Interessante artikels rond Wetgeving en Premies

Isolatiepremies in 2017

Als u isoleert, rekent u ook op premies. Stel uw isolatiewerken daarom niet langer uit. De Vlaamse Regering heeft een premiehervorming aangekondigd vanaf 2017. Meer weten over de huidige premies? Surf naar recticelinsulation.be/premies U kunt er ook meteen doorklikken naar de websites van de overheden voor de recentste informatie.

De wet Breyne in een notedop

De wet Breyne uit 1971 is de enige wet die bescherming biedt aan bouwheren die op plan kopen of een verbintenis voor een sleutel-op-de-deur woning aangaan. Deze wet, die in 1993 werd bijgewerkt, moet mogelijke misbruiken voorkomen, de bouwheer beschermen tegen oneerlijke clausules (termijn, voorschot) die in sommige contracten zijn opgenomen en bescherming bieden tegen het risico op insolvabiliteit van de medecontractant. Ze heeft enkel betrekking op algemene aannemingscontracten voor nieuwbouw en dus niet op contracten met afzonderlijke aannemers.

Gerelateerd nieuws over Wetgeving en Premies

Afbreken en bouwen aan 6 procent?

Is het mogelijk om een gebouw te slopen en vervolgens op dezelfde grond een woning te bouwen aan

Bouwen of verbouwen: 6 of 21 procent?

Op 1 januari 2016 is een nieuwe regelgeving voor de btw-heffing op renovatie- en herstellingswerk

Elektriciteit afgekeurd in negen op de tien verkochte woningen

90% van de woningen die te koop staan worden afgekeurd voor de elektrische installatie.

Totaalrenovatiebonus stimulans voor beter geïntegreerde renovaties

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie reageert positief op de hervorming van de energie

Welke regelgeving voor energieprestaties in 2016?

We onderscheiden drie types van bouwwerken waarop telkens verschillende eisen van toepassing zijn

Premie voor het plaatsen van Fotovoltaïsche zonnepanelen

Met fotovoltaïsche zonnepanelen kan je op een milieuvriendelijke manier zelf je elektriciteit pro

Premie voor het plaatsen van een Zonneboiler

Om sanitair warm water te produceren, kunnen we gebruik maken van een zonneboiler.

Premie voor het plaatsen van een warmtepomp

Omdat fossiele brandstoffen alsmaar schaarser worden, heeft men tal van alternatieve energiebronn

Gratis documentatie van Wetgeving en Premies

GRATIS Nieuwsbrief