• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
  Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
 • Vraag hier je gratis tickets voor bis beurs 2023 in gent aan! Niet geldig op zondag
 1. Zoekresultaten

 2. Het is niet altijd een zaak van fout of niet - soms kan je perfect afwijken van een wettelijke regeling, doch als de bepaling van dwingend recht is heeft de wet voorrang (en dan maken we het nu even niet moeilijker met termen als openbare orde en beschermde partijen die zich al dan niet op...
 3. Voorwaarden staan doorgaans vol van zaken waar een rechter zich niets van aantrekt - zeker als het gaat over verborgen gebreken maar evengoed wat bv. intrestpercentages betreft bij laattijdige betaling. Stenen die loskomen worden als snel beschouwd als een (indirect) stabiliteitsprobleem...
 4. Begrijp ik, maar gewoon verwijderen is als forumleiding m.i. voldoende want ze kunnen jouw de inbreuk op zich niet verwijten. Je kan toch een clausule opnemen in de privacyvoorwaarden dat je bij een mogelijke inbreuk verplicht kan zijn om de gegevens aan derden mee te delen (niet zo evident, I...
 5. Een forum is in regel niet aansprakelijk voor wat de leden ervan posten - of dit zou in de voorwaarden moeten opgenomen zijn, wat me weinig waarschijnlijk lijkt. Dat neemt niet weg dat er moet ingegerepen worden als er een claim zou worden gesteld. En daarvoor dienen algemene voorwaarden -> dus...
 6. Je neemt in de (verplichte) voorwaarden van het forum een clausule op (als het al niet zo is) die enerzijds verbiedt om niet rechtenvrije beelden op te nemen en anderzijds duidelijk stipuleert dat eventuele boetes ten laste zijn van de plaatser. (Incl. Vrijwaring) Probleem zijnde dat het...
 7. Nu het hier toch helemaal uit de hand gelopen is :cool:, nog een bedenking die ik hierbij heb: beseffen we wel dat gras op onze aarde de meest dominante levensvorm is? Dat onnozele plantje heeft ons allemaal zot gemaakt. We willen overal gras, steken zakken vol geld in de verzorging...
 8. Uitwerpselen

  gelukkig geen vliegende olifanten
 9. Dat klopt, Luk, maar het principe is dat iedereen die meent schade te hebben een vergoeding kan vragen. Het probleem hier zijn niet de voorwaarden of de goedkeuring ervan, wel het bewijs van bestaan en grootte van de schade: De voorwaarden zijn vnl bedoeld om dat bewijsprobleem op te lossen en...
 10. Een annulatievergoeding is gewoon hetzelfde als een verbrekingsvergoeding - in regel dien je de schade te bewijzen, voor aannemers voorziet de wetgeving automatisch de winstderving, dat is dan ook de schade. Nu hebben we hier weinig concrete info: wat staat er in de overeenkomst, welke...
 11. Er hoeven geen kleine lettertjes te staan - de aannemer kan z'n gederfde winst (rechtbanken aanvaarden doorgaans tussen de 10 en 30%) in rekening brengen als jij de aanneming verbreekt, dat is gewoon de wetgeving en iedereen wordt (helaas) geacht die te kennen :cool:. Nu lijkt e.e.a. hier wel...
 12. 1° indien onderhoud noodzakelijk dient de aannemer te bewijzen dat dat ook correct werd meegedeeld. 2° als er water doorkomt na vier jaar zal er wel een probleem zijn én wordt de tienjarige aansprakelijkheid soepel geïnterpreteerd. M.a.w.: het huis moet echt niet instorten. 3° eh, gevolgschade...
 13. Voila, dus alles oplijsten wat afwijkt van de offerte, ook die zaken die minder gemakkelijk kunnen bewezen worden (dat is ideale pasmunt) en bespreken + samen oplossing zoeken. Wellicht zijn er wel enkele zaken die redelijkerwijs als effectieve meerwerken kunnen aanvaard worden. Gewisselde mails...
 14. Ik heb alles gelezen. En ik ben advocaat. Beide partijen hebben rechten, ook de bouwheer. Wat is juist het probleem met oplijsten van de gebreken en praten?
 15. Hoezo, zo draait de wereld niet? Gaat de aannemer akkoord gaan als je een deel met halve briefjes zou betalen? Afspraak is afspraak en als een deel niet is uitgevoerd conform die afspraak heeft de bouwheer alle recht om dat te zeggen en redelijk te compenseren. Een compromis zoeken is ok maar...
 16. Tja, dubbelzijdige tape kost ook iets - voor mijn nieuwe wagen heb ik destijds gewoon een nieuwe houder besteld. Kostte toen ook maar enkele euro’s en geen gepruts.
 17. Ik zie nu ook niet meteen het probleem - hier 130 cm dus we hebben geopteerd voor één breed en één smaller stuk dat we kunnen vastzetten. Ook heel goede prijs gekregen en professionele installatie door Broersma.be. Op de site staan er enkele voorbeelden.
 18. Dat werd vroeger geregeld in art 647 BW, nu in het nieuwe BW is dat art. 3.61: Horizontale omvang van grondeigendom "§ 1. Iedere eigenaar mag in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn perceel afsluiten tot aan de grens ervan, zonder afbreuk te doen aan de rechten...
 19. nee hoor, je kan meteen opnieuw starten, ook als zaakvoerder - een beroepsverbod (tussen 3 en 10 jaar) kan facultatief worden opgelegd maar dat is heel uitzonderlijk.
 20. Nee dus, het hangt af van de goedgekeurde offerte of overeenkomst (bv. vast bedrag is vast bedrag en dan moet de aannemer zich echt niet verantwoorden). Anders, als het niet duidelijk is of als er andere afspraken zijn mag je zeker meer detail vragen, maar de aankoopprijs zijn jou zaken niet...
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan