• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

gepruts aannemer bij o.a. tuinaanleg - omheining:wat nu?

Joined
7 Apr 2012
Messages
21
Reaction score
0
Points
0
Ik heb volgende werken door één aannemer laten uitvoeren :

- afschuren en verven van 2 dakgoten

- bezetten van halve achtergevel boven veranda met steenstrips

- hervoegen van muurtje onder veranda

- tuinafsluiting plaatsen achtertuin in houtcomposiet (2 zijden en achterzijde aan beide kanten tuinhuis)hoogte 2m

- dakgoten plaatsen aan tuinhuis

- kunstgras leggen

- plaatsen borduren voor bloemenboord en omheining voortuin in draadpanelen hoogte 2m

- verbreden van stoep

- plaatsen kunstgrasIk ben over de uitgevoerde werken hoegenaamd niet tevreden (jammer genoeg kan ik geen foto's toevoegen, of wel? Hoe dan?).

Na meerdere mondelinge discussies - waarbij hij mij smoesjes wijsmaakt - en mails - waarop hij niet antwoord - in de loop van de werken, heb ik hem vorige week vrijdag de deur gewezen.

Volgens hem zou alles mondeling moeten gebeuren, maar dan heb ik achteraf natuurlijk geen bewijzen.

Van de aangevraagde werken moet nog het kunstgras geplaatst worden en de dakgoten aan het tuinhuis.Uit discussies op deze site leer ik

- dat ik hem een aangetekend schrijven kan richten om hem in gebreke te stellen

- niet zomaar naar een andere aannemer kan stappen om de werken verder te zetten.Ben ik onredelijk ('k ben nogal een pietje precies) of heb ik reden om te klagen?

Ik geef hieronder een zo volledig mogelijk verslag dat ik ook via mail aan de aannemer heb bezorgd (valt nogal lang uit maar ik wou zo duidelijk mogelijk zijn).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik weet dat er hier al hard is gewerkt, maar de werken uitvoeren zoals het hoort vroeg ZEKER GEEN zwaardere arbeid. Alleen wat meer informatie/ voorbereidend werk/berekeningen dat niet noodzakelijk door u moest gedaan worden maar dat evengoed door bvb. uw ‘administratief bediende’ kon gebeuren.

Of u had zelfs aan mij mogen vragen of ik het zag zitten, gratis en voor niks uiteraard.

Maar dat u op deze manier zou werken had ik nooit durven vermoeden.

Ja, ik heb er zeer vaak bijgestaan. Maar moest ik daar allemaal opmerkingen op gegeven hebben dan moest ik niet meer zwijgen. U bent verondersteld de vakman te zijn, niet ik.Denk niet dat ik hier genoegen in schep. Ik sta echt niet te springen van blijdschap. Ik wil grif toegeven dat ik nogal kortaf kan zijn maar ik ben geen onmens.Het is niet mijn bedoeling van u misbruik van maken of oorzaak te zijn van een faillissement of ontslagen of ….

Integendeel, door alles op papier te zetten wil ik niet enkel voor mij verbetering maar hoop ik ook dat u eraan zal terugdenken bij andere klanten.

Noem het opbouwende kritiek.Het enige dat ik verwachtte – en waar ik vóór de start eigenlijk voor 200% van overtuigd was - was dat het werk gebeurde zoals het hoort.

Daar is het nu te laat voor.

Het is niet omdat ik een vrouw ben dat ik er geen verstand van heb.

Het is ook niet omdat u ‘in de stiel zit’, dat u onfeilbaar bent.

En dan te bedenken dat ik nog aan iemand een offerte had gevraagd, die zeker niet duurder was dan u en die de werken al vorig jaar in september/oktober kon uitvoeren. Maar nee, ‘k durfde daar niet mee in zee gaan want ging die dat wel goed doen?!Ik denk dat het de eerste maal is dat jullie dit soort werk uitvoeren, dat jullie meer het echte bouwen/metselen gewoon zijn, maar geef dat dan ook toe.

En maak aan uw klant zeker NOOIT iets wijs.Ik kan niet vragen/eisen dat alles wat mis is gegaan zou herbegonnen worden want dan moet eerst afgebroken worden, nieuw materiaal gekocht worden, dat opnieuw geplaatst worden en zitten jullie hier binnen vier maanden nog.

Ik vraag alleen dat aan het meest in het oog springende iets gedaan wordt.Het begon al de zaterdag vóór de werken zijn gestart.U kwam met de plank houtcomposiet, eigenlijk rijkelijk laat om stalen voor te leggen. Probeerde mij eerst wijs te maken dat die plank de versie Graphic Black was. Even daarna kreeg ik te horen dat de Graphic Black 10% duurder was en 6 weken wachttijd.

1° Contact met Duofuse heeft mij geleerd dat de Graphic Black niet duurder is dan de Stone Grey of de Tropical Brown

2° Was er geen wachttijd van zes weken want dan zouden ze er nu nog niet kunnen staan.

En toen begonnen op maandag de werken.

Ik ben er mij heel goed van bewust dat het om een oude woning gaat, maar:

Iedere schilder weet toch dat spleten EERST moeten opgevuld worden en er pas dan wordt geverfd.

Ik heb van bij uw eerste bezoek drie lagen gevraagd. Bij het opmaken van de tweede (aangepaste) offerte heeft u mij gevraagd ze zelf aan te passen. (Waarom ik dat zelf moest doen als u het toch nog eens veranderd, is voor mij nog altijd een raadsel). Ook dan heb ik van twee lagen, drie gemaakt. Op dat moment had u dus alle kans uw prijs hieraan aan te passen. Neen, u hebt van 3 terug 2 gemaakt.Aan uw schilder moet ik, de amateur/klant, vertellen dat spleten moeten opgevuld worden. Het is dan half en half gebeurd NADAT er al geverfd was.

Hoe dikwijls heb ik niet herhaald dat ik drie lagen wou? Uw reactie was : ik zal het toch zeker wel weten want mijn nonkel is schilder.

Dat maakt mijn rekening niet. Het is niet uw nonkel die hier kwam werken en die ik betaal. Verder denk ik dat het nog altijd zo is dat de aannemer doet wat de klant vraagt. Ik vroeg geen 13 lagen, DAT zou onredelijk geweest zijn, maar drie lagen is zeker niet abnormaal.

Ik zal het toch zeker wel weten want ik schilder al 35 jaar.Mijn vraag om – nu de stelling en de ladder er stonden – ook de goten eens na te kijken was teveel gevraagd. Ik heb niet gevraagd om ze uit te kuisen; dat zou ik zelf gedaan hebben indien nodig. Ik heb enkel gevraagd om eens te kijken of er geen vuil in lag. Na een tweede keer vragen – toen ze beneden waren – lag er volgens Danny geen vuil in. Moet zijn dat het er de laatste week allemaal is ingevallen, want door het dakvenster zie ik iets anders. Maar nu staat er geen stelling of ladder meer en kan ik ze dus niet meer uitkuisen.

Op maandag- of dinsdagavond bent u niet langs geweest. Mij lijkt het niet meer dan logisch dat een baas zijn werf controleert.

Over de goot achteraan kom ik later nog terug.

En toen stond u daar ineens, ik denk dat het ’s woensdag was, met het gerief voor de omheining vooraan. Waarom mij bvb. op maandag of dinsdag hiervan niet verwittigen zodat ik alle beplanting eerst kon verwijderen? Omdat de stelling al stond heb ik verondersteld dat u eerst achteraan alles ging afwerken.Al bij het uitladen van de omheining vooraan zag ik dat de panelen te laag waren. Ik heb direct gezegd dat ik dat niet wou, dat ik een hoogte van twee meter had gevraagd. Uw reactie was : als dat hier zo is, kom we laden op.

Ik heb mijn voordeur gesloten en ben naar de keuken gegaan. U bent achter mij aangekomen met een ganse uitleg, dat dat met de borduren ging hoger komen, enz… (Waarom steken de borduren in het ene stuk van de voortuin dan nu volledig in de grond? Omdat u zich niet de moeite hebt getroost om van de panelen van twee meter een stukje af te zagen zodat panelen+borduren wel twee meter hoog zou zijn?)Dus heb ik u laten verder doen. U heeft uw gasten ‘in gang’ gezet (ik heb er u zelf moeten op wijzen dat de palen moesten verdeeld worden over de breedte/lengte van het goed anders had u vooraan een paneel geplaatst van 180 cm breed en dan nog een smal stukje ernaast) en bent vertrokken. Ook die avond, noch de volgende dag (donderdag), bent u uw werf komen controleren.Na de plaatsing bleek de omheining maar een hoogte te hebben van 1,72 m, was er tussen ons en de nr 8 nog een opening van 10 à 20 cm (‘k had het moeten meten) en (zoals ik u diezelfde avond via mail heb laten weten) kon er onder de poort een varken door. (Dom van mij om van dit alles geen foto’s te maken). Enfin, er kan alleen maar besloten worden dat niet naar behoren werd uitgerekend hoe het zou uitkomen, noch in de hoogte, noch in de breedte.

Die berekening vooraf heeft u trouwens ook niet gedaan voor de omheining achteraan; daar kom ik later nog op terug.In een tweede mail diezelfde donderdagavond heb ik u gevraagd de volgende maandag alles te komen opruimen en via de economische inspectie te laten uitmaken wat ik u schuldig was. Ik heb u toen dus volledig de mogelijkheid gegeven om met die ‘lastige klant’ niet verder te doen.Intussen had ik wel al foto’s genomen van de ‘stelling’, omdat ik er zeker van was dat die niet naar behoren was geplaatst en ik hier zeker geen ongelukken wou. Door twee instanties (Toezicht op het Welzijn op het Werk, Regionale directie Oost-Vlaanderen EN Regionale directie Limburg/Vlaams-Brabant) werd mij bevestigd dat die stelling niet door de beugel kon (“voldoet totaal niet; mag niet verder gebruikt worden; puur bricolage, …). De regionale directie Vlaams-Brabant vroeg mij de firmanaam en plaats van de werf mee te delen : "Mag ik ook vragen waar deze is opgetrokken en welke firma op dergelijke wijze werkt?"

Ik heb dat niet gedaan, heb u willen sparen. Anders hing er u misschien een flinke boete boven het hoofd.

Ik kan die mailberichten voorleggen waar nodig.Op vrijdag werd de te lage omheining afgebroken maar de stelling bleef staan.

Zaterdag en zondag heb ik de vertrappelde beplanting allemaal uitgedaan.

Ik mocht er gerust in zijn, want vanaf maandag zou u zelf ter plaatse zijn.Jammer genoeg is het gepruts toen alleen maar verder gezet.Allee, de omheining vooraan werd dan toch naar behoren geplaatst.

En dan was het de beurt aan de borduren. Toen ik zag dat die volledig de grond ingingen heb ik daar een opmerking over gemaakt. Volgens u moest dat omdat het water anders niet weg kon(?).

- Daar waren andere oplossingen voor.

- Op dat moment kon ik niet vermoeden dat die overal zo diep zouden worden geplaatst of hoeveel er van de grond zou afgegraven worden voor het kunstgras.

- Er stonden platen, die een flink stuk uit de grond staken. U kon dus vermoeden dat ik in het geval van de borduren ongeveerd hetzelfde wou. Als ik nu de beplanting tussen de borduren wied zal er ALTIJD grond overvallen, zowel op het kunstgras als op de klinkers/dallen. Op het stuk tegen nr 8 staan ze wel iets hoger en zelfs met een niveauverschil op de hoog aan de straatkant: waarom?Toegegeven : u heeft mij gevraagd hoe breed de boorden moesten zijn. Ik heb geantwoord : zo breed al ze waren. Achteraf bekeken was dat, in vergelijking met het stuk tegen nr 8, te breed. U heeft dat zonder morren versmald.

Ik heb u hierover mijn tevredenheid laten blijven; ook tegenover Kevin EN daar kon bij de eindafrekening nog rekening worden mee gehouden.Voor het leggen van de stoep heeft u uw zin gedaan en werd het plannetje dat ik u had gegeven (bijlage 6) niet gevolgd. Ik herhaal het : het gaat mij niet om enkele dallen. Het was alleen mijn bedoeling het nieuwe stuk toch een beetje bij het oude stuk te laten passen. Dit kon door in het nieuwe stuk enkele oudere dallen te verwerken. Ook hier kan ik alleen maar zeggen : de aannemer doet wat de klant vraagt. Tenzij de klant onredelijke eisen stelt uiteraard. Dat kan hier niet gezegd worden. Ik vroeg alleen te verwerken wat voorhanden was.De vrijdag van de tweede week werd de ‘stabilisé’ vooraan gegoten.

Ik heb daar geen voet opgezet tot de vrijdag daarop, steeds op sloefen, er goed op lettend dat ik (geknield op een kussentje) steeds met de tip (tenen) plat tegen de grond zat. Ik heb er dus niet op ingehakt. Toch is de stabilisé vol putjes. Wat gaat dat geven als we daar met tuinstoelen opkomen? Ik vrees ervoor… Zeker in de tuin achteraan, waar we bij goed weer zo veel mogelijk buitenzitten/eten.Ik denk dat het wat vooraan betreft alles is; dus verplaatsen we ons naar achter.De gevelsteen werd geplaatst. Hiervoor werd de stelling een beetje aangepast, maar nog altijd niet zoals het hoort.Over die gevel heb ik, na het voegen, inderdaad gezegd : ohlalala, c’est magnifique. Wat u rond de ramen hebt gedaan IS OOK MOOI.

In mijn euforie heb ik niet naar recht of links gekeken, enkel rond de ramen.

Ik denk zelfs dat de stelling toen nog stond, maar daar ben ik niet meer zeker van.

Achteraf, als ik het een beetje meer in detail bekijk, zie ik dat er langs de kant van nr 8 over de ganse hoogte met kleine stukjes is gewerkt EN dat de regenpijp schuin over de gevel loopt. Waarom ?

Omdat u aan de verkeerde kant bent begonnen.

Ik kan tenvolle begrijpen dat de breedte van de gevel niet altijd uitkomt met de breedte van steen en voeg. Dat gefoefel met kleine stukjes kon mooi weggewerkt worden achter de regenpijp, die nu schuin over de gevel loopt omdat de gevelsteen plaats inneemt en de ‘courbe’ van de regenpijp nu te groot is. Was het zooooooo moeilijk om de courbe, of zelfs de hele pijp en goot, te vernieuwen? Bij uw eerste opmeting heb ik u trouwens gezegd : met de goot moet je maar zien wat je doet als je er dichterbij staat. (Omdat ik er mij van bewust was dat u vanop de grond moeilijk kan zien of die nog in goede staat was of niet).

Bij uw eerste opmeting heb ik u ook gevraagd het muurtje onder de veranda opnieuw te voegen. Ik heb u toen gezegd : ‘nu zie je dat niet goed omdat die bakken ervoor staan, maar de voegen vallen er van tussen’.

Is het muurtje gevoegd ? Ja half en half, vrijdag, gauw-gauw; nadat zowel ik als mijn moeder er jullie meerdere malen hebben over aangesproken. Aan de trap is niets gedaan.Onder de terrasplanken – zowel vóór de veranda als rond het tuinhuis - heeft u plastiek gelegd, telkens in stukjes tussen twee onderbalkjes. Denkt u nu echt dat DAT het onkruid gaat stoppen?

Voordien lag er wel plastiek over de volledige breedte en het onkruid kwam er nog door. Beter was dus geweest indien u plastiek had gelegd over de volledige breedte en dan openingen had gemaakt waar moest cement komen.

Wie gaat volgend(e) jaar/jaren met het ongemak zitten : uw klant.Vóór het tuinhuis lagen dallen van 50x50 cm, nu ligt er 100 cm planken. Inderdaad, dat is beter. Temeer dat het dezelfde afmeting heeft als de planken aan de veranda, waar voordien ook een meter tuintegels lag. Maar eigenlijk is het niet aan u om dat zomaar te beslissen. Zonder overleg met de klant.Vóór het tuinhuis komen de uiteinden (spleten) van de planken mooi overeen. Vóór de veranda niet. Maar het was NOG beter geweest indien de spleten in het midden kwamen, dan was er maar éénmaal een rij met spleten en kwam er daarna een voetmat over. Er waren nochtans planken genoeg, want naast het tuinhuis zijn telkens nieuwe planken gebruikt om smalle stukken van de zagen.Aan een ronde buis of paal worden planken ROND uitgezaagd en NIET recht.

De haak, nodig om de onderste wasdraad te bevestigen, lag tegen de grond, onder de planken. Gelukkig slaagde Fabian er nog in om die er van tussen te krijgen, ik niet. Anders zou hij daar maar hebben liggen roesten.

Zo’n haak is natuurlijk vlug herkocht, daar gaat het niet om want dat kost geen fortuinen.Heb ik u OOIT gevraagd om het wegje achter het tuinhuis proper te maken?

Neen!

Maar als u het dan toch doet, doe het dan zoals het hoort : nl. vooraleer zakken kiezel uit te gieten wordt er plastiek ondergelegd! Kwestie van ook hier het onkruid zoveel mogelijk tegen te houden.

Want wie blijft er met het ongemak zitten? Inderdaad, uw klant!En dan, het laatste maar zwaarste probleem : de omheining in composiet.Ook hier heeft u nagelaten eerst goed te berekenen hoe de panelen zouden uitkomen, noch in de breedte en daardoor ook niet in de hoogte (het perceel gaat lichtjes bergaf). Om het in de lengte te doen uitkomen moest u met 6 panelen werken in plaats van 5, waarvan het eerste en het laatste smaller was.U probeert mij wijs te maken dat aan de planken niet mag gezaagd worden?! Duofuse heeft, via mail, nochtans bevestigd waar ik eigenlijk al zeker van was : natuurlijk mag er aan gezaagd worden, zolang het ijzer er maar blijft inzitten.

Die hoekjes en kantjes, hoge en lage palen achteraan waren dus NATUURLIJK te vermijden.Ik wou het u makkelijk maken door u geen hoeken te doen maken. Vandaar dat ik u heb voorgesteld om de omheining achteraan op gelijke lijn met het tuinhuis te laten lopen. U vond dat dom, want dan verloor ik ongeveer 35 cm. Ik ben ermee akkoord gegaan en wat doet u : een halve hoek maken; noch vlees noch vis, nu verlies ik ongeveer 17 cm.

Had ik er u niet opmerkzaam op gemaakt, dat laag paaltjevoor de oude paal was er zelfs niet gekomen. Ik laat een nieuwe omheining plaatsen, geen stukje nieuw en stukje oud.Moest het kleurverschil normaal zijn zou dat zowel links als rechts en over de hele lengte het geval zijn.

Op het moment dat ik u hierop opmerkzaam heb gemaakt was er nog genoeg mogelijkheid om er aan te verhelpen.

Er zijn twee mogelijkheden : ofwel heeft u met verschillende productnummers gewerkt, ofwel staat de buitenkant langs binnen. U denkt blijkbaar onfeilbaar te zijn en hebt niet de minste moeite gedaan dit na te kijken of andere planken te plaatsen; er was nochtans nog overschot. Nochtans, de planken die langs onze kant lichter van kleur zijn zijn langs de kant van de buur donkerder en omgekeerd!?

Neen, u heeft verkozen mij een gans verhaal op te dissen over vochtopneming van de planken! Iets dat ik op dat moment niet geloofde en dat na een week zonder regen ook niet waar blijkt te zijn. Na een week zonder regen zouden die nattere planken dan toch al een beetje meer moeten uitgedroogd zijn en zou er toch al een beetje beterschap te merken zijn!?Donderdagmorgen probeert u mij wijs te maken dat de levering van het kunstgras 600 euro zou kosten en u het dus zelf moet gaan halen.

Ik heb intussen contact opgenomen met de firma in Wijnegem. Kostprijs voor levering in Sint-Genesius-Rode van ± 50 à 55 m2 kunstgras : 115,00€ excl.btw / 139,15€ incl.btw.Zondagnamiddag moet ik dan nog vaststellen dat de halve hoek die u het laatst heeft gesloten HOEGENAAMD NIET RECHT IS!!!!!!.

Ja, toen was DE MAAT ECHT VOL!!!En toch durft u tegen mij te zeggen dat u niet meer weet welke gast u hier mag plaatsen!?Tenslotte :

- wil ik de facturen zien van het houtcomposiet en de paneelafsluiting om er zeker van te zijn dat u wel degelijk materiaal van Duofuse en Bekafor heeft gebruikt;

- waarom zou ik niet mogen zeggen dat de loodgieterij boven nu wel is hersteld maar dat de verf van de trap gebroken is?

Dat doet geen afbreuk aan hun werk.

Het is nu eenmaal zo dat jonge gasten geen trap op of af GAAN maar oplopen en/of afspringen, met de elegantie van een olifant.

Ik ben die trap al duizenden keren op en af GEGAAN, zonder dat er iets met de verf gebeurde.

En wie moet het opnieuw afschuren en verven? Ik toch wel zeker. U heeft er natuurlijk geen last van!
 
Nevermore;1720911 wrote:
Eigenlijk doet enkel onderstaande ter zake.cordempa;1720482 wrote:
Ik heb volgende werken door één aannemer laten uitvoeren :

- afschuren en verven van 2 dakgoten

- bezetten van halve achtergevel boven veranda met steenstrips

- hervoegen van muurtje onder veranda

- tuinafsluiting plaatsen achtertuin in houtcomposiet (2 zijden en achterzijde aan beide kanten tuinhuis)hoogte 2m

- dakgoten plaatsen aan tuinhuis

- kunstgras leggen

- plaatsen borduren voor bloemenboord en omheining voortuin in draadpanelen hoogte 2m

- verbreden van stoep

- plaatsen kunstgrasVan de aangevraagde werken moet nog het kunstgras geplaatst worden en de dakgoten aan het tuinhuis.Uit discussies op deze site leer ik

- dat ik hem een aangetekend schrijven kan richten om hem in gebreke te stellen

- niet zomaar naar een andere aannemer kan stappen om de werken verder te zetten.spleten EERST moeten opgevuld worden en er pas dan wordt geverfd.

Ik heb van bij uw eerste bezoek drie lagen gevraagd.Al bij het uitladen van de omheining vooraan zag ik dat de panelen te laag waren. Ik heb direct gezegd dat ik dat niet wou, dat ik een hoogte van twee meter had gevraagd.(Waarom steken de borduren in het ene stuk van de voortuin dan nu volledig in de grond? Omdat u zich niet de moeite hebt getroost om van de panelen van twee meter een stukje af te zagen zodat panelen+borduren wel twee meter hoog zou zijn?)

-> kleine tussenkomst, ik zou NOOIT toestaan dat men van bekaert panelen een stuk af gaat zagen, alleen al ivm roestvorming later.Kan zijn, maar dan moest hij er mij op voorhand van verwittigd hebben dat met de afmetingen van de bekpaert-panelen geen omheining van 2m hoog kon worden geplaatst.Na de plaatsing bleek de omheining maar een hoogte te hebben van 1,72 m, was er tussen ons en de nr 8 nog een opening van 10 à 20 cm (‘k had het moeten meten) en (zoals ik u diezelfde avond via mail heb laten weten) kon er onder de poort een varken door. . Enfin, er kan alleen maar besloten worden dat niet naar behoren werd uitgerekend hoe het zou uitkomen, noch in de hoogte, noch in de breedte.

Die berekening vooraf heeft u trouwens ook niet gedaan voor de omheining achteraan; daar kom ik later nog op terug.

In een tweede mail diezelfde donderdagavond heb ik u gevraagd de volgende maandag alles te komen opruimen en via de economische inspectie te laten uitmaken wat ik u schuldig was. Ik heb u toen dus volledig de mogelijkheid gegeven om met die ‘lastige klant’ niet verder te doen.

-> tweede tussenkomst: hier verbreekt u eenzijdig het contract! Let op met zo'n zaken!!!'k Had toen veel beter het been stijf gehouden, dan had ik nu veel minder in de miserie gezeten.

- Er stonden platen, die een flink stuk uit de grond staken. U kon dus vermoeden dat ik in het geval van de borduren ongeveerd hetzelfde wou. Als ik nu de beplanting tussen de borduren wied zal er ALTIJD grond overvallen, zowel op het kunstgras als op de klinkers/dallen. Op het stuk tegen nr 8 staan ze wel iets hoger en zelfs met een niveauverschil op de hoog aan de straatkant: waarom?Toegegeven : u heeft mij gevraagd hoe breed de boorden moesten zijn. Ik heb geantwoord : zo breed al ze waren. Achteraf bekeken was dat, in vergelijking met het stuk tegen nr 8, te breed. U heeft dat zonder morren versmald.

Ik heb u hierover mijn tevredenheid laten blijven; ook tegenover Kevin EN daar kon bij de eindafrekening nog rekening worden mee gehouden.Voor het leggen van de stoep heeft u uw zin gedaan en werd het plannetje dat ik u had gegeven (bijlage 6) niet gevolgd. Ik herhaal het : het gaat mij niet om enkele dallen. Het was alleen mijn bedoeling het nieuwe stuk toch een beetje bij het oude stuk te laten passen. Dit kon door in het nieuwe stuk enkele oudere dallen te verwerken.De vrijdag van de tweede week werd de ‘stabilisé’ vooraan gegoten.

Ik heb daar geen voet opgezet tot de vrijdag daarop, steeds op sloefen, er goed op lettend dat ik (geknield op een kussentje) steeds met de tip (tenen) plat tegen de grond zat. Ik heb er dus niet op ingehakt. Toch is de stabilisé vol putjes. Wat gaat dat geven als we daar met tuinstoelen opkomen? Ik vrees ervoor… Zeker in de tuin achteraan, waar we bij goed weer zo veel mogelijk buitenzitten/eten.

Achteraf, als ik het een beetje meer in detail bekijk, zie ik dat er langs de kant van nr 8 over de ganse hoogte met kleine stukjes is gewerkt EN dat de regenpijp schuin over de gevel loopt.Is het muurtje gevoegd ? Ja half en half, vrijdag, gauw-gauw; nadat zowel ik als mijn moeder er jullie meerdere malen hebben over aangesproken. Aan de trap is niets gedaan.Onder de terrasplanken – zowel vóór de veranda als rond het tuinhuis - heeft u plastiek gelegd, telkens in stukjes tussen twee onderbalkjes. Denkt u nu echt dat DAT het onkruid gaat stoppen?

Voordien lag er wel plastiek over de volledige breedte en het onkruid kwam er nog door. Beter was dus geweest indien u plastiek had gelegd over de volledige breedte en dan openingen had gemaakt waar moest cement komen.Vóór het tuinhuis lagen dallen van 50x50 cm, nu ligt er 100 cm planken. Inderdaad, dat is beter. Temeer dat het dezelfde afmeting heeft als de planken aan de veranda, waar voordien ook een meter tuintegels lag. Maar eigenlijk is het niet aan u om dat zomaar te beslissen. Zonder overleg met de klant.Aan een ronde buis of paal worden planken ROND uitgezaagd en NIET recht.En dan, het laatste maar zwaarste probleem : de omheining in composiet.Ook hier heeft u nagelaten eerst goed te berekenen hoe de panelen zouden uitkomen, noch in de breedte en daardoor ook niet in de hoogte (het perceel gaat lichtjes bergaf). Om het in de lengte te doen uitkomen moest u met 6 panelen werken in plaats van 5, waarvan het eerste en het laatste smaller was.Ik wou het u makkelijk maken door u geen hoeken te doen maken. Vandaar dat ik u heb voorgesteld om de omheining achteraan op gelijke lijn met het tuinhuis te laten lopen. U vond dat dom, want dan verloor ik ongeveer 35 cm. Ik ben ermee akkoord gegaan en wat doet u : een halve hoek maken; noch vlees noch vis, nu verlies ik ongeveer 17 cm.

Had ik er u niet opmerkzaam op gemaakt, dat laag paaltjevoor de oude paal was er zelfs niet gekomen. Ik laat een nieuwe omheining plaatsen, geen stukje nieuw en stukje oud.Moest het kleurverschil normaal zijn zou dat zowel links als rechts en over de hele lengte het geval zijn.

Op het moment dat ik u hierop opmerkzaam heb gemaakt was er nog genoeg mogelijkheid om er aan te verhelpen.

Er zijn twee mogelijkheden : ofwel heeft u met verschillende productnummers gewerkt, ofwel staat de buitenkant langs binnen.

Nochtans, de planken die langs onze kant lichter van kleur zijn zijn langs de kant van de buur donkerder en omgekeerd!?

Donderdagmorgen probeert u mij wijs te maken dat de levering van het kunstgras 600 euro zou kosten en u het dus zelf moet gaan halen.Zondagnamiddag moet ik dan nog vaststellen dat de halve hoek die u het laatst heeft gesloten HOEGENAAMD NIET RECHT IS!!!!!!.

dat de verf van de trap gebroken is?-> kleine tussenkomst, ik zou NOOIT toestaan dat men van bekaert panelen een stuk af gaat zagen, alleen al ivm roestvorming later.

Kan zijn, maar dan moest hij er mij op voorhand van verwittigd hebben dat met de afmetingen van de bekpaert-panelen + borduren geen omheining van 2m hoog kon worden geplaatst.

In een tweede mail diezelfde donderdagavond heb ik u gevraagd de volgende maandag alles te komen opruimen en via de economische inspectie te laten uitmaken wat ik u schuldig was. Ik heb u toen dus volledig de mogelijkheid gegeven om met die ‘lastige klant’ niet verder te doen.

-> tweede tussenkomst: hier verbreekt u eenzijdig het contract! Let op met zo'n zaken!!!

'k Had toen veel beter het been stijf gehouden, dan had ik nu veel minder in de miserie gezeten.Dus, als men in zee gaat met een aannemer (waarvan men al afgewerkte huizen heeft zien staan) maar hij bij u prutswerk verricht, moet men daarmee maar verder doen? Want :

- uw uitleg mag niet te lang zijn

- emoties mag men niet tonen

- volgens hem moest ik mijn klachten mondeling uiten, om dan zijn kwakkels te aanhoren

- al bij mijn eerste bezwaar was zijn reactie : als dat hier zo is, kom we laden op. Dat bezwaar was nochtans mondeling

- volgens de reacties op deze site moet het schriftelijk gebeuren maar

- als je 't via mail doet antwoord hij niet

- hem de deur wijzen mag niet

- ...Ik vind het echt wel vreemd dat niemand op dit forum een reactie heeft op bvb. de leugen i.v.m. de levering van het kunstgras, daar heeft hij wel zo maar eventjes de prijs x vier gedaan en gedacht dat ik daar ging intrappen. Voor 600 euro stuurt men kunstgras naar Amerika.
 
cordempa;1720910 wrote:
Moest niet zo goed als alles zijn misgegaan zou het relaas van de werken uiteraard korter uitvallen.

- wat is er afgesproken : in ieder geval niet dit resultaat

- wat is er uitgevoerd : niets zoals het hoort, en wat toch enigszins op iets trekt is het resultaat van afbraak en herbeginnen

- wat moet nog uitgevoerd worden : door hem? niets meer. Ik durf hem dat kunstgras niet laten leggen, afgaande op de rest zou ik niet verwonderd zijn dat ik met een zwembad eindig.

- waar zitten er eventueel problemen : dat hij werk heeft aangenomen waartoe hij, noch zijn werkvolk in staat is.Uit de uitleg die ik op dit forum krijg lijkt het mij eerder dat ik niet de minste rechten heb. Maar omdat sommige reacties ook van zelfstandigen komen zal ik dat maar met een dikke korrel zout nemen.

Maar 'k moet misschien wel mijn excuses aanbieden : omdat ik emoties heb en van anderen ook wat inlevingsvermogen had verwacht.

Het is niet meer dan normaal dat je ook emotioneel reageert.

Zelfstandige of niet, wat ze je hier willen duidelijk maken - en ik sluit me daar bij aan - is dat emotionele reacties je geen stap dichter bij een oplossing zullen brengen, integendeel zelfs.Maak er geen "alles of niets verhaal" van zoals hierboven maar staaf je klachten met offertes, correspondentie en foto's.

Hoe minder je hoeft te zeggen en hoe meer je kan laten zien, des te sterker je zaak.

De enige uitweg is een zakelijke en feitelijke aanpak.
 
Welke afspraak heeft u met de aannemer betreffende dat kunstgras? Leveren en plaatsen? Dan mag de prijs om te leveren €6.000 zijn, dat is NIET uw probleem.

Het is duidelijk (enfin, uit uw verhaal) dat de aannemer niet scheef zit om een leugen(tje). Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Zijn werk moet goed zijn en meer moet/mag/kan u niet verwachten. Liegen is niet mooi, maar daar straffen we enkel de kindjes voor. (of ook nog mensen die moeten verklaren onder eed)Ivm kort en bondig de feiten op te sommen en emotie naast u te laten:

Dit zeggen we om u te helpen. Uiteraard is er een pak emotie mee gemoeid maar daar heeft noch de aannemer noch een eventuele rechter iets aan. Emotie is persoonlijk. Zaken zijn zaken. En om de zaken duidelijk te houden dienen ze kort en bondig vermeldt te worden.Mail is goed, je hebt iets op "papier" maar niet rechtsgeldig (tenzij met digitale handtekening en dan nog..)

Aangetekend schrijven (beste) of fax gebruiken is de boodschap. Dan kan hij nog weigeren te reageren maar dan bent u wel correct met het aanleggen van een dossier.
 
Nevermore;1720914 wrote:
Om te beginnen: ik ban géén zelfstandige.

En om verder te gaan, wij kunnen hier al het inlevingsvermogen van de wereld ten toon spreiden en u gaat daar geen stap mee vooruit zijn.Zoals het nu loopt vrees ik dat u:

- contractbreuk pleegt (kost geld)

- nalatigheidsintresten zal moeten betalen (kost geld)

- (uiteindelijk) een andere aannemer zal moeten aanstellen om de prul op te lossen (kost geld)Voor je eigen goed: stop met die emotie en stop met zeggen hoe de aannemer moet werken (door eerst naar fabrikanten te bellen voor technische info en prijzen).

Dat je die fabrikanten belt is goed, het vergroot jou kennis in de zaak en zo kan je sneller waarheid van leugen scheiden bij de aannemer. Maar hem daar op die manier op wijzen is niet de juiste.

Jij moet als leek niet meer doen dan hem zeggen dat de materialen "volgens plaatsingsvoorschriften fabrikant en de regels der kunst" verwerkt/geplaatst moeten worden.En foto's zouden 10x meer zeggen dan je ganse betoog....

Hoe foto's plaatsen: http://bouwinfo.be/forum/threads/86921-foto-plaatsen

Vandaar dat ik het ook heb over 'sommige' reacties. Ik heb dat eerst echt wel allemaal nagekeken.Naar fabricanten heb ik al gemaild; bellen doe ik niet want ik wil alles op papier.

Maar ik heb toch geen fabricant nodig om de krijgen wat ik vanaf zijn eerste opmeting heb gevraagd : bvb. een omheining van 2m hoog, over de volledige lengte en met rechte hoeken. Als het met het blote oog opvalt gaat het echt niet om enkele centimeters.

Waarom doet hij zich de moeite om te komen opmeten? De achtertuin is 9,80 m lang en hij stopt op 9,50 m.

Wie zegt dat ik een complete leek ben? Afgaand op wat hij hier heeft tot stand gebracht ken ik er veel meer van dan hij. En hoe moet ik aan iemand die zo vol is van zichzelf duidelijk maken dat het niet volgens de regels van de kunst is?

Als ik opmerkingen gaf :

- mondeling : maakt hij mij kwakkels wijs

- via mail : antwoord hij niet

- een brief aan de zijkant van het tuinhuis tegen dat hij toekwam : ook daarop kreeg ik mondeling leugens als uitleg

Kon terwijl hij hier bezig was toch moeilijk alle dagen een aangetekend schrijven sturen?De foto's heb ik overgemaakt aan een advocaat, gespecialiseerd in het burgerlijk, handels- en consumentenrecht.
 
cordempa;1720934 wrote:
Wie zegt dat ik een complete leek ben?

Let op met zo'n uitspraken, voor een rechter kan jij wel best een complete leek zijn!cordempa;1720934 wrote:
De foto's heb ik overgemaakt aan een advocaat, gespecialiseerd in het burgerlijk, handels- en consumentenrecht.

Dan zou ik hier je betoog stopzetten en het werk over laten aan je advocaat.
 
Nevermore;1720930 wrote:
Welke afspraak heeft u met de aannemer betreffende dat kunstgras? Leveren en plaatsen? Dan mag de prijs om te leveren €6.000 zijn, dat is NIET uw probleem.

Het is duidelijk (enfin, uit uw verhaal) dat de aannemer niet scheef zit om een leugen(tje). Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Zijn werk moet goed zijn en meer moet/mag/kan u niet verwachten. Liegen is niet mooi, maar daar straffen we enkel de kindjes voor. (of ook nog mensen die moeten verklaren onder eed)Ivm kort en bondig de feiten op te sommen en emotie naast u te laten:

Dit zeggen we om u te helpen. Uiteraard is er een pak emotie mee gemoeid maar daar heeft noch de aannemer noch een eventuele rechter iets aan. Emotie is persoonlijk. Zaken zijn zaken. En om de zaken duidelijk te houden dienen ze kort en bondig vermeldt te worden.Mail is goed, je hebt iets op "papier" maar niet rechtsgeldig (tenzij met digitale handtekening en dan nog..)

Aangetekend schrijven (beste) of fax gebruiken is de boodschap. Dan kan hij nog weigeren te reageren maar dan bent u wel correct met het aanleggen van een dossier.

...maar daar straffen we enkel de kindjes voor... :

1. u moet het nu ook niet in 't belachelijke trekken;

2. ik heb een bloedhekel aan leugenaars;

3. bij kindjes zou het dan bvb. gaan om het al dan niet gegeten hebben van een koekje en niet over 35.000 euro.Dat bedrag om te leveren is wel mijn probleem : want wie zegt dat hij dat niet in rekening heeft gebracht in zijn offerte?
 
cordempa;1720937 wrote:
...maar daar straffen we enkel de kindjes voor... :

1. u moet het nu ook niet in 't belachelijke trekken;

Klopt, maar u bent er verder niks mee geholpen dat de aannemer liegt of niet.cordempa;1720937 wrote:
2. ik heb een bloedhekel aan leugenaars;

Ik ook, maar dat doet niks af van de zakelijke transactie.

(en elke verkoper is een stuk leugenaar)cordempa;1720937 wrote:
3. bij kindjes zou het dan bvb. gaan om het al dan niet gegeten hebben van een koekje en niet over 35.000 euro.

Of de aannemer liegt of niet, zijn werk moet goed zijn. Punt.cordempa;1720937 wrote:
Dat bedrag om te leveren is wel mijn probleem : want wie zegt dat hij dat niet in rekening heeft gebracht in zijn offerte?

Fout.

Hoe hij zijn rekening maakt is van geen tel. Jullie hebben een overeenkomst dat hij dat kunstgras plaatst voor bedrag X.

Dat dit nu duur of goedkoop is, dat had je op voorhand moeten bepalen. En achteraf heb jij niet het recht bedragen in mindering te brengen omdat de kost levering goedkoper blijkt dan hij jou verteld.Andersom heb ik ook al meegemaakt. Overeenkomst leveren en plaatsen van materialen.

Achteraf komt de aannemer af "oei, ik ben vergeten dat het €250 was voor levering, dat mag ik toch bij factureren".

"Neen, dat mag jij niet. Overeenkomst was leveren en plaatsen voor dat bedrag."
 
Nevermore;1720941 wrote:
cordempa;1720937 wrote:
...maar daar straffen we enkel de kindjes voor... :

1. u moet het nu ook niet in 't belachelijke trekken;

Klopt, maar u bent er verder niks mee geholpen dat de aannemer liegt of niet.cordempa;1720937 wrote:
2. ik heb een bloedhekel aan leugenaars;

Ik ook, maar dat doet niks af van de zakelijke transactie.

(en elke verkoper is een stuk leugenaar)cordempa;1720937 wrote:
3. bij kindjes zou het dan bvb. gaan om het al dan niet gegeten hebben van een koekje en niet over 35.000 euro.

Of de aannemer liegt of niet, zijn werk moet goed zijn. Punt.cordempa;1720937 wrote:
Dat bedrag om te leveren is wel mijn probleem : want wie zegt dat hij dat niet in rekening heeft gebracht in zijn offerte?

Fout.

Hoe hij zijn rekening maakt is van geen tel. Jullie hebben een overeenkomst dat hij dat kunstgras plaatst voor bedrag X.

Dat dit nu duur of goedkoop is, dat had je op voorhand moeten bepalen. En achteraf heb jij niet het recht bedragen in mindering te brengen omdat de kost levering goedkoper blijkt dan hij jou verteld.Andersom heb ik ook al meegemaakt. Overeenkomst leveren en plaatsen van materialen.

Achteraf komt de aannemer af "oei, ik ben vergeten dat het €250 was voor levering, dat mag ik toch bij factureren".

"Neen, dat mag jij niet. Overeenkomst was leveren en plaatsen voor dat bedrag."

Uittreksel van zijn 'Algemene voorwaarden'. Dit zat niet bij de offerte maar heb ik ontvangen op donderdag, de maandag daarna zijn de werken begonnen.Artikel 2.- Prijs

Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever ingevolge een door beide partijen ondertekende offerte een vaste prijs overeenkomen, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 
Da's een standaardclausule die maakt dat de aannemer zijn prijs MAG verhogen wanneer bepaalde grondstoffen een prijsverhoging krijgen.

Of wanneer de staat morgen plots een extra taks invoegt voor leveringen bv.Heeft niks te maken met de werkelijke leveringskost kunstgras en wat de aannemer tegen u zei dat het kost om kunstgras te laten leveren.In die clausule staat trouwens nergens dat de KLANT (opdrachtgever) de prijs mag aanpassen.
 
Regis07;1720956 wrote:
cordempa;1720910 wrote:
....

Uit de uitleg die ik op dit forum krijg lijkt het mij eerder dat ik niet de minste rechten heb. Maar omdat sommige reacties ook van zelfstandigen komen zal ik dat maar met een dikke korrel zout nemen.

Maar 'k moet misschien wel mijn excuses aanbieden : omdat ik emoties heb en van anderen ook wat inlevingsvermogen had verwacht.

Niemand, ook de zelfstandige onder de leden niet, zegt of schrijft dat u de minste rechten hebt. Wat wij wel lezen dat u tegen sommige begint uit te vliegen omdat er niet naar uw mond wordt geantwoord.

Er wordt u gevraagd om uw emoties even terzijde te zetten en deze niet te verwoorden in uw mails enz... en wat lezen wij? Dat u uw emoties nu verplaatst naar sommige leden.

Mijn tekst en uitleg neemt ge zoals je zelf wilt en of dat met een korreltje zout is dat raakt mijn koude klederen niet.

Stop wel met uw agressie naar de verkeerde mensen te richten want daar ben je verkeerd bezig.cordempa;1720923 wrote:
....

Ik vind het echt wel vreemd dat niemand op dit forum een reactie heeft op bvb. de leugen i.v.m. de levering van het kunstgras, daar heeft hij wel zo maar eventjes de prijs x vier gedaan en gedacht dat ik daar ging intrappen. Voor 600 euro stuurt men kunstgras naar Amerika.

Wij geven/maken geen oordeel want wij lezen hier enkel uw versie over de ganse zaak, dus gaat ons reactie niet objectief genoeg zijn. Het is zeker niet dat wij u niet geloven maar je begrijpt toch dat wij een bepaalde reserve houden/hebben.

Een zelfstandige wordt geacht een winstmarge te hebben en te nemen (hier ook bij andere topics besproken). Je begrijpt dat wij niet kunnen oordelen over zijn winstmarge.

Uw schrijft hiervoor dat u contact hebt gemaakt met een advocaat, wel deze zal met u, alle jurdische mogelijkheden bespreken.Mag ik van u toch nog antwoord op het volgende :

u schrijf dat het vak van schilder een beschermd beroep is. Wil dat dan zeggen dat een aannemer niet eender wie van zijn gasten als schilder kan aanstellen maar dat hij/zij daarvoor over een soort attest van bekwaamheid of zo moet beschikken?
 
Regis07;1721014 wrote:
cordempa;1721004 wrote:
....

Mag ik van u toch nog antwoord op het volgende :

u schrijf dat het vak van schilder een beschermd beroep is. Wil dat dan zeggen dat een aannemer niet eender wie van zijn gasten als schilder kan aanstellen maar dat hij/zij daarvoor over een soort attest van bekwaamheid of zo moet beschikken?

Correct, als aannemer kan/mag hij een schilder (gekwalificeerde/gediplomeerde) in dienst nemen en dan kan hij schilderwerken laten uitvoeren maar dan ook enkel met die werknemer en die moet ook in die functie zijn aangeworven.

Hij mag ook via een onderaannemer in schilderwerken werken.

Het moet ook bij zijn toegelaten taken/werken staan (zie kruispuntbank). Hij moet de erkenning hebben.

Maar gezien wat ik allemaal heb gelezen hiervoor is dat niet het geval (zie zijn antwoord "mijn oom is schilder..." dat is niet geldig).

In feite heeft hij bij u werken uitgevoerd die hij niet mag uitvoeren (schilderen dakgoot).Bedankt voor dit zeer uitvoerig antwoord. Ik dacht wel dat er ergens een addertje onder het gras zat, want anders zou hij zich al veel meer verweerd hebben. Geldt dat ook nog voor andere beroepen die van ver of van dichtbij iets met de bouwsector te maken hebben? Kan ik die 'kruispuntbank' ergens inkijken?En dan te bedenken dat ik gans in 't begin nog eens speciaal heb teruggebeld om te vragen of hij ook schilderwerken uitvoerdde want eigenlijk had ik hem enkel gecontacteerd om de achtergevel te bezetten met steenstrips. Maar omdat dat boven een veranda was wou ik vermijden dat er door twee verschillende stielmannen een stelling moest worden geplaatst.Ja, hij deed alles. En zo is het gekomen dat ik niet meer verder heb gezocht. Want voor andere verbouwingen vroeg ik altijd aan 3 personen een offerte.Geef toe - neen, je moet het niet zwart op wit doen - 't is alleen maar bij manier van spreken, dat er toch wel één en ander schort. Hoe meer ik te weten kom, hoe meer ik begin te denken (kan dat natuurlijk niet bewijzen en zal dat dus enkel hier uiten) dat er misschien ook in het zwart zou kunnen gewerkt worden (geef toe, 'k word voorzichtiger hé).Om op uw vraag van enkele dagen te antwoorden : neen, ik schilder niet op zijde maar doe wel al jaren, sedert ik 14-15 jaar ben, zoveel mogelijk zelf : verven, behangen, vloerbekleding leggen, zolder isoleren, huisje maken voor scootmobiel mama, voegen, tuinieren, .... enz.

Vandaar dat ik er zo zeker van was - gezien de staat van de dakgoten - dat die tot op het hout moesten afgebrand/afgeschuurd worden en dat men dan - zeker - drie lagen moet zetten. J

e moet weten dat ik toen ik 14-15 jaar altijd zei dat ik 'bij de metsers ging'. Maar in die tijd was het nog niet zoals nu. Ik denk zelfs dat vrouwen in de bouw nu nog steeds witte raven zijn, of zie ik dat verkeerd?Als ik in een eerdere reactie zei : als het niet nauwer steekt kan ik mij morgen ook als zelfstandige registreren, was dat uiteraard cynisch bedoeld maar dat heeft u niet begrepen.In ieder geval : ik heb altijd zeeeeeeer veel respect gehad voor bvb. metsers, vuilnismannen, poestvrouwen, straatwekkers en ja, ook voor schilders. Ik vind het al jaren een schande dat men diegenen die men het eerst zou missen het minst betaald. Toen ik nog werkte zei ik altijd : als de secretaris-generaal drie weken met verlof is merk ik dat niet, maar als de poetsvrouw drie weken niet komt dan zie je wel het verschil.

Tegen Herman Van Rompuy heb ik jaren geleden al gezegd dat een krop sla in de winkel voor iedereen evenveel kost. Die was daar natuurlijk niet mee akkoord.

Enfin, weer ne ganse uitleg om duidelijk te maken dat ik zeker op niemand neerkijk. 'k Vind alleen dat ik voor zo'n bedrag - want zo groot is het hier niet hoor - toch zeker wel degelijk werk mag verwachten.
 
Nevermore;1720941 wrote:
cordempa;1720937 wrote:
...maar daar straffen we enkel de kindjes voor... :

1. u moet het nu ook niet in 't belachelijke trekken;

Klopt, maar u bent er verder niks mee geholpen dat de aannemer liegt of niet.cordempa;1720937 wrote:
2. ik heb een bloedhekel aan leugenaars;

Ik ook, maar dat doet niks af van de zakelijke transactie.

(en elke verkoper is een stuk leugenaar)cordempa;1720937 wrote:
3. bij kindjes zou het dan bvb. gaan om het al dan niet gegeten hebben van een koekje en niet over 35.000 euro.

Of de aannemer liegt of niet, zijn werk moet goed zijn. Punt.Voila, nu zijn we er! En het is nu net omdat het niet goed gedaan is dat ik zo hamer op de prijs. Moest dat echt naar behoren gedaan zijn, en ik herhaal het, op 2cm let ik echt niet, 'k zou de eerste geweest zijn om al een tussentijdse schijf te storten en dan zouden ze bij de oplevering nog een goed drinkgeld er bovenop gekregen hebben.cordempa;1720937 wrote:
Dat bedrag om te leveren is wel mijn probleem : want wie zegt dat hij dat niet in rekening heeft gebracht in zijn offerte?

Fout.

Hoe hij zijn rekening maakt is van geen tel. Jullie hebben een overeenkomst dat hij dat kunstgras plaatst voor bedrag X.

Dat dit nu duur of goedkoop is, dat had je op voorhand moeten bepalen. En achteraf heb jij niet het recht bedragen in mindering te brengen omdat de kost levering goedkoper blijkt dan hij jou verteld.'k Durf hem dat kunstgras niet meer laten leggen. 't Zou kunnen da 'k met een zwembad eindig ('k bedoel dat het water er zou blijven opstaan).Andersom heb ik ook al meegemaakt. Overeenkomst leveren en plaatsen van materialen.

Achteraf komt de aannemer af "oei, ik ben vergeten dat het €250 was voor levering, dat mag ik toch bij factureren".

"Neen, dat mag jij niet. Overeenkomst was leveren en plaatsen voor dat bedrag."Hetgeen ik met alle plezier zou betalen, voor degelijk werk.
 
cordempa;1721109 wrote:
Regis07;1721014 wrote:
cordempa;1721004 wrote:
....

Mag ik van u toch nog antwoord op het volgende :

u schrijf dat het vak van schilder een beschermd beroep is. Wil dat dan zeggen dat een aannemer niet eender wie van zijn gasten als schilder kan aanstellen maar dat hij/zij daarvoor over een soort attest van bekwaamheid of zo moet beschikken?

Correct, als aannemer kan/mag hij een schilder (gekwalificeerde/gediplomeerde) in dienst nemen en dan kan hij schilderwerken laten uitvoeren maar dan ook enkel met die werknemer en die moet ook in die functie zijn aangeworven.

Hij mag ook via een onderaannemer in schilderwerken werken.

Het moet ook bij zijn toegelaten taken/werken staan (zie kruispuntbank). Hij moet de erkenning hebben.

Maar gezien wat ik allemaal heb gelezen hiervoor is dat niet het geval (zie zijn antwoord "mijn oom is schilder..." dat is niet geldig).

In feite heeft hij bij u werken uitgevoerd die hij niet mag uitvoeren (schilderen dakgoot).Bedankt voor dit zeer uitvoerig antwoord. Ik dacht wel dat er ergens een addertje onder het gras zat, want anders zou hij zich al veel meer verweerd hebben. Geldt dat ook nog voor andere beroepen die van ver of van dichtbij iets met de bouwsector te maken hebben? Kan ik die 'kruispuntbank' ergens inkijken?En dan te bedenken dat ik gans in 't begin nog eens speciaal heb teruggebeld om te vragen of hij ook schilderwerken uitvoerdde want eigenlijk had ik hem enkel gecontacteerd om de achtergevel te bezetten met steenstrips. Maar omdat dat boven een veranda was wou ik vermijden dat er door twee verschillende stielmannen een stelling moest worden geplaatst.Ja, hij deed alles. En zo is het gekomen dat ik niet meer verder heb gezocht. Want voor andere verbouwingen vroeg ik altijd aan 3 personen een offerte.Geef toe - neen, je moet het niet zwart op wit doen - 't is alleen maar bij manier van spreken, dat er toch wel één en ander schort. Hoe meer ik te weten kom, hoe meer ik begin te denken (kan dat natuurlijk niet bewijzen en zal dat dus enkel hier uiten) dat er misschien ook in het zwart zou kunnen gewerkt worden (geef toe, 'k word voorzichtiger hé).Om op uw vraag van enkele dagen te antwoorden : neen, ik schilder niet op zijde maar doe wel al jaren, sedert ik 14-15 jaar ben, zoveel mogelijk zelf : verven, behangen, vloerbekleding leggen, zolder isoleren, huisje maken voor scootmobiel mama, voegen, tuinieren, .... enz.

Vandaar dat ik er zo zeker van was - gezien de staat van de dakgoten - dat die tot op het hout moesten afgebrand/afgeschuurd worden en dat men dan - zeker - drie lagen moet zetten. J

e moet weten dat ik toen ik 14-15 jaar altijd zei dat ik 'bij de metsers ging'. Maar in die tijd was het nog niet zoals nu. Ik denk zelfs dat vrouwen in de bouw nu nog steeds witte raven zijn, of zie ik dat verkeerd?Als ik in een eerdere reactie zei : als het niet nauwer steekt kan ik mij morgen ook als zelfstandige registreren, was dat uiteraard cynisch bedoeld maar dat heeft u niet begrepen.In ieder geval : ik heb altijd zeeeeeeer veel respect gehad voor bvb. metsers, vuilnismannen, poestvrouwen, straatwekkers en ja, ook voor schilders. Ik vind het al jaren een schande dat men diegenen die men het eerst zou missen het minst betaald. Toen ik nog werkte zei ik altijd : als de secretaris-generaal drie weken met verlof is merk ik dat niet, maar als de poetsvrouw drie weken niet komt dan zie je wel het verschil.

Tegen Herman Van Rompuy heb ik jaren geleden al gezegd dat een krop sla in de winkel voor iedereen evenveel kost. Die was daar natuurlijk niet mee akkoord.

Enfin, weer ne ganse uitleg om duidelijk te maken dat ik zeker op niemand neerkijk. 'k Vind alleen dat ik voor zo'n bedrag - want zo groot is het hier niet hoor - toch zeker wel degelijk werk mag verwachten.

Dit is wat ik over bewuste firma heb teruggevonden op de site 'Kruispuntbank van Ondernemingen' :Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBOActiviteiten Nacebel-code versie 2008*

Hoofdactiviteit: 43.99401 - Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk

Sinds 1 januari 2009

Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen

Sinds 1 januari 2009

Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen

Sinds 1 januari 2009

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008*

Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken

Sinds 5 januari 2009Wat is uw mening hierover?
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Top