• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

gepruts aannemer bij o.a. tuinaanleg - omheining:wat nu?

Joined
7 Apr 2012
Messages
21
Reaction score
0
Points
0
Ik heb volgende werken door één aannemer laten uitvoeren :

- afschuren en verven van 2 dakgoten

- bezetten van halve achtergevel boven veranda met steenstrips

- hervoegen van muurtje onder veranda

- tuinafsluiting plaatsen achtertuin in houtcomposiet (2 zijden en achterzijde aan beide kanten tuinhuis)hoogte 2m

- dakgoten plaatsen aan tuinhuis

- kunstgras leggen

- plaatsen borduren voor bloemenboord en omheining voortuin in draadpanelen hoogte 2m

- verbreden van stoep

- plaatsen kunstgrasIk ben over de uitgevoerde werken hoegenaamd niet tevreden (jammer genoeg kan ik geen foto's toevoegen, of wel? Hoe dan?).

Na meerdere mondelinge discussies - waarbij hij mij smoesjes wijsmaakt - en mails - waarop hij niet antwoord - in de loop van de werken, heb ik hem vorige week vrijdag de deur gewezen.

Volgens hem zou alles mondeling moeten gebeuren, maar dan heb ik achteraf natuurlijk geen bewijzen.

Van de aangevraagde werken moet nog het kunstgras geplaatst worden en de dakgoten aan het tuinhuis.Uit discussies op deze site leer ik

- dat ik hem een aangetekend schrijven kan richten om hem in gebreke te stellen

- niet zomaar naar een andere aannemer kan stappen om de werken verder te zetten.Ben ik onredelijk ('k ben nogal een pietje precies) of heb ik reden om te klagen?

Ik geef hieronder een zo volledig mogelijk verslag dat ik ook via mail aan de aannemer heb bezorgd (valt nogal lang uit maar ik wou zo duidelijk mogelijk zijn).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik weet dat er hier al hard is gewerkt, maar de werken uitvoeren zoals het hoort vroeg ZEKER GEEN zwaardere arbeid. Alleen wat meer informatie/ voorbereidend werk/berekeningen dat niet noodzakelijk door u moest gedaan worden maar dat evengoed door bvb. uw ‘administratief bediende’ kon gebeuren.

Of u had zelfs aan mij mogen vragen of ik het zag zitten, gratis en voor niks uiteraard.

Maar dat u op deze manier zou werken had ik nooit durven vermoeden.

Ja, ik heb er zeer vaak bijgestaan. Maar moest ik daar allemaal opmerkingen op gegeven hebben dan moest ik niet meer zwijgen. U bent verondersteld de vakman te zijn, niet ik.Denk niet dat ik hier genoegen in schep. Ik sta echt niet te springen van blijdschap. Ik wil grif toegeven dat ik nogal kortaf kan zijn maar ik ben geen onmens.Het is niet mijn bedoeling van u misbruik van maken of oorzaak te zijn van een faillissement of ontslagen of ….

Integendeel, door alles op papier te zetten wil ik niet enkel voor mij verbetering maar hoop ik ook dat u eraan zal terugdenken bij andere klanten.

Noem het opbouwende kritiek.Het enige dat ik verwachtte – en waar ik vóór de start eigenlijk voor 200% van overtuigd was - was dat het werk gebeurde zoals het hoort.

Daar is het nu te laat voor.

Het is niet omdat ik een vrouw ben dat ik er geen verstand van heb.

Het is ook niet omdat u ‘in de stiel zit’, dat u onfeilbaar bent.

En dan te bedenken dat ik nog aan iemand een offerte had gevraagd, die zeker niet duurder was dan u en die de werken al vorig jaar in september/oktober kon uitvoeren. Maar nee, ‘k durfde daar niet mee in zee gaan want ging die dat wel goed doen?!Ik denk dat het de eerste maal is dat jullie dit soort werk uitvoeren, dat jullie meer het echte bouwen/metselen gewoon zijn, maar geef dat dan ook toe.

En maak aan uw klant zeker NOOIT iets wijs.Ik kan niet vragen/eisen dat alles wat mis is gegaan zou herbegonnen worden want dan moet eerst afgebroken worden, nieuw materiaal gekocht worden, dat opnieuw geplaatst worden en zitten jullie hier binnen vier maanden nog.

Ik vraag alleen dat aan het meest in het oog springende iets gedaan wordt.Het begon al de zaterdag vóór de werken zijn gestart.U kwam met de plank houtcomposiet, eigenlijk rijkelijk laat om stalen voor te leggen. Probeerde mij eerst wijs te maken dat die plank de versie Graphic Black was. Even daarna kreeg ik te horen dat de Graphic Black 10% duurder was en 6 weken wachttijd.

1° Contact met Duofuse heeft mij geleerd dat de Graphic Black niet duurder is dan de Stone Grey of de Tropical Brown

2° Was er geen wachttijd van zes weken want dan zouden ze er nu nog niet kunnen staan.

En toen begonnen op maandag de werken.

Ik ben er mij heel goed van bewust dat het om een oude woning gaat, maar:

Iedere schilder weet toch dat spleten EERST moeten opgevuld worden en er pas dan wordt geverfd.

Ik heb van bij uw eerste bezoek drie lagen gevraagd. Bij het opmaken van de tweede (aangepaste) offerte heeft u mij gevraagd ze zelf aan te passen. (Waarom ik dat zelf moest doen als u het toch nog eens veranderd, is voor mij nog altijd een raadsel). Ook dan heb ik van twee lagen, drie gemaakt. Op dat moment had u dus alle kans uw prijs hieraan aan te passen. Neen, u hebt van 3 terug 2 gemaakt.Aan uw schilder moet ik, de amateur/klant, vertellen dat spleten moeten opgevuld worden. Het is dan half en half gebeurd NADAT er al geverfd was.

Hoe dikwijls heb ik niet herhaald dat ik drie lagen wou? Uw reactie was : ik zal het toch zeker wel weten want mijn nonkel is schilder.

Dat maakt mijn rekening niet. Het is niet uw nonkel die hier kwam werken en die ik betaal. Verder denk ik dat het nog altijd zo is dat de aannemer doet wat de klant vraagt. Ik vroeg geen 13 lagen, DAT zou onredelijk geweest zijn, maar drie lagen is zeker niet abnormaal.

Ik zal het toch zeker wel weten want ik schilder al 35 jaar.Mijn vraag om – nu de stelling en de ladder er stonden – ook de goten eens na te kijken was teveel gevraagd. Ik heb niet gevraagd om ze uit te kuisen; dat zou ik zelf gedaan hebben indien nodig. Ik heb enkel gevraagd om eens te kijken of er geen vuil in lag. Na een tweede keer vragen – toen ze beneden waren – lag er volgens Danny geen vuil in. Moet zijn dat het er de laatste week allemaal is ingevallen, want door het dakvenster zie ik iets anders. Maar nu staat er geen stelling of ladder meer en kan ik ze dus niet meer uitkuisen.

Op maandag- of dinsdagavond bent u niet langs geweest. Mij lijkt het niet meer dan logisch dat een baas zijn werf controleert.

Over de goot achteraan kom ik later nog terug.

En toen stond u daar ineens, ik denk dat het ’s woensdag was, met het gerief voor de omheining vooraan. Waarom mij bvb. op maandag of dinsdag hiervan niet verwittigen zodat ik alle beplanting eerst kon verwijderen? Omdat de stelling al stond heb ik verondersteld dat u eerst achteraan alles ging afwerken.Al bij het uitladen van de omheining vooraan zag ik dat de panelen te laag waren. Ik heb direct gezegd dat ik dat niet wou, dat ik een hoogte van twee meter had gevraagd. Uw reactie was : als dat hier zo is, kom we laden op.

Ik heb mijn voordeur gesloten en ben naar de keuken gegaan. U bent achter mij aangekomen met een ganse uitleg, dat dat met de borduren ging hoger komen, enz… (Waarom steken de borduren in het ene stuk van de voortuin dan nu volledig in de grond? Omdat u zich niet de moeite hebt getroost om van de panelen van twee meter een stukje af te zagen zodat panelen+borduren wel twee meter hoog zou zijn?)Dus heb ik u laten verder doen. U heeft uw gasten ‘in gang’ gezet (ik heb er u zelf moeten op wijzen dat de palen moesten verdeeld worden over de breedte/lengte van het goed anders had u vooraan een paneel geplaatst van 180 cm breed en dan nog een smal stukje ernaast) en bent vertrokken. Ook die avond, noch de volgende dag (donderdag), bent u uw werf komen controleren.Na de plaatsing bleek de omheining maar een hoogte te hebben van 1,72 m, was er tussen ons en de nr 8 nog een opening van 10 à 20 cm (‘k had het moeten meten) en (zoals ik u diezelfde avond via mail heb laten weten) kon er onder de poort een varken door. (Dom van mij om van dit alles geen foto’s te maken). Enfin, er kan alleen maar besloten worden dat niet naar behoren werd uitgerekend hoe het zou uitkomen, noch in de hoogte, noch in de breedte.

Die berekening vooraf heeft u trouwens ook niet gedaan voor de omheining achteraan; daar kom ik later nog op terug.In een tweede mail diezelfde donderdagavond heb ik u gevraagd de volgende maandag alles te komen opruimen en via de economische inspectie te laten uitmaken wat ik u schuldig was. Ik heb u toen dus volledig de mogelijkheid gegeven om met die ‘lastige klant’ niet verder te doen.Intussen had ik wel al foto’s genomen van de ‘stelling’, omdat ik er zeker van was dat die niet naar behoren was geplaatst en ik hier zeker geen ongelukken wou. Door twee instanties (Toezicht op het Welzijn op het Werk, Regionale directie Oost-Vlaanderen EN Regionale directie Limburg/Vlaams-Brabant) werd mij bevestigd dat die stelling niet door de beugel kon (“voldoet totaal niet; mag niet verder gebruikt worden; puur bricolage, …). De regionale directie Vlaams-Brabant vroeg mij de firmanaam en plaats van de werf mee te delen : "Mag ik ook vragen waar deze is opgetrokken en welke firma op dergelijke wijze werkt?"

Ik heb dat niet gedaan, heb u willen sparen. Anders hing er u misschien een flinke boete boven het hoofd.

Ik kan die mailberichten voorleggen waar nodig.Op vrijdag werd de te lage omheining afgebroken maar de stelling bleef staan.

Zaterdag en zondag heb ik de vertrappelde beplanting allemaal uitgedaan.

Ik mocht er gerust in zijn, want vanaf maandag zou u zelf ter plaatse zijn.Jammer genoeg is het gepruts toen alleen maar verder gezet.Allee, de omheining vooraan werd dan toch naar behoren geplaatst.

En dan was het de beurt aan de borduren. Toen ik zag dat die volledig de grond ingingen heb ik daar een opmerking over gemaakt. Volgens u moest dat omdat het water anders niet weg kon(?).

- Daar waren andere oplossingen voor.

- Op dat moment kon ik niet vermoeden dat die overal zo diep zouden worden geplaatst of hoeveel er van de grond zou afgegraven worden voor het kunstgras.

- Er stonden platen, die een flink stuk uit de grond staken. U kon dus vermoeden dat ik in het geval van de borduren ongeveerd hetzelfde wou. Als ik nu de beplanting tussen de borduren wied zal er ALTIJD grond overvallen, zowel op het kunstgras als op de klinkers/dallen. Op het stuk tegen nr 8 staan ze wel iets hoger en zelfs met een niveauverschil op de hoog aan de straatkant: waarom?Toegegeven : u heeft mij gevraagd hoe breed de boorden moesten zijn. Ik heb geantwoord : zo breed al ze waren. Achteraf bekeken was dat, in vergelijking met het stuk tegen nr 8, te breed. U heeft dat zonder morren versmald.

Ik heb u hierover mijn tevredenheid laten blijven; ook tegenover Kevin EN daar kon bij de eindafrekening nog rekening worden mee gehouden.Voor het leggen van de stoep heeft u uw zin gedaan en werd het plannetje dat ik u had gegeven (bijlage 6) niet gevolgd. Ik herhaal het : het gaat mij niet om enkele dallen. Het was alleen mijn bedoeling het nieuwe stuk toch een beetje bij het oude stuk te laten passen. Dit kon door in het nieuwe stuk enkele oudere dallen te verwerken. Ook hier kan ik alleen maar zeggen : de aannemer doet wat de klant vraagt. Tenzij de klant onredelijke eisen stelt uiteraard. Dat kan hier niet gezegd worden. Ik vroeg alleen te verwerken wat voorhanden was.De vrijdag van de tweede week werd de ‘stabilisé’ vooraan gegoten.

Ik heb daar geen voet opgezet tot de vrijdag daarop, steeds op sloefen, er goed op lettend dat ik (geknield op een kussentje) steeds met de tip (tenen) plat tegen de grond zat. Ik heb er dus niet op ingehakt. Toch is de stabilisé vol putjes. Wat gaat dat geven als we daar met tuinstoelen opkomen? Ik vrees ervoor… Zeker in de tuin achteraan, waar we bij goed weer zo veel mogelijk buitenzitten/eten.Ik denk dat het wat vooraan betreft alles is; dus verplaatsen we ons naar achter.De gevelsteen werd geplaatst. Hiervoor werd de stelling een beetje aangepast, maar nog altijd niet zoals het hoort.Over die gevel heb ik, na het voegen, inderdaad gezegd : ohlalala, c’est magnifique. Wat u rond de ramen hebt gedaan IS OOK MOOI.

In mijn euforie heb ik niet naar recht of links gekeken, enkel rond de ramen.

Ik denk zelfs dat de stelling toen nog stond, maar daar ben ik niet meer zeker van.

Achteraf, als ik het een beetje meer in detail bekijk, zie ik dat er langs de kant van nr 8 over de ganse hoogte met kleine stukjes is gewerkt EN dat de regenpijp schuin over de gevel loopt. Waarom ?

Omdat u aan de verkeerde kant bent begonnen.

Ik kan tenvolle begrijpen dat de breedte van de gevel niet altijd uitkomt met de breedte van steen en voeg. Dat gefoefel met kleine stukjes kon mooi weggewerkt worden achter de regenpijp, die nu schuin over de gevel loopt omdat de gevelsteen plaats inneemt en de ‘courbe’ van de regenpijp nu te groot is. Was het zooooooo moeilijk om de courbe, of zelfs de hele pijp en goot, te vernieuwen? Bij uw eerste opmeting heb ik u trouwens gezegd : met de goot moet je maar zien wat je doet als je er dichterbij staat. (Omdat ik er mij van bewust was dat u vanop de grond moeilijk kan zien of die nog in goede staat was of niet).

Bij uw eerste opmeting heb ik u ook gevraagd het muurtje onder de veranda opnieuw te voegen. Ik heb u toen gezegd : ‘nu zie je dat niet goed omdat die bakken ervoor staan, maar de voegen vallen er van tussen’.

Is het muurtje gevoegd ? Ja half en half, vrijdag, gauw-gauw; nadat zowel ik als mijn moeder er jullie meerdere malen hebben over aangesproken. Aan de trap is niets gedaan.Onder de terrasplanken – zowel vóór de veranda als rond het tuinhuis - heeft u plastiek gelegd, telkens in stukjes tussen twee onderbalkjes. Denkt u nu echt dat DAT het onkruid gaat stoppen?

Voordien lag er wel plastiek over de volledige breedte en het onkruid kwam er nog door. Beter was dus geweest indien u plastiek had gelegd over de volledige breedte en dan openingen had gemaakt waar moest cement komen.

Wie gaat volgend(e) jaar/jaren met het ongemak zitten : uw klant.Vóór het tuinhuis lagen dallen van 50x50 cm, nu ligt er 100 cm planken. Inderdaad, dat is beter. Temeer dat het dezelfde afmeting heeft als de planken aan de veranda, waar voordien ook een meter tuintegels lag. Maar eigenlijk is het niet aan u om dat zomaar te beslissen. Zonder overleg met de klant.Vóór het tuinhuis komen de uiteinden (spleten) van de planken mooi overeen. Vóór de veranda niet. Maar het was NOG beter geweest indien de spleten in het midden kwamen, dan was er maar éénmaal een rij met spleten en kwam er daarna een voetmat over. Er waren nochtans planken genoeg, want naast het tuinhuis zijn telkens nieuwe planken gebruikt om smalle stukken van de zagen.Aan een ronde buis of paal worden planken ROND uitgezaagd en NIET recht.

De haak, nodig om de onderste wasdraad te bevestigen, lag tegen de grond, onder de planken. Gelukkig slaagde Fabian er nog in om die er van tussen te krijgen, ik niet. Anders zou hij daar maar hebben liggen roesten.

Zo’n haak is natuurlijk vlug herkocht, daar gaat het niet om want dat kost geen fortuinen.Heb ik u OOIT gevraagd om het wegje achter het tuinhuis proper te maken?

Neen!

Maar als u het dan toch doet, doe het dan zoals het hoort : nl. vooraleer zakken kiezel uit te gieten wordt er plastiek ondergelegd! Kwestie van ook hier het onkruid zoveel mogelijk tegen te houden.

Want wie blijft er met het ongemak zitten? Inderdaad, uw klant!En dan, het laatste maar zwaarste probleem : de omheining in composiet.Ook hier heeft u nagelaten eerst goed te berekenen hoe de panelen zouden uitkomen, noch in de breedte en daardoor ook niet in de hoogte (het perceel gaat lichtjes bergaf). Om het in de lengte te doen uitkomen moest u met 6 panelen werken in plaats van 5, waarvan het eerste en het laatste smaller was.U probeert mij wijs te maken dat aan de planken niet mag gezaagd worden?! Duofuse heeft, via mail, nochtans bevestigd waar ik eigenlijk al zeker van was : natuurlijk mag er aan gezaagd worden, zolang het ijzer er maar blijft inzitten.

Die hoekjes en kantjes, hoge en lage palen achteraan waren dus NATUURLIJK te vermijden.Ik wou het u makkelijk maken door u geen hoeken te doen maken. Vandaar dat ik u heb voorgesteld om de omheining achteraan op gelijke lijn met het tuinhuis te laten lopen. U vond dat dom, want dan verloor ik ongeveer 35 cm. Ik ben ermee akkoord gegaan en wat doet u : een halve hoek maken; noch vlees noch vis, nu verlies ik ongeveer 17 cm.

Had ik er u niet opmerkzaam op gemaakt, dat laag paaltjevoor de oude paal was er zelfs niet gekomen. Ik laat een nieuwe omheining plaatsen, geen stukje nieuw en stukje oud.Moest het kleurverschil normaal zijn zou dat zowel links als rechts en over de hele lengte het geval zijn.

Op het moment dat ik u hierop opmerkzaam heb gemaakt was er nog genoeg mogelijkheid om er aan te verhelpen.

Er zijn twee mogelijkheden : ofwel heeft u met verschillende productnummers gewerkt, ofwel staat de buitenkant langs binnen. U denkt blijkbaar onfeilbaar te zijn en hebt niet de minste moeite gedaan dit na te kijken of andere planken te plaatsen; er was nochtans nog overschot. Nochtans, de planken die langs onze kant lichter van kleur zijn zijn langs de kant van de buur donkerder en omgekeerd!?

Neen, u heeft verkozen mij een gans verhaal op te dissen over vochtopneming van de planken! Iets dat ik op dat moment niet geloofde en dat na een week zonder regen ook niet waar blijkt te zijn. Na een week zonder regen zouden die nattere planken dan toch al een beetje meer moeten uitgedroogd zijn en zou er toch al een beetje beterschap te merken zijn!?Donderdagmorgen probeert u mij wijs te maken dat de levering van het kunstgras 600 euro zou kosten en u het dus zelf moet gaan halen.

Ik heb intussen contact opgenomen met de firma in Wijnegem. Kostprijs voor levering in Sint-Genesius-Rode van ± 50 à 55 m2 kunstgras : 115,00€ excl.btw / 139,15€ incl.btw.Zondagnamiddag moet ik dan nog vaststellen dat de halve hoek die u het laatst heeft gesloten HOEGENAAMD NIET RECHT IS!!!!!!.

Ja, toen was DE MAAT ECHT VOL!!!En toch durft u tegen mij te zeggen dat u niet meer weet welke gast u hier mag plaatsen!?Tenslotte :

- wil ik de facturen zien van het houtcomposiet en de paneelafsluiting om er zeker van te zijn dat u wel degelijk materiaal van Duofuse en Bekafor heeft gebruikt;

- waarom zou ik niet mogen zeggen dat de loodgieterij boven nu wel is hersteld maar dat de verf van de trap gebroken is?

Dat doet geen afbreuk aan hun werk.

Het is nu eenmaal zo dat jonge gasten geen trap op of af GAAN maar oplopen en/of afspringen, met de elegantie van een olifant.

Ik ben die trap al duizenden keren op en af GEGAAN, zonder dat er iets met de verf gebeurde.

En wie moet het opnieuw afschuren en verven? Ik toch wel zeker. U heeft er natuurlijk geen last van!
 
Een heel verhaal, maar heeft u al betaald?
 
Ik sluit me aan bij Erik!.

Wat uiteindelijk van tel is, is wat op papier staat (offertes, geschreven afspraken en wijzigingen,...) en wat je al hebt betaald.

Bij niet akkoord de facturen formeel protesteren en ondertussen met de man schriftelijk communiceren, anders heb je geen poot om op te staan.

Meer nog, je aannemer kan je zelfs aanmanen voor te laat of niet betalen.Het zijn vijgen na pasen en is ook niet als kritiek bedoeld, maar ik had wel mijn bedenkingen gehad bij een aannemer die al dit soort werken combineert.

Metsel-, gevel-,dakwerken èn tuin- en kunstgrasaanleg??

De moed niet laten zakken en veel succes in alle geval.
 
Erik!;1720526 wrote:
Een heel verhaal, maar heeft u al betaald?Ik heb een voorschot betaald van 30 %, zijnde 10.000 euro.
 
Emilart;1720530 wrote:
Ik sluit me aan bij Erik!.

Wat uiteindelijk van tel is, is wat op papier staat (offertes, geschreven afspraken en wijzigingen,...) en wat je al hebt betaald.

Bij niet akkoord de facturen formeel protesteren en ondertussen met de man schriftelijk communiceren, anders heb je geen poot om op te staan.

Meer nog, je aannemer kan je zelfs aanmanen voor te laat of niet betalen.Het zijn vijgen na pasen en is ook niet als kritiek bedoeld, maar ik had wel mijn bedenkingen gehad bij een aannemer die al dit soort werken combineert.

Metsel-, gevel-,dakwerken èn tuin- en kunstgrasaanleg??

De moed niet laten zakken en veel succes in alle geval.Wat op papier staat is een offerte die ik nooit heb ondertekend. Klinkt misschien raar, inderdaad. Maar net daarom komt het zo hard aan. Het gaat hier om een firma (aannemer) die ik al jaren ken (en ook zijn voorganger die 4/5 jaar geleden met pensioen is gegaan en waarvan hij de firma heeft overgenomen), die ook nieuwbouw doet (sommige huizen weet ik staan). Alles is altijd in het volste vertrouwen gebeurd, tot de zaterdag vóór de werken zouden starten en ik merkte dat hij mij iets probeerde wijs te maken.

Ik ben met dit project al bezig van vorige zomer maar hij kon pas in februari-maart de werken uitvoeren en OMDAT ik hem kende heb ik zolang gewacht en heb ik het niet aangedurfd om met anderen in zee te gaan. Ik had voor 200% vertrouwen in die man. Kom ik even bedrogen uit!!!In de loop van de werken heb ik hem mondeling op vanalles gewezen. Omdat ik OOK DAN ondervond dat hij mij smoesjes wijsmaakte ben ik begonnen met het op papier te zetten.

Maar de eerste maandag van april heb ik hem gewoonweg niet meer binnen gelaten. 'k Geloof dat ik hem naar de strot zou zijn gevlogen of een ongeluk hebben gestampt.Dinsdag ga ik hem via een aangetekend brief, met foto's en mails van derden die mijn beweringen staven, in gebreke stellen.

Van mij krijgt hij in ieder geval geen euro meer!!! Kan mijn geld evengoed in brand steken.'k Zou sommige van zijn blunders zelf kunnen verbeteren maar .... hij heeft alle overschotten meegenomen!
 
Regis07;1720615 wrote:
De "TS" is zeker een lange brief maar buiten een beetje geklaag over de manier van werken en het gedrag op de werf is er niets in deze mail.

Sorry dat mijn commentaar een beetje raar overkomt maar uw bijgevoegde mail doet het even zeer.

Bij uw volgend schrijven blijf meer bij de zaak.

Vb: Maakt een opsomming van wat er verkeerd loopt en vraagt naar concrete oplossingen. Uw eigen gevoelens zijn niet van toepassing.

Vb: Plaat of palen van verschillende kleur, hoe gaat hij het oplossen. Wat is de oorzaak.

Vb: Het melden van het ongepast gedrag van zijn personeel binnenhuis en de geleden gevolgen ... enz.

Werkt zoveel mogelijk schriftelijk want hij/zij heeft dit of dat gezegd zijn woorden in de lucht.

Het schilderen van een goten dient normaal door een schilder te worden uitgevoerd of een aannemer die schilder(s) in dienst heeft of een schilder in onderaanneming (Vb: zijn oom). Blijkbaar is dit niet het geval als ik kijk in uw commentaar.Is het plaatsen van een omheining of het aanpassen van die omheining op gemeentelijk vlak correct en toegelaten (is een vraag).In de bijgevoegde mail schrijft u de aannemer de deur gewezen te hebben en in uw volgens commentaar schrijft u dat u hem geen toegang meer hebt verleend! Daar is juridisch duidelijk een verschil in.

Vb:"Maar de eerste maandag van april heb ik hem gewoonweg niet meer binnen gelaten. ..."Van die modelinge discussies staat niets op papier en dus kan u bij deze, juridische, op niets terugvallen. Het zal uw woord zijn tegen het zijne.

Indien u de rest van de werken door een derden laat uitvoeren (zonder gerechtelijke toelating) dan kan hij een factuur maken en u laten betalen voor winstderving, verlies van werkuren en materialen.Hoe erg pietje precies:confused: Kunnen (mogen):) wij niet zeggen. Maar hoe pietje precies u ook mag wezen, indien de werken uitgevoerd zijn naar de normen/regels van het vak met daarbij de nodige toleranties dan heeft u geen verhaal.

Het is handenarbeid en uitgevoerd door een mens en daar horen beperkte afwijkingen bij.Hoe dat zijne winkel draait of zeilt, daar heeft u geen commentaar op te geven en u heeft ook niet te zeggen hoe en door wie hij de verschillende taken moet laten uitvoeren.Sorry, Het begin van uw mail bevat van alles wat van geen enkel nut want buiten geklaag staat er nergens een letter over wat voor u fout/verkeerd/slecht uitgevoerd/ niet naar de normen .... is.Aan u om te bewijzen dat op het moment dat hij zich ingelicht heeft hij niet de bemerking heeft gekregen van die wachttijd. Mogelijk is er tussentijds een levering gebeurt of heeft hij zich elders bevoorraad. Gezien die planken er liggen of staan geeft aan aan dat u akkoord was met het materiaal en de daarbij horende prijs. Het feit dat u het heeft laten uitvoeren bewijst uw akkoord met het materiaal.U geeft een terechte verwijzing, het gaat hier om zijn activiteiten/opdracht en niet de deze van een familielid, indien u 3 lagen wenst dan maakt hij er ook zijn prijs naar of verrekend hij daar naar.Bent u zelf kunstenares die schilderd op doek? (is een vraag)Met die informatie van die instanties had u in feite de werkmensen moeten verbieden deze stelling te gebruiken op uw terrein gezien deze niet conform was en correct met de veiligheid. Wat als er iets was gebeurt met slachtoffer(s). Eerst gaat u zich informeren bij de nodige instaties en daarna trekt u uwe staart in "om de aannemer niet in moeilijkeheden te brengen", probeert dat eens te verkopen aan nabestaande van mensen met dergelijke werkongevallen.

(Door twee instanties (Toezicht op het Welzijn op het Werk, Regionale directie Oost-Vlaanderen EN Regionale directie Limburg/Vlaams-Brabant) werd mij bevestigd dat die stelling niet door de beugel kon (“voldoet totaal niet; mag niet verder gebruikt worden; puur bricolage, …). De regionale directie Vlaams-Brabant vroeg mij de firmanaam en plaats van de werf mee te delen : "Mag ik ook vragen waar deze is opgetrokken en welke firma op dergelijke wijze werkt?"

Ik heb dat niet gedaan, heb u willen sparen).

Indien u iets anders hebt gemerkt (via uw dakvenster) in die goot dan dat er door die "Danny" is gezegd dan had u ook daad bij woord kunnen voegen en die effectief zelf gaan uitkuisen via uw dakvenster.

Die Danny werkt voor de aannemer en mag niet altijd zomaar bijkomende opdrachten uitvoeren zonder formele toelating van zijne baas/werkgever.

Het dagelijks bezoeken van de verschillende/bepaalde werven is hij ook niet verplicht. U heeft trouwens ook geen kennis van zijn werkagenda/werklast.

U gaat vanuit uw eigen veronderstellingen (gedachtengang) zonder effectief aan de uitvoerder te vragen naar het verloop der werken. U was/bent toch in de mogelijkheid om te bellen/om te mailen/ zelf naar hem toe te gaan ...

Deels bent u in fout. Hier had u die werken/materialen moeten weigeren. U heeft laten begaan.

Het is goed dat u dezelfde avond via mail uw bezwaren hebt overgemaakt.

Vermoeden is geen bevestiging. Telepathie is hier niet gewenste/gepast (nooit wetenschappelijk bewezen.

De werken in de achtertuin heeft u/lees ik dat u deze werken van dichtbij volgde en goed toezicht hield over de verschillende uitvoeringsfaces, hier had u toch ook kunnen ingrijpen omtrent het onkruidzeil

Stabilisé? zonder bedekking in steen? en wat dan verder?

Vóór die planken aan het tuinhuis, deze werken mogen u dan ook niet aangerekend worden gezien deze geplaatst zijn zonder uw verzoek/vraag.

Over dat van die spleten begrijp ik niet goed maar misschien verduidelijken de toekomstige foto's dat beter.

U heeft geen recht tot inzage te eisen in zijn boekhouding (aankoop materialen) u heeft recht om het geleverder materiaal te bezien zoals u heeft gedaan bij die platen en palen op de werf.

Die opmerking van stampen en verfbeschadiging aan de trap had u ook moeten maken aan de betrokkene zelf die in de fout gaat bij u thuis binnen. De werkgever van die persoon op een deftige manier inlichten zou meer gepast zijn zodat hij betrokkene kan wijzen op zijn gedrag bij de klant en inlichten over de wensen van de klant.Kan geloven dat het allemaal nogal raar overkomt; had men het mij op voorhand voorspelt, 'k zou het ook nooit geloofd hebben. 't Zou natuurlijk allemaal veel duidelijker zijn mocht ik u foto's kunnen bezorgen.

Mailen heeft geen zin : hij antwoord niet.

Bellen? : dan heb ik geen enkel bewijs.

Zelf naar hem toe gaan : neen, kan ik niet. Hij woont kilometers hier vandaan, niet bereikbaar met het openbaar vervoer van waar ik woon en ik heb geen wagen.Ja, de omheining is reglementair. Die richtlijnen worden trouwens niet door de gemeente maar door de Vlaamse regering vastgelegd.

Ik ben altijd van 't principe : ik heb graag waar ik recht op heb, waar ik geen recht op heb moet ik niet hebben. Zou ze er niet mogen staan, 'k zou er niet aan beginnen. Net zomin zo ik ooit iets in het zwart doen.De goot ben ik pas achteraf gaan controleren, na de zoveelste smoes.Op de stabilisé moet kunstgras komen. 'k Durf het hem niet meer laten doen, want wat gaat daar weer fout mee lopen?Het kleurverschil van de platen : ik heb hem dat zowel telefonisch als schriftelijk gezegd, maar hij kan zijn fouten gewoonweg niet toegeven. Kijkt mij recht in de ogen en staat mij leugens wijs te maken.

Ik herhaal het : bij het lossen van de draadpanelen zag ik direct dat ze te laag waren. Ik heb hem direct gezegd : sorry, dat moet ik niet hebben. Ik heb een hoogte van 2m gevraagd.

Zijn reactie was : als dat hier zo is, kom we laden op. Daarna is hij mij een gans verhaal komen opdissen, als die borduren eronder staan, enz... Resultaat : de omheining was 1,72m hoog. Ik ben echt geen onmens hoor. Had de omheining een hoogte gehad van 1,97 cm zou ik uiteraard niets gezegd hebben!Moest ik bvb. 7 keer van gedacht veranderd zijn, dan zou ik dat allemaal nog kunnen begrijpen. Maar ik vraag alleen wat ik van bij zijn eerste opmeting heb gevraagd. Ik had toen zelf al zoveel mogelijk documentatie klaarliggen voor hem opdat hij zeeeeeeeeeer duidelijk zou begrijpen wat ik wou. Welke kleur, welke materialen, welke hoogte, welk kunstgras, ...- hoe kan ik als klant controleren/weten dat de gast van een 'algemeen bouwbedrijf' al dan niet kan schilderen?

- i.v.m. die stelling : ook dat heb ik hem gezegd, maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Trouwens, mijn grootvader heeft op die manier de dood gevonden! 'k Zou dus ZEKER NIET willen dat dat hier gebeurde!

- als ik aan een aannemer vraag om draadpanelen van Bekafor te gebruiken en hij koopt die in de Gamma moet ik daarmee tevreden zijn? en de prijs van Bekaforpanelen betalen?

- hetzelfde voor de panelen in composiet van Duofuse; komen die wel van die firma? hoe kan ik dat weten als ik de facturen niet mag zien? Ik vraag GEEN inzage in zijn boekhouding! Ik vraag alleen een kopie van de facturen, omdat ik hem in de loop van de werken op meerdere leugens heb betrapt!

- als hij borduren plaatst, die op de ene plaats volledig in de grond steken en iets verder 7 cm uit de grond, moet ik dat normaal vinden?

- als de tuin achteraan 9,80m lang is en hij stopt met zijn omheining op 9,50 m (omdat hij niet heeft uitgerekend hoe het zou uitkomen), moet ik dan bravo zeggen?En zo kan ik blijven doorgaan.

'k Kan alleen maar zeggen dat het een leugenaar en een prutser is.

Hij mag mij nog zoveel facturen sturen als hij wil, 'k zal ze nooit betalen. Al duurt het geprocedeer 10 jaar.

Voor werken die niet naar behoren zijn gedaan betaal ik niet!

Moest ik dan bij iedere meter gaan kijken en hem terecht wijzen? 'k Heb mij nu al VEEEEEEL meer gemoeid dan hem lief was!

Winstderving???? Ik heb hiervan minstens evenveel last, want ik moet er jaren op kijken.

Ik weet één ding zeker : moest IK over werkvolk en dezelfde machines beschikken, ik zou het MINSTENS even goed doen. Moest mijn moeder van 90 jaar niet bij mij wonen, dan had ik het zelf gedaan.Als klant heb ik maar één fout gemaakt : hem vóór de werken van start gingen veel te veel vertrouwen geschonken. Geen stalen gevraagd (hij beweert dat hij daar allemaal moet voor betalen?!) Maar omdat ik hem al jaren ken heb ik echt gedacht : die gaat dat hier echt goed doen.'k Zou u graag de foto's mailen, op uw persoonlijk mailadres en met u eens via telefoon praten. Bent u zelf zelfstandige ofzo?
 
Regis07;1720618 wrote:
cordempa;1720556 wrote:
....

Wat op papier staat is een offerte die ik nooit heb ondertekend. Klinkt misschien raar, inderdaad. Maar net daarom komt het zo hard aan. Het gaat hier om een firma (aannemer) die ik al jaren ken (en ook zijn voorganger die 4/5 jaar geleden met pensioen is gegaan en waarvan hij de firma heeft overgenomen), die ook nieuwbouw doet (sommige huizen weet ik staan). Alles is altijd in het volste vertrouwen gebeurd, tot de zaterdag vóór de werken zouden starten en ik merkte dat hij mij iets probeerde wijs te maken.

Ik ben met dit project al bezig van vorige zomer maar hij kon pas in februari-maart de werken uitvoeren en OMDAT ik hem kende heb ik zolang gewacht en heb ik het niet aangedurfd om met anderen in zee te gaan. Ik had voor 200% vertrouwen in die man. Kom ik even bedrogen uit!!!In de loop van de werken heb ik hem mondeling op vanalles gewezen. Omdat ik OOK DAN ondervond dat hij mij smoesjes wijsmaakte ben ik begonnen met het op papier te zetten.

Maar de eerste maandag van april heb ik hem gewoonweg niet meer binnen gelaten. 'k Geloof dat ik hem naar de strot zou zijn gevlogen of een ongeluk hebben gestampt.Dinsdag ga ik hem via een aangetekend brief, met foto's en mails van derden die mijn beweringen staven, in gebreke stellen.

Van mij krijgt hij in ieder geval geen euro meer!!! Kan mijn geld evengoed in brand steken.'k Zou sommige van zijn blunders zelf kunnen verbeteren maar .... hij heeft alle overschotten meegenomen!

Het feit dat u een voorschot hebt betaalt is een bewijs dat u de offerte aanvaard hebt.

Goede vrienden maken goeie rekeningen en dat is een spreekwoord dat ook geldt voor klanten.

Wees maar niet te overtuigd van uw €.

Oftewel gaat u in overleg met de aannemer en worden en duidelijke afspraken op papier gezet oftewel gaat u te raden bij uw raadsman die de nodige stappen zal ondernemen tegen de aannemer.

Onze mening(en) zijn van geen enkele waarde (juridisch).Natuurlijk heb ik de offerte aanvaard. Had men mij op voorhand voorspelt dat hij zo slordig zou werken, 'k zou het nooit geloofd hebben.

Voor degelijk werk zou ik met plezier betalen. Maar voor hetgeen hier nu gebeurd is krijgt hij van mij geen euro meer, al procedeert hij 10 jaar.

Hoe kan ik in overleg gaan met iemand die mij leugens wijsmaakt? Er stonden duidelijke afspraken op papier, maar mijnheer doet zijn zin!
 
Regis07;1720615 wrote:
De "TS" is zeker een lange brief maar buiten een beetje geklaag over de manier van werken en het gedrag op de werf is er niets in deze mail.

Sorry dat mijn commentaar een beetje raar overkomt maar uw bijgevoegde mail doet het even zeer.

Bij uw volgend schrijven blijf meer bij de zaak.

Vb: Maakt een opsomming van wat er verkeerd loopt en vraagt naar concrete oplossingen. Uw eigen gevoelens zijn niet van toepassing.

Vb: Plaat of palen van verschillende kleur, hoe gaat hij het oplossen. Wat is de oorzaak.

Vb: Het melden van het ongepast gedrag van zijn personeel binnenhuis en de geleden gevolgen ... enz.

Werkt zoveel mogelijk schriftelijk want hij/zij heeft dit of dat gezegd zijn woorden in de lucht.

Het schilderen van een goten dient normaal door een schilder te worden uitgevoerd of een aannemer die schilder(s) in dienst heeft of een schilder in onderaanneming (Vb: zijn oom). Blijkbaar is dit niet het geval als ik kijk in uw commentaar.Is het plaatsen van een omheining of het aanpassen van die omheining op gemeentelijk vlak correct en toegelaten (is een vraag).In de bijgevoegde mail schrijft u de aannemer de deur gewezen te hebben en in uw volgens commentaar schrijft u dat u hem geen toegang meer hebt verleend! Daar is juridisch duidelijk een verschil in.

Vb:"Maar de eerste maandag van april heb ik hem gewoonweg niet meer binnen gelaten. ..."Van die modelinge discussies staat niets op papier en dus kan u bij deze, juridische, op niets terugvallen. Het zal uw woord zijn tegen het zijne.

Indien u de rest van de werken door een derden laat uitvoeren (zonder gerechtelijke toelating) dan kan hij een factuur maken en u laten betalen voor winstderving, verlies van werkuren en materialen.Hoe erg pietje precies:confused: Kunnen (mogen):) wij niet zeggen. Maar hoe pietje precies u ook mag wezen, indien de werken uitgevoerd zijn naar de normen/regels van het vak met daarbij de nodige toleranties dan heeft u geen verhaal.

Het is handenarbeid en uitgevoerd door een mens en daar horen beperkte afwijkingen bij.Hoe dat zijne winkel draait of zeilt, daar heeft u geen commentaar op te geven en u heeft ook niet te zeggen hoe en door wie hij de verschillende taken moet laten uitvoeren.Sorry, Het begin van uw mail bevat van alles wat van geen enkel nut want buiten geklaag staat er nergens een letter over wat voor u fout/verkeerd/slecht uitgevoerd/ niet naar de normen .... is.Aan u om te bewijzen dat op het moment dat hij zich ingelicht heeft hij niet de bemerking heeft gekregen van die wachttijd. Mogelijk is er tussentijds een levering gebeurt of heeft hij zich elders bevoorraad. Gezien die planken er liggen of staan geeft aan aan dat u akkoord was met het materiaal en de daarbij horende prijs. Het feit dat u het heeft laten uitvoeren bewijst uw akkoord met het materiaal.U geeft een terechte verwijzing, het gaat hier om zijn activiteiten/opdracht en niet de deze van een familielid, indien u 3 lagen wenst dan maakt hij er ook zijn prijs naar of verrekend hij daar naar.Bent u zelf kunstenares die schilderd op doek? (is een vraag)Met die informatie van die instanties had u in feite de werkmensen moeten verbieden deze stelling te gebruiken op uw terrein gezien deze niet conform was en correct met de veiligheid. Wat als er iets was gebeurt met slachtoffer(s). Eerst gaat u zich informeren bij de nodige instaties en daarna trekt u uwe staart in "om de aannemer niet in moeilijkeheden te brengen", probeert dat eens te verkopen aan nabestaande van mensen met dergelijke werkongevallen.

(Door twee instanties (Toezicht op het Welzijn op het Werk, Regionale directie Oost-Vlaanderen EN Regionale directie Limburg/Vlaams-Brabant) werd mij bevestigd dat die stelling niet door de beugel kon (“voldoet totaal niet; mag niet verder gebruikt worden; puur bricolage, …). De regionale directie Vlaams-Brabant vroeg mij de firmanaam en plaats van de werf mee te delen : "Mag ik ook vragen waar deze is opgetrokken en welke firma op dergelijke wijze werkt?"

Ik heb dat niet gedaan, heb u willen sparen).

Indien u iets anders hebt gemerkt (via uw dakvenster) in die goot dan dat er door die "Danny" is gezegd dan had u ook daad bij woord kunnen voegen en die effectief zelf gaan uitkuisen via uw dakvenster.

Die Danny werkt voor de aannemer en mag niet altijd zomaar bijkomende opdrachten uitvoeren zonder formele toelating van zijne baas/werkgever.

Het dagelijks bezoeken van de verschillende/bepaalde werven is hij ook niet verplicht. U heeft trouwens ook geen kennis van zijn werkagenda/werklast.

U gaat vanuit uw eigen veronderstellingen (gedachtengang) zonder effectief aan de uitvoerder te vragen naar het verloop der werken. U was/bent toch in de mogelijkheid om te bellen/om te mailen/ zelf naar hem toe te gaan ...

Deels bent u in fout. Hier had u die werken/materialen moeten weigeren. U heeft laten begaan.

Het is goed dat u dezelfde avond via mail uw bezwaren hebt overgemaakt.

Vermoeden is geen bevestiging. Telepathie is hier niet gewenste/gepast (nooit wetenschappelijk bewezen.

De werken in de achtertuin heeft u/lees ik dat u deze werken van dichtbij volgde en goed toezicht hield over de verschillende uitvoeringsfaces, hier had u toch ook kunnen ingrijpen omtrent het onkruidzeil

Stabilisé? zonder bedekking in steen? en wat dan verder?

Vóór die planken aan het tuinhuis, deze werken mogen u dan ook niet aangerekend worden gezien deze geplaatst zijn zonder uw verzoek/vraag.

Over dat van die spleten begrijp ik niet goed maar misschien verduidelijken de toekomstige foto's dat beter.

U heeft geen recht tot inzage te eisen in zijn boekhouding (aankoop materialen) u heeft recht om het geleverder materiaal te bezien zoals u heeft gedaan bij die platen en palen op de werf.

Die opmerking van stampen en verfbeschadiging aan de trap had u ook moeten maken aan de betrokkene zelf die in de fout gaat bij u thuis binnen. De werkgever van die persoon op een deftige manier inlichten zou meer gepast zijn zodat hij betrokkene kan wijzen op zijn gedrag bij de klant en inlichten over de wensen van de klant.Waarom ik mijn eigendom volledig heb laten afsluiten : omdat mijn moeder van 90 jaar, die bij mij woont, beneden slaapt en ze bang is om alleen te slapen. Gevolg : ik slaap al 6,5 jaar op de zetel. En dat WEET de aannemer. Blijkbaar is een beetje menselijkheid hem vreemd. Geld is het enige dat telt! Volgens u zijn ook gevoelens van geen belang!Beperkte afwijkingen???? De ene omheining was 28 cm te laag, de andere is 30 cm te kort en OOK geen 2m hoog, maar met 1,93m kan ik mij tevreden stellen!!!Wat de stelling betreft : ik heb de bevoegde instanties daarover om informatie gevraagd om er zeker van te zijn dat ik het bij het rechte eind had!Ik heb hem 's avonds via telefoon en 's anderendaags 's morgens op het kleurverschil van het houtcomposiet gewezen. Hij heeft niet de minste moeite gedaan om er naar te kijken, mij een smoes opgedist van vochtopname en geweigerd er iets aan te doen "... dan moet ik naar mijn advocaat gaan...". Maar dan stond ik daar, met een half afgewerkt omheining, dus heb ik er verder het zwijgen toe gaan.

Heeft u enig idee wat zo'n omheining in houtcomposiet kost? Hoeveel hij vraagt om een halve gevel te bezetten met steenstrips. Toegegeven : via zijn offerte wist ik dat op voorhand. Maar dat hij net de twee duurste taken zo zou verpesten? Hoe kon ik DAT op voorhand weten?Vroeger was de klant koning. Ik vraag niet om als een koningin te worden behandeld. Ik vraag alleen deftig werk. Als mens moet je weten wat je waard bent; en werk dat je niet aankan zeker niet aannemen. Laat staan je klant leugens wijsmaken. Aan hem zou Graslook 600 euro vragen voor levering aan huis; aan mij maar 140???? Aan houtcomposiet planken mag je niet zagen????Het is niet de klant die aan een geregistreerd aannemer moet vertellen hoe de werken naar behoren moeten gebeuren. Eigenlijk zou de klant van de aannemer moeten iets leren.Als het niet nauwer steekt dan dat kan ik mij morgen ook als zelfstandig schilder, behanger, vloerbekleder, vloerder, voeger, muurbezetter, enz... registreren. Vroeger stond er achteraan een omheing van 1m hoog; die heb ik zelf geplaatst! 'k Had dat nochtans ook nog nooit gedaan!
 
Bon, ik heb niet alles gelezen, maar toch een aantal puntjes.1) vermijdt emotie/vermoedens, spreek alleen over de feiten.

2) Alleen wat op papier staat telt (of wat is uitgevoerd)

3) Laat je bijstaan door een raadsheer: aannemer toegang weigeren staat bijvoorbeeld gelijk aan contractbreuk van jou kant (zeker zonder voorgaand aangetekend schrijven)

4) 10 jaar ... pakt dat het geprocedeer 2 - 3 jaar gaat duren (kosten gaan dan wel hoog uitvallen voor de verliezer: rechtskosten + advocaatkosten voor zichzelf en de tegenpartijEn schrijf ook niet van die lange opstellen ... kans dat je je toch laat gaan (emotie) is groot + iemand die het voor jou naleest zal daar vrij makkelijk overlezen omdat het zo een lange tekst is.

Alles wat jij op mail/papier zet kan door de tegenpartij tegen jou gebruikt wordenKortom: neem eens contact op met een goede raadsheer en laat je bijstaan.

Laat eventueel ook eens een architect langskomen om te bepalen wat goed is en wat echt niet conform de normen zijn.

Op basis daarvan heb je een idee wat je moet betalen voor wat is opgeleverd en ook van wat de aannemer nog moet uitvoeren (waarvan je toch een 30% verschuldigd zult zijn bij contractbreuk)

Want nu ben je je aan 't ingraven ... maar 't komt mij eerder over als kop in de grond te steken ... gaat vervelend worden als de aannemer over 1 jaar ofzo gaat procederen.
 
Regis07;1720650 wrote:
cordempa;1720632 wrote:
....

Waarom ik mijn eigendom volledig heb laten afsluiten : omdat mijn moeder van 90 jaar, die bij mij woont, beneden slaapt en ze bang is om alleen te slapen. Gevolg : ik slaap al 6,5 jaar op de zetel. En dat WEET de aannemer. Blijkbaar is een beetje menselijkheid hem vreemd. Geld is het enige dat telt! Volgens u zijn ook gevoelens van geen belang!

Naast uw bemerkingen en ongenoegen is er uw commentaar met uw eigen zeggen van hoe en wat er moet gedaan worden, dat bedoel ik daar mee (gevoelens van geen belang).Beperkte afwijkingen???? De ene omheining was 28 cm te laag, de andere is 30 cm te kort en OOK geen 2m hoog, maar met 1,93m kan ik mij tevreden stellen!!!Wat de stelling betreft : ik heb de bevoegde instanties daarover om informatie gevraagd om er zeker van te zijn dat ik het bij het rechte eind had!

En die instanties hebben u ook vragen gesteld die u niet beantwoord. Met deze informatie van die instanties heb je ook niets gedaan om werkmensen te beschermen tegen mogelijke ongevallen op uw terrein.Ik heb hem 's avonds via telefoon en 's anderendaags 's morgens op het kleurverschil van het houtcomposiet gewezen. Hij heeft niet de minste moeite gedaan om er naar te kijken, mij een smoes opgedist van vochtopname en geweigerd er iets aan te doen "... dan moet ik naar mijn advocaat gaan...". Maar dan stond ik daar, met een half afgewerkt omheining, dus heb ik er verder het zwijgen toe gaan.

Per telefoon en nadien heeft u schriftelijk niets gedaan en dus was de kous af voor hem, er is in feite niets gebeurd.Heeft u enig idee wat zo'n omheining in houtcomposiet kost?

Dat is niet aan de orde! Hoeveel hij vraagt om een halve gevel te bezetten met steenstrips. Toegegeven : via zijn offerte wist ik dat op voorhand. Maar dat hij net de twee duurste taken zo zou verpesten? Hoe kon ik DAT op voorhand weten?

En het is toch niet de bedoeling om mij/ons hier te komen uitkafferen omdat wij niet naar uw mond spreken.Vroeger was de klant koning. Ik vraag niet om als een koningin te worden behandeld. Ik vraag alleen deftig werk. Als mens moet je weten wat je waard bent; en werk dat je niet aankan zeker niet aannemen. Laat staan je klant leugens wijsmaken. Aan hem zou Graslook 600 euro vragen voor levering aan huis; aan mij maar 140???? Aan houtcomposiet planken mag je niet zagen????

De klant is nog altijd koning en de meeste aannemers werken nog steeds naar de wensen van de klant. U heeft gelijk dat er uw leugens zijn verteld en dat u die hebt kunnen ontraffelen maar daar koopt u niets mee nu.Het is niet de klant die aan een geregistreerd aannemer moet vertellen hoe de werken naar behoren moeten gebeuren. Eigenlijk zou de klant van de aannemer moeten iets leren.Als het niet nauwer steekt dan dat kan ik mij morgen ook als zelfstandig schilder, behanger, vloerbekleder, vloerder, voeger, muurbezetter, enz... registreren.

Daar ben ik van overtuigd dat het niet waar is! :DVroeger stond er achteraan een omheing van 1m hoog; die heb ik zelf geplaatst! 'k Had dat nochtans ook nog nooit gedaan!

Gezien u niet het nut ziet van overleg met de aannemer, is alleen uw advocaat de stap om als tussenpersoon op te treden. Of de verzoeningscommissie (was ik bijna vergeten).Met andere woorden : er nog maar eens geld tegenaan slaan. Ik weet best dat die verzoeningscommissie bestaat maar dat moet hij wel akkoord gaan om daarmee in zee te gaan. 200 euro per partij.

Het is niet dat IK het nut niet inzie van overleg; hij is niet voor rede vatbaar. HIJ vindt dat hij onfeilbaar is. Waarom reageert hij niet op mij mails; hoe komt het dat ik nog niets heb gehoord van zijn advocaat? Misschien omdat hij best weet dat hij geen been heeft om op te staan?!
 
chime;1720662 wrote:
Bon, ik heb niet alles gelezen, maar toch een aantal puntjes.1) vermijdt emotie/vermoedens, spreek alleen over de feiten.

2) Alleen wat op papier staat telt (of wat is uitgevoerd)

3) Laat je bijstaan door een raadsheer: aannemer toegang weigeren staat bijvoorbeeld gelijk aan contractbreuk van jou kant (zeker zonder voorgaand aangetekend schrijven)

4) 10 jaar ... pakt dat het geprocedeer 2 - 3 jaar gaat duren (kosten gaan dan wel hoog uitvallen voor de verliezer: rechtskosten + advocaatkosten voor zichzelf en de tegenpartijEn schrijf ook niet van die lange opstellen ... kans dat je je toch laat gaan (emotie) is groot + iemand die het voor jou naleest zal daar vrij makkelijk overlezen omdat het zo een lange tekst is.

Alles wat jij op mail/papier zet kan door de tegenpartij tegen jou gebruikt wordenKortom: neem eens contact op met een goede raadsheer en laat je bijstaan.

Laat eventueel ook eens een architect langskomen om te bepalen wat goed is en wat echt niet conform de normen zijn.

Op basis daarvan heb je een idee wat je moet betalen voor wat is opgeleverd en ook van wat de aannemer nog moet uitvoeren (waarvan je toch een 30% verschuldigd zult zijn bij contractbreuk)

Want nu ben je je aan 't ingraven ... maar 't komt mij eerder over als kop in de grond te steken ... gaat vervelend worden als de aannemer over 1 jaar ofzo gaat procederen.U kent mij niet en weet dus ook niet hoe ik in mekaar zit. Ik heb altijd het grootste respect gehad voor mensen die in alle weer en wind moeten werken : straatwerkers, vuilnisophalers, mensen die in de bouw werken, enz.... Ik heb altijd gevonden dat men die mensen niet genoeg kon betalen .... voor werken uitgevoerd zoals het hoort. En ik zit echt niet te vitten over 2cm.

Moest het werk naar behoren zijn uitgevoerd, ik zou de eerste geweest zijn om hem als de werken ongeveer halfweg waren een volgende schijf te storten (ook al vroeg hij dat niet); bij het einde van de werken zouden ze nog een flink drinkgeld gekregen hebben. Na één week werken heb ik aan zijn gast trouwens 25 euro drinkgeld gegeven en voor hem een fles jenever gekocht. Omdat de te lage omheining was herbegonnen en de te brede bloemenboorden waren versmald. Ik ben iemand voor wie geld niet het belangrijkste is, deftig uitgevoerd werk wel!Wat bedoelt u eigenlijk met ... kop in de grond steken?Ik heb niets anders gedaan dan hem op zijn fouten gewezen. Zowel mondeling als schriftelijk.

Geloof mij, moest hij niet weten dat hij volledig in de fout is gegaan, hij zou zich al geweerd hebben als een duivel in een wijwatervat.

Ik heb hem zelfs al de gegevens van zijn advocaat gevraagd om hem alle bewijzen te bezorgen. Resultaat: geen antwoord.

En wat met de leugens die hij mij heeft wijsgemaakt; moet ik dat maar allemaal slikken?

Bij het plaatsen van de eerste omheining die 28 cm te laag was heb ik hem aan telefoon klaar en duidelijk gezegd : ik zie er wel stom uit (ben nu eenmaal niet moeders mooiste) gelukkig ben ik dat niet. De tijd dat men met mij 't zot houdt is lang voorbij.Ik heb voor alles de beste materialen gekozen om voor de rest van mijn leven gerust te zijn (of hij die ook heeft geplaatst is een andere vraag). Wat ben ik met de beste materialen als ze niet naar behoren worden geplaatst?Ik geef nog liever 10.000 euro aan een advocaat dan 1 euro aan hem!'k Durf het gewoonweg niet meer aan om het kunstgras door hem te laten plaatsen. Voor 't zelfde geld hou ik er een zwembad aan over (als OOK DAT niet naar behoren wordt geplaatst). Morgen, na het paasweekend, contacteer ik een gespecialiseerde firma om het gras te komen plaatsen. Dat is de enige manier om er zeker van te zijn dat het toch enigszins wordt geplaatst zoals het hoort.Niet alleen de aannemer maar ook de klant heeft rechten!
 
Regis07;1720643 wrote:
cordempa;1720630 wrote:
.... Kan geloven dat het allemaal nogal raar overkomt; had men het mij op voorhand voorspelt, 'k zou het ook nooit geloofd hebben. 't Zou natuurlijk allemaal veel duidelijker zijn mocht ik u foto's kunnen bezorgen.

In de takenbalk ziet u op de 2e lijn een wereldbol met een rood kruis, rechts daarvan staat een rechthoekje, als u daar op gaat staan dan verschijnt er een tekstbox met "Insert Image" en van daaruit haalt u de nodige foto's op van uw pc.Mailen heeft geen zin : hij antwoord niet.

Maar is wel een bewijs voor u dat u uw ongenoegen kenbaar maaktBellen? : dan heb ik geen enkel bewijs.

Zelf naar hem toe gaan : neen, kan ik niet. Hij woont kilometers hier vandaan, niet bereikbaar met het openbaar vervoer van waar ik woon en ik heb geen wagen.

Maar er zijn nog andere middelen om u te verplaatsen, begrijp mij niet verkeerd!Ja, de omheining is reglementair. Die richtlijnen worden trouwens niet door de gemeente maar door de Vlaamse regering vastgelegd.

Allé dat weten we dan ook weer.Ik ben altijd van 't principe : ik heb graag waar ik recht op heb, waar ik geen recht op heb moet ik niet hebben. Zou ze er niet mogen staan, 'k zou er niet aan beginnen.

Het was een vraag! en geen verwijt.Net zomin zo ik ooit iets in het zwart doen.

Dat heeft hier nog niemand beweerd.De goot ben ik pas achteraf gaan controleren, na de zoveelste smoes.

In uw "TS" schrijft u dat u voor de aanvang van de werken al gewaar werd dat u snoesjes te horen kreeg. Waarom bent u hier niet direct gaan controleren? Waarom wachten tot na het weghalen van die stelling om uw verzoek te controleren?Op de stabilisé moet kunstgras komen. 'k Durf het hem niet meer laten doen, want wat gaat daar weer fout mee lopen?

In uw tekst schrijft u dat na het gieten van de staliisé, zonder erzelf op te lopen dat er indrukken waar te nemen zijn. Die zijn van wie of van wat denkt u?Het kleurverschil van de platen : ik heb hem dat zowel telefonisch als schriftelijk gezegd, maar hij kan zijn fouten gewoonweg niet toegeven. Kijkt mij recht in de ogen en staat mij leugens wijs te maken.

U heeft het schriftelijk gemeld dus heeft u een bewijs van ongenoegen. Dat probeerd iedereen hier u te zeggen, duidelijk op papier uw ongenoegen melden zonder uw andere commentaar. Dat geeft soms stof om andere discussies uit te lokken die dan niets meer te zien hebben met de essentie van de zaak.Ik herhaal het : bij het lossen van de draadpanelen zag ik direct dat ze te laag waren. Ik heb hem direct gezegd : sorry, dat moet ik niet hebben. Ik heb een hoogte van 2m gevraagd.

Zijn reactie was : als dat hier zo is, kom we laden op. Daarna is hij mij een gans verhaal komen opdissen, als die borduren eronder staan, enz... Resultaat : de omheining was 1,72m hoog. Ik ben echt geen onmens hoor. Had de omheining een hoogte gehad van 1,97 cm zou ik uiteraard niets gezegd hebben!

Niemand hier zegt of schrijft dat u een onmens bent of wat dan ook, dus hou daar mee op, aub.

Als u bent zoals u schrijft dan had u het been stijf moeten houden en hem zijn draadpalen laten opladen. Hij zou wel met de juiste zijn gekomen. Dat snoesje van "als dat hier ..." is een oud gekende.

U heeft gelijk dat er nog een model hoger is dan die 172,5cm namelijk 202,5cm, deze had hij u moeten leveren.Moest ik bvb. 7 keer van gedacht veranderd zijn, dan zou ik dat allemaal nog kunnen begrijpen. Maar ik vraag alleen wat ik van bij zijn eerste opmeting heb gevraagd. Ik had toen zelf al zoveel mogelijk documentatie klaarliggen voor hem opdat hij zeeeeeeeeeer duidelijk zou begrijpen wat ik wou. Welke kleur, welke materialen, welke hoogte, welk kunstgras, ...- hoe kan ik als klant controleren/weten dat de gast van een 'algemeen bouwbedrijf' al dan niet kan schilderen?

U weet al zoveel en het is geweten dat schilder een beschermd beroep is.- i.v.m. die stelling : ook dat heb ik hem gezegd, maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Trouwens, mijn grootvader heeft op die manier de dood gevonden! 'k Zou dus ZEKER NIET willen dat dat hier gebeurde!

Sorry, toch heeft u het laten gebeuren dat deze "bric à brac" stelling werd gebruikt. Niemand wilt dat er arbeidsongeval gebeurd maar het gebeurt en niemand voorziet een ongeval.- als ik aan een aannemer vraag om draadpanelen van Bekafor te gebruiken en hij koopt die in de Gamma moet ik daarmee tevreden zijn? en de prijs van Bekaforpanelen betalen?

Waarom zegt u nu dat die draadpanelen uit de DHZ-zaak "GAMMA" komen? Kon/kan u dat zien?

Voorzichtig zijn met dergelijke "veronderstellingen"! Als dit onjuist is wat u schrijft dan is dat wel laster.- hetzelfde voor de panelen in composiet van Duofuse; komen die wel van die firma? hoe kan ik dat weten als ik de facturen niet mag zien? Ik vraag GEEN inzage in zijn boekhouding! Ik vraag alleen een kopie van de facturen, omdat ik hem in de loop van de werken op meerdere leugens heb betrapt!

U heeft geen recht op inzage van zijn briefwisseling .... de wet op de privacy. en een factuur staat geboekt in de boekhouding. Duidelijk?- als hij borduren plaatst, die op de ene plaats volledig in de grond steken en iets verder 7 cm uit de grond, moet ik dat normaal vinden?

U heeft hier al geschrijven dat het terrein hellend is, dus is dat mogelijk.- als de tuin achteraan 9,80m lang is en hij stopt met zijn omheining op 9,50 m (omdat hij niet heeft uitgerekend hoe het zou uitkomen), moet ik dan bravo zeggen?

Niemand schrijft hier dat het correct is! kijk, als hij van ieder paneel x-aantal vakjes afsnijdt dan is die kant gevoelig voor roest (staaldraad staat bloot) en dat geldt dan voor ieder paneel terwijl nu is uw omheining iets korter is (30cm) maar beter beschermd. Wat is nu de beste keuze? uw gedacht of zijn werk?En zo kan ik blijven doorgaan.

'k Kan alleen maar zeggen dat het een leugenaar en een prutser is.

Hij mag mij nog zoveel facturen sturen als hij wil, 'k zal ze nooit betalen. Al duurt het geprocedeer 10 jaar.

Voor werken die niet naar behoren zijn gedaan betaal ik niet!

Moest ik dan bij iedere meter gaan kijken en hem terecht wijzen? 'k Heb mij nu al VEEEEEEL meer gemoeid dan hem lief was! Als je hier komt om advies dan moet u kunnen aanvaarden dat andere leden niet dezelfde mening zijn toegedaan en dus moet u niet roepen (gebruik van hoofdletters).Winstderving???? Ik heb hiervan minstens evenveel last, want ik moet er jaren op kijken.

Ik weet één ding zeker : moest IK over werkvolk en dezelfde machines beschikken, ik zou het MINSTENS even goed doen. Moest mijn moeder van 90 jaar niet bij mij wonen, dan had ik het zelf gedaan.

Uw moeder in huis is geen reden om bepaalde werken zelf uit te voeren. Straks is het haar fout. Vele leden hebben kinderen, zelfs meerdere en doen ook veel zelf. Stopt dat zelf geklaag, aub!Als klant heb ik maar één fout gemaakt : hem vóór de werken van start gingen veel te veel vertrouwen geschonken. Geen stalen gevraagd (hij beweert dat hij daar allemaal moet voor betalen?!) Maar omdat ik hem al jaren ken heb ik echt gedacht : die gaat dat hier echt goed doen.'k Zou u graag de foto's mailen, op uw persoonlijk mailadres en met u eens via telefoon praten. Bent u zelf zelfstandige ofzo?

Ja, ik ben zelfstandig als schilder.

Sorry, ik kan niet ingaan op uw verzoek (mailadres en telefoon) want hier op het forum is de informatie voor iedereen. Dat die nu positief of negatief is (zie forumregels).Flauw hoor, want meer dan vermoedelijk komen wij uit een compleet andere uithoek van België.

+ als u zelfstandig schilder bent, kan u zich - zeker zonder foto's - niet uitlaten over de rest van de werken.

Ik durf mijn gegevens WEL vrijgeven (wat dat doet iemand die weet dat hij recht in zijn schoenen staat): ik woon in Sint-Genesius-Rode.

Cordemans Patricia - tel. 02/380.51.73Niet alleen de aannemer heeft rechten!
 
Regis07;1720736 wrote:
cordempa;1720728 wrote:
....

Met andere woorden : er nog maar eens geld tegenaan slaan. Ik weet best dat die verzoeningscommissie bestaat maar dat moet hij wel akkoord gaan om daarmee in zee te gaan. 200 euro per partij.

Het is niet dat IK het nut niet inzie van overleg; hij is niet voor rede vatbaar. HIJ vindt dat hij onfeilbaar is. Waarom reageert hij niet op mij mails; hoe komt het dat ik nog niets heb gehoord van zijn advocaat? Misschien omdat hij best weet dat hij geen been heeft om op te staan?!

Het is niet enkel mijn advies maar ook van een andere lid dat u best even contact opneemt met uw raadsman.Man, man, zoveel agressie in uw schrijven naar mensen die bereid zijn om u van antwoord te dienen. Wij gebruiken ook maar de kennis/het verstand dat wij hebben en kunnen niet via een glazen bol zien wat u al allemaal weet. Dus voor de laatste keer vraag ik beleefd om ons met iets meer respect te behandelen en niet meer te zwaaien met schrijfgeroep!Naar het niet antwoorden op uw mails is voor ons ook een raadsel maar als u het overleg niet kan bereiken/afdwingen met deze aannemer dan moet u toch ernstig overwegen om beroep te doen op iemand die een meer dwingende manier beter beheerd.

Het feit dat deze aannemer u en de familie zeer goed kent en weet hoe u zal handelen, dat hij zich zo gedraagt. Maar in ieder geval is het nodig u uw rust terug te vinden zodat u beter en meer doordacht kan denken.Aan u en iedereen die mij al geantwoord heeft : het was/is zeker net mijn bedoeling agressief over te komen.

Met het gebruik van hoofdletters wou ik alleen maar de nadruk leggen op sommige dingen.Moest ik kunnen herbeginnen, natuurlijk zou ik alles veel beter nagaan. Zelf stalen aanvragen, zelf dingen berekenen!Het is in ieder geval de laatste keer dat ik iemand zoveel vertrouwen heb gehad.

'k Heb intussen al een advocaat gecontacteerd via mail. 'k Zal zien wat die na het paasweekend zegt.
 
cordempa;1720733 wrote:
Regis07;1720643 wrote:
cordempa;1720630 wrote:
.... Kan geloven dat het allemaal nogal raar overkomt; had men het mij op voorhand voorspelt, 'k zou het ook nooit geloofd hebben. 't Zou natuurlijk allemaal veel duidelijker zijn mocht ik u foto's kunnen bezorgen.

In de takenbalk ziet u op de 2e lijn een wereldbol met een rood kruis, rechts daarvan staat een rechthoekje, als u daar op gaat staan dan verschijnt er een tekstbox met "Insert Image" en van daaruit haalt u de nodige foto's op van uw pc.

Vermoedelijk werken wij met een andere versie; ik zie/heb die wereldbol niet.Mailen heeft geen zin : hij antwoord niet.

Maar is wel een bewijs voor u dat u uw ongenoegen kenbaar maaktBellen? : dan heb ik geen enkel bewijs.

Zelf naar hem toe gaan : neen, kan ik niet. Hij woont kilometers hier vandaan, niet bereikbaar met het openbaar vervoer van waar ik woon en ik heb geen wagen.

Maar er zijn nog andere middelen om u te verplaatsen, begrijp mij niet verkeerd!Ja, per taxi bvb. Maar hij woont 20km van mijn woonplaats. En wie zegt dat hij mij wil te woord staan?Ja, de omheining is reglementair. Die richtlijnen worden trouwens niet door de gemeente maar door de Vlaamse regering vastgelegd.

Allé dat weten we dan ook weer.Ik ben altijd van 't principe : ik heb graag waar ik recht op heb, waar ik geen recht op heb moet ik niet hebben. Zou ze er niet mogen staan, 'k zou er niet aan beginnen.

Het was een vraag! en geen verwijt.Net zomin zo ik ooit iets in het zwart doen.

Dat heeft hier nog niemand beweerd.Dat zeg ik toch ook niet. Ik wou alleen maar duidelijk maken hoe ik in elkaar zit.De goot ben ik pas achteraf gaan controleren, na de zoveelste smoes.

In uw "TS" schrijft u dat u voor de aanvang van de werken al gewaar werd dat u snoesjes te horen kreeg. Waarom bent u hier niet direct gaan controleren? Waarom wachten tot na het weghalen van die stelling om uw verzoek te controleren?Omdat ik te veel vertrouwen heb gehad. Voor de aanvang van de werken : 1 smoes. Volgende smoesjes : na het verven van de dakgoten.Op de stabilisé moet kunstgras komen. 'k Durf het hem niet meer laten doen, want wat gaat daar weer fout mee lopen?

In uw tekst schrijft u dat na het gieten van de staliisé, zonder erzelf op te lopen dat er indrukken waar te nemen zijn. Die zijn van wie of van wat denkt u?Neen, ik heb erop gelopen. Eén week later en op sloefen, niet met bvb. hoge hakken. Na één week moest dat toch al hard zijn? In die week lagen de werken stil omdat ze hier - ook dat nog - het asfalt aan vernieuwen waren. Hij was toen dus niet ter plaatse.

Het kleurverschil van de platen : ik heb hem dat zowel telefonisch als schriftelijk gezegd, maar hij kan zijn fouten gewoonweg niet toegeven. Kijkt mij recht in de ogen en staat mij leugens wijs te maken.

U heeft het schriftelijk gemeld dus heeft u een bewijs van ongenoegen. Dat probeerd iedereen hier u te zeggen, duidelijk op papier uw ongenoegen melden zonder uw andere commentaar. Dat geeft soms stof om andere discussies uit te lokken die dan niets meer te zien hebben met de essentie van de zaak.Ik herhaal het : bij het lossen van de draadpanelen zag ik direct dat ze te laag waren. Ik heb hem direct gezegd : sorry, dat moet ik niet hebben. Ik heb een hoogte van 2m gevraagd.

Zijn reactie was : als dat hier zo is, kom we laden op. Daarna is hij mij een gans verhaal komen opdissen, als die borduren eronder staan, enz... Resultaat : de omheining was 1,72m hoog. Ik ben echt geen onmens hoor. Had de omheining een hoogte gehad van 1,97 cm zou ik uiteraard niets gezegd hebben!

Niemand hier zegt of schrijft dat u een onmens bent of wat dan ook, dus hou daar mee op, aub.

Als u bent zoals u schrijft dan had u het been stijf moeten houden en hem zijn draadpalen laten opladen. Hij zou wel met de juiste zijn gekomen. Dat snoesje van "als dat hier ..." is een oud gekende.

U heeft gelijk dat er nog een model hoger is dan die 172,5cm namelijk 202,5cm, deze had hij u moeten leveren.Awel, ik heb dat toch gedaan? Ik ben gewoon naar binnen gegaan. Hij is mij achterna gekomen en heeft mij een gans verhaal gedaan over de borduren ... dat achteraf niet waar bleek te zijn.Moest ik bvb. 7 keer van gedacht veranderd zijn, dan zou ik dat allemaal nog kunnen begrijpen. Maar ik vraag alleen wat ik van bij zijn eerste opmeting heb gevraagd. Ik had toen zelf al zoveel mogelijk documentatie klaarliggen voor hem opdat hij zeeeeeeeeeer duidelijk zou begrijpen wat ik wou. Welke kleur, welke materialen, welke hoogte, welk kunstgras, ...- hoe kan ik als klant controleren/weten dat de gast van een 'algemeen bouwbedrijf' al dan niet kan schilderen?

U weet al zoveel en het is geweten dat schilder een beschermd beroep is.Awel neen, dat wist ik niet. Wil dat dan ook zeggen dat hij schilderwerken niet aan eender wie mag laten doen?

(35 jaar geleden gelezen : leren is vernederend. Hoe meer je leert, des te meer besef je hoe weinig je weet).- i.v.m. die stelling : ook dat heb ik hem gezegd, maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Trouwens, mijn grootvader heeft op die manier de dood gevonden! 'k Zou dus ZEKER NIET willen dat dat hier gebeurde!

Sorry, toch heeft u het laten gebeuren dat deze "bric à brac" stelling werd gebruikt. Niemand wilt dat er arbeidsongeval gebeurd maar het gebeurt en niemand voorziet een ongeval.

Ik kan alleen maar herhalen dat ik vanaf het begin veel te makkelijk ben geweest.- als ik aan een aannemer vraag om draadpanelen van Bekafor te gebruiken en hij koopt die in de Gamma moet ik daarmee tevreden zijn? en de prijs van Bekaforpanelen betalen?

Waarom zegt u nu dat die draadpanelen uit de DHZ-zaak "GAMMA" komen? Kon/kan u dat zien?

Voorzichtig zijn met dergelijke "veronderstellingen"! Als dit onjuist is wat u schrijft dan is dat wel laster.'Kunnen' komen. NU ben ik bezig met alles haarfijn uit te spitten. Op de site van Bekafor zie ik dat hun draadpanelen bovenaan een dubbele horizontale lijn hebben. Bij de omheining die bij mij is geplaatst is die lijn enkel; vandaar dat ik twijfel.- hetzelfde voor de panelen in composiet van Duofuse; komen die wel van die firma? hoe kan ik dat weten als ik de facturen niet mag zien? Ik vraag GEEN inzage in zijn boekhouding! Ik vraag alleen een kopie van de facturen, omdat ik hem in de loop van de werken op meerdere leugens heb betrapt!

U heeft geen recht op inzage van zijn briefwisseling .... de wet op de privacy. en een factuur staat geboekt in de boekhouding. Duidelijk?Neen, hij kan mij dus aanrekenen wat hij wil. Zonder enig bewijs te (moeten) voorleggen.

- als hij borduren plaatst, die op de ene plaats volledig in de grond steken en iets verder 7 cm uit de grond, moet ik dat normaal vinden?

U heeft hier al geschrijven dat het terrein hellend is, dus is dat mogelijk.Neen, het terrein achteraan is licht hellend. De borduren staan vooraan.- als de tuin achteraan 9,80m lang is en hij stopt met zijn omheining op 9,50 m (omdat hij niet heeft uitgerekend hoe het zou uitkomen), moet ik dan bravo zeggen?

Niemand schrijft hier dat het correct is! kijk, als hij van ieder paneel x-aantal vakjes afsnijdt dan is die kant gevoelig voor roest (staaldraad staat bloot) en dat geldt dan voor ieder paneel terwijl nu is uw omheining iets korter is (30cm) maar beter beschermd. Wat is nu de beste keuze? uw gedacht of zijn werk?Dat moest niet van ieder paneel afgedaan worden. Hij moest met 1 paneel meer werken (6 i.p.v. 5), waarvan het eerste en het laatste dan korter was. Heeft u al afsluitingen in houtcomposiet (planken met klik-systeem geplaatst?) Daar kan perfect aan gezaagd worden. Is trouwens niet alleen mijn gedacht; ik heb dat voor alle zekerheid nagegaan bij Duofuse.En zo kan ik blijven doorgaan.

'k Kan alleen maar zeggen dat het een leugenaar en een prutser is.

Hij mag mij nog zoveel facturen sturen als hij wil, 'k zal ze nooit betalen. Al duurt het geprocedeer 10 jaar.

Voor werken die niet naar behoren zijn gedaan betaal ik niet!

Moest ik dan bij iedere meter gaan kijken en hem terecht wijzen? 'k Heb mij nu al VEEEEEEL meer gemoeid dan hem lief was! Als je hier komt om advies dan moet u kunnen aanvaarden dat andere leden niet dezelfde mening zijn toegedaan en dus moet u niet roepen (gebruik van hoofdletters).Met het gebruik van hoofdletters heb ik niet de bedoeling te roepen, enkel nadruk te leggen.Winstderving???? Ik heb hiervan minstens evenveel last, want ik moet er jaren op kijken.

Ik weet één ding zeker : moest IK over werkvolk en dezelfde machines beschikken, ik zou het MINSTENS even goed doen. Moest mijn moeder van 90 jaar niet bij mij wonen, dan had ik het zelf gedaan.

Uw moeder in huis is geen reden om bepaalde werken zelf uit te voeren. Straks is het haar fout. Vele leden hebben kinderen, zelfs meerdere en doen ook veel zelf. Stopt dat zelf geklaag, aub!Heeft u iemand van 90 in huis? Neen, gelukkig voor u. 'k Zou het u niet aanraden.

Onrechtstreeks komt het inderdaad door haar. Ik ben met die werken begonnen omdat zij bang is om alleen beneden te slapen. Heeft u al eens 6,5 jaar op een zetel geslapen?

+ Als je op een ladder kruipt dan is dat volgens mijn moeder om er af te vallen; als je een elektrische zaag vastneemt is dat om een vinger af te zagen, enz....) Zal weer zelfbeklag zijn zeker?Als klant heb ik maar één fout gemaakt : hem vóór de werken van start gingen veel te veel vertrouwen geschonken. Geen stalen gevraagd (hij beweert dat hij daar allemaal moet voor betalen?!) Maar omdat ik hem al jaren ken heb ik echt gedacht : die gaat dat hier echt goed doen.'k Zou u graag de foto's mailen, op uw persoonlijk mailadres en met u eens via telefoon praten. Bent u zelf zelfstandige ofzo?

Ja, ik ben zelfstandig als schilder.

Sorry, ik kan niet ingaan op uw verzoek (mailadres en telefoon) want hier op het forum is de informatie voor iedereen. Dat die nu positief of negatief is (zie forumregels).Flauw hoor, want meer dan vermoedelijk komen wij uit een compleet andere uithoek van België.

+ als u zelfstandig schilder bent, kan u zich - zeker zonder foto's - niet uitlaten over de rest van de werken.

Ik durf mijn gegevens WEL vrijgeven (wat dat doet iemand die weet dat hij recht in zijn schoenen staat): ik woon in Sint-Genesius-Rode.

Cordemans Patricia - tel. 02/380.51.73Nu kan u mij zelfs bellen zonder u kenbaar te maken.Niet alleen de aannemer heeft rechten!

Enfin, morgenvroeg - eerste werk - maak ik een afspraak bij een advocaat. 'k Heb hem alle foto's al gemaild. We zien wel.......
 
Regis07;1720736 wrote:
cordempa;1720728 wrote:
....

Met andere woorden : er nog maar eens geld tegenaan slaan. Ik weet best dat die verzoeningscommissie bestaat maar dat moet hij wel akkoord gaan om daarmee in zee te gaan. 200 euro per partij.

Het is niet dat IK het nut niet inzie van overleg; hij is niet voor rede vatbaar. HIJ vindt dat hij onfeilbaar is. Waarom reageert hij niet op mijn mails; hoe komt het dat ik nog niets heb gehoord van zijn advocaat? Misschien omdat hij best weet dat hij geen been heeft om op te staan?!Het is niet enkel mijn advies maar ook van een andere lid dat u best even contact opneemt met uw raadsman.

Denkt u dat iedere burger zomaar een advocaat heeft. Gelukkig wil het toeval wel dat er niet ver van bij mij een is die specialist is in het burgerlijk, handels- en consumentenrecht.Man, man, zoveel agressie in uw schrijven naar mensen die bereid zijn om u van antwoord te dienen. Wij gebruiken ook maar de kennis/het verstand dat wij hebben en kunnen niet via een glazen bol zien wat u al allemaal weet. Dus voor de laatste keer vraag ik beleefd om ons met iets meer respect te behandelen en niet meer te zwaaien met schrijfgeroep!

Het is nooit mijn bedoeling geweest niet respectvol te zijn. Met het gebruik van hoofdletters bvb. heb ik alleen maar op één en ander de nadruk willen leggen.Naar het niet antwoorden op uw mails is voor ons ook een raadsel maar als u het overleg niet kan bereiken/afdwingen met deze aannemer dan moet u toch ernstig overwegen om beroep te doen op iemand die een meer dwingende manier beter beheerd.

Ik heb hem zelfs al zelf de gegevens van zijn advocaat gevraagd om hem foto's te bezorgen; geen reactie.Het feit dat deze aannemer u en de familie zeer goed kent en weet hoe u zal handelen, dat hij zich zo gedraagt.

Volgens mij denkt hij dat ik bij hem op mijn knieën ga vallen om a.u.b. te komen voortdoen. Anderhalve week geleden dreigde hij met zijn advocaat, nu heb ik nog steeds niets gehoord. Welke advocaat heeft het nu zo druk dat hij in anderhalve week niet de tijd vind om telefonisch, via mail of een kort briefje contact op te nemen?Maar in ieder geval is het nodig u uw rust terug te vinden zodat u beter en meer doordacht kan denken.

Ja, ik ben daarvan inderdaad compleet over mijn toeren. Het gaat hier wel om een project van 35.000 euro. Het is niet zo dat ik kan zeggen : och, binnen een jaar of twee laat ik dat opnieuw doen.
 
cordempa;1720841 wrote:
...

Ja, ik ben daarvan inderdaad compleet over mijn toeren. Het gaat hier wel om een project van 35.000 euro. Het is niet zo dat ik kan zeggen : och, binnen een jaar of twee laat ik dat opnieuw doen.Dat is op zich normaal.

Maar bij zo'n zaken moet je het zakelijk proberen te houden.Emotie brengt je geen stap dichter bij een oplossing, eerder omgekeerd.

Besef trouwens ook heel goed dat als het voor een rechter komt die 0,0 rekening gaat houden met emotie, maar alleen met de feiten. (0,0 is mss overdreven, maar 't zal niet veel zijn)Betreffende de advocaat.

Heb je er ene die stelt dat je weinig kans op winnen maakt - geloof die dan maar eerder dan één die zegt dat je dit los gaat kunnen winnen.

De kans is reëel dat die laatste eerder aan meer ereloon denkt dan den eerste.
 
3 zaken lopen hier totaal mis:- aannemer voert de werken niet naar behoren uit

- klant wind zich op in details die eigenlijk niks ter zaken doen

- véél te veel info en emotie in de verstuurde brieven/mailsZonder de aannemer goed te willen praten, jij bent helemaal niet meer tevreden van de aannemer maar de aannemer zal jou ellelange brieven waarschijnlijk ook gewoon verticaal klasseren.Stop met die emotie in de brieven neer te pennen. Wat kan die aannemer er nu aan doen / het nu schelen dat jou moeder thuis woont en jij in de zetel moet slapen bv?Nog wat bedenkingen:

-Vergeet niet dat jij naast rechten ook plichten hebt.

-Een ondertekende offerte is niet nodig om toch te kunnen spreken over een geldige overeenkomst.

- Waarom laat je de werken starten zonder stalen gezien te hebben?

- Een aannemer moet steeds de kans krijgen de problemen / schade op te lossenMaak voor jezelf eens een kort (kort! Een paar woorden telkens, puur zakelijk, géén emotie) lijstje per onderdeel (omheining, kunstgras,...)- wat is er afgesproken

- wat is er uitgevoerd

- wat moet er nog uitgevoerd worden

- waar zitten er eventueel problemen (kleurverschil bv.)
 
Nevermore;1720903 wrote:
3 zaken lopen hier totaal mis:- aannemer voert de werken niet naar behoren uit

- klant wind zich op in details die eigenlijk niks ter zaken doen

- véél te veel info en emotie in de verstuurde brieven/mailsZonder de aannemer goed te willen praten, jij bent helemaal niet meer tevreden van de aannemer maar de aannemer zal jou ellelange brieven waarschijnlijk ook gewoon verticaal klasseren.Stop met die emotie in de brieven neer te pennen. Wat kan die aannemer er nu aan doen / het nu schelen dat jou moeder thuis woont en jij in de zetel moet slapen bv?Nog wat bedenkingen:

-Vergeet niet dat jij naast rechten ook plichten hebt.

-Een ondertekende offerte is niet nodig om toch te kunnen spreken over een geldige overeenkomst.

- Waarom laat je de werken starten zonder stalen gezien te hebben?

- Een aannemer moet steeds de kans krijgen de problemen / schade op te lossenMaak voor jezelf eens een kort (kort! Een paar woorden telkens, puur zakelijk, géén emotie) lijstje per onderdeel (omheining, kunstgras,...)- wat is er afgesproken

- wat is er uitgevoerd

- wat moet er nog uitgevoerd worden

- waar zitten er eventueel problemen (kleurverschil bv.)

Moest niet zo goed als alles zijn misgegaan zou het relaas van de werken uiteraard korter uitvallen.

- wat is er afgesproken : in ieder geval niet dit resultaat

- wat is er uitgevoerd : niets zoals het hoort, en wat toch enigszins op iets trekt is het resultaat van afbraak en herbeginnen

- wat moet nog uitgevoerd worden : door hem? niets meer. Ik durf hem dat kunstgras niet laten leggen, afgaande op de rest zou ik niet verwonderd zijn dat ik met een zwembad eindig.

- waar zitten er eventueel problemen : dat hij werk heeft aangenomen waartoe hij, noch zijn werkvolk in staat is.Uit de uitleg die ik op dit forum krijg lijkt het mij eerder dat ik niet de minste rechten heb. Maar omdat sommige reacties ook van zelfstandigen komen zal ik dat maar met een dikke korrel zout nemen.

Maar 'k moet misschien wel mijn excuses aanbieden : omdat ik emoties heb en van anderen ook wat inlevingsvermogen had verwacht.
 
Eigenlijk doet enkel onderstaande ter zake.cordempa;1720482 wrote:
Ik heb volgende werken door één aannemer laten uitvoeren :

- afschuren en verven van 2 dakgoten

- bezetten van halve achtergevel boven veranda met steenstrips

- hervoegen van muurtje onder veranda

- tuinafsluiting plaatsen achtertuin in houtcomposiet (2 zijden en achterzijde aan beide kanten tuinhuis)hoogte 2m

- dakgoten plaatsen aan tuinhuis

- kunstgras leggen

- plaatsen borduren voor bloemenboord en omheining voortuin in draadpanelen hoogte 2m

- verbreden van stoep

- plaatsen kunstgrasVan de aangevraagde werken moet nog het kunstgras geplaatst worden en de dakgoten aan het tuinhuis.Uit discussies op deze site leer ik

- dat ik hem een aangetekend schrijven kan richten om hem in gebreke te stellen

- niet zomaar naar een andere aannemer kan stappen om de werken verder te zetten.spleten EERST moeten opgevuld worden en er pas dan wordt geverfd.

Ik heb van bij uw eerste bezoek drie lagen gevraagd.Al bij het uitladen van de omheining vooraan zag ik dat de panelen te laag waren. Ik heb direct gezegd dat ik dat niet wou, dat ik een hoogte van twee meter had gevraagd.(Waarom steken de borduren in het ene stuk van de voortuin dan nu volledig in de grond? Omdat u zich niet de moeite hebt getroost om van de panelen van twee meter een stukje af te zagen zodat panelen+borduren wel twee meter hoog zou zijn?)

-> kleine tussenkomst, ik zou NOOIT toestaan dat men van bekaert panelen een stuk af gaat zagen, alleen al ivm roestvorming later.Na de plaatsing bleek de omheining maar een hoogte te hebben van 1,72 m, was er tussen ons en de nr 8 nog een opening van 10 à 20 cm (‘k had het moeten meten) en (zoals ik u diezelfde avond via mail heb laten weten) kon er onder de poort een varken door. . Enfin, er kan alleen maar besloten worden dat niet naar behoren werd uitgerekend hoe het zou uitkomen, noch in de hoogte, noch in de breedte.

Die berekening vooraf heeft u trouwens ook niet gedaan voor de omheining achteraan; daar kom ik later nog op terug.

In een tweede mail diezelfde donderdagavond heb ik u gevraagd de volgende maandag alles te komen opruimen en via de economische inspectie te laten uitmaken wat ik u schuldig was. Ik heb u toen dus volledig de mogelijkheid gegeven om met die ‘lastige klant’ niet verder te doen.

-> tweede tussenkomst: hier verbreekt u eenzijdig het contract! Let op met zo'n zaken!!!

- Er stonden platen, die een flink stuk uit de grond staken. U kon dus vermoeden dat ik in het geval van de borduren ongeveerd hetzelfde wou. Als ik nu de beplanting tussen de borduren wied zal er ALTIJD grond overvallen, zowel op het kunstgras als op de klinkers/dallen. Op het stuk tegen nr 8 staan ze wel iets hoger en zelfs met een niveauverschil op de hoog aan de straatkant: waarom?Toegegeven : u heeft mij gevraagd hoe breed de boorden moesten zijn. Ik heb geantwoord : zo breed al ze waren. Achteraf bekeken was dat, in vergelijking met het stuk tegen nr 8, te breed. U heeft dat zonder morren versmald.

Ik heb u hierover mijn tevredenheid laten blijven; ook tegenover Kevin EN daar kon bij de eindafrekening nog rekening worden mee gehouden.Voor het leggen van de stoep heeft u uw zin gedaan en werd het plannetje dat ik u had gegeven (bijlage 6) niet gevolgd. Ik herhaal het : het gaat mij niet om enkele dallen. Het was alleen mijn bedoeling het nieuwe stuk toch een beetje bij het oude stuk te laten passen. Dit kon door in het nieuwe stuk enkele oudere dallen te verwerken.De vrijdag van de tweede week werd de ‘stabilisé’ vooraan gegoten.

Ik heb daar geen voet opgezet tot de vrijdag daarop, steeds op sloefen, er goed op lettend dat ik (geknield op een kussentje) steeds met de tip (tenen) plat tegen de grond zat. Ik heb er dus niet op ingehakt. Toch is de stabilisé vol putjes. Wat gaat dat geven als we daar met tuinstoelen opkomen? Ik vrees ervoor… Zeker in de tuin achteraan, waar we bij goed weer zo veel mogelijk buitenzitten/eten.

Achteraf, als ik het een beetje meer in detail bekijk, zie ik dat er langs de kant van nr 8 over de ganse hoogte met kleine stukjes is gewerkt EN dat de regenpijp schuin over de gevel loopt.Is het muurtje gevoegd ? Ja half en half, vrijdag, gauw-gauw; nadat zowel ik als mijn moeder er jullie meerdere malen hebben over aangesproken. Aan de trap is niets gedaan.Onder de terrasplanken – zowel vóór de veranda als rond het tuinhuis - heeft u plastiek gelegd, telkens in stukjes tussen twee onderbalkjes. Denkt u nu echt dat DAT het onkruid gaat stoppen?

Voordien lag er wel plastiek over de volledige breedte en het onkruid kwam er nog door. Beter was dus geweest indien u plastiek had gelegd over de volledige breedte en dan openingen had gemaakt waar moest cement komen.Vóór het tuinhuis lagen dallen van 50x50 cm, nu ligt er 100 cm planken. Inderdaad, dat is beter. Temeer dat het dezelfde afmeting heeft als de planken aan de veranda, waar voordien ook een meter tuintegels lag. Maar eigenlijk is het niet aan u om dat zomaar te beslissen. Zonder overleg met de klant.Aan een ronde buis of paal worden planken ROND uitgezaagd en NIET recht.En dan, het laatste maar zwaarste probleem : de omheining in composiet.Ook hier heeft u nagelaten eerst goed te berekenen hoe de panelen zouden uitkomen, noch in de breedte en daardoor ook niet in de hoogte (het perceel gaat lichtjes bergaf). Om het in de lengte te doen uitkomen moest u met 6 panelen werken in plaats van 5, waarvan het eerste en het laatste smaller was.Ik wou het u makkelijk maken door u geen hoeken te doen maken. Vandaar dat ik u heb voorgesteld om de omheining achteraan op gelijke lijn met het tuinhuis te laten lopen. U vond dat dom, want dan verloor ik ongeveer 35 cm. Ik ben ermee akkoord gegaan en wat doet u : een halve hoek maken; noch vlees noch vis, nu verlies ik ongeveer 17 cm.

Had ik er u niet opmerkzaam op gemaakt, dat laag paaltjevoor de oude paal was er zelfs niet gekomen. Ik laat een nieuwe omheining plaatsen, geen stukje nieuw en stukje oud.Moest het kleurverschil normaal zijn zou dat zowel links als rechts en over de hele lengte het geval zijn.

Op het moment dat ik u hierop opmerkzaam heb gemaakt was er nog genoeg mogelijkheid om er aan te verhelpen.

Er zijn twee mogelijkheden : ofwel heeft u met verschillende productnummers gewerkt, ofwel staat de buitenkant langs binnen.

Nochtans, de planken die langs onze kant lichter van kleur zijn zijn langs de kant van de buur donkerder en omgekeerd!?

Donderdagmorgen probeert u mij wijs te maken dat de levering van het kunstgras 600 euro zou kosten en u het dus zelf moet gaan halen.Zondagnamiddag moet ik dan nog vaststellen dat de halve hoek die u het laatst heeft gesloten HOEGENAAMD NIET RECHT IS!!!!!!.

dat de verf van de trap gebroken is?
 
Om te beginnen: ik ban géén zelfstandige.

En om verder te gaan, wij kunnen hier al het inlevingsvermogen van de wereld ten toon spreiden en u gaat daar geen stap mee vooruit zijn.Zoals het nu loopt vrees ik dat u:

- contractbreuk pleegt (kost geld)

- nalatigheidsintresten zal moeten betalen (kost geld)

- (uiteindelijk) een andere aannemer zal moeten aanstellen om de prul op te lossen (kost geld)Voor je eigen goed: stop met die emotie en stop met zeggen hoe de aannemer moet werken (door eerst naar fabrikanten te bellen voor technische info en prijzen).

Dat je die fabrikanten belt is goed, het vergroot jou kennis in de zaak en zo kan je sneller waarheid van leugen scheiden bij de aannemer. Maar hem daar op die manier op wijzen is niet de juiste.

Jij moet als leek niet meer doen dan hem zeggen dat de materialen "volgens plaatsingsvoorschriften fabrikant en de regels der kunst" verwerkt/geplaatst moeten worden.En foto's zouden 10x meer zeggen dan je ganse betoog....

Hoe foto's plaatsen: http://bouwinfo.be/forum/threads/86921-foto-plaatsen
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Top