• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
  Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
 • Vraag hier je gratis tickets voor bis beurs 2023 in gent aan! Niet geldig op zondag
 1. Voor afvoer boeit het niet. Die weekmakers uit de PVC gaan echt niet tegen de luchtstroom in de leefruimtes bereiken. Voor toevoer moet je inderdaad geen PVC gebruiken.
 2. Kijken naar economische terugverdientijd zonder omgevingsschade t.g.v. emissies e.d. mee te nemen is naar mijn mening nogal kortzichtig en egoïstisch (vooral als de mensen wel vliegvakanties boeken die zich niet terug verdienen maar weigeren om te investeren in energiebeparing omdat zich dat...
 3. Hoe lager de u-waarde hoe kleiner de top-top waarde van de sinus van de temperatuurcurve die de faseverschuiving weergeeft. Basis natuurkunde. Dus compleet mee oneens dat u-waarde geen belangrijke parameter in de discussie is. Misschien was dat vroeger zo toen de u-waarde van een dak veel hoger...
 4. Thuisbatterij discussies nemen toe, verdienmodel nog niet uitgekristalliseerd, relatie met capaciteitsvergoeding en dynamische elektriciteitstarieven; Energieprijzen hebben er toe geleid dat er nauwelijks meer discussie is over nut en noodzaak van ventilatie D Huidige discussies (vanuit mijn...
 5. Met u-waarden van rond de 0,16 (Rc=6) is de faseverschuiving van de temperatuur aan de onderkant van het dak geen factor van betekenis en daarmee de rol van zwaarder isolatiemateriaal klein. Resteert geluidsdemping. Bij de mate van geluidsdemping van het dak moet je naar de systeemopbouw kijken...
 6. Alleen aan/uit thermostaten doen bijna niks behalve op basis van temperatuur de CV op 100% verwarmen of uit zetten. Een modulerende thermostaat doet veel meer en communiceert via een protocol als OpenTherm met een CV ketel. Als je kennis van zo'n protocol hebt weet je ook dat de thermostaat het...
 7. Dat soort beweringen krijg je wanneer best practices als uitgangspunt genomen worden i.p.v. de onderliggende fysica. Dus hierbij de uitleg vanuit de basis: Stap 1 is vaststellen hoeveel warmteafgifte per m2 vloerverwarming nodig is om bij -8 graden buiten de binnentemperatuur op het gewenste...
 8. Je denkt verkeerd. Jouw fossiele verwarmingsbron gaat op termijn verdwijnen dus op termijn moet je over op een alternatief. Een goed alternatief is vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp. De maatregelen die je nu uitvoert zouden dat toekomstig doel moeten dienen. Dat betekent binnen 10-20 jaar...
 9. Een goede aanvoertemperatuur is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en de warmtecapaciteit van de installatie. Hoe lager hoe zuiniger. Dus gewoon starten met experimenteren met de stookcurve en de max toevoertemperatuur. Hier staat die op max 28 graden maar ik heb relatief veel...
 10. Waarschijnlijk niet. Maar nog steeds te weinig info. Welke toevoer- en retourtemperatuur zit je op zonder ventilatoren?
 11. Naar mijn mening moet je die ventilatoren alleen gebruiken om de verwarmingscapaciteit van de radiator bij lage toevoertemperaturen te verhogen teneinde verwarming met een warmtepomp mogelijk te maken. Dan zit het verdienpotentieel in een hogere COP en lagere investering t.o.v. radiatoren eruit...
 12. Mooi. We moeten van bakstenen af want CO2 intensief terwijl er goede alternatieven zijn met een negatieve CO2 afdruk als HSB i.c.m. biobased isolatie.
 13. Wat betreft die gascentrales, nieuwe gascentrales die onder de groene EU taxonomy vallen zullen na 2030 voornamelijk op groene waterstof draaien want maximaal 100g CO2 emissie per kWh terwijl je met aardgas op 500g/kWh zit wanneer je de upstream emissies meeneemt. Aangezien groene waterstof...
 14. Eén ding is zeker, batterijonderzoek gaat door en er zullen vele game changers per jaar voorbij komen. Allemaal fantastisch en nodig. Echter, in essentie is laadsnelheid slechts 1 parameter. Voor de massa geldt prijs/kWh en daarmee overstijgt dat het belang van laadsnelheid. Met steeds meer...
 15. Alleen bij een volstrekt gebrek aan realiteit zou je dat kunnen bedenken en dan nog is het stom. Wordt wakker, gas is eindig, de hele wereld is bezig om CO2 emissies naar 0 te krijgen want er is een klimaatprobleem dus in geen enkel universum zou men nu nog als backup een achterhaalde fossiele...
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan