• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Gemeente betwist gebruik openbare boerenwegel

invis

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jan 2018
Berichten
993
Waarderingsscore
535
Punten
93
Wij zitten eigenlijk een beetje met de handen in het haar. De gemeente komt nu, na realisatie woning/tuin/verhardingen af met feit dat wij een openbare boerenslag* naast onze woning niet mogen gebruiken om onze carport te benaderen.

*Naast onze eigendom loopt een boerenslag die van de gemeente is. Die loopt door langs de weide achter ons, maar daar is hij eigendomtechnisch van de eigenaar van de weide. Dat doet er op zich niet toe denk ik. De slag (of "wegel") naast ons is van de gemeente, zoveel is duidelijk. Deze is onverhard en bestaat uit 2 sporen dichtgereden aarde en gras in het midden.

In 2018 is onze bouwaanvraag ingediend en goedgekeurd. Hieronder zie je onze plannen toen ingediend. Onderaan de weg, en rechts van de woning die boerenslag. Daar heeft onze architect wat vrijpostig een karrespoor opgetekend, wat we vanzelfsprekend niet kunnen realiseren mits dit grond is van de gemeente. Maar van onderstaande aanvraag kan je toch wel duidelijk zien dat wij de intentie hadden om met de wagen over die slag naar onze carport te rijden.

bouwaanvraag.png

In 2018 dus goedgekeurd, geen enkele opmerking over die slag. November 2020 woning opgeleverd. Mei 2021 aanvraag voor een zwemvijver op basis van de zelfde basis tekening. Weer goedgekeurd, weer geen opmerking. In October 2021 gans de tuin laten aanleggen, kasseien voor de carport, gestopt waar de slag begint.

Plots in Februari 2022 een aangetekend schrijven: we zien op de plannen dat jullie daar een karrespoor gaan aanleggen, dat mag niet, dat is openbaar, draai de werken terug als die al begonnen zijn en des te meer "jullie mogen die slag niet gebruiken om naar jullie carport te rijden, dat moet via eigen terrein vanaf de weg".

Onze hoop om in overleg met de gemeente die slag op te waarderen (voor iedereen) hebben we al opgeborgen. Maar het statement "jullie mogen die niet gebruiken" is ons wel een doorn in het oog.

Ik heb met onze burgemeester hierover in gesprek getreden, heb hem aangegegeven dat ik het wel straf vind dat gezinnen met hun plannen, dromen en spaarcenten aankloppen bij de gemeente, alles is koek en ei en wanneer alles rond is men dan begint met te "informeren". Hij gaf me daar gelijk, maar hij ging (kon of wil) er ook niks aan doen. Volgens hem is de enige optie de desbetreffende ambetenaar van onze zaak proberen te overtuigen.

Hier nog een luchtfoto, misschien dat het wat duidelijkheid schept. Blauw is waar de slag overgaat in een slag die de eigenaar van de weide bezit. Oranje is ons perceel.

situatie.png

Wij voelen ons eigenlijk dik in het zak gezet. In 2018 hadden wij een blanco blad en een droom. Wij bouwen niet elke week een nieuwe woning, van de mensen van ruimtelijke ordening mag je toch verwachten dat ze dergelijke problemen "zien". Had de gemeente ons toen gezegd "dat is creatief, maar dat gebruik van die slag kunnen we zo niet toelaten" konden wij netjes terug naar het tekenbord en ons perceel anders inrichten. No problem. Hey, hadden we het geweten na de 2e aanvraag (onze zwemvijver), dan ging het nog "vloeken" geweest zijn, maar kon de tuinaannemer nog onze plannen met de verhardingen daar op afstemmen. Maar nadat alles is gerealiseerd afkomen met een mea culpa (nee ik overdrijf, eigenlijk nog niet eens een sorry), maar gewoon van "dit mag niet". Seriously?

Zijn er hier mensen met kennis van zaken? Heeft de gemeente een poot om op te staan dat wij die slag niet mogen gebruiken?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
15.889
Waarderingsscore
4.801
Punten
113
Uiteraard mogen jullie die slag niet gebruiken. Dat is blijkbaar geen openbare weg maar gemeente-eigendom waarop een erfdienstbaarheid rust voor de eigenaar van de achterliggende weide.
Als iedereen zomaar andermans grond begint te gebruiken om zijn eigen grond te ontsluiten, dan zou het nogal mooi zijn: ah de buurman heeft daar een mooie oprit liggen langs ons perceel, dat spaart weer heel wat werk voor mij.
Mogelijks heeft de gemeente afspraken of plannen met de eigenaar van de achterliggende weide, bvb om die ooit te verkavelen samen met hun eigen grond. Als jij dan intussen door verjaring een erfdienstbaarheid bekomen hebt, dan kunnen ze die slag daar niet meer wegdoen en mee verkavelen. Dat ziet de gemeente uiteraard niet zitten. Dus nemen ze actie.

Mogelijks is het doel van die brief louter juridisch om er voor te zorgen dat je geen erfdienstbaarheid door gebruik kan verkrijgen, of zelfs bezit door jarenlang beheer alsof het van jou is, en wil de gemeente dit verbod helemaal niet afdwingen, enkel op papier hebben.
 

deco1966

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
3.037
Waarderingsscore
766
Punten
113
Dus jullie architect wist niet dat deze slag niet zomaar door jullie kon gebruikt worden? Of heeft iedereen zich maar schuil gehouden achter het excuus van "me know nothing"?
Ja ok het is aan de bevoegde diensten om dit na te zien en niet goed te keuren. Anderzijds is het een verdienstelijke poging die mislukt is.
Ik denk persoonlijk ook dat DIY het juist inziet.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
15.889
Waarderingsscore
4.801
Punten
113
Niets hindert jou om inderdaad eens met de betrokken ambtenaar in gesprek te gaan, constructief, als vragende partij, niet om stenen te gooien dat ze hun werk niet goed gedaan hebben, en te bekijken wat de opties zijn. Laat op voorhand bij aanvraag van het gesprek weten dat jullie nooit de intentie hadden om dat karrespoor aan te leggen: dat was een folieke van de architect.
Wat zijn de plannen van de gemeente met die weg, als hij daar al iets over mag zeggen? Wat zijn jullie opties? Kunnen jullie een erfdienstbaarheid kopen op die weg? Kunnen jullie de weg kopen als jullie de erfdienstbaarheid naar de weide garanderen? Of als jullie nu al akkoord tekenen dat de weg weer naar de gemeente gaat als openbare weg als ze die achterliggende weide ooit willen ‘aansnijden’? (Wil je dat wel?).

Maar je zal daar als vragende partij zitten.
En de ambtenaar die over die weg beslist heeft mogelijks helemaal niets te maken gehad met jullie bouwvergunning. Die is misschien op de hoogte gesteld door de gebruiker van de weide die jullie tuinaannemer bezig zag met de aanleg van een oprit, dat vreemd vond en de gemeente gecontacteerd heeft, waarna deze de plannen opgevraagd heeft en dat karrespoor gezien heeft en in paniek geschoten is.

Tegelijk lijkt het me interessant om vooraf ook eens met een gespecialiseerd advocaat jullie opties te overlopen. Welke mogelijkheden ziet deze? Wat zijn de verplichtingen van de gemeente? Hoe stralen de fouten van de gemeente af op jullie rechten en plichten? En op deze van de architect?
 
Laatst bewerkt:

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.836
Waarderingsscore
6.488
Punten
113
Je architect heeft zich vrijheden geoorloofd die echt niet kunnen.
Niet alleen misbruikt hij een eigendom van iemand anders om toegang te verkrijgen naar jullie perceel MAAR hij heeft ook nog eens het lef om een car- port te bedienen.
Nochtans als ik tekening en foto juist interpreteer, jij hebt een deel geblurd als ik me niet vergis, heb je een open bebouwing , dus dat karrespoor had je moeten leggen op EIGEN terrein in de zijtuin .
Ik spreek me dan nog niet uit over de extra parkeerplaatsen in de voortuin.

Straffe van al vind ik dat er zeer duidelijk en extra groot vermeld staat : perceelgrens .

Mijn punt: roep je architect tot de orde . Hij is verantwoordelijk voor deze fout. Laat hem opdraaien voor de extra kosten voor de aanpassing van de oprit naar de carport.
Je ziet al op je luie sloeven dat dit dan uitdraait op een rechtzaak tegen de architect.

Maar sowieso , ik kan je verzekeren dat de laatste jaren (2-3 ) gemeentes veel strenger zijn voor de buitenomgeving van de woning. Dat een architect effe wat lijntjes tekent en zegt : parking, oprit, pad, terras is gedaan.
Hier is het erger: je architect tekent bij iemand anders iets.
 

invis

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jan 2018
Berichten
993
Waarderingsscore
535
Punten
93
Wij dachten oprecht dat we van die slag gebruik mochten maken. Blijkbaar is er een verschil tussen een openbare weg en openbare wegel. Die wegel staat al op de atlas der buurtwegen van 1841. Wij dachten dat die toegankelijk was voor iedereen.

Wij hebben oprecht niet "gewoon stillekes geprobeerd" maar dat gewoon open en bloot op de plannen gezet volgens onze intenties. Als ik bovenstaande lees kan ik inzien dat het niet "zo simpel" is. Maar wederom wij wisten van niet beter.

Het gaat ons niet om het verbeteren van die slag, puur om het gebruik.

Ik vind het wel wat makkelijk in deze op de architect te schieten. Dus de regelende macht die dingen goedkeurd mag dat eigenlijk vrijblijvend doen? Ik vind dat ze daar allemaal wel losjes overgaan. Wederom, ik ging hier niet aan het posten zijn in 2018 "we mogen die slag niet gebruiken". Dan hadden we gewoon onze plannen gewijzigd.
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
4.433
Waarderingsscore
2.967
Punten
113
De kans dat de gemeente jouw gaat beboeten of straffen omdat je dat stukje wegel gebruikt lijkt me bijzonder klein.
Maar met de brief kan jij eigenlijk nooit aanspraan maken op bijvoorbeeld "slechte weg" of "slecht onderhoud" of "de verlaagde bmw van me vrouw past er niet op"
 

knessel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 jul 2006
Berichten
1.633
Waarderingsscore
360
Punten
83
Je hebt een definitieve en uitvoerbare vergunning gekregen van de gemeente, dus je hebt hierbij bepaalde rechten. Daarnaast blijven ook andere zaken meespelen. Ik zou juridisch advies bij een professional inroepen hiervoor.
Recent is er wel een belangrijk arrest geweest over foutieve info vanuit de gemeentelijke diensten en de gevolgen hiervan, misschien kan dit een bron van inspiratie vormen: Foutieve stedenbouwkundige informatie impliceert onoverwinnelijke dwaling en vrijspraak voor overtreder - Vanden Broele Connect
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.836
Waarderingsscore
6.488
Punten
113
Ik geloof zeker dat je dit niet express of bewust hebt gedaan .. en al zeker niet omdat je dit op de plannen ook duidelijk vermeld.
Maar je architect had je hier wel moeten op wijzen. Dit is zijn verantwoordelijkheid en zijn plicht. Want hij heeft de beroepskennis en hij mag zomaar niet zaken voorstellen die eigenlijk niet wettelijk zijn ( constructies en erfdienstbaarheden )

Voorbeeld , stel je vraagt aan mij om een monumentale boom te kappen ( maatje 300-350) beukske, rode .
Ik kap die en ik heb jou er niet op gewezen ( schriftelijk ) dat je een kapvergunning moet aanvragen, dat er zelfs sowieso een kapvergunning moet zijn. Dan word ik veroordeelt voor die illegale kap want ik mocht dit niet uitvoeren zonder vergunning. Jij wordt ook beboet als opdrachtgever want daardoor heb je gedeeltelijke verantwoordelijkheid.

Hier juist het zelfs: je architect mocht dit NIET tekenen want is niet JOUW eigendom. Maar jij gaf wel de opdracht tot ontwerpstudie.
Gemeente aansprakelijk stellen ... denk dat je dan in een jarenlange strijd gaat komen zonder enige kans op slagen.

Maar ga klappen met de gemeente , maar zijt bewust dat de initiele fout bij jullie architect ligt.
 

Kaffe

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 jun 2013
Berichten
1.448
Waarderingsscore
952
Punten
113
Puur buikgevoel: gemeente wil zich indekken tegen het inpalmen van zijn weg. Gebruik je die gewoon om naar je carport te rijden: lijkt me wel ok.

maar eerlijk? Ik zou toch ook eens verhaal vragen bij je architect. Wat gaat die doen als je daar nu geen gebruik van maken? Is dat niet zijn job om dat te checken?
 

Mbman

Lid
Lid geworden
27 dec 2007
Berichten
150
Waarderingsscore
5
Punten
18
Het is blijkbaar een openbare wegel welke vermeld wordt op de atlas der buurtwegen. Wat is dan juist het probleem van de gemeente? Dan mag je die toch gebruiken? Misschien niet gemotoriseerd, maar dan heeft de boer ook een probleem.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.850
Waarderingsscore
2.432
Punten
113
Het is blijkbaar een openbare wegel welke vermeld wordt op de atlas der buurtwegen. Wat is dan juist het probleem van de gemeente? Dan mag je die toch gebruiken? Misschien niet gemotoriseerd, maar dan heeft de boer ook een probleem.
Ook mijn mening, buurtweg is openbaar toegankelijk

WIE schreef aangetekende brief in feb 22?
een ambtenaar kan dit niet
iedere uitgaande brief is door burgemeester ondertekend
er klopt iets niet in uw verhaal
 

minoeske

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 dec 2012
Berichten
2.979
Waarderingsscore
1.887
Punten
113
Ik vind dat het rechterhoekje vooraan van uw woning vrij dicht tegen de perceelsgrens komt .
Op veel plaatsen was u aanvraag daarvoor afgekeurd. :devilish:
 

Tommie1

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
15 apr 2011
Berichten
5.134
Waarderingsscore
985
Punten
113
Maar op de foto lijkt het toch dat jullie op eigen terrein nog door kunnen naast de woning…. Waar is het probleem dan eigenlijk?
 

Fuss

Zeer Actief lid
Lid geworden
14 sep 2016
Berichten
349
Waarderingsscore
240
Punten
43
Ik vind dat het rechterhoekje vooraan van uw woning vrij dicht tegen de perceelsgrens komt .
TS to confirm, maar de afbeelding lijkt me (slecht) "geblurred", m.a.w. er is een rechthoek over het huis getekend groter dan het huis is.
Maar op de foto lijkt het toch dat jullie op eigen terrein nog door kunnen naast de woning…. Waar is het probleem dan eigenlijk?
Dat de buitenaanleg reeds gebeurd is.
 

invis

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jan 2018
Berichten
993
Waarderingsscore
535
Punten
93
idd, blurring was wat lompweg-ruw gedaan.

Hadden wij voor buitenaanleg berichtgeving gekregen dan konden we idd nog langs onze woning passeren door een aangepast plan uit te voeren. Nu ligt er daar een enkel "voet" pad in kleiklinkers en beplanting/struiken/etc.

Heb me nog wat verder ingelezen: Brochure Trage Wegen & Buurtwegen.pdf (oost-vlaanderen.be)

1650742832129.png

Geopunt:

1650742946795.png
1650742839511.png

Mij lijkt het dat onze vraag niet zo absurd is. Maar goed, ik ga proberen met de bevoegde ambtenaar een gesprek aan te gaan en zien waar we uitkomen.
 

m1chaelm

Gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.359
Waarderingsscore
245
Punten
63
Het gebruik van de weg is misschien niet direct het probleem maar het feit dat je een extra oprit maakt tot je perseel?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.850
Waarderingsscore
2.432
Punten
113
Volgens mij is er maar 1 reden, gemeente wil vermijden dat er verkaveling komt en een woning in 2e lijn achter nieuwbouw zou komen, binnen de 50 meter van die wegel, palend aan een “uitgeruste weg”
 

minoeske

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 dec 2012
Berichten
2.979
Waarderingsscore
1.887
Punten
113
Volgens mij is er maar 1 reden, gemeente wil vermijden dat er verkaveling komt en een woning in 2e lijn achter nieuwbouw zou komen, binnen de 50 meter van die wegel, palend aan een “uitgeruste weg”
Of de burgemeester heeft plannen met de achterliggende grond en wil een erfdienstbaarheid of tegenkanting voorkomen
Zo zijn er tal van voorbeelden
 

JokeVDH

Zeer Actief lid
Lid geworden
4 aug 2012
Berichten
472
Waarderingsscore
110
Punten
43
Het is een beetje kafka, maar misschien wel nuttig om te weten;

De gemeente mag, op stedenbouwkundig vlak, perfect een vergunning afleveren waarbij je gebruik maakt van een ander zijn grond voor doorgang, parkeren, garagewegel, whatever... Zij gaan er van uit dat je toestemming hebt en gaan dat niet controleren.
Als later blijkt dat je toch geen toestemming hebt, dan wordt dat later een burgerrechtelijke zaak met de eigenaar van het betrokken perceel.

Ik kan bijvoorbeeld ook perfect een vergunning aanvragen om jouw huis af te breken, en als mijn vraag voldoet aan de stedenbouwkundige wetgeving dan ga ik die vergunning krijgen ook. De dag dat ik er sta met mijn sloophamers zal je mij moeten tegenhouden op burgerrechtelijk vlak (met andere woorden aantonen dat ik geen zakelijk gerechtigde ben van jouw grond/huis :p) maar stedenbouwkundig kan dit perfect.

Hier in jouw voorbeeld is het natuurlijk een beetje scheef dat ze jou daar niet op gewezen hebben...
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan