Wie bouwt, renoveert of een woning aankoopt kan genieten van allerlei premies en tegemoetkomingen van de overheid en de netbeheerders. Voorbeelden zijn verbeteringspremies, renovatiepremies, premies voor energiebesparing en verhuistoelagen. Zo krijg je in 2016 een premie als je het dak, de vloer of de muren isoleert, oude beglazing vervangt of een zonneboiler of een warmtepomp installeert in je bestaande woning.

Om recht te hebben op een premie moeten vaak bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Bovendien verschillen premies sterk van gewest tot gewest. Let wel, de huidige energiepremies gelden nog tot eind dit jaar. Vanaf 2017 worden ze hervormd en mogelijk afgebouwd. Hou de vinger aan de pols met onze nieuwtjes.

Interessante artikels rond Premies 2016

Totaalrenovatiebonus stimulans voor beter geïntegreerde renovaties

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie reageert positief op de hervorming van de energiepremies, zoals vandaag aangekondigd door Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. De focus komt meer op totaalrenovaties te liggen. Daarom worden de premies individuele renovaties aangepast en wordt de combipremie vervangen door een totaalrenovatiebonus. Een Vlaming zal bijvoorbeeld een bijkomende premie ontvangen van 1.250 euro indien drie investeringen gecombineerd worden binnen een periode van vijf jaar. 

Premie voor het plaatsen van Fotovoltaïsche zonnepanelen

Met fotovoltaïsche zonnepanelen kan je op een milieuvriendelijke manier zelf je elektriciteit produceren dmv de energie uit zonlicht. Omdat dergelijke installatie zeer rendabel is, bestaat er op heden geen aanvullende steun van de overheid of de netbeheerder. Wel zijn er nog enkele gemeenten die nog een extra subsidie aanbieden. Via www.premiezoeker.be kan je nagaan of dit voor jouw gemeente het geval is.

Gerelateerd nieuws over Premies 2016

Premie voor het plaatsen van een Zonneboiler

Om sanitair warm water te produceren, kunnen we gebruik maken van een zonneboiler.

Premie voor het plaatsen van een warmtepomp

Omdat fossiele brandstoffen alsmaar schaarser worden, heeft men tal van alternatieve energiebronn

Premie voor het plaatsen van een condensatieketel

Condenserende ketels op aardgas of stookolie gebruiken een goede technologie die al lang op punt

Combipremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en ramen

Als met het vervangen van de beglazing blijkt dat ook de ramen moeten vervangen worden, kan best

Premie voor Hoogrendementsbeglazing en drievoudige beglazing

Als de ramen nog in goede staat zijn, is het soms mogelijk om het enkel of dubbel glas te vervang

Premie voor dak- of zoldervloer isolatie

Het hellend of plat dak kan maar beter goed geïsoleerd zijn.

Premies voor energiezuinige maatregelen : Voorwaarden netbeheerder

Wie kiest om zijn bestaande woning te verbouwen of te renoveren, kan aanspraak maken op premies.

De nieuwe renovatiepremie vanaf 1 november 2015

Heb je plannen om je woning te verbouwen?  Misschien kun je dan rekenen op extra steun van de Vla

GRATIS Nieuwsbrief