BTW 6% op nieuwbouw?

afbeelding van Lietje
Lietje

Geregistreerd 28-05-2008

88 berichten

BTW 6% op nieuwbouw?

Ter informatie

Ook 6% BTW voor nieuwbouw?

10 juli 2008

De Europese Commissie heeft in een ontwerprichtlijn te kennen gegeven dat ze voorstander is van het voortzetten en veralgemenen van het verlaagde BTW-tarief. Dit zet de deur op een kier voor een interessanter BTW-tarief voor de volledige bouwsector.

Vandaag kan men in België van het verlaagde btw-tarief van 6% genieten bij renovatie- en verbouwingswerken aan zijn woning. Dit verlaagde tarief is slechts van toepassing als aan verschillende voorwaarden voldaan is. Het moet onder andere gaan om woningen van minstens 5 of 15 jaar oud. Deze maatregel heeft overigens een tijdelijk karakter en verloopt eind 2010. Dankzij deze ontwerprichtlijn, kan het gunstige BTW-regime ook na 2010 worden verder gezet.

Ook nieuwbouw

Maar met het voorstel van de Europese Commissie kunnen in de toekomst meer woningen genieten van dit voordelige tarief. De Europese Commissie is immers overtuigd van het hefboomeffect dat het verlaagde BTW-tarief op arbeidsintensieve activiteiten inhoudt. Daarom wil ze nog verder gaan. Zo maakt het voorstel een uitbreiding mogelijk van het verlaagde BTW-tarief van 6% op alle nieuwbouwwoningen en de verkoop van woningen.Momenteel is dit enkel mogelijk voor de bouw van sociale woningen: 6% voor de bouw van woningen door huisvestingsmaatschappijen en 12% voor andere publieke sociale woningbouw.

Goedkeuring lidstaten

De voorgestelde wijzigingen aan de BTW-richtlijn moeten echter nog unaniem worden goedgekeurd door de verschillende lidstaten, die daarna zelf kunnen beslissen om de verlaagde BTW-tarieven optioneel toe te passen.

Vraag beroepsverenigingen

De beroepsverenigingen Confederatie Bouw en Bouwunie hebben onmiddellijk na het bekend worden van het nieuws al bij minister van Financiën Didier Reynders aangeklopt met de vraag het voorstel goed te keuren én de bestaande BTW-tarieven te bestendigen en uit te breiden naar de nieuwe mogelijkheden.

Deze uitbreiding van een verlaagd BTW-tarief is immers een bewezen wapen in de strijd tegen zwartwerk, maar staat bovendien garant voor het scheppen van banen en het ondersteunen van het woonbeleid in ons land.

bron: Habitos

1491Reacties

afbeelding van Anonymous
Anonymous (niet gecontroleerd)

Geregistreerd 01-01-1970

21713 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

tegen dat da goedgekeurd wordt voor Belgie zitten we aan Leterme 5 Biggrin

afbeelding van diangeloz
diangeloz

Geregistreerd 08-01-2008

512 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

falcon10 wrote:
tegen dat da goedgekeurd wordt voor Belgie zitten we aan Leterme 5 Biggrin

Dat moet zowat tegen het einde van het jaar zijn dus Dirol

afbeelding van Vaddy
Vaddy

Geregistreerd 23-08-2006

179 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

en zijn de prijzen met zo'n 15% gestegen...

afbeelding van hoow
hoow

Geregistreerd 23-01-2007

15967 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

mja we zitten nu al met een soort stadsvlucht

Die 6% moet het kopen van bestaande woningen en terug op te knappen ervan aanmoedigen.

In bepaalde stadscentra is afsmijten en heropbouwen ook 6%, ook om het stadswonen aan te moedigen.

Want eigenlijk is in de stad wonen op alle vlakken interessant.

het is goedkoop: riolering, electriciteit, post, ... allemaal veel korter op elkaar. Veel meer stadsbewoners wonen dicht bij het werk of nemen het openbaar vervoer.

er moeten geen extra bouwgronden aangesneden worden, het is zeker milieuvriendelijker,...enz enz

en als iedereen in een verkaveling gaat wonen en de steden en centra leeg komen te staan, zijn we natuurlijk ook nog niet thuis.

Dus laat die extra stimulans tot renoveren maar bestaan.

afbeelding van m pieter
m pieter

Geregistreerd 27-09-2006

12005 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

We hebben hier al topic over gehad, dus niets nieuws onder de zon.

Eventjes kort resumeren:

- Europa zegt dat het MAG, niet dat het MOET

- als de Belgische regering dit zou doen, gaan ze heel wat belastingen minder krijgen, die ze dan wel op andere manieren uit onze portemonnee zullen ontfutselen

- door dit te doen valt een belangrijk voordeel van renovatie tov nieuwbouw weg, maw: opnieuw meer vraag naar nieuwbouwgrond en bouwgrondprijzen zullen nog meer stijgen

- en zelfs als ze dit nog zouden willen (wat ik erg betwijfel), dan nog zal het niet voor de eerste jaren

maw: geen nieuws Wink

afbeelding van radijs
radijs

Geregistreerd 17-09-2007

171 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

persbericht van bouwunie naar aanleiding van laagste peil bouwbarometer:

http://www.bouwunie.be/viewobj.jsp?id=380021

Hierin wordt een oproep gedaan om btw voor nieuwbouw te verlagen naar 6%

afbeelding van ron
ron

Geregistreerd 20-04-2006

787 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

Dat de bouwsector een oproep doet is logisch. Elke sector "profiteert" van de crisis om nu speciale maatregelen te vragen: ofwel lagere BTW (ook de horeca vraagt dit) of anders susbsidies (bv. automobielindustire of de staalindustrie).

Maar uiteindelijk is het de regering die beslist en ik denk niet dat er begrotingstechnisch veel ruimte is om zoiets nu toe te staan.

(Geeuw) Om de zoveel jaren komt de eis tot een lager btw-tarief ter sprake, maar ik zou er niet te veel op rekenen. Ik zou als ik kandidaat-bouwer was in ieder geval mijn bouwproject er niet voor uitstellen.

afbeelding van bvanwese
bvanwese

Geregistreerd 02-08-2006

3707 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

falcon10 wrote:
tegen dat da goedgekeurd wordt voor Belgie zitten we aan Leterme 5 Biggrin

Leterme 5 ??? 1 is al teveel, niet nog 4 keer aub :-)

on topic: van mij mag 21% op nieuwbouw, maar algemeen 6% voor isolatiemateriaal lijkt me een goed idee...

afbeelding van Nath.db
Nath.db

Geregistreerd 11-06-2008

165 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

hoow wrote:
mja we zitten nu al met een soort stadsvlucht

Die 6% moet het kopen van bestaande woningen en terug op te knappen ervan aanmoedigen.

In bepaalde stadscentra is afsmijten en heropbouwen ook 6%, ook om het stadswonen aan te moedigen.

Want eigenlijk is in de stad wonen op alle vlakken interessant.

het is goedkoop: riolering, electriciteit, post, ... allemaal veel korter op elkaar. Veel meer stadsbewoners wonen dicht bij het werk of nemen het openbaar vervoer.

er moeten geen extra bouwgronden aangesneden worden, het is zeker milieuvriendelijker,...enz enz

en als iedereen in een verkaveling gaat wonen en de steden en centra leeg komen te staan, zijn we natuurlijk ook nog niet thuis.

Dus laat die extra stimulans tot renoveren maar bestaan.

Wij hebben het geluk dat we onder dit systeem vallen. En ons huis ligt niet echt in de stadskern, maar dit geld voor heel de agglomeratie Brugge.

afbeelding van dkl
dkl

Geregistreerd 06-03-2007

495 berichten

Re: BTW 6% op nieuwbouw?

Wat zou het vroegste kunnen zijn als het naar 6% btw zou gaan?

morgen? 3maand? 1jaar?

Pagina's