk het al, zal van interpretatie keurder afhangen
Ik zou dat dan toch goed aflijnen.
Wie bestelt de keuring? Wie kiest de keurder?

De conformiteit van de spreidingsweerstand aarding (<30Ohm) vind ik wel dat hij zijn verantwoordelijkheid in moet nemen als hij de aardelektrode heeft uitgevoerd, en dit zonder emmerke water.
Inderdaad, zou best allemaal afgelijnd worden maar lukt me hier niet. Maar klagen daarover doe ik liefst in ander topic 'zelfhulpgroep voor radeloze verbouwers' ;-) hier hou ik het graag on topic. En hopelijk is deze ondertussen lange draad leerzaam voor andere zelfverbouwers (neem van begin af aan goede stielman onder arm en maak duidelijke afspraken!)
 
Afgekast of niet, dat maakt niet uit, dat wordt beschouwd als in opbouw en daar is het verboden om Eca in bundel te hebben behalve aan de uiteinden max 3m lang (want je moet natuurlijk wel in je kast geraken vanuit de chape).

De enige plek waar je Eca mag gebruiken in bundel, is in de gips in de muur (en niet in een holle gyproc-wand) of in de chape/beton/mortel, en dan moet het nog minstens 3cm diep er in zijn. Het moet echt ingebed liggen in onbrandbaar materiaal, afgekast is niet voldoende.

Maar in renovaties merk ik toch ook redelijk veel souplesse bij de keurders. Al kan je daar niet echt op rekenen natuurlijk.

Het is ook onnozel, want welke flex ligt er nu in de chape of beton? Die liggen allemaal in de isolatie op de beton en onder de chape. Maar dat passeert allemaal want dat kunnen ze niet zien…
Dat is ook waarom ze soepel zijn bij renovatie: op het verslag staat dat het enkel gebaseerd is op wat ze kunnen zien. Als jij niet begint over die technische schachten en de inspectieluiken niet open zet, dan is er veel mogelijk.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Top